Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Місце та перебіг біохімічних процесів у клітині вивчають за допомогою методу


А.
світлової мікроскопії
Б.
мічених атомів
В.
центрифугування
Г.
електронної мікроскопії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

Який рівень організації живого забезпечує взаємодія різних органів, об’єднаних у системи?


А.
клітинний
Б.
організмовий
В.
популяційно-видовий
Г.
екосистемний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Крохмаль у бульбах та плодах можна визначити за допомогою розчину


А.
цукру
Б.
кухонної солі
В.
харчової соди
Г.
йоду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Яка група рослин найбагатша на ліпіди?
А.
яблуня, вишня, томати, овес
Б.
ріпак, гірчиця, маслини, соняшник
В.
квасоля, жито, пшениця, соя
Г.
капуста, редька, горох, картопля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Органічні речовини, загальну формулу яких наведено, є мономерами


А.
дисахаридів
Б.
білків
В.
вуглеводів
Г.
ліпідів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Укажіть захворювання, спричинене нестачею певного вітаміну.
А.
рахіт
Б.
правець
В.
дифтерія
Г.
ендемічний зоб
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Твердження «у багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини, різні типи клітин формуються внаслідок їхньої спеціалізації протягом індивідуального розвитку особини та утворюють тканини» є одним з положень


А.
еволюційного вчення Ч. Дарвіна
Б.
хромосомної теорії спадковості
В.
синтетичної теорії еволюції
Г.
клітинної теорії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Надмембранний комплекс тваринної клітини представлено


А.
глікокаліксом
Б.
целюлозною оболонкою
В.
білковою оболонкою
Г.
клітинною стінкою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Утворення лізосом забезпечено


А.
комплексом Гольджі
Б.
ядром
В.
хлоропластом
Г.
мітохондрією
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Ці немембранні органели відкрито в середині 50-х років ХХ століття. З того часу їх інтенсивно досліджують. Уже отримано дані, які розкривають механізми взаємодії цих органел із тРНК, мРНК та антибіотиками. Стає зрозумілою участь цих органел у розпізнаванні антикодона тРНК, комплементарного кодону мРНК. Укажіть функцію (1) і місце утворення (2) складників цих органел в еукаріотичній клітині.


А.
1 – транскрипція, 2 – ядро
Б.
1 – синтез АТФ, 2 – мітохондрії
В.
1 – реплікація, 2 – цитоплазма
Г.
1 – трансляція, 2 – ядерце
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Два учні на уроці біології аналізували наведений графік. Перший учень сказав, що інтенсивність фотосинтезу залежить від освітленості. Другий учень зауважив, що за освітленості від 20 до 30 тис. люкс інтенсивність фотосинтезу не змінюється.

Чи має хтось з них рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Проаналізуйте твердження щодо геному клітин.

І. Геном еукаріотичної клітини має зазвичай більший розмір, ніж геном прокаріотичної клітини.

ІІ. Частина геному клітини не містить інформації про будову білків або РНК.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Ген, що зумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над  геном, що зумовлює грушоподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для помідорів?


А.
круглі гомозиготи
Б.
грушоподібні гомозиготи
В.
круглі гетерозиготи
Г.
грушоподібні гетерозиготи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Фенілкетонурія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням обміну фенілаланіну, що є наслідком рецесивної мутації. Яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина, не хвора на фенілкетонурію?


А.
25 %
Б.
50 %
В.
75 %
Г.
100 %
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Яка органічна сполука забезпечує збереження спадкової інформації в прокаріотів?


А.
олігосахарид
Б.
білок
В.
фосфоліпід
Г.
нуклеїнова кислота
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Які гриби завдають шкоди цінним породам дерев?


А.
печериці
Б.
сажки
В.
сироїжки
Г.
трутовики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

До якої групи належить зображена рослина?


А.
плауни
Б.
хвощі
В.
папороті
Г.
голонасінні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Про представників якої групи рослин ідеться: «Сильно розгалужене кореневище. Вертикальні пагони в деяких видів спеціалізовані на безбарвні спороносні й зелені вегетативні. Листки в усіх видів розміщені кільцево й редуковані до бурих чи жовтуватих лусок. Функцію фотосинтезу виконує зелене стебло»?


А.
папороті
Б.
мохи
В.
плауни
Г.
хвощі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Укажіть ознаку голонасінних рослин.
А.
поміж них трапляються трав’янисті рослини
Б.
насіння захищене оплоднем
В.
дрібні квітки запилюються комахами
Г.
запліднення не залежить від наявності води
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Паразитичні найпростіші, що живуть у крові людини, зокрема трипаносоми, мають проблеми з поширенням, оскільки контакти «кров – кров» є малоймовірними. Утім, еволюційний розвиток призвів до полегшення передавання цих паразитів від людини людині. Укажіть найвірогідніший спосіб удосконалення передавання кров’яних паразитів.


А.
спрощення життєвого циклу, проміжні стадії розвиваються в ґрунті
Б.
ускладнення життєвого циклу, проміжні стадії розвиваються в комахах
В.
багатостадійний життєвий цикл, проміжні стадії розвиваються в молюсках
Г.
простий життєвий цикл, фекально-оральний спосіб передавання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання 21–23.

Цікавою хребетною твариною є амбістома тигрова. Загальна довжина її тіла досягає в середньому 20–25 см, іноді до 38 см. Тварина має голу шкіру з великою кількістю слизових залоз. Шийний відділ хребта представлено лише одним хребцем. На передніх кінцівках є чотири пальці, на задніх – п’ять. Ця тварина полюбляє узбережжя озер, ставків, рідше річок, трапляється на висоті до 3660 м над рівнем моря. Удень вона ховається в норах гризунів, уночі живиться червами, комахами, молюсками та іншими безхребетними.

Ранньою весною та влітку (удруге) переміщується у водойми для розмноження. Розвиток личинок у воді триває 75–120 днів. Вони змінюються і залишають водойму, досягнувши 8–8,6 см. У неглибоких водоймах з високою температурою метаморфоз у цього виду амбістом відбувається обов'язково, й вони швидко перетворюються на дорослих тварин. Навпаки, у глибоких водоймах з низькою температурою залишаються личинки – аксолотлі, які продовжують рости. В аксолотлів розвиваються статеві органи, і вони починають розмножуватися. На хід метаморфозу впливає тироксин, за нестачі якого цей процес затримується.

До якої групи належить описана тварина?


А.
риби
Б.
амфібії
В.
рептилії
Г.
членистоногі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання 21–23.

Цікавою хребетною твариною є амбістома тигрова. Загальна довжина її тіла досягає в середньому 20–25 см, іноді до 38 см. Тварина має голу шкіру з великою кількістю слизових залоз. Шийний відділ хребта представлено лише одним хребцем. На передніх кінцівках є чотири пальці, на задніх – п’ять. Ця тварина полюбляє узбережжя озер, ставків, рідше річок, трапляється на висоті до 3660 м над рівнем моря. Удень вона ховається в норах гризунів, уночі живиться червами, комахами, молюсками та іншими безхребетними.

Ранньою весною та влітку (удруге) переміщується у водойми для розмноження. Розвиток личинок у воді триває 75–120 днів. Вони змінюються і залишають водойму, досягнувши 8–8,6 см. У неглибоких водоймах з високою температурою метаморфоз у цього виду амбістом відбувається обов'язково, й вони швидко перетворюються на дорослих тварин. Навпаки, у глибоких водоймах з низькою температурою залишаються личинки – аксолотлі, які продовжують рости. В аксолотлів розвиваються статеві органи, і вони починають розмножуватися. На хід метаморфозу впливає тироксин, за нестачі якого цей процес затримується.

Учень та учениця обговорювали особливості описаної тварини. Учень висловив судження, що амбістома має непрямий тип розвитку. Учениця зауважила, що ця тварина може розмножуватися на личинковій стадії.

Чи має хтось з них рацію?


А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання 21–23.

Цікавою хребетною твариною є амбістома тигрова. Загальна довжина її тіла досягає в середньому 20–25 см, іноді до 38 см. Тварина має голу шкіру з великою кількістю слизових залоз. Шийний відділ хребта представлено лише одним хребцем. На передніх кінцівках є чотири пальці, на задніх – п’ять. Ця тварина полюбляє узбережжя озер, ставків, рідше річок, трапляється на висоті до 3660 м над рівнем моря. Удень вона ховається в норах гризунів, уночі живиться червами, комахами, молюсками та іншими безхребетними.

Ранньою весною та влітку (удруге) переміщується у водойми для розмноження. Розвиток личинок у воді триває 75–120 днів. Вони змінюються і залишають водойму, досягнувши 8–8,6 см. У неглибоких водоймах з високою температурою метаморфоз у цього виду амбістом відбувається обов'язково, й вони швидко перетворюються на дорослих тварин. Навпаки, у глибоких водоймах з низькою температурою залишаються личинки – аксолотлі, які продовжують рости. В аксолотлів розвиваються статеві органи, і вони починають розмножуватися. На хід метаморфозу впливає тироксин, за нестачі якого цей процес затримується.

Яке з тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?


А.
амбістома є рослиноїдною твариною
Б.
на хід метаморфозу впливає гормон наднирників
В.
амбістома й аксолотль є різними видами тварин
Г.
завершення метаморфозу тварини залежить від температури водного середовища
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Який шар стінки серця утворено м’язовою тканиною?
А.
епікард
Б.
міокард
В.
ендокард
Г.
перикард
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Поміж тверджень щодо опорно-рухової системи вкажіть правильні.

І. Робота м’язів пов’язана з витратою енергії.

ІІ. Чим довше м’яз працює, тим більший у ньому запас АТФ.

ІІІ. Скорочення м’язів забезпечено енергією АТФ, яку виробляють мітохондрії під час окиснення глюкози.


А.
лише І, ІІ
Б.
лише І, ІІІ
В.
лише ІІ, ІІІ
Г.
І, ІІ, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Визначте складники крові за їхньою характеристикою: безбарвні, мають ядро, утворюються в червоному кістковому мозку, руйнуються в селезінці та місцях запалення.


А.
еритроцити
Б.
антитіла
В.
тромбоцити
Г.
лейкоцити
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Проаналізуйте твердження щодо імунітету людини.

І. Специфічний клітинний імунітет забезпечено, зокрема, Т-лімфоцитами.

ІІ. Лізоцим та інтерферони – фактори неспецифічного гуморального імунітету.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Емульгування жирів під дією жовчі відбувається в
А.
ротовій порожнині
Б.
товстому кишечнику
В.
дванадцятипалій кишці
Г.
шлунку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Процес регуляції утворення сечі забезпечує гормон
А.
окситоцин
Б.
вазопресин
В.
інсулін
Г.
соматотропін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Укажіть елемент будови внутрішнього вуха.
А.
молоточок
Б.
кортіїв орган
В.
барабанна перетинка
Г.
стремінце
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

В умовах температурного комфорту в людини за добу з потом виділяється вода об’ємом 0,5–0,6 л. У спекотну погоду та за значного фізичного навантаження може утворюватися піт об’ємом 10–12 л. Про яку функцію шкіри йдеться?
А.
участь у терморегуляції
Б.
забезпечення імунітету
В.
забезпечення газообміну
Г.
сприйняття подразнень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Яйцеклітина, на відміну від сперматозоїда,
А.
має кулясту форму
Б.
містить гаплоїдний набір хромосом
В.
рухається за допомогою джгутика
Г.
менша за розміром
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Зміну кількості квіток у суцвітті кошик соняшника зумовлено підвищеною температурою довкілля. Це приклад мінливості


А.
мутаційної генної
Б.
мутаційної геномної
В.
модифікаційної
Г.
комбінативної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

Який організм може займати різні трофічні рівні в ланцюгах живлення?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?
А.
сосна → дятел → сокіл → короїд
Б.
короїд → сосна → дятел → сокіл
В.
сосна → короїд → дятел → сокіл
Г.
сокіл → дятел → короїд → сосна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Яке твердження правильне?


А.
біосфера утворена лише наземними екосистемами
Б.
літосфера повністю входить до складу біосфери
В.
гідросфера повністю входить до складу біосфери
Г.
біосфера утворена лише атмосферою та гідросферою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Біологічні ритми людини зумовлено різними причинами. Зміну працездатності людини протягом доби зумовлено обертанням
А.
Землі навколо Сонця
Б.
Місяця навколо Землі
В.
Землі навколо її осі
Г.
Місяця навколо його осі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Прочитай речення: «Надкрила хруща та крила махаона є (1) органами, які виникли внаслідок (2)». Замість цифр потрібно вписати слова. Виберіть правильний варіант.


А.
1 – гомологічними, 2 – дивергенції
Б.
1 – гомологічними, 2 – конвергенції
В.
1 – аналогічними, 2 – дивергенції
Г.
1 – рудиментарними, 2 – паралелізму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Увідповідніть назву білка (1–4) з його функцією (А – Д).


1.
еластин
2.
інтерферон
3.
целюлаза
4.
актин
А.
рухова
Б.
захисна
В.
каталітична
Г.
резервна
Д.
структурна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 50

Увідповідніть структуру зображеної клітини (1–4) з її складом (А – Д).


А.
целюлоза
Б.
муреїн
В.
хлорофіл
Г.
клітинний сік
Д.
хроматин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 50

Увідповідніть назву рослини (1–4) зі схемою суцвіття (А – Д), характерного для неї.


1.
морква
2.
ромашка
3.
кукурудза
4.
подорожник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Увідповідніть зображення тварини (1–4) з групою (А – Д), до якої вона належить.


А.
Парнокопитні
Б.
Китоподібні
В.
Хижі
Г.
Непарнокопитні
Д.
Гризуни
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Увідповідніть представника ссавців (1–4) з особливістю будови (А – Д), пов’язаною зі способом його пересування.


1.
Вечірниця руда
2.
Дельфін-білобочка
3.
Кіт лісовий
4.
Кріт звичайний
А.
є хвостовий плавець
Б.
передні кінцівки значно коротші за задні
В.
передні кінцівки мають широку лопатеподібну кисть
Г.
довгі кінцівки з утяжними кігтями
Д.
добре розвинені грудні м’язи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Увідповідніть зображений орган (1–4) із системою (А – Д), до якої він належить.


А.
сенсорна
Б.
кровоносна
В.
опорно-рухова
Г.
травна
Д.
дихальна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Увідповідніть фізіологічний процес (1–4) в організмі людини з органом (А – Д), у якому він відбувається.


1.
вироблення жовчі
2.
сприйняття звукових коливань
3.
сприйняття довжини світлової хвилі
4.
закриття двостулкового клапана
А.
серце
Б.
печінка
В.
довгастий мозок
Г.
кортіїв орган
Д.
сітківка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Увідповідніть фізіологічний процес (1–4) з органом травного тракту людини (А – Д), у якому він відбувається.


1.
формування калових мас
2.
емульгування жирів
3.
первинне розщеплення вуглеводів
4.
розщеплення білків пепсином
А.
ротова порожнина
Б.
стравохід
В.
шлунок
Г.
дванадцятипала кишка
Д.
товстий кишечник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Ділянка одного з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ТАТЦГТАЦЦ. Укажіть правильні твердження щодо неї.

Примітка. У таблиці наведено триплети РНК. Щоб визначити певний триплет, розпочинати потрібно від центру таблиці, позначеного цифрою 1. Перший нуклеотид триплета вибираємо із внутрішнього кола таблиці, другий – із другого кола, третій – із третього кола. У четвертому колі вказано скорочену назву кодованих амінокислот, старт- або стоп-кодон.


Послідовність нуклеотидів наведеної ділянки другого ланцюга молекули ДНК –
1.
АТАГЦАТГГ
2.
АУАГЦАУГГ
3.
ЦЦАТГЦТАТ
Послідовність нуклеотидів у молекулі мРНК внаслідок транскрипції наведеної ділянки позначено цифрою
1.
УАУЦГУАЦЦ
2.
ЦЦАУГЦУАУ
3.
АУАГЦАУГГ
У синтезованій мРНК закодована послідовність амінокислот поліпептидного ланцюга, яку позначено цифрою
1.
Тир – Арг – Тре
2.
Про – Цис – Тир
3.
Іле – Ала – Три

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Укажіть правильні твердження щодо зображеного організму.


Резервною речовиною клітини є
1.
муреїн
2.
глікоген
3.
крохмаль
У клітинах цього організму немає
1.
мембранних органел
2.
клітинної стінки
3.
хлоропластів
В екосистемах належить до
1.
продуцентів
2.
консументів
3.
редуцентів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

На рисунку зображено комаху. Укажіть ознаки цієї тварини та групу, до якої вона належить.


Тип розвитку
1.
прямий
2.
непрямий, з повним перетворенням
3.
непрямий, з неповним перетворенням
Особливість крил
1.
дві пари перетинчастих
2.
одна пара перетинчастих
3.
дві пари, укриті лусками
Ряд
1.
Лускокрилі
2.
Двокрилі
3.
Перетинчастокрилі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

Укажіть та схарактеризуйте структуру, позначену на рисунку буквою Х.


Назва структури
1.
довгастий мозок
2.
гіпоталамус
3.
мозочок
Речовина, якою утворена поверхня
1.
сіра
2.
біла
3.
почергово сіра й біла
Одна з функцій
1.
регуляція дихання
2.
формування емоцій
3.
координація рухів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine