Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 48

Місце та перебіг біохімічних процесів у клітині вивчають за допомогою методу
А.
світлової мікроскопії
Б.
мічених атомів
В.
центрифугування
Г.
електронної мікроскопії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 48

Який рівень організації живої матерії забезпечує взаємодія різних органів, об’єднаних у системи органів?
А.
клітинний
Б.
організмовий
В.
популяційно-видовий
Г.
біогеоценотичний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 48

На які органічні речовини діють ферменти слини?
А.
білки
Б.
нуклеїнові кислоти
В.
вуглеводи
Г.
вітаміни
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 48

Які органічні сполуки у своєму складі містять дві функціональні групи – –NH2  та  –COOH?


А.
амінокислоти
Б.
ліпіди
В.
нуклеїнові кислоти
Г.
вуглеводи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 48

У нуклеотидах ДНК, на відміну від нуклеотидів РНК,
А.
немає дезоксирибози й урацилу
Б.
є рибоза й тимін
В.
немає фосфату й аденіну
Г.
є дезоксирибоза й тимін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 48

Подібність будови та процесів життєдіяльності клітин організмів різних царств живої природи є одним з положень
А.
теорії еволюції
Б.
клітинної теорії
В.
хромосомної теорії спадковості
Г.
учення про біосферу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 48

Клітини рослин відрізняються від тваринних клітин наявністю певних компонентів. Якими цифрами позначено компоненти, що є лише в рослинних клітинах?


А.
1, 3
Б.
2, 4
В.
2, 5
Г.
3, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 48

Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений
А.
глікокаліксом
Б.
целюлозною оболонкою
В.
білковою оболонкою
Г.
клітинною стінкою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 48

У клітинах щавлю відбувається синтез щавлевої кислоти, яка з катіонами Кальцію утворює кристали кальцій оксалату (щавлевокислого кальцію). Яка клітинна структура утворена цими кристалами?
А.
включення
Б.
ядро
В.
клітинна мембрана
Г.
вакуоля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 48

У соматичних клітинах бика свійського міститься 60 хромосом. Яка кількість хромосом міститься в його клітинах, що утворилися шляхом мейотичного поділу?
А.
120
Б.
60
В.
30
Г.
15
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 48

Який поділ клітини забезпечує сталість каріотипу видів, що розмножуються статевим шляхом?
А.
амітоз
Б.
мітоз
В.
мейоз
Г.
бінарний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 48

Яке вірусне захворювання важко діагностувати на початковій стадії через відсутність видимих симптомів?
А.
віспу
Б.
ящур
В.
паротит
Г.
СНІД
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 48

Які гриби завдають шкоди цінним породам дерев?


А.
печериці
Б.
сажки
В.
сироїжки
Г.
трутовики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 48

Основна причина розміщення санаторно-оздоровчих закладів у хвойних лісах полягає в тому, що хвойні рослини
А.
утворюють вітаміни, необхідні організму людини
Б.
захищають від надмірного сонячного випромінювання
В.
виділяють більшу кількість кисню, ніж листяні
Г.
виділяють фітонциди, які пригнічують діяльність мікроорганізмів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 15–17.

Поміж рослин родини Розові багато видів, які людина використовує для своїх потреб. Однією із плодовоягідних культур України є Cуниці лісові, плоди яких багаті на Ферум. Для розмноження цієї рослини вегетативним способом використовують її довгі вуса (див. рисунок).

Споживання плодів Cуниць лісових забезпечує організм людини Ферумом, що входить до складуА.
гемоглобіну
Б.
глікогену
В.
інсуліну
Г.
глюкози
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 15–17.

Поміж рослин родини Розові багато видів, які людина використовує для своїх потреб. Однією із плодовоягідних культур України є Cуниці лісові, плоди яких багаті на Ферум. Для розмноження цієї рослини вегетативним способом використовують її довгі вуса (див. рисунок).

Вегетативне розмноження Cуниць лісових забезпечують


А.
розрослі бокові корені
Б.
надземні видозмінені пагони
В.
тонкі повітряні корені
Г.
видозмінені листки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 48

Прочитайте текст і виконайте завдання 15–17.

Поміж рослин родини Розові багато видів, які людина використовує для своїх потреб. Однією із плодовоягідних культур України є Cуниці лісові, плоди яких багаті на Ферум. Для розмноження цієї рослини вегетативним способом використовують її довгі вуса (див. рисунок).

Проаналізуйте твердження щодо трофічних зв’язків виду Cуниці лісові.

І. Вид Суниці лісові перебуває на першому трофічному рівні.

ІІ. Вид Суниці лісові належить до групи консументів.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 48

Який варіант відповіді складається з назв клітин, розташованих у зовнішньому шарі тіла гідри?

1 залозисті

2 нервові

3 епітеліально-м’язові

4 жалкі

5 травні


А.
1, 2, 4
Б.
2, 4, 5
В.
1, 3, 5
Г.
2, 3, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 48

Паразитичні найпростіші, що живуть у крові людини, зокрема трипаносоми, мають проблеми з поширенням, оскільки контакти «кров-кров» є малоімовірними. Утім, еволюційний розвиток призвів до полегшення передавання цих паразитів від людини людині. Укажіть найбільш вірогідний шлях удосконалення способів передавання кров’яних паразитів.
А.
спрощення життєвого циклу, проміжні стадії розвиваються в ґрунті
Б.
ускладнення життєвого циклу, проміжні стадії розвиваються в комахах
В.
багатостадійний життєвий цикл, проміжні стадії розвиваються в молюсках
Г.
простий життєвий цикл, фекально-оральний спосіб передавання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 48

Які структури в дорослої стадії земноводних є пристосуванням до водного середовища?
А.
легені
Б.
п’ятипалі кінцівки
В.
перетинки між пальцями
Г.
повіки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 48

Одним із пристосувань птахів до польоту є
А.
зменшення загальної площі легень
Б.
зростання між собою багатьох кісток скелета
В.
відсутність плаского виросту грудини
Г.
збільшення довжини кишечника
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 48

Представники якого ряду ссавців мають слабодиференційовані зуби та невеликі півкулі переднього мозку без звивин, ведуть переважно нічний спосіб життя?
А.
Рукокрилі
Б.
Гризуни
В.
Зайцеподібні
Г.
Комахоїдні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 48

Яку тканину зображено на рисунку?


А.
нервову
Б.
сполучну
В.
епітеліальну
Г.
м’язову
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 48

Яке пристосування виникло в скелеті людини у зв’язку з прямоходінням?
А.
масивні кістки верхньої кінцівки
Б.
грудна клітка сплющена з боків
В.
плоска форма стопи
Г.
S-подібна форма хребта
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 48

На рисунку наведено схему отримання препарату для боротьби з дифтерією. 1–4 – багаторазове введення в організм коня знешкодженого дифтерійного токсину; 5 – забір крові з антитілами; 6–7 – виготовлення препарату, що містить антитіла; 8 – ампули з готовим препаратом; 9 – уведення препарату хворій людині для лікування. Який препарат отримують у такий спосіб?


А.
вакцину
Б.
сироватку
В.
мікстуру
Г.
плазму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 48

Яка роль надгортанного хряща в організмі людини?
А.
закриває вхід до гортані під час ковтання їжі
Б.
утримує щитоподібну залозу
В.
є місцем кріплення голосових зв’язок
Г.
відкриває й закриває ворота легень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 48

У ротовій порожнині людини відбувається
А.
пристінкове травлення
Б.
первинне ферментування вуглеводів
В.
розщеплення білків пепсином
Г.
емульгування жирів жовчю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 48

Антимутагенну дію виявляють
А.
алкалоїди
Б.
вітаміни А, С, Е
В.
ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання
Г.
антибіотики, які порушують синтез клітинної стінки бактерій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 48

В умовах температурного комфорту в людини за добу з потом виділяється 0,5 – 0,6 л води. У спекотну погоду та за значного фізичного навантаження може утворюватися до 10 – 12 л поту. Про яку функцію шкіри йдеться?
А.
участь в терморегуляції
Б.
забезпечення імунітету
В.
забезпечення газообміну
Г.
сприйняття подразнень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 48

Яйцеклітина, на відміну від сперматозоїда,
А.
має кулясту форму
Б.
містить гаплоїдний набір хромосом
В.
рухається за допомогою джгутика
Г.
менша за розміром
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 48

Ген, що зумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над геном, що зумовлює грушоподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для помідорів?
А.
круглі гомозиготи
Б.
грушоподібні гомозиготи
В.
круглі гетерозиготи
Г.
грушоподібні гетерозиготи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 48

За успадкування резус-групи крові відповідає ген D, який має два алелі: D (резус-позитивна кров) і d (резус-негативна кров). В обох батьків резус позитивна кров. Укажіть правильне твердження.
А.
їхня дитина обов’язково успадкує резус-групу батьків
Б.
їхня дитина може бути винятково резус-позитивною
В.
вірогідність народження резус-позитивної дитини становить 50 %
Г.
їхні діти можуть бути як резус-позитивними, так і резус-негативними
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 48

Біологічні ритми людини зумовлені різними причинами. Причиною ритмічної зміни працездатності людини протягом доби є обертання
А.
Землі навколо Сонця
Б.
Місяця навколо Землі
В.
Землі навколо власної осі
Г.
Місяця навколо власної осі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 48

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?
А.
сосна → дятел → сокіл → короїд
Б.
короїд → сосна → дятел → сокіл
В.
сосна → короїд → дятел → сокіл
Г.
сокіл → дятел → короїд → сосна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 48

Який організм може займати різні трофічні рівні в ланцюгах живлення?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 48

Існують водорості, які оселяються в клітинах морських тварин – коралових поліпів. Без цих водоростей корали не змогли б утворювати свій потужний скелет. У свою чергу клітини водоростей у клітинах коралових поліпів захищені від несприятливих впливів навколишнього середовища й отримують від них деякі необхідні сполуки. Такі біотичні зв’язки є прикладом
А.
мутуалізму
Б.
нейтралізму
В.
коменсалізму
Г.
паразитизму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 48

Установіть відповідність між назвою білка (1–4) та його функцією (А–Д).
1.
еластин
2.
інтерферон
3.
целюлаза
4.
актин
А.
рухова
Б.
захисна
В.
каталітична
Г.
резервна
Д.
структурна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 48

Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку органелою (1–4) та функцією (А–Д), яку вона виконує.


А.
забезпечення зв’язку з навколишнім середовищем
Б.
синтез та накопичення ліпідів і вуглеводів
В.
забезпечення внутрішньоклітинного травлення
Г.
формування веретена поділу
Д.
синтез АТФ
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 48

Установіть відповідність між назвою рослини (1–4) та схемою суцвіття (А–Д), характерного для неї.


1.
морква
2.
ромашка
3.
кукурудза
4.
подорожник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 48

Установіть відповідність між продукцією, зображеною на рисунку (1–4), та назвою родини (А–Д), до якої належить рослина, використана для виготовлення цієї продукції.


А.
Пасльонові
Б.
Лілійні
В.
Капустяні
Г.
Розові
Д.
Бобові
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 48

Установіть відповідність між представником ссавців (1–4) та особливістю будови (А–Д), пов’язаною зі способом його пересування.


1.
Вечірниця велика
2.
Афаліна чорноморська
3.
Кріль дикий
4.
Кріт звичайний
А.
наявність хвостового плавника
Б.
передні кінцівки значно коротші за задні
В.
передні кінцівки мають широку лопатеподібну кисть
Г.
довгі кінцівки з втяжними кігтями
Д.
добре розвинені грудні м’язи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 48

Установіть відповідність між зображенням тварини (1–4) та рядом (А–Д), до якого вона належить.


А.
Парнокопитні
Б.
Китоподібні
В.
Хижі
Г.
Непарнокопитні
Д.
Гризуни
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 48

Установіть відповідність між системою органів (1–4) та зображеним на рисунку органом (А–Д), який до неї належить.


1.
травна
2.
дихальна
3.
нервова
4.
кровоносна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 48

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини (1–4) та органом (А–Д), у якому він відбувається.
1.
вироблення жовчі
2.
сприйняття звукових коливань
3.
сприйняття довжини світлової хвилі
4.
закриття двостулкового клапана
А.
серце
Б.
печінка
В.
довгастий мозок
Г.
кортіїв орган
Д.
сітківка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 48

Які ознаки характерні для рослин родини Розові?


Квітки
1.
дрібні, зібрані в суцвіття кошик
2.
великі й середнього розміру, яскраві, поодинокі або зібрані в суцвіття зонтик, щиток чи китицю
3.
дрібні, зібрані в суцвіття складний колос, волоть, початок
Плоди
1.
кістянка, яблуко
2.
біб, зернівка
3.
стручок, стручечок
Жилкування листків
1.
сітчасте
2.
дугове
3.
паралельне

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №46 з 48

Укажіть ознаки та представника класу Плазуни.
Покрив
1.
гола шкіра, укрита слизом
2.
суха шкіра, укрита роговими лусками
3.
суха шкіра, укрита волоссям
Кількість кіл кровообігу
1.
одне
2.
два
3.
три
Представник
1.
Саламандра плямиста
2.
Вуж звичайний
3.
Тритон гребінчастий

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №47 з 48

Схарактеризуйте серце людини за наведеними ознаками.
Кількість камер
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Гальмівні сигнали подають
1.
симпатичні нерви
2.
блукаючі нерви
3.
спинномозкові нерви
Назва м’язової оболонки
1.
епікард
2.
міокард
3.
ендокард

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 48

На рисунку зображено схему одного з процесів, що лежить в основі життя. Укажіть характерні для нього ознаки.


Учасник процесу
1.
РНК-полімераза
2.
ДНК-полімераза
3.
рибосома
Призначення
1.
синтез білка
2.
синтез РНК
3.
синтез ДНК
Локалізація
1.
ядро
2.
комплекс Гольджi
3.
цитоплазма

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію