Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Цей метод біологічних досліджень широко застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до ХУІІІ століття біологи використовували його для систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро- й мікроструктури. Укажіть цей метод.


А.
моніторинг
Б.
моделювання
В.
порівняльно-описовий
Г.
експериментальний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами.

Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації.

І. Об’єкти 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи.

ІІ. Усі об’єкти знаходяться на одному й тому самому рівні організації живої природи.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
правильних немає
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Регулярне вживання в їжу продуктів із низьким умістом Йоду може спричинювати виникнення
А.
флюорозу
Б.
ендемічного зобу
В.
рахіту
Г.
поліомієліту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Два учні обговорювали енергетичну цінність напоїв, аналізуючи інформацію в таблиці.

Примітка. За повного розщеплення 1 г білків у середньому вивільняється 17,2 кДж енергії, 1 г жирів - 38,9 кДж, 1 г вуглеводів - 17,6 кДж.

Перший учень зауважив, що найбільшу енергетичну цінність має напій, який містить жири. Другий учень дійшов висновку, що найменшу енергетичну цінність має сік виноградний.

Хто з них має рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Органічні сполуки, опис яких наведено: «Ці органічні, переважно гідрофобні, сполуки розчиняються в неполярних розчинниках. Таку природу мають стероїдні гормони», належать до


А.
білків
Б.
ліпідів
В.
вуглеводів
Г.
нуклеїнових кислот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Липкі кінці - комплементарні одноланцюгові ділянки ДНК, що виступають із кінців дволанцюгової молекули. Їх часто застосовують у генній інженерії для створення гібридних молекул ДНК. Уявіть, що Ви - консультант-біотехнолог і створюєте гібридну молекулу. Який фрагмент Ви візьмете для гібридизації з фрагментом


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

До правильно виготовленого мікропрепарату шкірочки соковитої луски цибулі учні додали декілька крапель концентрованого розчину кухонної солі. Під час розгляду його за допомогою мікроскопа вони спостерігали відшарування цитоплазми від клітинної стінки. Назва цього процесу


А.
плазмоліз
Б.
піноцитоз
В.
деплазмоліз
Г.
фагоцитоз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

На рисунку схематично зображено транспортування речовин складовими клітини. Якою цифрою позначено складову, що забезпечує ендоцитоз?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Одномембранними органелами еукаріотичної клітини є


А.
мітохондрії
Б.
лізосоми
В.
пластиди
Г.
рибосоми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Який з наведених прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти?
А.
дозрівання томатів на сонці
Б.
пожовтіння лимонів та мандаринів
В.
утворення білої м’якоті в полуниць
Г.
позеленіння бульб картоплі на сонці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Укажіть органелу, яка бере участь у синтезі білка.
А.
комплекс Гольджі
Б.
клітинний центр
В.
рибосома
Г.
лізосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Реакції темнової фази фотосинтезу перебігають
А.
у матриксі мітохондрій
Б.
у стромі хлоропластів
В.
на внутрішній мембрані мітохондрій
Г.
за участі зовнішньої мембрани хлоропласта
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Види хом'яків - китайський і даурський - уважають видами-двійниками.

Тварини подібні за будовою, але мають різний набір хромосом (22 і 20 відповідно в диплоїдному наборі). Тож їх розрізняють на підставі вивчення


А.
каріотипу
Б.
фенотипу
В.
генотипу
Г.
ембріогенезу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Уперше це вірусне захворювання описав Гіппократ. Наразі відомо, що його перебіг супроводжується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічів. Укажіть це захворювання.
А.
туберкульоз
Б.
поліомієліт
В.
ботулізм
Г.
грип
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Під час визначення хімічного складу клітини бактерії виявлено ДНК. Укажіть елемент будови досліджуваної клітини, у якому міститься ця речовина.
А.
мембрана
Б.
нуклеоїд
В.
рибосома
Г.
ядро
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Березовий сік є водним розчином органічних та неорганічних речовин, який потужно рухається клітинами
А.
флоеми
Б.
камбію
В.
ксилеми
Г.
епідерми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Для встановлення часу затоплення знайденого археологами давнього міста провели мікроскопічне дослідження води. У ній виявили одноклітинні організми, оболонка яких нагадує панцир. Він складається з двох стулок, які вкладаються одна в одну та містять сполуки Силіцію. Дослідники дійшли висновку, що виявлені у воді організми
А.
форамініфери
Б.
інфузорії
В.
радіолярії
Г.
діатомові водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Проаналізуйте опис відділу рослин: «У процесі статевого розмноження відбувається подвійне запліднення. Поміж представників трапляються трава, кущі та дерева...»

Ідеться про відділ


А.
Хвощеподібні
Б.
Папоротеподібні
В.
Голонасінні
Г.
Покритонасінні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Укажіть тварину, крила якої утворені складками хітинової кутикули.
А.
сова сіра
Б.
вечірниця руда
В.
коник зелений
Г.
дрізд чорний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Збудником сонної хвороби є
А.
лейшманія
Б.
малярійний плазмодій
В.
трипаносома
Г.
лямблія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Укажіть організм, який у дорослому стані веде вільноживучий спосіб життя.
А.
піскожил
Б.
трихінела
В.
сисун котячий
Г.
ціп’як свинячий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

На рисунку зображено хордових тварин.

Які з наведених ознак є спільними для всіх зображених тварин?

1 запліднення зовнішнє

2 шкіра містить слизові залози

3 органами дихання є зябра

4 замкнена кровоносна система

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу


А.
1, 2, 5
Б.
1, З, 6
В.
2, З, 4
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Прочитайте текст: «Жаба трав’яна має голу (1) зі шкірними залозами, які виділяють (2). Шкіра відіграє значну роль у (З)». Замість цифр потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1 - вологу шкіру, 2 - піт, З - живленні
Б.
1 - суху шкіру, 2 - жир, З - живленні
В.
1 - вологу шкіру, 2 - слиз, З - диханні
Г.
1 - шкіру, 2 - піт і жир, З - диханні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

На початку вересня 2016 року Міжнародний союз охорони природи й природних ресурсів повідомив про збільшення чисельності популяції рідкісної зображеної тварини (див. рисунок). Ця тварина є символом Всесвітнього фонду дикої природи й зображена на його емблемі. Ця тварина належить до ряду 


А.
Комахоїдні
Б.
Гризуни
В.
Примати
Г.
Хижі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Який елемент будови скелетного м’яза позначено на рисунку літерою Х?


А.
сухожилок
Б.
міофібрила
В.
м’язове волокно
Г.
фасція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Укажіть особливість будови серця людини.
А.
півмісяцеві клапани знаходяться між передсердями та шлуночками
Б.
серце складається з одного шлуночка та двох передсердь
В.
міокард лівого шлуночка товстіший за міокард правого
Г.
у правій частині серця знаходиться двостулковий клапан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Однією з функцій гортані людини є
А.
зволоження видихуваного повітря
Б.
утворення звуків
В.
зігрівання видихуваного повітря
Г.
газообмін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

На рисунку відображено динаміку вмісту в розчині крохмалю (А) та білка (В) під впливом ферментів. Вертикальна вісь відображає концентрацію речовини, горизонтальна - час. Стрілками позначено моменти, коли до розчину добавляли ферменти.

Проаналізуйте твердження щодо проведеного експерименту.

І. Стрілка 1 указує на момент добавляння ліпази

ІІ. Стрілка 2 вказує на момент добавляння пепсину.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Утворенню вітаміну D в організмі людини сприяє
А.
вживання продуктів рослинного походження
Б.
вживання риб'ячого жиру
В.
ультрафіолетове випромінювання
Г.
інфрачервоне випромінювання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Проаналізуйте твердження щодо будови шкіри.

І. Цифра 1 указує на потову залозу, цифра 2 - на волосяну цибулину

ІІ. Цифра 1 указує на потову залозу, цифра 3 - на сальну.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Вазопресин (антидіуретичний гормон) вивільняється в кров
А.
гіпофізом
Б.
наднирниками
В.
щитоподібною залозою
Г.
підшлунковою залозою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

На рисунку зображено поперечний переріз спинного мозку. Структури, позначені цифрами, беруть участь у формуванні рефлекторної дуги. Якою цифрою позначено тіло чутливого нейрона?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Згідно з рішенням Українського центру оцінювання, будь-яка відповідь на це завдання вважається правильною та за виконання завдання нараховується 1 бал.

Двоє юних генетиків провели схрещування кавуна, плоди якого кулясті зелені, із кавуном, у якого видовжені смугасті плоди. У потомстві вони отримали 3/8 рослин із кулястими зеленими, 3/8 рослин із кулястими смугастими, 1/8 рослин із видовженими зеленими, 1 / 8 рослин із видовженими смугастими плодами.

Юні генетики висловили свої думки щодо цього:

1-й генетик: куляста форма плода - домінантна ознака

2-й генетик: обидві вихідні форми - гетерозиготні за формою плода

Хто з них має рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

У курей строкате забарвлення оперення визначається зчепленим із Х-хромосомою геном В, чорне - геном b. Чорного півня схрестили зі строкатою куркою. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча.
А.
0%
Б.
25%
В.
50%
Г.
100%
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

У дафнії відбуваються сезонні зміни форми та розмірів головної частини тіла.

Проявом якої форми мінливості є це явище?


А.
мутаційної
Б.
спадкової
В.
комбінативної
Г.
модифікаційної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою літерою позначено структуру, з якої розвивається нервова система?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Період стабільності популяцій, що входять до складу угруповання, - це
А.
первинна сукцесія
Б.
вторинна сукцесія
В.
клімакс
Г.
еволюція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?
А.
плодожерка → яблуня → шпак → кішка
Б.
яблуня → плодожерка → шпак → кішка
В.
кішка → шпак → плодожерка → яблуня
Г.
шпак → плодожерка → яблуня → кішка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Рушійною силою еволюції органічного світу за Ж.-Б. Ламарком є
А.
природний добір
Б.
боротьба за існування
В.
внутрішнє прагнення до прогресу
Г.
реальне існування видів, що постійно змінюються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

На рисунку зображено послідовність еволюційних змін передніх кінцівок у предків сучасних коней, що є підтвердженням


А.
ембріогенезу
Б.
онтогенезу
В.
філогенезу
Г.
овогенезу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між біологічно активною речовиною (1-4) та її характеристикою (А-Д).
1.
вітаміни
2.
гормони
3.
ферменти
4.
фітонциди
А.
пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів
Б.
регулюють процеси обміну речовин тваринного організму
В.
здебільшого є компонентами складних ферментів
Г.
регулюють процеси обміну речовин рослинного організму
Д.
є біокаталізаторами хімічних реакцій
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між зображеним організмом (1-4) та особливістю будови клітин (А-Д), що його утворюють.


А.
клітинна стінка містить хітин
Б.
кільцева молекула ДНК міститься в нуклеоїді
В.
кільцева молекула ДНК міститься в хлоропласті
Г.
надмембранний комплекс представлений глікокаліксом
Д.
плазматична мембрана містить лише білки
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між відділом рослин (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.
1.
Мохоподібні
2.
Папоротеподібні
3.
Голонасінні
4.
Покритонасінні
А.
Страусове перо звичайне
Б.
Модрина європейська
В.
Баранець звичайний
Г.
Маршанція мінлива
Д.
Шипшина собача
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між характеристикою серцево-судинної системи (1-4) та твариною (А-Д), у якої така серцево-судинна система.
1.
серце видовжене, багатокамерне з численними отворами; безбарвна кров до серця потрапляє з лакун
2.
серце двокамерне, через нього рухається венозна кров; одне коло кровообігу
3.
серце чотирикамерне, аорта робить праву дугу; два кола кровообігу
4.
серця немає, його функцію виконують потужні кільцеві судини; кровоносна система замкнена
А.
дощовий черв’як
Б.
корова
В.
ворона
Г.
бджола
Д.
карась
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між зображеним органом організму людини (1-4) та системою (А-Д), до якої він належить.


А.
нервова
Б.
ендокринна
В.
кровоноcна
Г.
сечовидільна
Д.
лімфатична
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між сенсорною системою (1-4) та її функцією (А-Д).
1.
смакова
2.
слухова
3.
рівноваги
4.
зорова
А.
визначення сили звуку
Б.
розпізнавання температури поверхні предмета
В.
визначення вмісту солі в їжі
Г.
визначення відстані до предмета
Д.
відчуття зміни положення тіла
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Прочитайте опис родини: «Оцвітина складається з п'яти зрослих чашолистків і вільних пелюсток. Представники можуть бути медоносами, лікарськими й плодово-ягідними культурами. Людина вживає в їжу плоди, багаті на вітамін С»

Доповніть опис рослин цієї родини за наведеними характеристиками.


Жилкування листків здебільшого
1.
дугове
2.
сітчасте
3.
паралельне
Кількість пелюсток
1.
чотири
2.
п’ять
3.
шість
Харчовий продукт, який виробляється з рослин цієї родини
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками й укажіть ряд, до якого вона належить.


Кількість камер серця
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Особливості будови зубів
1.
усі зуби подібні за будовою, мало диференційовані
2.
різці великі, кутні зуби з плоскою жувальною поверхнею, іклів немає
3.
ікла добре розвинені, один кутній зуб з кожного боку щелепи великий, з гострим ріжучим краєм
Ряд
1.
Комахоїдні
2.
Гризуни
3.
Хижі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Схарактеризуйте лейкоцити людини за наведеними ознаками.


Місце утворення
1.
червоний кістковий мозок, щитоподібна залоза
2.
жовтий кістковий мозок, лімфатичні вузли
3.
червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли
Особливості будови
1.
немає ядра, містять тромбопластин
2.
є ядро, здатні до амебоїдного руху
3.
немає ядра, містять гемоглобін
Забезпечують
1.
реакції зсідання крові
2.
транспортування кисню
3.
захист від мікроорганізмів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

На рисунку зображено модель молекули біополімеру, що міститься в клітині.

Схарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками.


Мономерами є
1.
пентози
2.
нуклеотиди
3.
амінокислоти
Комплементарна пара нуклеотидів
1.
А-У
2.
Г-Т
3.
Г-Ц
Локалізація в клітині
1.
мітохондрії
2.
рибосоми
3.
лізосоми

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine