Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Теоретичні досягнення біології застосовують у медицині для розроблення методів ранньої діагностики, лікування та профілактики багатьох спадкових хвороб людини. Це стало можливим унаслідок сучасних досліджень у галузі


А.
екології та біохімії
Б.
анатомії та біоніки
В.
екології та кібернетики
Г.
молекулярної біології та генетики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами.

Укажіть правильну послідовність об’єктів за підвищенням рівня організації живої природи.


А.
1 - 2 - 3
Б.
2 - 1 - 3
В.
З - 2 - 1
Г.
3 - 1 – 2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Проаналізуйте твердження щодо значення Йоду для життєдіяльності організму людини.

І. Йод необхідний для вироблення тироксину.

ІІ. Йод є складовою молекули хлорофілу.

ІІІ. Нестача Йоду в організмі людини може призвести до утворення ендемічного зобу.

Які поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
лише ІІІ
Г.
лише І, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо органічних речовин та їхніх функцій. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків у таблиці.


А.
1 - білки, 2 - регуляторна
Б.
1 - вітаміни, 2 - захисна
В.
1 - вуглеводи, 2 - структурна
Г.
1 - білки, 2 - резервна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Прочитайте речення: «Пепсин - фермент (1), який бере участь у (2)». Замість цифр у реченні потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1 - плазми крові, 2 - формуванні імунної відповіді
Б.
1 - шлункового соку, 2 - травленні білків
В.
1 - еритроцитів, 2 - транспорті кисню
Г.
1 – м’язів, 2 - їх скороченні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Фрагмент одного з ланцюгів молекули ДНК е матрицею для синтезу фрагмента молекули РНК з такою послідовністю нуклеотидів: АУЦ-ГАГ-УАГ. Укажіть послідовність нуклеотидів цього самого фрагмента другого ланцюга молекули ДНК.


А.
ТАГ-ЦТЦ-АТЦ
Б.
АТЦ-ГАГ-ТАГ
В.
УАГ-ЦУЦ-АУЦ
Г.
АУЦ-ГАГ-УАГ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

До правильно виготовленого мікропрепарату шкірочки соковитої луски цибулі учні добавили кілька крапель концентрованого розчину кухонної солі. Потому вони розглянули мікропрепарат за допомогою мікроскопа та побачили


А.
потовщені клітинні стінки внаслідок набубнявіння
Б.
знебарвлені хлоропласти внаслідок розкладання хлорофілу під дією солі
В.
відшарування цитоплазми від клітинних стінок унаслідок плазмолізу
Г.
розірвані стінки деяких клітин унаслідок надходження води
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

На рисунку зображено структуру організму. Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Яка органела клітини може утворювати ліпідні фрагменти клітинної мембрани?
А.
мітохондрія
Б.
лізосома
В.
ендоплазматична сітка
Г.
рибосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Молекули ДНК в мітохондріях забезпечують
А.
синтез глюкози
Б.
фотоліз води
В.
цитоплазматичну спадковість
Г.
деплазмоліз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Укажіть немембранні органели.
А.
мітохондрії
Б.
лізосоми
В.
пластиди
Г.
рибосоми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Реакції світлової фази фотосинтезу відбуваються
А.
за участі світла в мембранах тилакоїдів
Б.
в стромі хлоропласта незалежно від освітлення
В.
за участі світла на зовнішній мембрані хлоропласта
Г.
в мембранах тилакоїдів незалежно від освітлення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

За рахунок додаткової 21-ї хромосоми в зародку людини виявився каріотип 45А + ХУ. Дитина якої статі та з якою вадою народиться?
А.
дівчинка із синдромом Дауна
Б.
хлопчик із синдромом Дауна
В.
дівчинка із синдромом Шерешевського-Тернера
Г.
хлопчик із синдромом Клайнфельтера
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

У 1892 році Д. Й. Івановський оприлюднив працю про поширення збудника мозаїчної хвороби тютюну. Він показав, що сік уражених рослин, уведений здоровим рослинам, спричиняє їх захворювання. Це відбувалося навіть після фільтрування соку крізь керамічні фільтри, здатні затримувати найдрібніші бактерії. Так доведено існування


А.
паразитичних амеб
Б.
ціанобактерій
В.
інфузорій
Г.
вірусів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Людина може захворіти на холеру, якщо збудник цієї хвороби потрапить
А.
до травного каналу разом з їжею та водою
Б.
до легень з повітрям
В.
у кров крізь пошкоджену шкіру
Г.
на слизові оболонки під час статевих контактів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Формування річних кілець у дерев’янистих рослин є результатом функціонування
А.
ксилеми
Б.
камбію
В.
флоеми
Г.
епідерми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Що сприяє проникненню червоних водоростей на значні глибини?
А.
додаткові пігменти фотосистем
Б.
добре розвинені провідні тканини
В.
скоротливі вакуолі в клітинах
Г.
глибоководні корені
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Два учні на уроці біології висловили думки щодо особливостей покритонасінних рослин. Перший учень сказав, що покритонасінні - прогресивна група сучасної флори. Другий учень зауважив, що запліднення покритонасінних не залежить від наявності води. Хто з них має рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Учні вивчали будову зображеної тварини. За певною ознакою довели, що вона є представником типу Членистоногі. Яка ознака стала доказом?


А.
перетинчасті крила
Б.
хітиновий покрив тіла
В.
риючі передні кінцівки
Г.
гризучий ротовий апарат
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Реакції на подразнення в представників найпростіших - це
А.
інстинкти
Б.
рефлекси
В.
таксиси
Г.
настії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Який організм веде паразитичний спосіб життя?
А.
планарія молочно-біла
Б.
ціп’як бичачий
В.
піскожил
Г.
нереїд
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

На рисунку зображено хордових тварин.

Які з ознак є спільними для всіх зображених тварин?

1 запліднення внутрішнє

2 шкіра не має залоз

3 є два кола кровообігу

4 органами виділення є нирки

5 кровоносна система замкнена

6 координацію рухів забезпечує спинний мозок


А.
1, 2, 4
Б.
1, З, 5
В.
3, 4, 5
Г.
2, З, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

На рисунку зображено золоту пам’ятну монету номіналом 2 гривні, випущену Національним банком України. Її присвячено тварині, ареал поширення якої охоплює гірські та передгірні райони Карпат. Ця тварина характеризується наявністю


А.
повітряних мішків
Б.
вушної раковини
В.
чотирикамерного серця
Г.
голої шкіри, покритої слизом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Якою літерою позначено тварину з такими ознаками: пристосована до пересування у воді, дихає за допомогою легень, її зародок розвивається в яйці на суходолі, своїх малят вигодовує молоком?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Суглобова поверхня трубчастих кісток покрита хрящем, що утворений
А.
міоцитами
Б.
нейронами
В.
лейкоцитами
Г.
хондроцитами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Проаналізуйте твердження щодо кровоносної системи людини.

І. Шлуночки - це відділи серця, з яких кров надходить в артерії.

ІІ. Стулкові клапани містяться між передсердями та шлуночками.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Під час видиху повітря безпосередньо потрапляє з альвеол у
А.
гортань
Б.
трахею
В.
бронхіоли
Г.
носову порожнину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

На рисунку відображено динаміку вмісту в розчині крохмалю (А) та білка (В) під впливом ферментів.

Вертикальна вісь відображає концентрацію речовини, горизонтальна - час. Стрілками позначено моменти, коли до розчину добавляли ферменти.

Виберіть твердження, яке правильно характеризує проведений експеримент.


А.
стрілка 2 вказує на момент добавляння пепсину
Б.
стрілка 2 вказує на момент добавляння амілази
В.
стрілка 1 указує на момент добавляння трипсину
Г.
стрілка 1 указує на момент добавляння ліпази
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Є різні назви вітаміну: буквена, хімічна й фізіологічна. Наприклад, вітамін С, аскорбінова кислота, протицинготний фактор відповідно. Укажіть фізіологічну назву вітаміну D.
А.
протиневритний фактор
Б.
протирахітичний фактор
В.
протистерильний фактор
Г.
протиксерофтальмічний фактор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

На рисунку зображено будову шкіри людини. Проаналізуйте твердження.

І. Цифрою 1 позначено терморецептор.

ІІ. Цифрою 2 позначено сальну залозу.

Чи є поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Підшлункова залоза виробляє й виділяє в кров
А.
адреналін
Б.
глюкагон
В.
тироксин
Г.
окситоцин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

На рисунку зображено поперечний переріз спинного мозку та складові рефлекторної дуги. Проаналізуйте рисунок і вкажіть усі правильні твердження.

І. Цифрою 1 позначено чутливе волокно.

ІІ. Цифрою 2 позначено рухове волокно.

ІІІ. Цифрою 3 позначено сіру речовину, а цифрою 4 - білу речовину.


А.
лише І, ІІ
Б.
лише І, ІІІ
В.
лише ІІ, ІІІ
Г.
І, ІІ, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Кароокий чоловік з І групою крові одружився з блакитноокою дівчиною, у якої IV група крові (карі очі - домінантна ознака). Якими за фенотипом можуть бути їхні діти, якщо відомо, що чоловік гомозиготний за геном забарвлення очей?
А.
кароокі І групи крові та кароокі ІV групи крові
Б.
кароокі ІІ групи крові та кароокі ІІІ групи крові
В.
блакитноокі І групи крові, кароокі І групи крові, блакитноокі ІV групи крові, кароокі ІV групи крові
Г.
блакитноокі І групи крові та кароокі ІV групи крові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

У дрозофіли рецесивний алель одного з генів визначає відсутність пігменту очей, світле забарвлення тіла, знижує плодючість і зменшує тривалість життя.

Цей приклад ілюструє явище


А.
епістазу
Б.
плейотропії
В.
кодомінування
Г.
комплементарності
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

У жука колорадського спостерігається зміна забарвлення внаслідок впливу на його лялечку високих та низьких температур. Проявом якої форми мінливості є наведений приклад?
А.
мутаційної
Б.
спадкової
В.
модифікаційної
Г.
комбінативної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Укажіть послідовність етапів ембріонального розвитку.
А.
дробіння → гаструляція → нейруляція → органогенез
Б.
гаструляція → нейруляція → органогенез → дробіння
В.
нейруляція → органогенез → дробіння → гаструляція
Г.
дробіння → нейруляція → органогенез → гаструляція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава, - це приклад
А.
первинної сукцесії
Б.
вторинної сукцесії
В.
клімаксу
Г.
еволюції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Терміти живляться мертвою деревиною. Однак вони не можуть перетравлювати клітковину, на яку багата ця їжа. У цьому їм допомагають джгутикові найпростіші, які мешкають у кишечнику термітів. Джгутикові виробляють ферменти, що розкладають клітковину до простих цукрів. Цукри легко засвоюють як комахи, так і самі найпростіші. Такі біотичні зв'язки е прикладом


А.
паразитизму
Б.
нейтралізму
В.
мутуалізму
Г.
коменсалізму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Бур'яни на необроблюваних ділянках витісняють культурні рослини тому, що позбавляють їх світла, вологи, поживних речовин. Яку форму боротьби за існування описано?
А.
боротьбу з надмірною посушливістю
Б.
боротьбу з надмірною вологістю
В.
внутрішньовидову боротьбу
Г.
міжвидову боротьбу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

Укажіть ізоляцію, що спричинила появу нового виду європейських мишей, ареал яких розширився до континентальних регіонів Азії внаслідок інтенсивного розмноження.
А.
географічна
Б.
екологічна
В.
сезонна
Г.
штучна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між групою органічних сполук (1-4) і речовиною (А-Д), яка належить до цієї групи.
1.
білки
2.
стероїди
3.
моносахариди
4.
полісахариди
А.
рибоза
Б.
сахароза
В.
інсулін
Г.
глікоген
Д.
холестерол
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між зображеним організмом (1-4) та особливістю будови клітин (А-Д), що його утворюють.


А.
клітинна стінка містить хітин
Б.
хлоропласти містять хлорофіл
В.
клітинна стінка містить муреїн
Г.
клітинна стінка містить крохмаль
Д.
глікокалікс, що містить глікопротеїни
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між відділом рослин (1-4) і представником (А-Д), який до нього належить.
1.
Мохоподібні
2.
Папоротеподібні
3.
Покритонасінні
4.
Голонасінні
А.
Баранець звичайний
Б.
Маршанція мінлива
В.
Щитник чоловічий
Г.
Паслін чорний
Д.
Тис ягідний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між характеристикою дихальної системи (1-4) і твариною (А-Д), яка має таку дихальну систему.
1.
система розгалужених трубочок - трахей, що відкриваються назовні дихальцями
2.
зябра, що захищені зябровою кришкою
3.
розвинені легені й система повітряних мішків, що забезпечують механізм подвійного дихання
4.
слабо розвинені легені й шкіра, яка для здійснення газообміну завжди лишається вологою
А.
дощовий черв’як
Б.
жаба
В.
ворона
Г.
бджола
Д.
карась
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між зображеним органом організму людини (1-4) та його функцією (А-Д).


А.
овогенез
Б.
газообмін
В.
реабсорбція
Г.
вироблення жовчі
Д.
утворення тироксину
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між кровоносними судинами (1-4) і функцією (А-Д), яку вони виконують.
1.
капіляри великого кола кровообігу
2.
капіляри малого кола кровообігу
3.
артерії малого кола кровообігу
4.
артерії великого кола кровообігу
А.
газообмін між кров’ю та тканинною рідиною
Б.
газообмін між кров’ю та повітрям альвеол
В.
транспортування венозної крові до серця
Г.
транспортування артеріальної крові від серця
Д.
транспортування венозної крові від серця
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Прочитайте опис родини: «Оцвітина складається 3 п'яти зрослих чашолистків та п'яти різних за формою та розміром пелюсток; на коренях є потовщення - бульбочки, які утворені азотфіксуючими бактеріями»

Доповніть опис рослин цієї родини за наведеними характеристиками.


Жилкування листків
1.
дугове
2.
сітчасте
3.
паралельне
Плід
1.
біб
2.
стручок
3.
кістянка
Харчовий продукт, що здебільшого виробляється з рослин цієї родини
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками та вкажіть ряд, до якого вона належить.


Кількість камер серця
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Особливості будови зубів
1.
усі зуби подібні за будовою, мало диференційовані
2.
різці великі, кутні зуби з плоскою жувальною поверхнею
3.
ікла добре розвинені, з кожного боку щелепи один кутній зуб великий, з гострим ріжучим краєм
Ряд
1.
Комахоїдні
2.
Гризуни
3.
Хижі

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Схарактеризуйте еритроцити крові людини за наведеними ознаками.
Можлива тривалість життя
1.
від доби до десятків років
2.
від 80 діб до 120 діб
3.
від 5 діб до 11 діб
Особливості будови
1.
містять тромбопластин
2.
містять гемоглобін
3.
можуть утворювати псевдоподії
Забезпечують
1.
реакції зсідання крові
2.
транспортування О2 та СО2
3.
захист від мікроорганізмів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

На рисунку зображено схему одного з процесів, що лежить в основі життя.

Укажіть характерні для нього ознаки.


Локалізація процесу в еукаріотичній клітині
1.
цитоплазма
2.
ядро
3.
рибосома
Матрична молекула
1.
ДНК
2.
РНК
3.
білок
Молекула, яка утворюється
1.
ДНК
2.
РНК
3.
білок

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine