Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Теоретичні досягнення біології застосовують у медицині для розроблення методів ранньої діагностики, лікування та профілактики багатьох спадкових захворювань людини. Це стало можливим унаслідок сучасних досліджень у галузі


А.
екології та біохімії
Б.
анатомії та біоніки
В.
екології та кібернетики
Г.
молекулярної біології та генетики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку зображено три біологічні об'єкти, позначені цифрами.

Укажіть правильну послідовність об'єктів за підвищенням рівня організації живого.


А.
1-2-3
Б.
2-1-3
В.
3-2-1
Г.
3-1-2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Проаналізуйте діаграму, на якій відображено масові частки (%) хімічних елементів в організмі людини. Укажіть назву хімічного елемента, пропущену в підписі до діаграми.


А.
Йод
Б.
Флуор
В.
Карбон
Г.
Кальцій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

До моносахаридів належить


А.
хітин
Б.
рибоза
В.
сахароза
Г.
крохмаль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Вторинна структура білкової молекули утворюється за рахунок


А.
йонних зв'язків
Б.
водневих зв'язків
В.
ковалентних зв'язків
Г.
гідрофобних взаємодій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Зображений на рисунку механізм транспортування речовин плазматичною мембраною - це


А.
полегшена дифузія
Б.
дифузія
В.
екзоцитоз
Г.
ендоцитоз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Рибосоми забезпечують у клітині синтез


А.
вуглеводів
Б.
ліпідів
В.
білків
Г.
АТФ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Прочитайте опис: «Органела обмежена двома мембранами, внутрішня з яких утворює ламели й тилакоїди. Вона має власний білоксинтезувальний апарат». Ідеться про


А.
мітохондрію
Б.
хлоропласт
В.
рибосому
Г.
лізосому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Яку органелу зображено на рисунку?


А.
хлоропласт
Б.
мітохондрію
В.
клітинний центр
Г.
комплекс Гольджі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Зображення автотрофного організму позначено буквою


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Відомо, що синдром Дауна виникає, якщо в каріотипі три 21-х хромосоми замість двох. Іноді цей самий синдром є наслідком транслокації ділянки 21-ї хромосоми на іншу хромосому (здебільшого на 14-ту). Який метод потрібно застосувати для визначення причини синдрому Дауна?


А.
близнюковий
Б.
генеалогічний
В.
гібридологічний
Г.
цитогенетичний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть правильну послідовність мономерів, позначених цифрами 1, 2, 3 та 4.


А.
АТЦГ
Б.
УАГЦ
В.
УУГЦ
Г.
ТАГЦ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

У чорної кішки під дією ультрафіолетового випромінювання в клітинах шкіри виникла мутація, яка привела до появи білого пасма шерсті. Яка ймовірність (%) успадкування цієї мутації її кошенятами?


А.
0
Б.
25
В.
50
Г.
100
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

На рисунку зображено дві пари гомологічних хромосом рослини. Укажіть кількість типів гамет з різними комбінаціями алелів двох позначених генів, що їх може утворити ця рослина.


А.
2
Б.
4
В.
6
Г.
8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Яка з наведених властивостей біологічних систем характерна для вірусів?


А.
наявність нуклеїнових кислот
Б.
здатність до обміну речовин
В.
здатність до саморегуляції
Г.
подразливість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Людина може захворіти на холеру, якщо збудник цієї хвороби потрапить


А.
у легені з повітрям
Б.
у травний канал з їжею та водою
В.
у кров крізь пошкоджену шкіру
Г.
крізь пошкоджені слизові оболонки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Червоні водорості можуть проникати на значні глибини тому, що в них є


А.
глибоководні корені
Б.
скоротливі вакуолі в клітинах
В.
додаткові пігменти фотосистем
Г.
добре розвинені провідні тканини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Учні та учениці досліджували цибулини тюльпана. На їхніх розрізах вони виявили бруньки. А після висаджування в грунт цілих цибулин побачили, що з них згодом розвинулися пагони з квітками.

За результатами дослідження зроблено такі висновки:

І. Цибулина є видозміненим пагоном.

ІІ. Цибулина забезпечує статеве розмноження.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильний лише І
Б.
правильний лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Прочитайте текст: «Політрих звичайний належить до (1), він розмножується (2)». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку


А.
1- покритонасінних, 2 - насінням
Б.
1- лишайників, 2 - вегетативно
В.
1- голонасінних, 2 - насінням
Г.
1- мохів, 2- спорами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Учень та учениця на уроці біології висловили думки щодо особливостей покритонасінних рослин. Учень сказав, що покритонасінні – прогресивна група сучасної флори. Учениця зауважила, що запліднення покритонасінних не залежить від того, чи є вода.

Чи має хтось із них рацію?


А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Малярійний плазмодій - це організм одноклітинний


А.
гетеротрофний еукаріотичний
Б.
автотрофний еукаріотичний
В.
гетеротрофний прокаріотичний
Г.
автотрофний прокаріотичний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Укажіть видову назву тварини, у якої міграції на далекі відстані пов'язані з розмноженням.


А.
Вугор європейський
Б.
Дятел звичайний
В.
Кабан дикий
Г.
Жаба озерна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

З наведених організмів вільноживучий спосіб життя в дорослому стані веде


А.
гострик
Б.
ехінокок
В.
трубочник
Г.
ціп'як свинячий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Зображена на марці тварина належить до


А.
хордових
Б.
молюсків
В.
членистоногих
Г.
кишковопорожнинних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

В амфібій, на відміну від рептилій,


А.
тіло вкрите шкірою
Б.
немає шийного відділу хребта
В.
розвиток відбувається з перетворенням
Г.
протоки видільної системи відкриваються в клоаку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Розпізнайте зображених на рисунку тварин.

Які з ознак є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 шкіра містить слизові залози

З органами дихання є зябра

4 замкнена кровоносна система

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу


А.
1, 2, 5
Б.
1, 3, 6
В.
2, 3, 4
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

На рисунку зображено тканини 1-3 організму людини.

Проаналізуйте наведені щодо них твердження.

І. Тканини 1 та 2 містять значно більшу кількість міжклітинної речовини порівняно з тканиною 3.

ІІ. Тканина 3 - епітеліальна.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Якою буквою на рисунку позначено чутливий нейрон?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

Однією з причин тахікардії в описаній ситуації може бути вплив гормонів, які виділяє

 


А.
епіфіз
Б.
вилочкова залоза
В.
надниркова залоза
Г.
підшлункова залоза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

Якою є частота серцевих скорочень (ударів за хвилину) у цієї людини безпосередньо перед стрибком?

 


А.
100
Б.
110
В.
120
Г.
180
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

Активація роботи якого відділу нервової системи забезпечує повернення ЧСС до показників спокійного стану організму?


А.
парасимпатичного
Б.
мозолистого тіла
В.
симпатичного
Г.
мозочку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

У носовій порожнині людини повітря


А.
насичується вуглекислим газом
Б.
насичується киснем
В.
зневоднюється
Г.
знезаражується
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Є різні назви вітамінів: буквена, хімічна й фізіологічна. Наприклад, вітамін С, аскорбінова кислота, протицинготний фактор відповідно. Укажіть фізіологічну назву вітаміну D.


А.
протиневритний фактор
Б.
протирахітичний фактор
В.
протистерильний фактор
Г.
протиксерофтальмічний фактор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

На рисунку зображено будову шкіри людини. Виберіть правильний варіант підписів до нього.


А.
1 - рецептор,
2 - потова залоза,
З - волосяна сумка пить
Б.
1 - потова залоза,
2 - рецептор,
3 - сальна залоза
В.
1 - сальна залоза,
2 - потова залоза,
3 - волосяна сумка
Г.
1 - потова залоза,
2 - капіляр,
3 - рецептор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Проаналізуйте схему біогеохімічного циклу та виконайте завдання

Якою буквою на схемі позначено етап нітрифікації?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Проаналізуйте схему біогеохімічного циклу та виконайте завдання

Хімічний елемент, біогеохімічний цикл якого наведено на схемі, є складником

 


А.
білків
Б.
глюкози
В.
глікогену
Г.
жирних кислот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Проаналізуйте схему біогеохімічного циклу та виконайте завдання

Укажіть форму симбіозу між бобовими рослинами та азотфіксувальними бактеріями.


А.
хижацтво
Б.
мутуалізм
В.
паразитизм
Г.
коменсалізм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

В одній з праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін наводить такий приклад: «...кількість здобичі зменшилася саме в той період року, коли вовки зазнають нестачі харчів. За таких обставин найшвидші й найсухорлявіші вовки матимуть більше шансів вижити й у такий спосіб зберегтися чи бути відібраними». Рушійною силою еволюції, дію якої описано вченим, є


А.
штучний добір
Б.
природний добір
В.
географічна ізоляція
Г.
внутрішнє прагнення до прогресу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Увідповідніть групу органічних сполук (1-4) з речовиною (А - Д), яка належить до неї.


1.
білки
2.
стероїди
3.
моносахариди
4.
полісахариди
А.
глюкоза
Б.
сахароза
В.
інсулін
Г.
глікоген
Д.
холестерол
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 50

Увідповідніть процес (1-4), який відбувається в клітинах листків рослин, з його біологічною роллю (А - Д).


1.
світлова фаза фотосинтезу
2.
темнова фаза фотосинтезу
3.
безкисневий етап дихання
4.
кисневий етап дихання
А.
гідроліз целюлози до глюкози
Б.
окиснення піровиноградної кислоти
В.
розщеплення глюкози
Г.
синтез вуглеводів
Д.
утворення НАДФ Н та АТФ
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 50

Увідповідніть зображення рослини (1-4) з групою (А - Д), до якої вона належить.


А.
мохи
Б.
хвощі
В.
плауни
Г.
голонасінні
Д.
покритонасінні
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Увідповідніть середовище існування (1-4) з твариною (А - Д), яка в ньому мешкає в дорослому стані.


1.
прісна вода
2.
морська вода
3.
грунт
4.
організм тварини
А.
ехінокок
Б.
кальмар
В.
кріт
Г.
короп
Д.
шовкопряд
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини (1-4) з назвою захворювання (А - Д), яке він спричиняє.


1.
клітина містить нуклеоїд
2.
немає клітинної будови
3.
одноклітинний, є ядро
4.
багатоклітинний, кутикула містить хітин
А.
аскаридоз
Б.
педикульоз
В.
ботулізм
Г.
поліомієліт
Д.
амебна дизентерія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Увідповідніть відділ скелета людини (1-4) з кісткою (А - Д), що є його складником.


1.
череп
2.
пояс верхніх кінцівок
3.
вільна верхня кінцівка
4.
вільна нижня кінцівка
А.
променева
Б.
стегнова
В.
клубова
Г.
ключиця
Д.
вилична
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Увідповідніть відділ травного каналу (1-4) з процесом (А - Д), який у ньому відбувається.


1.
ротова порожнина
2.
шлунок
3.
тонкий кишечник
4.
товстий кишечник
А.
денатурація білків та їхнє розщеплення пепсином
Б.
остаточне всмоктування води та мінеральних солей
В.
подрібнення, зволоження їжі та формування харчової грудки
Г.
розщеплення вуглеводів у кислому середовищі
Д.
усмоктування амінокислот і глюкози
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Увідповідніть зображений орган людини (1-4) з його функцією (А - Д).


А.
газообмін
Б.
утворення сечі
В.
вироблення жовчі
Г.
утворення інсуліну
Д.
формування яйцеклітини
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

На рисунку зображено фрагмент листка рослин. Схарактеризуйте за наведеними ознаками складник, позначений буквою Х.


Міститься в тканині
1.
провідній
2.
покривній
3.
основній
У більшості рослин міститься в
1.
листку
2.
стеблі
3.
корені
Одна з функцій
1.
транспірація
2.
розмноження
3.
резервна

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Порівняйте елементи травної системи людини, позначені на рисунку буквами А, В, С, з відповідними частинами травної системи тварин.


Орган, позначений буквою А, має два відділи в представників виду
1.
Окунь звичайний
2.
Вовк звичайний
3.
Куріпка сіра
Частина травного каналу, позначена буквою В, найдовша в представників виду
1.
Олень шляхетний
2.
Лисиця звичайна
3.
Орел степовий
Органом, позначеним буквою С, закінчується травна система в представників виду
1.
Лисиця звичайна
2.
Ящірка прудка
3.
Жаба озерна

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

На графіку відображено зміну концентрації речовини Х під час первинної та вторинної імунної відповіді на проникнення антигена в організм людини. Схарактеризуйте цей процес і речовину Х за наведеними ознаками.


Виберіть правильне твердження
1.
первинна імунна відповідь сильніша й швидша, ніж вторинна
2.
первинна імунна відповідь може виникати внаслідок уведення вакцини
3.
уведення лікувальної сироватки спричиняє вторинну імунну відповідь
Речовина X належить до
1.
білків
2.
фосфоліпідів
3.
полісахаридів
Речовина X синтезується в
1.
лейкоцитах
2.
тромбоцитах
3.
еритроцитах

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

На схемі відображено напрямок руху крові на різних ділянках кровообігу в організмі людини й деяких тварин.

Проаналізуйте наведену схему та вкажіть правильні твердження.


Напрямок руху венозної крові в організмі людини позначено буквами
1.
А та Б
2.
В та Г
3.
лише А
У частині схеми, позначеній буквоюБ, відображено напрямок руху змішаної крові в організмі
1.
ворони
2.
черепахи
3.
пацюка
Напрямок руху крові, що бере початок з правого шлуночка, позначено буквою
1.
Б
2.
В
3.
Г

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію