Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 48

Розв’язування проблеми нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров’я та навколишнього середовища пов’язують з розвитком науки, яка виникла на стику біологічних, хімічних, технічних дисциплін, і дає змогу використовувати організми для потреб виробництва.

Ця наука –


А.
біохімія
Б.
біоніка
В.
біотехнологія
Г.
біоінформатика
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 48

На якому рівні організації живого перебуває біологічний об’єкт, зображений на рисунку?


А.
молекулярному
Б.
клітинному
В.
організмовому
Г.
популяційно-видовому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 48

Йони якого хімічного елемента беруть участь у процесі зсідання крові в організмі людини?
А.
Са
Б.
Mn
В.
Co
Г.
Fe
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 48

Рибоза належить до
А.
ліпідів
Б.
білків
В.
вуглеводів
Г.
нітрогеновмісних основ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 48

Яка речовина входить до складу капсиду простих вірусів?
А.
ДНК
Б.
білок
В.
ліпід
Г.
вуглевод
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 48

До складу певного нуклеотиду ДНК можуть входити залишки
А.
ортофосфатної кислоти, дезоксирибози, аденіну
Б.
ортофосфатної кислоти, рибози, тиміну
В.
ортофосфатної кислоти, дезоксирибози, урацилу
Г.
ортофосфатної кислоти, рибози, гуаніну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 48

На рисунку зображено компоненти плазматичної мембрани. Якою літерою позначено компонент, що використовує АТФ для транспортування йонів Na+?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 48

Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної тим, що її складником є
А.
рибосоми
Б.
клітинна стінка
В.
цитоплазма
Г.
ядро
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 48

Який складник клітини спірогіри позначено на рисунку літерою Х?


А.
хлоропласт
Б.
вакуолю
В.
ядро
Г.
цитоплазму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 48

Клітина організму людини з хромосомним набором 22А+Х – це


А.
запліднена яйцеклітина
Б.
соматична клітина
В.
незапліднена яйцеклітина
Г.
клітина печінки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 48

Віроїди спричиняють ураження


А.
рослин
Б.
тварин
В.
грибів
Г.
бактерій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 48

Ботулізм – смертельна хвороба, яку спричиняють токсини бактерії Клостридіум. Який продукт може стати причиною враження людини ботулізмом?
А.
пліснявий хліб
Б.
домашні консерви
В.
немиті овочі
Г.
гнилі фрукти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 48

Які бактерії є автотрофами?
А.
нітрифікувальні
Б.
бактерії гниття
В.
бактерії бродіння
Г.
молочнокислі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 48

На рисунку зображено поперечний розріз листка. Яка функція структури, позначеної буквою Х?


А.
газообмін
Б.
транспірація
В.
фотосинтез
Г.
транспортування речовин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 48

Одноклітинні зелені водорості в складі лишайника виконують функцію
А.
усмоктування води з мінеральними речовинами
Б.
утворення верхньої кірочки
В.
синтезу органічних речовин
Г.
прикріплення до субстрату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 48

У клітинах бурих водоростей відкладається


А.
глюкоза
Б.
ламінарин
В.
крохмаль
Г.
інулін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 48

До ґрунту лишайники прикріплюються
А.
коренями
Б.
ризоїдами
В.
присосками
Г.
гаусторіями
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 48

До якого відділу належать сосна, ялина, гінкго, кипарис?


А.
Папоротеподібні
Б.
Мохоподібні
В.
Голонасінні
Г.
Покритонасінні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 48

Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів?
А.
підсилює внутрішньовидову конкуренцію
Б.
забезпечує розселення
В.
пришвидшує розвиток
Г.
забезпечує вегетативне розмноження
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 48

Павук-хрестовик має


А.
чотири пари ходильних кінцівок
Б.
три пари ходильних кінцівок
В.
дві пари вусиків
Г.
одну пару вусиків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 48

Кісткові риби можуть змінювати глибину занурення за допомогою


А.
зябрових тичинок
Б.
бічної лінії
В.
спинного плавця
Г.
плавального міхура
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 48

Дельфін, білуха, видра належать до класу
А.
Кісткові риби
Б.
Земноводні
В.
Плазуни
Г.
Ссавці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 48

Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини.

І. Ріст кісток у товщину відбувається внаслідок поділу клітин внутрішнього шару окістя.

ІІ. Складником скелета вільної верхньої кінцівки є променева кістка.

Чи є поміж них правильні?


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 48

Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують ефективність дихальної функції?


А.
наявність ядра та відсутність гемоглобіну
Б.
плоска форма та відносно великі розміри
В.
відносно великі розміри та відсутність гемоглобіну
Г.
відносно велика площа поверхні та наявність гемоглобіну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 48

Рух крові судинами кровоносної системи людини в одному напрямку забезпечується
А.
прямоходінням
Б.
клапанами серця
В.
скороченням м’язів аорти
Г.
малим колом кровообігу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 48

Під час усмоктування поживних речовин у тонкому кишечнику людини до кровоносних капілярів ворсинок потрапляють
А.
білки
Б.
жири
В.
амінокислоти
Г.
нуклеїнові кислоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 48

Проаналізуйте твердження щодо сечовидільної системи людини та вкажіть правильні.

І. Видалення сечі з організму – рефлекторний процес.

ІІ. Вторинна сеча утворюється внаслідок фільтрації.

ІІІ. Цистит – запалення слизової оболонки сечового міхура.


А.
лише І, ІІ
Б.
лише І, ІІІ
В.
лише ІІ, ІІІ
Г.
І, ІІ, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 48

Який гормон виробляє зображена на рисунку залоза?


А.
інсулін
Б.
адреналін
В.
вазопресин
Г.
соматотропін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 48

Томас Морган вивчав спадковість низки ознак у плодової мушки дрозофіли. В одному з експериментів учений досліджував дві ознаки – забарвлення тіла(B – сіре, b – чорне) і форму крил (V – нормальні, v – зачаткові). Дослідник схрестив дигетерозиготну за цими ознаками самицю з мутантним самцем, який мав чорне тіло та зачаткові крила.

За результатами схрещування (див. рисунок) співвідношення фенотипів у гібридному поколінні істотно відрізняється від очікуваного за законами Менделя (1 : 1 : 1 : 1). Результати схрещування свідчать, що гени B і V –


А.
алельні
Б.
зчеплені
В.
кодомінантні
Г.
комплементарні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 48

Забарвлення в норок визначає один ген з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю (%) поміж потомків другого покоління потрібно очікувати появу гомозиготних?


А.
75
Б.
50
В.
25
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 48

Яка причина комбінативної мінливості?
А.
вплив йонів Плюмбуму та вірусів
Б.
вплив радіації та ультрафіолетових променів
В.
порушення процесу клітинного поділу
Г.
рекомбінація генів унаслідок кросинговеру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 48

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою літерою позначено мезодерму?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 48

Одне суцвіття кульбаби, що росте на галявині, накрили непрозорим матеріалом, який за кілька годин зняли. Виявилося, на відміну від інших суцвіть, досліджувані квітки були стулені. Який адаптивний ритм порушено в рослини?


А.
добовий
Б.
сезонний
В.
річний
Г.
місячний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 34 – 36

У результаті тривалої спільної еволюції квітка конюшини й ротовий апарат джмеля виявилися за будовою ідеально «підігнаними» один до іншого. Ротовий апарат джмеля пристосований для одночасного розмелювання твердого квіткового пилку та висмоктування нектару. Він містить довгий хоботок, за допомогою якого комахи для свого живлення добувають нектар із квіток конюшини з дуже глибокою чашечкою. Перелетівши з квітки на квітку за допомогою двох пар прозорих крил, джмелі уможливлюють перехресне запилення. Вони раніше за бджіл можуть збирати нектар рано вранці, коли повітря ще недостатньо прогрілося. Наприклад, джміль може вилітати за температури повітря близько 7–8 °С, тоді як бджола – за температури 12 °С. Це можливо внаслідок швидкого скорочення м’язів грудей, за якого вони розігрівають своє тіло до 40 °C. М’язи прикріплюються до зовнішнього скелета – твердої кутикули, яка складається переважно з хітину.

До якого ряду комах належить джміль?


А.
Двокрилі
Б.
Лускокрилі
В.
Твердокрилі
Г.
Перетинчастокрилі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 34 – 36

У результаті тривалої спільної еволюції квітка конюшини й ротовий апарат джмеля виявилися за будовою ідеально «підігнаними» один до іншого. Ротовий апарат джмеля пристосований для одночасного розмелювання твердого квіткового пилку та висмоктування нектару. Він містить довгий хоботок, за допомогою якого комахи для свого живлення добувають нектар із квіток конюшини з дуже глибокою чашечкою. Перелетівши з квітки на квітку за допомогою двох пар прозорих крил, джмелі уможливлюють перехресне запилення. Вони раніше за бджіл можуть збирати нектар рано вранці, коли повітря ще недостатньо прогрілося. Наприклад, джміль може вилітати за температури повітря близько 7–8 °С, тоді як бджола – за температури 12 °С. Це можливо внаслідок швидкого скорочення м’язів грудей, за якого вони розігрівають своє тіло до 40 °C. М’язи прикріплюються до зовнішнього скелета – твердої кутикули, яка складається переважно з хітину.

Джміль є представником членистоногих. Яка з наведених у тексті ознак є доказом цього?


А.
наявність м’язів
Б.
дві пари прозорих крил
В.
кутикула містить хітин
Г.
будова ротового апарату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 34 – 36

У результаті тривалої спільної еволюції квітка конюшини й ротовий апарат джмеля виявилися за будовою ідеально «підігнаними» один до іншого. Ротовий апарат джмеля пристосований для одночасного розмелювання твердого квіткового пилку та висмоктування нектару. Він містить довгий хоботок, за допомогою якого комахи для свого живлення добувають нектар із квіток конюшини з дуже глибокою чашечкою. Перелетівши з квітки на квітку за допомогою двох пар прозорих крил, джмелі уможливлюють перехресне запилення. Вони раніше за бджіл можуть збирати нектар рано вранці, коли повітря ще недостатньо прогрілося. Наприклад, джміль може вилітати за температури повітря близько 7–8 °С, тоді як бджола – за температури 12 °С. Це можливо внаслідок швидкого скорочення м’язів грудей, за якого вони розігрівають своє тіло до 40 °C. М’язи прикріплюються до зовнішнього скелета – твердої кутикули, яка складається переважно з хітину.

Яке твердження можна сформулювати, проаналізувавши текст?


А.
джмелів можна віднести до теплокровних тварин
Б.
джмелі в екосистемі належать до групи продуцентів
В.
взаємовідносини джмеля з конюшиною є прикладом коменсалізму
Г.
за нижчої температури повітря джміль має перевагу над бджолою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 48

Увідповідніть фермент (1–4) з його субстратом (А – Д).


1.
трипсин
2.
лактаза
3.
ліпаза
4.
ДНКаза
А.
гідроген пероксид
Б.
жир
В.
молочний цукор
Г.
дезоксирибонуклеїнова кислота
Д.
білок
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 48

Увідповідніть назву клітинної органели (1–4) з її зображенням (А – Д).


1.
рибосома
2.
мітохондрія
3.
комплекс Гольджi
4.
хлоропласт
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 48

Увідповідніть тип плоду (1–4) з його зображенням (А – Д).


1.
яблуко
2.
біб
3.
стручок
4.
ягода
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 48

Увідповідніть зображення квітки (1–4) з родиною (А – Д), для якої вона характерна.


А.
Капустяні
Б.
Пасльонові
В.
Айстрові
Г.
Розові
Д.
Лілійні
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 48

Увідповідніть ряд комах (1–4) з представником (А – Д), який до нього належить.


1.
Двокрилі
2.
Лускокрилі
3.
Твердокрилі
4.
Перетинчастокрилі
А.
Сонечко семикрапкове
Б.
Муха хатня
В.
Бджола медоносна
Г.
Білан капустяний
Д.
Коник зелений
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 48

Увідповідніть організм (1–4) з трофічним рівнем (А – Д), на якому він перебуває.


1.
бактерія гниття
2.
ряска
3.
жаба
4.
самець комара
А.
продуцент
Б.
консумент І порядку
В.
консумент ІІ порядку
Г.
консумент ІІІ порядку
Д.
редуцент
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 48

Увідповідніть орган дихальної системи (1–4) з його складником (А – Д).


1.
носова порожнина
2.
гортань
3.
трахея
4.
легені
А.
голосові зв’язки
Б.
хрящові півкільця
В.
альвеоли
Г.
тонка сполучнотканинна трубка
Д.
нюхові рецептори
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 48

Увідповідніть наслідок порушення функціонування залози внутрішньої секреції (1–4) з її назвою (А – Д).
1.
акромегалія
2.
мікседема
3.
порушення пігментації
4.
цукровий діабет
А.
тимус
Б.
гіпофіз
В.
епіфіз
Г.
підшлункова
Д.
щитоподібна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 48

Прочитайте опис: «У цих рослин гаметофіт має пластинчасту або листостеблову будову й прикріплюється до ґрунту за допомогою ризоїдів. Спорофіт формується на верхівці гаметофіту й представлений ніжкою з коробочкою». Доповніть опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.


Розмножуються
1.
спорами
2.
насінням
3.
лише вегетативно
Необхідною умовою запліднення є
1.
вітер
2.
вода
3.
комахи
З рештків представників цієї групи утворилися
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №46 з 48

На рисунку зображено тварину класу Комахи. Укажіть її ознаки та назву ряду, до якого вона належить.


Тип розвитку
1.
прямий
2.
непрямий, з повним перетворенням
3.
непрямий, з неповним перетворенням
Будова крил
1.
дві пари перетинчастих
2.
одна пара перетинчастих
3.
дві пари, укриті лусками
Ряд
1.
Лускокрилі
2.
Двокрилі
3.
Перетинчастокрилі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №47 з 48

Схарактеризуйте кровоносну систему людини.
Хвилинний об’єм крові в спокої (л)
1.
близько 5
2.
до 30
3.
від 0,5 до 1
Фактор, що сповільнює серцеву діяльність
1.
адреналін
2.
стимули блукаючого нерва
3.
симпатична іннервація
Судини малого кола кровообігу
1.
порожнисті вени
2.
сонні артерії
3.
легеневі артерії

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 48

Схарактеризуйте процес реплікації.
Локалізація
1.
ядро
2.
комплекс Гольджі
3.
лізосома
Основне призначення – синтез
1.
білка
2.
РНК
3.
ДНК
Основний учасник процесу
1.
РНК-полімераза
2.
ДНК-полімераза
3.
рибосома

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine