Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 48

Розвиток біології у ХХ столітті уможливив розв’язання багатьох проблем людства. Відкриття антибіотиків, зокрема, забезпечило
А.
якісне діагностування серцево-судинних захворювань
Б.
зниження смертності від інфекційних захворювань
В.
розроблення заходів профілактики спадкових захворювань
Г.
успішне лікування порушень обміну речовин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 48

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами.

Проаналізуйте твердження щодо рівнів організації об’єктів.

І. Об’єкти 1 і 2 перебувають на одному рівні організації живої природи.

ІІ. Об’єкт З можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живої природи.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише II
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 48

В організмі людини майже 99 % кількості цього хімічного елемента входить до складу нерозчинних солей, забезпечуючи, зокрема, опорну функцію. Його йони також беруть участь у регуляції скорочень скелетних м,язів, діяльності серця. Укажіть цей хімічний елемент.


А.
Калій
Б.
Натрій
В.
Силіцій
Г.
Кальцій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 48

Учень та учениця на уроці біології обговорювали значення жирів у життєдіяльності організмів. Учень зазначив, що жири організм використовує як джерело енергії. Учениця висловила судження про те, що організм може використовувати жири як метаболічне джерело води. Хто з них має рацію?
А.
лише учень
Б.
лише учениця
В.
обоє мають рацію
Г.
обоє помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 48

Проаналізуйте опис: «Білки - біополімери, мономерами яких є залишки (1). До цієї групи належить пепсин, що забезпечує (2) функцію». Замість цифр в опис потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1 - жирних кислот, 2 - транспортну
Б.
1 - нуклеотидів, 2 - рухову
В.
1 - глюкози, 2 - структурну
Г.
1 - амінокислот, 2 – каталітичну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 48

На рисунку зображено молекулу


А.
полінуклеотиду
Б.
амінокислоти
В.
нуклеотиду
Г.
жиру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 48

Якою літерою позначено схематичне зображення розташування двох шарів фосфоліпідів у біологічних мембранах?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 48

Мітохондрії образно називають «енергетичними станціями клітини». Така назва пов’язана з функцією


А.
синтезу білків
Б.
синтезу АТФ
В.
транспортування газів, зокрема кисню
Г.
внутрішньоклітинного травлення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 48

У статті про лауреатів Нобелівської премії 2012 року йдеться: «Професор Оксфордського університету Джон Гердон унаслідок численних дослідів з видалення (Х) з яйцеклітин жаб і перенесення в них (Х) з уже спеціалізованих клітин продемонстрував розвиток яйцеклітин з чужим (Х) до пізньої стадії, аж до перетворення пуголовків на дорослих тварин. У такий спосіб ученим зроблено ще один крок з вивчення клонування тварин». Укажіть, що позначено в тексті символом Х.


А.
комплекс Гольджі
Б.
сперматозоїд
В.
глікокалікс
Г.
ядро
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 48

Які твердження щодо утворення каріотипу доньки є правильними?

І. Донька отримує від батька У-хромосому.

ІІ. Донька отримує від батька 22 аутосоми.


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 11-13.

Еритроцити крові людини, що містять гемоглобін А, мають характерну форму (рис. 1). Серпоподібно-клітинна анемія – генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів (рис. 2) і швидке руйнування їх.

У гемоглобіні А ділянка β-ланцюга складається із залишків таких амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-глу-глу-ліз. У хворого на серпоподібно-клітинну анемію ця ділянка має таку послідовність амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-вал-глу-ліз.

Перетворення гемоглобіну А на аномальну форму S може призводити доА.
зменшення надходження до організму кисню
Б.
збільшення кількості гемоглобіну в еритроцитах
В.
збільшення вмісту глюкози в крові
Г.
зменшення кількості антитіл у крові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 11-13.

Еритроцити крові людини, що містять гемоглобін А, мають характерну форму (рис. 1). Серпоподібно-клітинна анемія – генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів (рис. 2) і швидке руйнування їх.

У гемоглобіні А ділянка β-ланцюга складається із залишків таких амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-глу-глу-ліз. У хворого на серпоподібно-клітинну анемію ця ділянка має таку послідовність амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-вал-глу-ліз.

Укажіть можливий варіант триплета ДНК, який утворюється внаслідок мутації, що призводить до появи гемоглобіну S.

ТАБЛИЦЯ ГЕНЕТИЧНОГО КОДУ

Примітка. У таблиці наведено триплети РНК. Щоб визначити певний триплет, розпочинати потрібно від центру таблиці, позначеного цифрою 1. Перший нуклеотид триплета вибираємо із внутрішнього кола таблиці, другий - із другого кола, третій - із третього кола. У четвертому колі вказано скорочену назву кодованих амінокислот, старт- або стоп-кодон.А.
ЦАТ
Б.
ЦТТ
В.
ГАА
Г.
ГУА
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 11-13.

Еритроцити крові людини, що містять гемоглобін А, мають характерну форму (рис. 1). Серпоподібно-клітинна анемія – генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів (рис. 2) і швидке руйнування їх.

У гемоглобіні А ділянка β-ланцюга складається із залишків таких амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-глу-глу-ліз. У хворого на серпоподібно-клітинну анемію ця ділянка має таку послідовність амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-вал-глу-ліз.

Мутація, що призводить до появи гемоглобіну S, може бути зумовлена заміною


А.
першого нуклеотиду
Б.
другого нуклеотиду
В.
першого й другого нуклеотидів
Г.
першого й третього нуклеотидів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 48

У прісних добре прогрітих водоймах, зокрема водосховищах, водоймах-охолоджувачах теплових й атомних електростанцій, ставках, може відбуватися «цвітіння» води - поверхня вкривається зеленкувато-сизуватою плівкою.

Описане явище зумовлене розмноженням


А.
грибів
Б.
ціанобактерій
В.
бактерій гниття
Г.
бурих водоростей
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 48

На рисунку зображено плоди різних типів. Якою літерою позначено кістянку?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 48

Водорості цього відділу багатоклітинні, вони є компонентами переважно морських екосистем. Ч. Дарвін так описував значення одного з представників: «Ці величезні підводні ліси південної півкулі я можу порівняти з наземними лісами тропічних областей». До якого відділу належать описані водорості?


А.
Червоні
Б.
Зелені
В.
Діатомові
Г.
Бурі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 48

Проаналізуйте твердження щодо життєвого циклу мохоподібних.

І. У життєвому циклі мохоподібних переважає статеве покоління.

ІІ. Спорангії мохоподібних - багатоклітинні.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 48

Укажіть рослину, для якої характерні наявність насінних зачатків і плодо-листиків, утворення насіння й плодів.


А.
Політрих волосоносний
Б.
Страусове перо звичайне
В.
Тис ягідний
Г.
Тютюн справжній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 48

Частота пульсації скоротливих вакуолей найпростіших залежить від
А.
концентрації солей у навколишньому середовищі
Б.
кількості неперетравлених решток у клітині
В.
руху цитоплазми в клітині
Г.
кількості війок на поверхні цитоплазми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 48

На рисунку зображено хордових тварин.

Які ознаки є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 органами виділення є нирки

3 є чотирикамерне серце

4 шкіра містить слизові залози

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу


А.
1, 2, 3
Б.
1, З, 5
В.
2, 5, 6
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 48

Учні вивчали будову риби, зображеної на рисунку. За однією із зовнішніх ознак вони віднесли її до класу Кісткові риби. Яка ознака стала доказом?


А.
є зяброві кришки
Б.
шкіра зі слизовими залозами
В.
є хвостовий плавець
Г.
обтічна форма тіла
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 48

Укажіть ряд, до якого належить зображена на емблемі тварина.


А.
Комахоїдні
Б.
Гризуни
В.
Примати
Г.
Хижі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 48

Мале коло кровообігу людини починається


А.
правим передсердям
Б.
правим шлуночком
В.
лівим передсердям
Г.
лівим шлуночком
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 48

Проаналізуйте твердження щодо обміну вуглеводів в організмі людини.

І. У травній системі крохмаль розщеплюється до молекул глюкози.

ІІ. У клітинах організму глюкоза утворюється з води та вуглекислого газу.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 48

Укажіть групу харчових продуктів, багатих на вітамін D.


А.
морква, горох, шпинат
Б.
капуста, цибуля, лимон
В.
риба, печінка, яєчний жовток
Г.
яловичина, горох, яєчний білок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 48

У таблиці наведено характеристики первинної та вторинної сечі. Укажіть правильну комбінацію характеристик для заповнення пропусків у таблиці.


А.
1 - 5-6 л, 2 - капсула нефрона, З - реабсорбція
Б.
1 - 5-6 л, 2 - збирна трубочка, З - відстоювання
В.
1 - 100-180 л, 2 - капсула нефрона, З - фільтрація
Г.
1 - 100-180 л, 2 - система канальців нефрона, З – фільтрація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 48

Залозу внутрішньої секреції образно називають «диригентом оркестру ендокринних залоз», бо вона безпосередньо впливає на роботу більшості з них. Укажіть її назву.


А.
щитоподібна
Б.
епіфіз
В.
гіпофіз
Г.
тимус
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 48

Під час перегляду мультфільму в руках маленької дитини лопнула повітряна кулька. Дитина злякалася й заплакала. Відтоді щоразу під час перегляду цього мультфільму вона починала плакати. Яка причина такої поведінки дитини?


А.
відбулося зовнішнє гальмування
Б.
виявився безумовний рефлекс
В.
сформувався умовний рефлекс
Г.
виявився інстинкт
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 48

У якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може бути 9 : З : З : 1?


А.
АаВв х АаВв
Б.
АаВв х аавв
В.
АаВв х ааВв
Г.
ААвв х ааВВ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 48

У дрозофіли домінантний ген червоного забарвлення очей W і рецесивний ген білого забарвлення w містяться в Х-хромосомі. Гетерозиготну червонооку самку схрестили з білооким самцем. Яка частка особин, схожих на батька, з’явиться в F1? Зважте на те, що в дрозофіли гетерогаметна стать - чоловіча.


А.
25%
Б.
50%
В.
75%
Г.
100%
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 48

Фізичним мутагенним чинником може бути вплив


А.
вірусів
Б.
складників мийних засобів
В.
радіаційного опромінення
Г.
бензопірену тютюнового диму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 48

На рисунку зображено центри різноманітності та походження культурних рослин. Морква, буряк, маслини походять з одного із чотирьох центрів, позначених літерами. Якою літерою позначено центр, з якого походять зазначені рослини?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 48

Сезонні біологічні ритми зумовлюють


А.
линяння в осілих птахів помірних широт
Б.
відкривання та закривання продихів у рослин
В.
чергування вдиху й видиху під час дихання у ссавців
Г.
переміщення дощових черв,яків на поверхню ґрунту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 48

Види в екосистемах об’єднані у функціональні групи - продуценти, консументи, редуценти. Організми якого виду належать до продуцентів?
А.
Кіт лісовий
Б.
Дятел великий строкатий
В.
Малина лісова
Г.
Мураха руда лісова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 48

Головною рушійною силою еволюції англійський природодослідник Чарльз Дарвін визначив природний добір, виявленням якого є


А.
переважне виживання особин, які мають внутрішнє прагнення до прогресу
Б.
збереження особин, чиї якості найліпше відповідають потребам людини
В.
переважне виживання та розмноження найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду
Г.
переважне виживання найбільших за розмірами представників певної групи організмів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 48

Що таке конвергенція?


А.
виникнення відмінностей між організмами одного виду
Б.
посилення відмінностей між організмами, які мають спільного предка
В.
виникнення відмінностей між організмами різних видів, які мешкають в альтернативних умовах
Г.
виникнення подібностей між організмами різних видів, які мешкають у схожих умовах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 48

Установіть відповідність між групою органічних сполук (1-4) та речовиною (А-Д), яка належить до цієї групи.


1.
білки
2.
стероїди
3.
моносахариди
4.
полісахариди
А.
рибоза
Б.
сахароза
В.
інсулін
Г.
глікоген
Д.
холестерол
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 48

Установіть відповідність між процесом (1-4) та органелою (А-Д), у якій він відбувається.


1.
кисневий етап енергетичного обміну
2.
фіксація вуглекислого газу
3.
розщеплення полімерів у кислому середовищі
4.
синтез і транспортування білків
А.
гранулярна ендоплазматична сітка
Б.
комплекс Гольджі
В.
мітохондрія
Г.
хлоропласт
Д.
лізосома
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 48

Установіть відповідність між відділом рослин (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.


1.
Червоні водорості
2.
Плауноподібні
3.
Голонасінні
4.
Покритонасінні
А.
Баранець звичайний
Б.
Гінкго дволопатеве
В.
Сальвінія плаваюча
Г.
Редька дика
Д.
Порфіра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 48

Установіть відповідність між структурами, що забезпечують дихальну функцію в дорослої особини (1-4), та твариною (А-Д), для якої вони характерні.


1.
альвеолярні легені, повітряних мішків немає
2.
зябра, що захищені зябровою кришкою
3.
легені й система повітряних мішків
4.
зябра, що не захищені зябровою кришкою
А.
дельфін
Б.
акула
В.
голуб
Г.
жаба
Д.
карась
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 48

Установіть відповідність між відділом скелета людини (1-4) та кісткою (А-Д), що входить до його складу.


1.
пояс верхніх кінцівок
2.
пояс нижніх кінцівок
3.
вільна верхня кінцівка
4.
вільна нижня кінцівка
А.
променева
Б.
мала гомілкова
В.
клубова
Г.
ключиця
Д.
грудина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 48

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини (1-4) та органом (А-Д), у якому він відбувається.


1.
потовиділення
2.
травлення
3.
овуляція
4.
реабсорбція
А.
нирка
Б.
кишечник
В.
трахея
Г.
яєчник
Д.
шкіра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 48

Установіть відповідність між парою організмів (1-4) та типом взаємовідносин між ними (А-Д).


1.
гусінь та синиця
2.
дуб та гриб боровик
3.
акула та риба-прилипала
4.
рись та вовк
А.
конкуренція
Б.
коменсалізм
В.
мутуалізм
Г.
хижацтво
Д.
паразитизм
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 48

Установіть відповідність між еволюційними подіями (1-4) та геохронологічним періодом (А-Д), у якому вони відбувалися.


1.
виникнення більшості типів безхребетних тварин
2.
панування голонасінних, рептилій, відомі всі ряди сучасних комах; вимирають первісні земноводні; поява перших ссавців
3.
вихід на суходіл хребетних - перших земноводних
4.
у флорі суходолу панують голонасінні; панування динозаврів; виникнення безхвостих та хвостатих земноводних; поява й розквіт птахів
А.
Кембрійський
Б.
Девонський 1
В.
Кам’яновугільний
Г.
Тріасовий
Д.
Юрський
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 48

Проаналізуйте опис органели: «Основними функціями цієї органели є накопичення, хімічні зміни й пакування в пухирці синтезованих речовин. Також вона забезпечує синтез деяких полісахаридів. Зокрема, у рослинних клітинах забезпечує утворення структурних компонентів клітинної стінки, а в клітинах членистоногих - хітиновмісної кутикули, яка утворює зовнішній скелет».

Продовжте опис органели, укажіть її назву та електронну мікрофотографію.


Органела є
1.
одномембранною
2.
двомембранною
3.
немембранною
Її назва
1.
комплекс ГОЛЬДЖІ
2.
гранулярна ЕПС
3.
агранулярна ЕПС
Електронна мікрофотографія
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №46 з 48

На рисунку зображено покритонасінну рослину.

Укажіть правильні твердження щодо неї.


Вегетативне розмноження забезпечують видозмінені
1.
квітки
2.
пагони
3.
корені
Використовують як культуру
1.
зернову
2.
кормову
3.
плодово-ягідну
Належить до родини
1.
Розові
2.
Капустяні
3.
Пасльонові

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №47 з 48

На рисунку зображено тварину класу Комахи.

Укажіть правильні твердження щодо неї.


Тип ротового апарату дорослої особини
1.
сисний
2.
гризучий
3.
колюче-сисний
Має
1.
дві пари крил однакової довжини
2.
одну пару довгих крил а друга перетворена на дзижчальця
3.
дві пари майже однакових крил, укритих лусками
Належить до ряду
1.
Двокрилі
2.
Лускокрилі
3.
Перетинчастокрилі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 48

На рисунку зображено орган травної системи людини. Схарактеризуйте його за наведеними ознаками.


Загальна характеристика
1.
травна залоза, що виробляє жовч
2.
орган, що продукує хлоридну кислоту
3.
орган, що продукує сечу
Одна із функцій
1.
знешкодження чужорідних речовин перетворенням їх на менш токсичні
2.
виведення з організму токсичних продуктів білкового обміну
3.
розщеплення білків до пептидів
Особливості будови
1.
структурно-функціональною одиницею є нефрон
2.
м’язова стінка органа складається з не посмугованої м’язової тканини
3.
містить гепатоцити, що виробляють травні ферменти

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію