Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 48

Цей метод біологічних досліджень широко застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до ХVIII століття біологи використовували його для систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро- й мікроструктури. Укажіть цей метод.


А.
моніторинг
Б.
моделювання
В.
експериментальний
Г.
порівняльно-описовий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 48

На рисунку зображено три біологічні об'єкти, позначені цифрами.

Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації.

І. Об'єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації живого.

ІІ. Об'єкт 2 порівняно з об'єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 48

Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1- Флуору, 2 - молоко, морепродукти, шпинат
Б.
1- Йоду, 2- бурі водорості
В.
1- Феруму, 2 - яблука, петрушку, яйця, печінку
Г.
1- Калію, 2 - картоплю, абрикоси, сливи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 48

Укажіть резервний полісахарид клітин організму, зображеного на рисунку.


А.
хітин
Б.
глікоген
В.
крохмаль
Г.
целюлоза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 48

Яку функцію в організмі людини виконує білок інтерферон?


А.
захисну
Б.
сигнальну
В.
каталітичну
Г.
транспортну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 48

Укажіть функцію нуклеотиду, формулу якого зображено на рисунку.


А.
каталітична
Б.
транспортна
В.
енергетична
Г.
захисна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 48

Два учні на уроці біології вивчали за рисунком роботу натрій-калієвого насоса. Перший учень дійшов висновку, що наслідком роботи натрій-калієвого насоса є збільшення концентрації йонів Натрію й зменшення концентрації йонів Калію в цитоплазмі. Другий учень зауважив, що під час цього процесу відбувається синтез молекул АТФ.

Чи має хтось з них рацію?


А.
лише перший учень
Б.
лише другий учень
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 48

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має


А.
вакуолю з клітинним соком
Б.
комплекс Гольджі
В.
ендоплазматичну сітку
Г.
мітохондрії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 48

Які органели забезпечують розсмоктування хвоста й зовнішніх зябер пуголовка під час метаморфозу?


А.
вакуолі
Б.
рибосоми
В.
мітохондрії
Г.
лізосоми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 48

Виберіть ознаки, характерні для мітохондрій.

1 містять ДНК

2 забезпечують синтез АТФ

3 накопичують токсини

4 запасають глікоген

5 мають дві мембрани

6 утворюються в ядерці


А.
1,2,5
Б.
1,4,5
В.
2,3,6
Г.
3,4,6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 48

У зародку людини за рахунок додаткової 21-ї хромосоми виявився каріотип

45А + ХY. Дитина якої статі та з якою вадою народиться?


А.
дівчинка із синдромом Дауна
Б.
хлопчик із синдромом Дауна
В.
хлопчик із синдромом Клайнфельтера
Г.
дівчинка із синдромом Шерешевського – Тернера
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 48

Фотосинтез - це процес утворення вуглеводів з


А.
води й кисню
Б.
водню й кисню
В.
вуглекислого газу й води
Г.
кисню й вуглекислого газу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 48

Думки вчених щодо цих біологічних об'єктів різні. Наприклад, Марк ван Редженмортел писав, що це - «неживі інфекційні об'єкти, про які в крайньому разі можна сказати, що вони ведуть щось на зразок позиченого життя». Є науковці, які вважають їх живими, хоча вони не мають клітинної будови.

Про які об'єкти йдеться?


А.
паразитичні амеби
Б.
бактерії
В.
віруси
Г.
археї
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 48

Укажіть зображення автотрофного організму.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 48

Усім відомі такі ласощі, як пастила чи мармелад. Їх готують на основі агару - драглистої речовини, яку добувають з водорості


А.
ульви
Б.
улотрикса
В.
філофори
Г.
спірогіри
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 48

Зображена на марці рослина належить до родини


А.
Лілійні
Б.
Айстрові
В.
Капустяні
Г.
Пасльонові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 48

За допомогою війок у товщі води пересувається


А.
хламідомонада
Б.
інфузорія-туфелька
В.
евглена зелена
Г.
амеба протей
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 48

Які клітини Гідри прісноводної виконують функції захисту та враження здобичі?


А.
жалкі
Б.
травні
В.
статеві
Г.
нервові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 48

На рисунку зображено безхребетних тварин.

Які з ознак є спільними для них усіх?

1 мають зовнішній скелет

2 тіло поділене на відділи

З на голові є одна пара вусиків

4 кровоносна система є незамкненою

5 органи виділення - мальпігієві судини

6 три пари грудних ходильних кінцівок


А.
1, 2, 4
Б.
1, 3, 6
В.
2, 3, 5
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 48

У земноводних, на відміну від плазунів,


А.
органами виділення є нирки
Б.
сформовані два кола кровообігу
В.
гола шкіра містить слизові залози
Г.
протоки видільної системи відкриті в клоаку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 48

У людини кров в аорту надходить з


А.
лівого передсердя
Б.
лівого шлуночка
В.
правого передсердя
Г.
правого шлуночка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 48

Однією з функцій гортані людини є


А.
зволоження видихуваного повітря
Б.
зігрівання видихуваного повітря
В.
утворення звуків
Г.
газообмін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 48

Проаналізуйте твердження щодо функцій складників ворсинки тонкого кишечника, які на схемі позначено цифрами.

І. Крізь складник 2 продукти розщеплення білків та вуглеводів надходять до складника 3.

ІІ. Продукти розщеплення жирів усмоктуються складником 2 та надходять переважно до складника 1.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 48

Учень та учениця аналізували інформацію, наведену в таблиці. Учень висловив судження, що смородина чорна масою 100 г містить стільки само вітаміну С, як 1 капуста брюссельська масою 200 г. Учениця зауважила, що смородини чорної масою 50 г достатньо, щоб задовольнити добову потребу людини у вітаміні С.

Чи має хтось з них рацію?


А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 48

Який гормон виробляє зображена на рисунку ендокринна залоза?


А.
вазопресин
Б.
соматотропін
В.
інсулін
Г.
адреналін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 48

Людина відчула запах квітів троянди. Які рецептори спрацювали?


А.
фоторецептори
Б.
хеморецептори
В.
терморецептори
Г.
механорецептори
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 48

Ген, рецесивний алель якого спричинює гемофілію, локалізований в Х-хромосомі. Чоловік, який хворіє на гемофілію, одружився із жінкою. Її генотип не містить алеля, який спричинює гемофілію. Ультразвукове дослідження дало змогу з'ясувати, що в них народиться хлопчик. Яка ймовірність (%) того, що він не хворітиме на гемофілію?


А.
25
Б.
50
В.
75
Г.
100
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 48

Захворювання людини - синдром Марфана - спричинює домінантна мутація гена, який кодує один з білків сполучної тканини. Унаслідок цього проявляється комплекс симптомів: видовжені кінцівки та пальці, неправильне положення кришталика ока та вади будови серця. В описаному випадку виявляється одночасний вплив одного гена на формування кількох різних ознак, який називають


А.
комплементарністю
Б.
плейотропією
В.
полімерією
Г.
епістазом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 48

Прикладом модифікаційної мінливості є


А.
расові відмінності людини
Б.
поява альбіноса в потомстві прайда левів
В.
редукція травної системи в ціп'яка бичачого
Г.
збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 48

Одним з лауреатів Нобелівської премії 2012 року в галузі фізіології або медицини став британський учений Джон Б. Гердон. У 1962 році він провів експеримент, замінивши ядро яйцеклітини жаби на ядро диференційованої клітини кишечника. Модифікована яйцеклітина розвинулася в нормального пуголовка. Це довело факт, що в генетичному матеріалі диференційованої зрілої клітини зберігається вся інформація, необхідна для розвитку цілого організму. Його дослідження поклали початок розробки методів


А.
створення стійких до дії пестицидів рослин уведенням певних генів
Б.
синтезу інсуліну за допомогою бактерій
В.
розшифрування геному різних видів
Г.
клонування ссавців
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 31-33.

Представники цієї групи організмів здебільшого трапляються у вологих місцинах. Іноді переважають поміж інших організмів у приполярних областях земної кулі та на кам'янистих схилах гір, деякі оселяються в пустелях. У лісах помірних кліматичних поясів багато видів цих організмів є епіфітами - рослинами, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади.

У місцях з надмірними викидами шкідливих речовин в атмосферу представників цієї групи, зазвичай, немає або вони представлені невеликою кількістю видів.

У життєвому циклі переважає гаметофіт, спорофіт розвивається на гаметофіті й живиться за його рахунок. Спори утворюються в спорангіях унаслідок мейозу (див. схему).

Яку групу організмів описано?


А.
лишайники
Б.
мохоподібні
В.
папоротеподібні
Г.
покритонасінні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 31-33.

Представники цієї групи організмів здебільшого трапляються у вологих місцинах. Іноді переважають поміж інших організмів у приполярних областях земної кулі та на кам'янистих схилах гір, деякі оселяються в пустелях. У лісах помірних кліматичних поясів багато видів цих організмів є епіфітами - рослинами, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади.

У місцях з надмірними викидами шкідливих речовин в атмосферу представників цієї групи, зазвичай, немає або вони представлені невеликою кількістю видів.

У життєвому циклі переважає гаметофіт, спорофіт розвивається на гаметофіті й живиться за його рахунок. Спори утворюються в спорангіях унаслідок мейозу (див. схему).

Якою літерою позначено складник, пропущений у схемі життєвого циклу?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 31-33.

Представники цієї групи організмів здебільшого трапляються у вологих місцинах. Іноді переважають поміж інших організмів у приполярних областях земної кулі та на кам'янистих схилах гір, деякі оселяються в пустелях. У лісах помірних кліматичних поясів багато видів цих організмів є епіфітами - рослинами, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади.

У місцях з надмірними викидами шкідливих речовин в атмосферу представників цієї групи, зазвичай, немає або вони представлені невеликою кількістю видів.

У життєвому циклі переважає гаметофіт, спорофіт розвивається на гаметофіті й живиться за його рахунок. Спори утворюються в спорангіях унаслідок мейозу (див. схему).

Яке твердження можна сформулювати, проаналізувавши наведений текст?


А.
Спора містить диплоїдний набір хромосом.
Б.
Є види, у яких розмноження не пов'язане з наявністю води.
В.
Представники цієї групи можуть бути індикаторами забруднення повітря.
Г.
Співіснування епіфітних форм з рослинами можна віднести до паразитичних взаємовідносин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 48

На рисунку зображено різних гідробіонтів. Укажіть представника планктону.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 48

Бур'яни витісняють культурні рослини на необроблюваних ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин. Проявом якої форми боротьби за існування це є?


А.
боротьби з надмірною посушливістю
Б.
боротьби з надмірною вологістю
В.
внутрішньовидової боротьби
Г.
міжвидової боротьби
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 48

У 1898 р. американський орнітолог Г. Байпас після сильних вітрів і снігопаду виявив 136 оглушених і напівживих хатніх горобців. Після відігрівання 72 з них вижили, а 64 птахи загинули. Виявилося, що останні мали або дуже довгі, або дуже короткі крила. Особини із середніми за довжиною крилами виявилися витривалішими. Дію якої форми природного добору ілюструє наведений приклад?


А.
рушійного добору
Б.
стабілізуючого добору
В.
дизруптивного добору
Г.
розриваючого добору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 48

Увідповідніть речовину (1-4) з групою органічних сполук (А - Д), до якої вона належить.


1.
рибоза
2.
колаген
3.
крохмаль
4.
холестерол
А.
білки
Б.
ліпіди
В.
нуклеотиди
Г.
моносахариди
Д.
полісахариди
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 48

Увідповідніть складник органели (1-4) з процесом (А - Д), який з ним пов'язаний.


1.
кристи
2.
строма хлоропласта
3.
мікротрубочки
4.
ядерця
А.
синтез вуглеводів
Б.
організація веретена поділу
В.
регуляція водно-сольового обміну
Г.
утворення субодиниць рибосом
Д.
синтез АТФ
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 48

Увідповідніть відділ рослин (1-4) з представником (А - Д), який до нього належить.


1.
Мохоподібні
2.
Плауноподібні
3.
Голонасінні
4.
Покритонасінні
А.
Сосна гірська
Б.
Маршанція мінлива
В.
Пирій повзучий
Г.
Сальвінія плаваюча
Д.
Селагінела безніжкова
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 48

Увідповідніть спосіб вегетативного розмноження (1-4), який використовує людина в рослинництві, з назвою рослини (А - Д), стосовно якої цей спосіб використовують.


1.
кореневими живцями, отриманими з бічних коренів, на яких утворюються додаткові бруньки
2.
видозміненими повзучими стеблами з видовженими міжвузлями, здатними до вкорінення у вузлах
3.
підземними стебловими бульбами, які є потовщеними частинами пагона
4.
листковими живцями, на яких згодом утворюються додаткові корені та бруньки
А.
малина
Б.
сенполія
В.
соняшник
Г.
суниця
Д.
картопля
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 48

Увідповідніть представника (1-4) з класом хордових тварин (А - Д), до якого він належить.


1.
Коала сірий
2.
Вугор європейський
3.
Тритон карпатський
4.
Пінгвін імператорський
А.
Кісткові риби
Б.
Земноводні
В.
Плазуни
Г.
Птахи
Д.
Ссавці
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 48

Увідповідніть зображення кістки скелета людини (1-4) з відділом скелета (А. - Д), у якому вона розташована (масштаб не дотримано).


А.
череп
Б.
хребет
В.
верхня вільна кінцівка
Г.
пояс нижніх кінцівок
Д.
пояс верхніх кінцівок
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 48

Увідповідніть зображення органа (1-4) організму людини з системою (А - Д), до якої він належить.


А.
нервова
Б.
ендокринна
В.
кровоносна
Г.
сечовидільна
Д.
лімфатична
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 48

Увідповідніть пару організмів (1-4) з формою взаємозв'язків між ними (А - Д).


1.
рись та вовк
2.
бичачий ціп'як та людина
3.
дуб та гриб боровик
4.
сова та миша
А.
конкуренція
Б.
паразитизм
В.
коменсалізм
Г.
хижацтво
Д.
мутуалізм
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 48

Прочитайте опис: «Гемоглобін - дихальний пігмент крові людини. В організмі людини гемоглобін здатен зв'язувати деякі гази й утворювати стійкі або нестійкі сполуки». Доповніть опис гемоглобіну за наведеними характеристиками.


Гемоглобін міститься в
1.
еритроцитах
2.
лейкоцитах
3.
тромбоцитах
Гем - це сполука, яка містить йони
1.
Феруму
2.
Магнію
3.
Кальцію
Унаслідок зв'язування вуглекислого газу утворюється
1.
карбоксигемоглобін
2.
карбгемоглобін
3.
оксигемоглобін

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №46 з 48

Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть його назву та правильні варіанти для заповнення пропусків.


Назва процесу
1.
реплікація
2.
транскрипція
3.
трансляція
Триплет мРНК
1.
ГУА
2.
ГУТ
3.
ЦАУ
Антикодон тРНК
1.
ЦЦА
2.
ГГТ
3.
ГГУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №47 з 48

Схарактеризуйте Моркву посівну за наведеними ознаками.


Має видозміну органа, яку називають
1.
бульбокорені
2.
коренеплід
3.
цибулина
Видозмінений орган забезпечує
1.
статеве розмноження
2.
запасання поживних речовин
3.
симбіоз з бульбочковими бактеріями
За тривалістю життя належить до
1.
однорічних
2.
дворічних
3.
багаторічних

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 48

На рисунку зображено транспортну систему людини. Розпізнайте органи та елементи будови, позначені літерами А, В, С. Пригадайте особливості організації транспортної системи хордових тварин та виберіть правильні закінчення речень.


Орган, позначений літерою А, має дві камери в представників виду
1.
Окунь звичайний
2.
Куріпка сіра
3.
Кіт лісовий
Коло кровообігу, Орган, позначений позначене літерою В, виникло в хордових тварин унаслідок
1.
формування легень
2.
виникнення двокамерного серця
3.
розвитку головного мозку
Орган, позначений літерою С, створює праву дугу в представників виду
1.
Орел степовий
2.
Лисиця звичайна
3.
Карась сріблястий

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію