Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Учені змінюють спадковий матеріал бактеріальних клітин та використовують їх для отримання гормону росту, білків-інтерферонів, вакцин проти збудників гепатиту В. Це стало можливим унаслідок сучасних досліджень у галузі
А.
екології та біохімії
Б.
анатомії та біоніки
В.
екології та кібернетики
Г.
молекулярної біології та генетики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

На рисунку зображено об’єкти живої природи попарно.

Які пари утворені об’єктами, що знаходяться на одному рівні організації живої природи?


А.
перша й третя
Б.
перша й четверта
В.
друга й четверта
Г.
третя й четверта
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Під час обстеження ендокринолог виявив, що в організмі пацієнта гормону тироксину виробляється менше від норми. Причиною цього може бути недостатнє надходження з їжею чи водою
А.
Флуору
Б.
Кальцію
В.
Феруму
Г.
Йоду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Білки - біополімери, мономерами яких є
А.
моносахариди
Б.
дисахариди
В.
амінокислоти
Г.
нуклеотиди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Обчисліть і вкажіть відсоток гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо тимідилові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.
А.
84
Б.
42
В.
16
Г.
8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

Твердження «подібність будови й процесів життєдіяльності клітин організмів різних царств живої природи» є ОДНИМ із положень


А.
клітинної теорії
Б.
учення про біосферу
В.
синтетичної теорії еволюції
Г.
хромосомної теорії спадковості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Між рослинною та тваринною клітиною є декілька істотних відмінностей.

Яких органел немає у тваринній клітині?


А.
рибосом
Б.
мітохондрій
В.
лізосом
Г.
хлоропластів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Два учні на уроці біології, розглядаючи рисунок, вивчали роботу натрій-калієвого насосу.

Перший учень дійшов висновку, що наслідком роботи натрій-калієвого насосу є зниження концентрації йонів Натрію й збільшення концентрації йонів Калію в цитоплазмі. Другий учень зауважив, що натрій-калієвий насос є одним із механізмів активного мембранного транспорту. Хто з них має рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

Які органели забезпечують розсмоктування хвоста й зовнішніх зябер пуголовка в процесі метаморфозу?
А.
вакуолі
Б.
рибосоми
В.
мітохондрії
Г.
лізосоми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

На внутрішній поверхні крист мітохондрій є особливі грибоподібні білкові утвори - АТФ-соми, що містять
А.
комплекс ферментів
Б.
жирні кислоти
В.
запасні білки
Г.
нуклеїнові кислоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

Рибосоми складаються з приблизно рівної за масою кількості


А.
ДНК і полісахаридів
Б.
РНК і білків
В.
ліпідів і глікогену
Г.
стероїдів і фосфоліпідів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Уявіть, що Ви науковий редактор літератури з біології і перевіряєте опис зображеного на рисунку графіка. В описі наведено наступні твердження:

«І. Інтенсивність фотосинтезу залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі. 5

ІІ. За концентрації вуглекислого газу в повітрі вище 0.1 % інтенсивність фотосинтезу не змінюється.»

Чи є з-поміж них правильні?


А.
лише І
Б.
лишеІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Який етап біосинтезу білка відбувається в ядрі?
А.
транскрипція
Б.
активація амінокислот
В.
трансляція
Г.
побудова молекули білка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Які внутрішньоклітинні паразити перебувають поза клітиною в кристалічному стані?
А.
бактерії
Б.
гриби
В.
віруси
Г.
найпростіші
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Існує кілька способів взаємодії прокаріотів з іншими організмами. Як називається спосіб взаємодії організму з хвороботворними бактеріями?
А.
паразитизм
Б.
мутуалізм
В.
квартирантство
Г.
нахлібництво
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Порфіра належить до відділу
А.
Бурі водорості
Б.
Зелені водорості
В.
Червоні водорості
Г.
Діатомові водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Прочитайте текст: «Нестатеве покоління, або спорофіт, вищих спорових рослин утворюється із (1) і містить у соматичних клітинах (2) набір хромосом» . Замість цифр потрібно поставити слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1 - спори, 2 - гаплоїдний
Б.
1 - спори, 2 - диплоїдний
В.
1 - зиготи, 2 - гаплоїдний
Г.
1 - зиготи, 2 – диплоїдний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

До якого відділу належать Тис ягідний та Ялівець звичайний?
А.
Мохоподібні
Б.
Папоротеподібні
В.
Голонасінні
Г.
Покритонасінні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

Своєрідно полює павук. Спочатку він плете сітку очікування в певному місці, потім, одержавши сигнал, рухається до здобичі. Але якщо вібрацію павутиння, яка створюється звичайними рухами комахи, що потрапила туди, імітувати тонким прутиком, павук зробить недоцільний рух до «здобичі». І надалі при імітації рухів здобичі в павука буде така ж реакція. Це є проявом
А.
таксису
Б.
тропізму
В.
інстинкту
Г.
умовного рефлексу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Які клітини Гідри прісноводної виконують функції захисту та ураження здобичі?
А.
жалкі
Б.
статеві
В.
травні
Г.
нервові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Молюск, який має легеню, це
А.
Скойка перлова
Б.
Ставковик великий
В.
Восьминіг гігантський
Г.
Беззубка звичайна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Укажіть тварину, яка пристосована до життя у водному середовищі, має хітиновий покрив та членисті кінцівки.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

За пропозицією французького вченого К. Бернара, у ХІХ столітті в Сорбонні (Паризький університет) було відкрито перший пам'ятник жабі. Чим ця тварина заслужила таку шану?


А.
знищила велику кількість комах
Б.
опинилася на межі зникнення
В.
була дослідним об’єктом
Г.
використовувалася у французькій кулінарії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Більшість ссавців відрізняються від плазунів наявністю
А.
барабанної перетинки
Б.
нюхової капсули
В.
вушної раковини
Г.
третьої повіки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Чи є з-поміж них правильні?

І. Ріст кісток у довжину забезпечується поділом клітин хрящової тканини, яка міститься на їхніх кінцях.

ІІ. До складу поясу нижніх кінцівок входить променева кістка.


А.
лише І
Б.
лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
немає правильних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Фізіологічний розчин, яким розбавляють лікарські препарати для введення в кров,
А.
має здатність до зсідання
Б.
містить формені елементи крові
В.
є гіпертонічним відносно плазми крові
Г.
є 0,9% -м водним розчином натрій хлориду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Прочитайте текст: «Механізмом газообміну в людини є (1): молекули переміщуються з ділянки їхньої (2) концентрації до ділянки (3) концентрації».

Замість цифр потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.


А.
1 - дифузія, 2 - високої, З - низької
Б.
1 - активний транспорт, 2 - низької, З - високої
В.
1 - полегшена дифузія, 2 - низької, З - високої
Г.
1 - ендоцитоз, 2 - високої, З – низької
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

У ротовій порожнині людини відбувається
А.
пристінкове травлення
Б.
первинне ферментування вуглеводів
В.
розщеплення білків пепсином
Г.
емульгування жирів жовчю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Яке захворювання виникає внаслідок нестачі вітаміну С?
А.
куряча сліпота
Б.
бері-бері
В.
цинга
Г.
рахіт
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

Два учні на уроці біології обговорювали функціонування нефрону. Перший учень сказав, що реабсорбція відбувається завдяки високому тиску в капілярах клубочка. Другий учень зауважив, що для всмоктування в кров із первинної сечі потрібних організму речовин використовується енергія АТФ. Хто з них має рацію?


А.
лише перший
Б.
лише другий
В.
обидва мають рацію
Г.
обидва помиляються
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Який гормон виробляє зображена на рисунку ендокринна залоза?


А.
вазопресин
Б.
соматотропін
В.
інсулін
Г.
адреналін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Робота якої сенсорної системи може бути порушена через ушкодження потиличної частки кори головного мозку?
А.
зорової
Б.
слухової
В.
нюхової
Г.
смакової
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Забарвлення норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали 45 коричневих та 15 сірих норок. Яке розщеплення за генотипом виникло в другому поколінні?


А.
1 : 1
Б.
З : 1
В.
1 : 2 : 1
Г.
2 : 1
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

Для прояву певної ознаки необхідна наявність у генотипі двох домінантних неалельних генів. Наприклад, у генотипах хвилястих папуг жовтого та синього кольору є лише один із двох домінантних алелей відповідних генів. Особина, у генотипі якої наявні домінантні алелі обох генів, має зелене забарвлення. Який тип взаємодії генів ілюструє наведений приклад?
А.
епістаз
Б.
плейотропію
В.
кодомінування
Г.
компліментарність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Корінь рослини кульбаби розрізали навпіл. Одну рослину висадили на рівнині, іншу - у горах. Рослини виросли різні за розміром. На рівнині рослина розвинулася краще, що на рисунку. Яка мінливість зумовила таку різницю?


А.
спадкова
Б.
мутаційна
В.
комбінативна
Г.
модифікаційна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

Імплантація - це процес
А.
запліднення яйцеклітини
Б.
занурення ембріона в слизову оболонку матки
В.
утворення плаценти й пупкового канатика
Г.
формування зародкових оболонок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Для синтезу органічних речовин, зокрема АТФ, організмам потрібні фосфоровмісні сполуки. Із якого трофічного рівня ці сполуки потрапляють до організму консументів І порядку?
А.
першого
Б.
другого
В.
третього
Г.
четвертого
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Укажіть організм, який займає перший трофічний рівень у ланцюгах живлення?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

В одній із праць, що була опублікована в 1859 році, Ч. Дарвін наводить такий приклад: «...кількість здобичі зменшилася саме в той період року, коли вовки зазнають нестачі харчів. За таких обставин найшвидші й найбільш сухорляві вовки матимуть більше шансів вижити і таким чином зберегтися чи бути відібраними». Дію якої рушійної сили еволюції описано вченим?


А.
штучного добору
Б.
природного добору
В.
географічної ізоляції
Г.
внутрішнього прагнення до прогресу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

У ході еволюції ссавців виникли форми, які адаптувалися до різних середовищ існування, зокрема рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувалися до життя у воді, деякі комахоїдні населяють ґрунт. Наслідком якого процесу є наведений факт?
А.
дивергенції
Б.
паралелізму
В.
дегенерації
Г.
конвергенції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність Між групою органічних сполук (1-4) та речовиною (А-Д), яка належить до цієї групи.
1.
ліпіди
2.
білки
3.
вуглеводи
4.
нуклеїнові кислоти
А.
РНК
Б.
адреналін
В.
віск
Г.
глікоген
Д.
актин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між органелою, зображеною на рисунку (1-4), і функцією (А-Д), яку вона виконує в клітині.


А.
синтез білків
Б.
синтез АТФ
В.
фотосинтез
Г.
регуляція внутрішньоклітинного тиску
Д.
дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між значенням рослин у житті людини (1-4) та родиною (А-Д), до якої вони належать.
1.
Серед представників є олійна рослина, із зерен якої виготовляють гостру приправу; овочеві культури утворюють розрослі бруньки-головки; є коренеплідні рослини.
2.
Серед представників багато плодово-ягідних культур, 6 декоративні та цінні лікарські рослини; з деяких декоративних рослин отримують ефірну олію.
3.
До родини належать цінні харчові та кормові культури, у насінні яких міститься багато білка; деякі культури використовують як медоноси, зелені добрива, декоративні рослини.
4.
Майже всі представники містять отруйні речовини (нікотин, атропін), хоча багато з них є цінними овочевими та декоративними культурами.
А.
Пасльонові
Б.
Лілійні
В.
Капустяні
Г.
Розові
Д.
Бобові
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між типом плоду (1-4) та його зображенням (А-Д).


1.
кістянка
2.
коробочка
3.
яблуко
4.
біб
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між рядом комах (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.
1.
Двокрилі
2.
Прямокрилі
3.
Твердокрилі
4.
Перетинчастокрилі
А.
Комар звичайний
Б.
Хрущ травневий
В.
Мураха рудий
Г.
Коник зелений
Д.
Білан капустяний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між органом, зображеним на рисунку (1-4), та системою (А-Д), до якої він належить.


А.
сенсорна
Б.
дихальна
В.
опорно-рухова
Г.
травна
Д.
ендокринна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Прочитайте опис: «У цих рослин спорофіт має видозмінений підземний пагін - кореневище, від якого відростають додаткові корені. На нижній поверхні листків розташовані спорангії. Гаметофіт невеликий за розміром, зеленого кольору та живе самостійно, прикріплюючись до ґрунту ризоїдами». Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.


Розмножуються
1.
спорами
2.
насінням
3.
виключно вегетативно
Необхідною умовою запліднення є наявність
1.
вітру
2.
води
3.
комах
Викопні представники цієї групи утворили
1.
2.
3.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Ці речовини суттєво прискорюють хімічні реакції. Після закінчення реакції вони виділяються в незмінному вигляді й не входять до складу продуктів. Укажіть та охарактеризуйте такі речовини.
Назва
1.
вітаміни
2.
гормони
3.
ферменти
Мономерами є
1.
моносахариди
2.
амінокислоти
3.
жирні кислоти
Функція
1.
регуляторна
2.
енергетична
3.
каталітична

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками.


Кількість камер серця
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Особливості організації
1.
відносно стала температура тіла, формується плацента, малят вигодовують молоком
2.
відносно стала температура тіла, зародок розвивається в яйці, малят вигодовують комахами
3.
температура тіла коливається в межах 2 5-37 ОС, зародок розвивається в яйці, малят вигодовують молоком
Поширення
1.
Австралія та Південна Америка
2.
Австралія та острів Тасманія
3.
Євразія та Північна Америка

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

Схарактеризуйте зображений орган людини за наведеними ознаками.


Загальна характеристика органа
1.
розширення травної трубки, призначене для травлення вуглеводів та ліпідів
2.
велика травна залоза, що виробляє панкреатичний сік
3.
парний орган видільної системи
Функція
1.
знешкодження чужорідних речовин шляхом перетворення їх на менш токсичні
2.
утворення сечі шляхом фільтрації і реабсорбції
3.
утворення жовчі й виділення її у дванадцятипалу кишку
Особливості будови
1.
містить гранули глікогену в клітинах, завдяки чому виконує функцію енергетичного депо
2.
складається з посмугованої м'язової тканини
3.
структурно-функціональною одиницею є нефрон

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію