Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики і фітонциди, які негативно впливають на життєдіяльність інших рослин, мікроорганізмів. Людина використовує ці біологічно активні речовини для


А.
створення раціональних сівозмін
Б.
діагностування генетичних захворювань
В.
лікування бактеріальних захворювань
Г.
боротьби з комахами - шкідниками сільськогосподарських культур
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку зображено чотири біологічні об’єкти.

Які об’єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи?


А.
перший та другий
Б.
перший та третій
В.
другий та третій
Г.
третій та четвертий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1 - Флуору, 2 - молоко, морепродукти, шпинат
Б.
1 - Йоду, 2 - бурі водорості
В.
1 - Феруму, 2 - яблука, петрушку, яйця, печінку
Г.
1 - Калію, 2 - картоплю, абрикоси, cливи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Целюлоза та глікоген - це


А.
моносахариди
Б.
дисахариди
В.
полісахариди
Г.
полінуклеотиди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Обчисліть і вкажіть відсоток тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанілові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.


А.
84
Б.
42
В.
16
Г.
8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу» є одним із положень


А.
еволюційного вчення Ч. Дарвіна
Б.
хромосомної теорії спадковості
В.
синтетичної теорії еволюції
Г.
клітинної теорії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має


А.
вакуолю з клітинним соком
Б.
комплекс Гольджі
В.
ендоплазматичну сітку
Г.
мітохондрії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

На рисунку зображено схему газообміну в легенях. Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

У лізосомах відбувається деградація білків, вуглеводів, ліпідів тощо. Для здійснення цього процесу до лізосом мають потрапити відповідні ферменти. Укажіть правильний шлях ферментів від місця синтезу до лізосом.


А.
зерниста ендоплазматична сітка → комплекс Гольджі → лізосоми
Б.
комплекс Гольджі → рибосоми → лізосоми
В.
пероксисоми → зерниста ендоплазматична сітка → лізосоми
Г.
мітохондрії → рибосоми → лізосоми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Двома мембранами в клітинах еукаріотів обмежений уміст


А.
лізосом
Б.
рибосом
В.
мітохондрій
Г.
пероксисом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Яку органелу зображено на рисунку?


А.
мітохондрію
Б.
клітинний центр
В.
комплекс Гольджі
Г.
ендоплазматичну сітку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Проаналізуйте наведений графік, який відображає вплив фактора зовнішнього середовища на інтенсивність фотосинтезу. Яке з тверджень щодо цього впливу є правильним?


А.
Інтенсивність фотосинтезу не залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі.
Б.
За концентрації вуглекислого газу в повітрі вище 0,1 % інтенсивність фотосинтезу зростає.
В.
Унаслідок зростання концентрації вуглекислого газу в повітрі інтенсивність фотосинтезу знижується.
Г.
За концентрації вуглекислого газу в повітрі до 0,05 % інтенсивність фотосинтезу зростає.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення


А.
фенотипу
Б.
каріотипу
В.
генотипу
Г.
окремих генів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Російський учений Д. Й. Івановський у 1892 році довів існування


А.
бактерій
Б.
вірусів
В.
грибів
Г.
лишайників
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони


А.
нездатні до фотосинтезу
Б.
отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин
В.
використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин
Г.
отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

До відділу Бурі водорості належить


А.
ламінарія
Б.
порфіра
В.
спірогіра
Г.
ульва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Прочитайте опис відомого купця-мандрівника Марка Поло: «У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він як дрова. Вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а процес горіння триває всю ніч аж до ранку. Спалювати цей камінь набагато дешевше та й до того ж дерева зберігаються...». Викопні представники якої групи рослин утворили корисну копалину, описану мандрівником?


А.
бурі водорості
Б.
папоротеподібні
В.
покритонасінні
Г.
діатомові водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Будинки італійського міста Венеції вже сотні років стоять у воді на палях із стійкої до гниття деревини голонасінної рослини. Укажіть цю рослину.


А.
сосна
Б.
кедр
В.
ялина
Г.
модрина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Щойно народжене щеня шукає сосок матері й, знайшовши, починає енергійно смоктати. Установлено, що програма цих дій викликана сигналом: щеня реагує на теплу шерсть. Якщо йому підкласти замість матері грілку, пошукових реакцій не буде. Якщо йому підкласти розігріте хутро, він одразу починає пошуки. Це є проявом


А.
таксису
Б.
тропізму
В.
інстинкту
Г.
умовного рефлексу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Яка клітина тіла Гідри прісноводної позначена на рисунку літерою Х?


А.
шкірно-м’язова
Б.
травна
В.
нервова
Г.
жалка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

До головоногих молюсків належить


А.
Устриця їстівна
Б.
Восьминіг гігантський
В.
Беззубка звичайна
Г.
Ставковик великий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Функцію скелета в членистоногих виконує


А.
хребет
Б.
гідроскелет
В.
хітинова кутикула
Г.
хорда
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Яка тварина має такі ознаки: живе в ґрунті; тіло червоподібне, шкіра гола, вкрита слизом, серце має три камери, кінцівки відсутні?


А.
дощовий черв'як
Б.
черв'яга кільчаста
В.
веретільниця ламка
Г.
тритон звичайний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Укажіть представника ссавців із ряду Комахоїдні.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Чи є з-поміж них правильні?

І. Суглоб - це напіврухоме з'єднання кісток.
ІІ. До складу поясу верхніх кінцівок входить ключиця.


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

На рисунку наведено схему отримання протидифтерійної лікувальної сироватки: 1-4 - багаторазове введення в організм коня вмісту колби; 5 - забір крові; 6, 7 - виготовлення сироватки; 8 - ампули з готовим препаратом; 9 - уведення сироватки хворій людині для лікування. Що вводять в організм коня для отримання сироватки?


А.
кров людини, хворої на дифтерію
Б.
протидифтерійну сироватку
В.
сироватку крові людини
Г.
дифтерійну вакцину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено


А.
підвищенням концентрації кисню в крові
Б.
звуженням кровоносних судин
В.
підвищенням концентрації вуглекислого газу в крові
Г.
розширенням кровоносних судин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

У якому органі травної системи людини для поліпшення травлення змінюється рН середовища зі слабколужного на кисле?


А.
шлунку
Б.
стравоході
В.
ротовій порожнині
Г.
дванадцятипалій кишці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Яке захворювання виникає за нестачі вітаміну А?


А.
бері-бері
Б.
рахіт
В.
куряча сліпота
Г.
цинга
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Два учні на уроці біології обговорювали функціонування нефрону. Перший учень сказав, що фільтрація відбувається завдяки високому тиску в капілярах клубочка. Другий учень зауважив, що високий тиск утворюється внаслідок різниці діаметрів приносної та виносної артеріоли. Хто з них має рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Який гормон виробляє зображена на рисунку ендокринна залоза?


А.
тироксин
Б.
адреналін
В.
вазопресин
Г.
соматотропін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Людина відчула запах квітів троянди. Які рецептори при цьому спрацювали?


А.
фоторецептори
Б.
хеморецептори
В.
терморецептори
Г.
механорецептори
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканських безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті й шерстисті собаки у співвідношенні 2 : 1, також з’являлись мертві цуценята з численними аномаліями. Собаководи висловили свої думки щодо цього:

1-й собаковод: безшерстість - домінантна ознака;
2-й собаковод: безшерсті собаки завжди гетерозиготні;
3-й собаковод: домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят.

Хто з них має рацію?


А.
усі мають рацію
Б.
лише 1-й і 2-й
В.
лише 2-й і 3-й
Г.
усі помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

У канарок зчеплений з Х-хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення оперення, b - коричневе. Зелену самку cхрестили з коричневим самцем. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча.


А.
0 %
Б.
25 %
В.
50 %
Г.
100 %
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Прикладом модифікаційної мінливості є


А.
расові відмінності людини
Б.
поява альбіноса в потомстві прайда левів
В.
редукція травної системи в ціп’яка бичачого
Г.
збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Природне вегетативне розмноження притаманне для


А.
Жука колорадського
Б.
Суниць лісових
В.
Ящірки прудкої
Г.
Сосни звичайної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували ґрунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування


А.
фітоценозу
Б.
біогеоценозу
В.
біоценозу
Г.
агроценозу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Наведено деякі компоненти ланцюга виїдання.

Укажіть правильну послідовність цих компонентів у реальному ланцюгу.


А.
1 → 2 → 3 → 4
Б.
4 → 2 → 1 → 3
В.
3 → 4 → 2 → 1
Г.
1 → 2 → 4 → 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

В одній із праць, що була опублікована в 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: «...протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість в поведінці, мала більшу можливість вижити, бо не заносилась вітром у море». Дію якої рушійної сили еволюції описано вченим?


А.
штучного добору
Б.
природного добору
В.
модифікаційної мінливості
Г.
внутрішнього прагнення до прогресу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування є наведений факт?


А.
міжвидової
Б.
внутрішньовидової
В.
боротьби за статевого партнера
Г.
боротьби з несприятливими умовами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між групою органічних сполук (1-4) та їхньою функцією (А-Д).


1.
білки
2.
ліпіди
3.
вуглеводи
4.
нуклеїнові кислоти
А.
використовуються організмами як джерело ендогенної води
Б.
забезпечують збереження спадкової інформації
В.
запасаються в печінці
Г.
є основою антитіл
Д.
є універсальним розчинником
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку структурою клітини (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує.


А.
синтез компонентів клітинної стінки
Б.
забезпечення міжклітинних контактів
В.
утворення складових рибосом цитоплазми
Г.
синтез аденозинтрифосфатної кислоти
Д.
формування мікротрубочок цитоплазми
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між ознаками родини (1-4) та її назвою (А-Д).


1.
Оцвітина складається з п'яти зрослих чашолистків та п'яти зрослих пелюсток; плід - ягода або коробочка; серед представників багато овочевих культур, деякі використовуються в медицині.
2.
Оцвітина складається з п’яти зрослих чашолистків та п'яти пелюсток; на коренях є потовщення - бульбочки, які утворені бактеріями; людина вживає в їжу багате на білок насіння рослин.
3.
Оцвітина складається з чотирьох чашолистків та чотирьох вільних пелюсток; плід - стручок або стручечок; серед представників - овочеві, олійні, декоративні культури.
4.
Оцвітина складається із шести листочків; плід - ягода або коробочка; утворюються видозмінені пагони - кореневище або цибулина; серед представників багато декоративних рослин.
А.
Лілійні
Б.
Пасльонові
В.
Капустяні
Г.
Бобові
Д.
Розові
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між зображеним плодом (1-4) та способом розповсюдження насіння (А-Д), що в ньому міститься.


А.
птахами
Б.
вітром
В.
на хутрі тварин
Г.
саморозповсюдження
Д.
водою
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між рядом комах (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.


1.
Твердокрилі
2.
Лускокрилі
3.
Прямокрилі
4.
Перетинчастокрилі
А.
Білан капустяний
Б.
Жук колорадський
В.
Коник зелений
Г.
Воша людська
Д.
Бджола медоносна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між зображеним органом (1-4) та системою (А-Д), до якої він належить.


А.
кровоносна
Б.
сечовидільна
В.
травна
Г.
статева
Д.
сенсорна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Група рослин характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистків і плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.


Більшість представників належить до
1.
однодольних
2.
дводольних
3.
хвойних
Є основними компонентами фітоценозів
1.
тропічних лісів
2.
широколистяних лісів
3.
тайги
Продукт, що виробляється з рослин
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Для нормальної роботи синапсів потрібні молекули, вбудовані в постсинаптичну мембрану. Вони мають здатність селективно розпізнавати сигнальні речовини, що виділяються пресинаптичним закінченням. Схарактеризуйте ці молекули постсинаптичної мембрани.


За хімічною природою є
1.
білками
2.
вуглеводами
3.
ліпідами
Мономерами є
1.
моносахариди
2.
амінокислоти
3.
жирні кислоти
Функція
1.
рецепторна
2.
захисна
3.
енергетична

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Cхарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками.


Кількість камер серця
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Особливості організації
1.
малят народжують та вигодовують молоком, не мають клоаки
2.
малят вигодовують молоком, мають клоаку
3.
зародок розвивається в яйці, малят вигодовують молоком, мають клоаку
Поширення
1.
Австралія
2.
Південна Америка
3.
Північна Америка

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

Cхарактеризуйте артерії за наведеними ознаками.


Будова
1.
стінки утворені одним шаром клітин
2.
стінки утворені трьома шарами клітин, еластичні
3.
стінки утворені трьома шарами клітин, тонкі, мало еластичні
Функції
1.
відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинною рідиною
2.
несуть кров від органів і тканин до серця
3.
несуть кров від серця до органів і тканин
Тиск крові
1.
від 3-8 мм рт. ст. до мінімального
2.
до 20 мм рт. ст.
3.
до 120 мм рт. ст.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію