Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Розв’язування проблеми нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров’я та навколишнього середовища пов’язують з розвитком науки, яка виникла на стику біологічних, хімічних, технічних дисциплін і має на меті використання живих організмів для потреб виробництва. Це - наука


А.
біохімія
Б.
біоніка
В.
біотехнологія
Г.
біоінформатика
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

Йони якого хімічного елемента беруть участь у процесі зсідання крові в організмі людини?


А.
Са
Б.
Mn
В.
Co
Г.
Fe
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Яка група рослин найбагатша на ліпіди?


А.
яблуня, вишня, томати, овес
Б.
ріпак, гірчиця, маслини, соняшник
В.
квасоля, жито, пшениця, соя
Г.
капуста, редька, горох, картопля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Органічні речовини, загальну формулу яких наведено, є мономерами


А.
дисахаридів
Б.
білків
В.
вуглеводів
Г.
ліпідів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Обчисліть і вкажіть відсоток аденілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанінові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.


А.
84
Б.
42
В.
16
Г.
8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Твердження «у багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини, різні типи клітин формуються унаслідок їхньої спеціалізації протягом індивідуального розвитку особини та утворюють тканини» є одним із положень


А.
еволюційного вчення Ч. Дарвіна
Б.
хромосомної теорії спадковості
В.
синтетичної теорії еволюції
Г.
клітинної теорії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної наявністю


А.
рибосом
Б.
клітинної стінки
В.
комплексу Гольджі
Г.
плазматичної мембрани
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Яка структура клітини регулює її розмноження, ріст і розвиток?


А.
рибосома
Б.
мітохондрія
В.
ядро
Г.
комплекс Гольджі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Утворення лізосом забезпечується


А.
комплексом Гольджi
Б.
ендоплазматичною сіткою
В.
хлоропластом
Г.
мітохондрією
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

У процесі дихання рослини


А.
забезпечують себе органічними речовинами
Б.
поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень
В.
окислюють органічні сполуки
Г.
засвоюють азот повітря
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Ці немембранні органели відкрито в середині 50-х років ХХ століття. З того часу їх інтенсивно досліджують. Уже отримано дані, які розкривають механізми взаємодії цих органел із тРНК, мРНК та антибіотиками. Стає зрозумілою участь цих органел у розпізнаванні антикодону тРНК, комплементарного кодонумРНК. Укажіть функцію(1) і місце утворення (2) складових цих органел в еукаріотичній клітині.


А.
1 - транскрипція, 2 – ядро
Б.
1 – синтез АТФ, 2 – мітохондрії
В.
1 – реплікація, 2 – цитоплазма
Г.
1 – трансляція, 2 – ядерце
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Два учні на уроці біології аналізували наведений графік. Перший учень сказав, що інтенсивність фотосинтезу залежить від освітленості. Другий учень зауважив, що за освітленості від 20 до 30 тис. люкс інтенсивність фотосинтезу не змінюється. Хто з них має рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Під час якої фази мітозу в’язкість цитоплазми зменшується, парні хроматиди однієї хромосоми роз’єднуються та починають переміщуватися до протилежних полюсів клітини, кожна хроматида стає окремою хромосомою?


А.
профази
Б.
метафази
В.
анафази
Г.
телофази
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Яка речовина входить до складу капсиду простих вірусів?


А.
ДНК
Б.
білок
В.
ліпід
Г.
вуглевод
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Ботулізм – смертельна хвороба, яку спричиняють токсини бактерії Клостридіум. Який продукт може стати причиною ураження людини ботулізмом?


А.
пліснявий хліб
Б.
домашні консерви
В.
немиті овочі
Г.
гнилі фрукти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

До відділу Зелені водорості належить


А.
спірогіра
Б.
фукус
В.
ламінарія
Г.
філофора
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Про представників якого відділу царства Рослини йдеться: «Мають сильно розгалужене кореневище. Вертикальні пагони в деяких видів спеціалізовані на безколірні спороносні й зелені вегетативні. Листки в усіх видів розміщені кільцево й редуковані до бурих чи жовтуватих лусок. Функцію фотосинтезу виконує зелене стебло»?


А.
Папоротеподібні
Б.
Мохоподібні
В.
Плауноподібні
Г.
Хвощеподібні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Укажіть ознаку голонасінних рослин.


А.
серед них трапляються трав’янисті рослини
Б.
насіння захищене оплоднем
В.
дрібні квітки запилюються комахами
Г.
запліднення не залежить від наявності води
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Ланцюг уроджених поведінкових реакцій, спрямованих на здійснення тих чи інших життєвих функцій у тварин, - це


А.
таксис
Б.
тропізм
В.
інстинкт
Г.
умовний рефлекс
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів?


А.
підсилює внутрішньовидову конкуренцію
Б.
забезпечує розселення
В.
пришвидшує розвиток
Г.
забезпечує вегетативне розмноження
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

У якого молюска черепашка складається з двох стулок?


А.
Ставковика малого
Б.
Слимака виноградного
В.
Беззубки звичайної
Г.
Восьминога гігантського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Павук-хрестовик має


А.
чотири пари ходильних кінцівок
Б.
три пари ходильних кінцівок
В.
дві пари вусиків
Г.
одну пару вусиків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Неперетравлені рештки їжі з організму план арії молочно-білої виводяться через


А.
ротовий отвір
Б.
клоаку
В.
відхідник
Г.
анальний отвір
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Дельфін, білуха, видра належать до класу


А.
Кісткові риби
Б.
Земноводні
В.
Плазуни
Г.
Ссавці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Чи є поміж них правильні?
І. Ріст кісток у товщину відбувається внаслідок поділу клітин внутрішнього шару окістя.
ІІ. До складу скелета вільної верхньої кінцівки входить променева кістка.


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Визначте складові крові за їхньою характеристикою: безбарвні, мають ядро, утворюються в червоному кістковому мозку, руйнуються в селезінці та місцях запалення.


А.
еритроцити
Б.
антитіла
В.
тромбоцити
Г.
лейкоцити
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Гіпоталамус виконує функцію регуляції


А.
температури тіла
Б.
орієнтувальних рефлексів
В.
рухової діяльності
Г.
імпульсів від нюхових рецепторів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Емульгування жирів під дією жовчі відбувається в


А.
ротовій порожнині
Б.
товстому кишечнику
В.
дванадцятипалій кишці
Г.
шлунку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Під час усмоктування поживних речовин у тонкому кишечнику людини до кровоносних капілярів ворсинок потрапляють


А.
білки
Б.
жири
В.
амінокислоти
Г.
нуклеїнові кислоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Проаналізуйте твердження щодо сечовидільної системи людини та вкажіть правильні.
І. Видалення сечі з організму – рефлекторний процес.
ІІ. Вторинна сеча утворюється внаслідок фільтрації.
ІІІ. Цистит – запалення слизової оболонки сечового міхура.


А.
лише І, ІІ
Б.
лише І, ІІІ
В.
лише ІІ, ІІІ
Г.
І, ІІ, ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Який гормон виробляє зображена на рисунку залоза?


А.
інсулін
Б.
адреналін
В.
вазопресин
Г.
соматотропні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Укажіть елемент будови внутрішнього вуха.


А.
молоточок
Б.
кортіїв орган
В.
барабанна перетинка
Г.
стремінце
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Томас Морган досліджував спадковість низки ознак у плодової мушки дрозофіли. В одному з експериментів учений досліджував дві ознаки – забарвлення тіла. (B – сіре, b – чорне) і форму крил (V – нормальні, v – зачаткові). Дослідник схрестив дигетерозиготну за цими ознаками самицю з мутантним самцем, який мав чорне тіло та зачаткові крила. Як видно з результатів схрещування (див. рисунок), співвідношення фенотипів у гібридному поколінні істотно відрізняється від очікуваного за законами Менделя (1:1:1:1). Результати схрещування свідчать, що гени B і V


А.
алельні
Б.
зчеплені
В.
кодомінантні
Г.
комплементарні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю серед потомків другого покоління потрібно очікувати появу гомозиготних?


А.
75 %
Б.
50 %
В.
25 %
Г.
0 %
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

На графіках І і ІІ відображено динаміку чисельності популяцій двох видів (див. рисунок). Якщо на графіку І описано зміну чисельності популяції яструба, то на графіку ІІ описано динаміку чисельності популяції


А.
хижаків, що полюють на яструбів
Б.
продуцентів цієї екосистеми
В.
мутуалістичних організмів, з якими яструби мають взаємозв’язки
Г.
організмів, які є жертвами яструбів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Зміна кількості квіток у суцвітті кошик соняшника зумовлена підвищеною температурою довкілля. Це приклад мінливості


А.
мутаційної генної
Б.
мутаційної геномної
В.
модифікаційної
Г.
комбінативної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі біоценозу.


А.
редуценти
Б.
продуценти
В.
консументи І порядку
Г.
консументи ІІ порядку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Наявність аналогічних органів є доказом


А.
конвергентної еволюції
Б.
дивергентної еволюції
В.
адаптивної радіації
Г.
штучного добору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Яка група організмів перебуває в стані біологічного прогресу?


А.
Кісткові риби
Б.
Кистепері риби
В.
Хоботні ссавці
Г.
Плауноподібні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

Спрощення будови організмів у процесі еволюції називається


А.
дегенерацією
Б.
ароморфозом
В.
мімікрією
Г.
прогресом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між ферментом (1–4) та його субстратом (А–Д).


1.
трипсин
2.
лактаза
3.
ліпаза
4.
ДНКаза
А.
гідроген пероксид
Б.
жир
В.
молочний цукор
Г.
дезоксирибонуклеїнова кислота
Д.
білок
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між назвою клітинної органели (1–4) та її зображенням (А–Д) на рисунку.


1.
рибосома
2.
мітохондрія
3.
комплекс Гольджi
4.
хлоропласт
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між значенням рослин у житті людини (1–4) та родиною (А–Д), до якої вони належать.


1.
Олійні культури з цієї родини набувають все більшого значення в господарстві. Олію однієї з культур використовують у виробництві біодизеля. У головної овочевої культури цієї родини є багато різновидів – кормова, брюссельська, пекінська тощо.
2.
Рослини є медоносами, лікарськими й плодово-ягідними-культурами. У декоративної рослини цієї родини є багато сортів, що відрізняються за кольором квіток та ароматом. Із пелюсток отримують ефірну олію, варять варення.
3.
Рослини цієї родини вступають у мутуалістичні відносини з бактеріями, що засвоюють атмосферний азот. Тому їх часто використовують як зелені добрива.
4.
Багато рослин цієї родини містять алкалоїди атропін, нікотин тощо. Отруйні рослини використовують як лікарську сировину. До цієї родини також належить основна овочева культура сьогодення, яка має їстівні підземні пагони та отруйні плоди зеленого кольору.
А.
Лілійні
Б.
Пасльонові
В.
Капустяні
Г.
Бобові
Д.
Розові
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між типом плоду (1–4) та його зображенням (А–Д).


1.
яблуко
2.
біб
3.
стручок
4.
ягода
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між рядом комах (1–4) та представником (А–Д), який до нього належить.


1.
Двокрилі
2.
Лускокрилі
3.
Твердокрилі
4.
Перетинчастокрилі
А.
Сонечко семикрапкове
Б.
Муха хатня
В.
Бджола медоносна
Г.
Білан капустяний
Д.
Коник зелений
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між зображеним органом (1–4) та системою (А–Д), до якої він належить.


А.
сенсорна
Б.
кровоносна
В.
опорно-рухова
Г.
травна
Д.
дихальна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Прочитайте опис: «У цих рослин гаметофіт має пластинчасту або листостеблову будову й прикріплюється до ґрунту за допомогою ризоїдів. Спорофіт формується на верхівці гаметофіту й представлений ніжкою з коробочкою». Доповніть опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.


Розмножуються
1.
спорами
2.
насінням
3.
виключно вегетативно
Необхідною умовою запліднення є наявність
1.
вітру
2.
води
3.
комах
Представники цієї групи утворили
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Гемоглобін є речовиною, що виконує одну з найважливіших функцій в організмі людини. Схарактеризуйте гемоглобін за наведеними ознаками.


Мономерами є
1.
моносахариди
2.
амінокислоти
3.
нуклеотиди
Міститься в
1.
лейкоцитах
2.
еритроцитах
3.
тромбоцитах
Основна функція
1.
рецепторна
2.
транспортна
3.
каталітична

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Схарактеризуйте кровоносну систему людини.


Хвилинний об’єм крові в спокої
1.
близько 5 л
2.
до 30 л
3.
від 0,5 до 1 л
Фактор, що сповільнює серцеву діяльність
1.
адреналін
2.
стимули блукаючого нерва
3.
симпатична іннервація
Судини малого кола кровообігу
1.
порожнисті вени
2.
сонні артерії
3.
легеневі артерії

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

Укажіть та схарактеризуйте структуру, позначену на рисунку літерою Х.


Назва структури
1.
довгастий мозок
2.
гіпоталамус
3.
мозочок
Речовина, якою утворена поверхня
1.
сіра
2.
біла
3.
почергово сіра й біла
Одна із функцій
1.
регуляція дихання
2.
формування емоцій
3.
координація рухів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine