Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 50

Місце та перебіг біохімічних процесів у клітині вивчають за допомогою методу


А.
світлової мікроскопії
Б.
мічених атомів
В.
центрифугування
Г.
електронної мікроскопії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 50

Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, об'єднаних у системи органів?


А.
клітинний
Б.
організмовий
В.
популяційно-видовий
Г.
біогеоценотичний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 50

Яка структура білкової молекули утворена поліпептидною спіраллю, скрученою в глобулу?


А.
первинна
Б.
вторинна
В.
третинна
Г.
четвертинна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 50

Прочитайте текст про властивості води, вставте пропущені слова:
Вода - основне середовище для перебігу хімічних реакцій та процесів обміну речовин. Залежно від розчинності у воді сполуки поділяють на полярні або (1) та неполярні або (2).


А.
1 - гідрофільні, 2 - амфіфільні
Б.
1 - гідрофобні, 2 - гідрофільні
В.
1 - гідрофільні, 2 - гідрофобні
Г.
1 - амфіфільні, 2 – гідрофільні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 50

Від умісту яких вуглеводів залежить солодкий смак меду?


А.
гексоз
Б.
пентоз
В.
тріоз
Г.
тетроз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 50

На які органічні речовини діють ферменти слини?


А.
білки
Б.
нуклеїнові кислоти
В.
вітаміни
Г.
вуглеводи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 50

Відмінність нуклеотидів ДНК від нуклеотидів РНК полягає у


А.
відсутності дезоксирибози й урацилу
Б.
наявності рибози й тиміну
В.
відсутності фосфату й аденіну
Г.
наявності дезоксирибози й тиміну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 50

Глікокалікс є в клітинах


А.
тварин
Б.
рослин
В.
грибів
Г.
бактерій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 50

У клітинах щавлю відбувається синтез щавлевої кислоти, яка з катіонами Кальцію утворює кристали кальцій оксалату (щавлевокислого кальцію). Яка клітинна структура утворюється цими кристалами?


А.
включення
Б.
ядро
В.
клітинна мембрана
Г.
вакуоля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 50

Органела клітини, у якій відбувається синтез органічних речовин з неорганічних, це -


А.
рибосома
Б.
мітохондрія
В.
лізосома
Г.
хлоропласт
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 50

У соматичних клітинах бика свійського міститься 60 хромосом. Яка кількість хромосом міститься в його клітинах, що утворилися шляхом мейотичного поділу?


А.
120
Б.
60
В.
30
Г.
15
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 50

Який поділ клітини забезпечує сталість каріотипу видів, що розмножуються статевим шляхом?


А.
амітоз
Б.
мітоз
В.
мейоз
Г.
бінарний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 50

Яке вірусне захворювання важко діагностувати на початковій стадії через відсутність видимих симптомів?


А.
віспу
Б.
ящур
В.
паротит
Г.
СНІД
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 50

Для прокаріотичної клітини характерна наявність


А.
ядра
Б.
мітохондрій
В.
плазматичної мембрани
Г.
ендоплазматичної сітки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 50

Хлорела, на відміну від хламідомонади,


А.
не має органел руху
Б.
є одноклітинним організмом
В.
розмножується статевим способом
Г.
має червону пляму - світлочутливе вічко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 50

Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, із залишків вимерлих папоротеподібних?


А.
залізної руди
Б.
кам'яного вугілля
В.
вапняку
Г.
торфу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 50

Характерними ознаками більшості однодольних рослин є


А.
паралельне жилкування листків і дві сім'ядолі в насінині
Б.
мичкувата коренева система й паралельне жилкування листків
В.
розвинутий головний корінь і сітчасте жилкування листків
Г.
стрижнева коренева система й одна сім'ядоля в насінині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 50

Існують найпростіші, що пересуваються за допомогою джгутиків. Одним з таких організмів є


А.
амеба протей
Б.
евглена зелена
В.
інфузорія-туфелька
Г.
амеба дизентерійна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 50

У кільчастих червів порожнина тіла


А.
відсутня
Б.
первинна
В.
вторинна
Г.
змішана
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 50

Основний компонент зовнішнього скелета членистоногих - це


А.
крохмаль
Б.
глікоген
В.
целюлоза
Г.
хітин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 50

Яка структура утворена одношаровим плоским епітелієм?


А.
сухожилля
Б.
дерма
В.
альвеола
Г.
окістя
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 50

Яке пристосування виникло в скелеті людини у зв'язку з прямоходінням?


А.
масивні кістки верхньої кінцівки
Б.
грудна клітка сплющена з боків
В.
плоска форма стопи
Г.
S-подібна форма хребта
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 50

Ріст кісток у довжину забезпечує поділ клітин


А.
жовтого кісткового мозку
Б.
червоного кісткового мозку
В.
окістя
Г.
хрящової тканини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 50

Фактором гуморального імунітету людини є


А.
Т-лімфоцит
Б.
фібриноген
В.
інтерферон
Г.
еритроцит
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 50

Мале коло кровообігу людини закінчується


А.
лівим передсердям
Б.
правим передсердям
В.
правим шлуночком
Г.
лівим шлуночком
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 50

Яка роль надгортанного хряща в організмі людини?


А.
закриває вхід до гортані під час ковтання їжі
Б.
утримує щитоподібну залозу
В.
є місцем кріплення голосових зв'язок
Г.
відкриває й закриває ворота легень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 50

Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та активізує ферменти?


А.
пепсиноген
Б.
хлоридна кислота
В.
ліпаза
Г.
слиз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 50

Рецепторами слухової сенсорної системи є


А.
нейрони кори великих півкуль
Б.
волоскові клітини завитки
В.
клітини барабанної перетинки
Г.
клітини слухового нерва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 50

Яка залоза активізує виділення гормонів унаслідок дії стрес-фактора?


А.
прищитоподібна
Б.
тимус
В.
щитоподібна
Г.
надниркова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 50

У ротовій порожнині людини відбувається


А.
пристінкове травлення
Б.
первинне ферментування вуглеводів
В.
розщеплення білків пепсином
Г.
емульгування жирів жовчю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 50

Антимутагенну дію виявляють


А.
алкалоїди
Б.
вітаміни А, С, Е
В.
ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання
Г.
антибіотики, які порушують синтез клітинної стінки бактерій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 50

Яка група органів належить до сечовидільної системи?


А.
пряма кишка, нирки, сечовий міхур
Б.
нирки, сечоводи, сечовий міхур
В.
кишечник, нирки, наднирники
Г.
сечоводи, сечовий міхур, пряма кишка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 50

Ген, що зумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над геном, що зумовлює грушоподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для помідорів?


А.
круглі гомозиготи
Б.
грушоподібні гомозиготи
В.
круглі гетерозиготи
Г.
грушоподібні гетерозиготи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 50

За успадкування резус-групи крові відповідає ген D, який має два алелі: D (резус-позитивна кров) і d (резус-негативна кров). В обох батьків резус-позитивна кров. Укажіть правильне твердження.


А.
їхня дитина обов'язково успадкує резус-групу батьків
Б.
їхня дитина може бути виключно резус-позитивною
В.
вірогідність народження резус-позитивної дитини становить 50 %
Г.
їхні діти можуть бути як резус-позитивними, так і резус-негативними
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 50

Зміну кількості квіток у суцвітті кошик соняшника зумовлено підвищеною температурою довкілля. Це приклад мінливості


А.
мутаційної генної
Б.
мутаційної геномної
В.
модифікаційної
Г.
комбінативної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 50

У результаті сперматогенезу з однієї клітини-попередниці утворюються


А.
чотири сперматозоїди
Б.
три сперматозоїди і одне полярне тільце
В.
два сперматозоїди і два полярних тільця
Г.
один сперматозоїд і три полярних тільця
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 50

Укажіть правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії.


А.
мохи → лишайники → трав'янисті рослини
Б.
трав'янисті рослини → лишайники → мохи
В.
лишайники → мохи → трав'янисті рослини
Г.
трав'янисті рослини → мохи → лишайники
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 50

Існують водорості, які оселяються в клітинах морських тварин – коралових поліпів. Без цих водоростей корали не змогли б утворювати свій потужний скелет. Клітини водоростей, у свою чергу, знаходять у клітинах коралів захист від несприятливих впливів навколишнього середовища й отримують від тварин деякі необхідні сполуки. Такі біотичні зв'язки є прикладом


А.
мутуалізму
Б.
нейтралізму
В.
коменсалізму
Г.
паразитизму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 50

Наявність аналогічних органів є доказом


А.
конвергентної еволюції
Б.
дивергентної еволюції
В.
адаптивної радіації
Г.
штучного добору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 50

Ефект мімікрії для популяції осоподібних мух істотно знизиться за умови


А.
помірного збільшення чисельності комахоїдних птахів
Б.
істотного збільшення чисельності ос на певній території
В.
істотного зменшення чисельності ос на певній території
Г.
помірного зменшення плодючості осоподібних мух
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 50

Установіть відповідність між ферментом (1-4) та його субстратом (А-Д).


1.
трипсин
2.
лактаза
3.
ліпаза
4.
ДНКаза
А.
гідроген пероксид
Б.
жир
В.
молочний цукор
Г.
дезоксирибонуклеїнова кислота
Д.
білок
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 50

Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку органелою (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує.


А.
забезпечення зв'язку з навколишнім середовищем
Б.
синтез та накопичення ліпідів і вуглеводів
В.
забезпечення внутрішньоклітинного травлення
Г.
формування веретена поділу
Д.
синтез АТФ
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 50

Установіть відповідність між кісткою (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує.


1.
ключиця
2.
скронева
3.
нижньощелепна
4.
носова
А.
бере участь у здійсненні жувальних рухів
Б.
бере участь у формуванні носової перетинки
В.
містить внутрішнє вухо
Г.
утворює склепіння стопи
Д.
з'єднується з грудиною
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 50

Установіть відповідність між представником ссавців (1-4) та особливістю будови (А-Д), пов'язаною зі способом його пересування.


1.
вечірниця велика
2.
афаліна чорноморська
3.
кріль дикий
4.
кріт звичайний
А.
наявність хвостового плавника
Б.
передні кінцівки значно коротші за задні
В.
передні кінцівки мають широку лопатеподібну кисть
Г.
довгі кінцівки з втяжними кігтями
Д.
добре розвинені грудні м'язи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 50

Установіть відповідність між зображеним органом (1-4) та системою (А-Д), до якої він належить.


А.
сенсорна
Б.
кровоносна
В.
опорно-рухова
Г.
травна
Д.
дихальна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 50

Установіть відповідність між назвою рослини (1-4) та схемою суцвіття (А-Д), яке для неї характерне.


1.
морква
2.
ромашка
3.
кукурудза
4.
подорожник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 50

Визначте систематичне положення (відділ, клас, родина) зображеного на рисунку організму.


Відділ
1.
Папоротеподібні
2.
Голонасінні
3.
Покритонасінні
Клас
1.
Хвойні
2.
Однодольні
3.
Дводольні
Родина
1.
Розові
2.
Айстрові
3.
Пасльонові

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №48 з 50

Визначте систематичне положення (тип, клас, ряд) зображеного на рисунку організму.


Тип
1.
Кишковопорожнинні
2.
Членистоногі
3.
Хордові
Клас
1.
Земноводні
2.
Плазуни
3.
Ссавці
Ряд
1.
Хижі
2.
Гризуни
3.
Комахоїдні

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №49 з 50

Схарактеризуйте зображений орган людини за наведеними ознаками.


Загальна характеристика органа
1.
розширення травної трубки, призначене для травлення білків
2.
велика травна залоза, що виробляє жовч
3.
залоза внутрішньої секреції, що виробляє тиреоїдні гормони
Одна з функцій
1.
знешкодження чужорідних речовин шляхом перетворення їх на менш токсичні
2.
синтез і виділення пепсину й хлоридної кислоти
3.
використання амінокислот і Йоду для синтезу тироксину й трийодтироніну
Місцезнаходження в організмі
1.
у грудній порожнині
2.
біля задньої стінки черевної порожнини
3.
у лівому підребер'ї під діафрагмою

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №50 з 50

Укажіть правильні характеристики рибосом.


Локалізація в клітині
1.
у цитоплазмі
2.
у клітинному центрі
3.
у комплексі Гольджі
Хімічний склад субодиниць
1.
РНК і білки
2.
ліпіди й вуглеводи
3.
ДНК і білки
Функція в клітині
1.
формують веретено поділу
2.
беруть участь у синтезі АТФ
3.
беруть участь у синтезі білків

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію