Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 54

У 1928 році англійський учений Ф. Гриффіт змішав культуру живих нехвороботворних стрептококів із мертвими хвороботворними і цією сумішшю інфікував мишей. Миші захворіли на пневмонію й померли, а в їхній крові дослідник виявив багато живих хвороботворних бактерій. Відкрите явище було названо трансформацією бактерій. Який метод біологічних досліджень застосував Гриффіт?


А.
порівняльно-описовий
Б.
моделювання
В.
експериментальний
Г.
моніторинг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 54

На схемі наведено об'єкти різних рівнів організації живої природи та їхні складові. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків.


А.
1 - міоцит, 2 - ендокард, 3 - аорта
Б.
1 - ендокард, 2 - міоцит, 3 - аорта
В.
1 - аорта, 2 - ендокард, 3 - міоцит
Г.
1 - аорта, 2 - міоцит, 3 - ендокард
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 54

Який процес є порушенням первинної структури білка? 


А.
денатурація
Б.
деструкція
В.
трансляція
Г.
ренатурація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 54

Рослинну клітину помістили в концентрований розчин кухонної солі. Процес, що відбувається під час цього в клітині, це -


А.
плазмоліз.
Б.
піноцитоз.
В.
деплазмоліз.
Г.
фагоцитоз.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 54

Який полісахарід входить до складу покриву тварини, зображеної на рисунку?


А.
крохмаль
Б.
хітин
В.
целюлоза
Г.
пектин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 54

Прочитайте речення, де пропущено окремі слова та словосполучення, позначені цифрами. Укажіть правильний варіант відповіді.

Гемоглобін - це (1) білок, що міститься в (2).


А.
1 - структурний, 2 - м'язових волокнах
Б.
1 - запасний, 2 - жирових клітинах
В.
1 - регуляторний, 2 - лейкоцитах
Г.
1 - транспортний, 2 - еритроцитах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 54

Липкі кінці - комплементарні одноланцюгові ділянки ДНК, що виступають із кінців дволанцюгової молекули. Їх часто застосовують у генній інженерії для створення гібридних молекул ДНК. Уявіть, що Ви - консультант-біотехнолог і створюєте гібридну молекулу. Які з наведених фрагментів потрібно використати, якщо молекула для гібридизації має таку будову: 


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 54

На рисунку наведено схему дії інсулину на клітину. Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 54

В еукаріотичних клітинах є дві популяції рибосом - вільні та зв'язані з


А.
комплексом Гольджі
Б.
лізосомами
В.
ендоплазматичною сіткою
Г.
клітинною мембраною
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 54

У клітинах еукаріотів є органели, обмежені однією мембраною. Це - 


А.
пластиди.
Б.
пероксисоми.
В.
мітохондрії.
Г.
рибосоми.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 54

Молекули ДНК в мітохондріях забезпечують 


А.
синтез глюкози.
Б.
фотоліз води.
В.
цитоплазматичну спадковість.
Г.
деплазмоліз.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 54

Які твердження щодо мейозу правильні?

І. Мейоз у тварин приводить до утворення гамет.
ІІ. Модифікаційна мінливість є результатом мейозу.
ІІІ. Мейоз - це єдиний можливий спосіб поділу гаплоїдних клітин.


А.
лише І
Б.
лише І і ІІ
В.
лише І і ІІІ
Г.
І, ІІ і ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 54

На кожну тисячу новонароджених хлопчиків припадає один із синдромом Клайнфельтера (набір статевих хромосом XXY), а на кожні сімсот - один із синдромом Жакоба (набір статевих хромосом - XYY). Які з наведених тверджень щодо природи цих патологій правильні?

І. Синдром Клайнфельтера виникає лише внаслідок порушення мейозу матері.
ІІ. Синдром Жакоба виникає лише внаслідок порушень мейозу батька.
ІІІ. Обидва синдроми можуть бути спричинені порушеннями мейозу батька.


А.
усі правильні
Б.
лише І і ІІ
В.
лише ІІ і ІІІ
Г.
усі неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 54

Гепатит А - хвороба, яку спричиняють


А.
тварини.
Б.
гриби.
В.
бактерії.
Г.
віруси.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 54

У прісних водоймах, що добре прогріваються, зокрема водосховищах, водоймах-охолоджувачах теплових й атомних електростанцій, ставках тощо, відбувається "цвітіння" води. Описане явище зумовлене розмноженням
А.
зелених водоростей.
Б.
грибів.
В.
ціанобактерій.
Г.
бурих водоростей.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 54

Існують водорості, клітина яких оточена панциром. Він складається з двох половинок, що містять сполуки Силіцію. Укажіть ці водорості.


А.
зелені
Б.
бурі
В.
діатомові
Г.
червоні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 54

Коробочка на ніжці зозулиного льону - це


А.
геметофіт.
Б.
спорофіт.
В.
колосок.
Г.
заросток.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 54

Два учні на уроці біології висловили думки щодо особливостей покритонасінних рослин. Перший учень сказав, що покритонасінні є верхівкою еволюційного дерева рослинного царства. Другий учень зауважив, що насіння цих рослин укрито оплоднем, тому їх називають покритонасінними. Хто з них правий?


А.
Лише перший
Б.
Лише другий
В.
обидва праві
Г.
обидва неправі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 54

Найпростіші, клітина яких розташована всередині черепашки, це -


А.
трипаносоми.
Б.
споровики.
В.
інфузорії.
Г.
форамініфери.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 54

На двох дослідних ділянках вивчали вплив дощових черв'яків на врожайність картоплі. На першій ділянці поселили популяцію цих тварин, а на другій їх не було. Умови оброблення, утримування ділянок і сорт картоплі на них були однакові. Після збирання врожаю з'ясувалося, що врожайність картоплі на першій ділянці була на 20% вища, ніж на другій. Укажіть причину підвищення врожайності картоплі, пов'язану з дощовими черв'яками. 


А.
симбіоз із кореневими системами рослин
Б.
поліпшення аерації грунту і його дренажу
В.
захист коренів рослин від впливу личинок шкідників
Г.
виділення біологічно активних речовин, що впливають на ріст рослин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 54

У виробництві натурального шовку використовують лялечкі комах ряду


А.
Лускокрилі.
Б.
Твердокрилі.
В.
Перетинчастокрилі.
Г.
Прямокрилі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 54

До якого класу належить тварина, у якої є волосяний покрив, діафрагма, чотирикамерне серце? 


А.
Птахи
Б.
Павукоподібні
В.
Ссавці
Г.
Багатощетинкові черви
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 54

Яка структура організму людини утворена одношаровим епітелієм?


А.
епікард серця
Б.
епідерміс шкіри
В.
слизова оболонка шлунку
Г.
слизова оболонка ротової порожнини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 54

Яка структура відокремлює грудну порожнину від черевної?


А.
грудина
Б.
плевра
В.
м'язи черевного преса
Г.
діафрагма
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 54

Ріст кісток у товщину відбувається за рахунок


А.
хрящової тканини.
Б.
гормонів гіпофіза.
В.
зовнішнього шару окістя.
Г.
внутрішнього шару окістя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 54

Під час зсідання крові 


А.
гемоглобін перетворюється на оксигемоглобін.
Б.
фібриноген перетворюється на фібрин.
В.
утворюються гормони та біологічно активні речовини.
Г.
утворюються антитіла.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 54

Унаслідок дії симпатичної нервової системи


А.
посилюються серцеві скорочення.
Б.
збільшується виділення шлункового соку.
В.
посилюється перистальтика кишечника.
Г.
розширюються кровоносні судини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 54

Укажіть правильну характеристику дихальної системи


А.
до її складу входить трахея та три бронхи
Б.
об'єми правої та лівої легень однакові
В.
внутрішня поверхня легені вистелена плеврою
Г.
голосові зв'язки знаходяться в гортані
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 54

Яка роль жовчі в процесі травлення?


А.
розщеплює вуглеводи до глюкози
Б.
емульгує жири
В.
розщеплює білки до амінокіслот
Г.
перетворює вуглеводи на ліпіди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 54

Під час тривалого перебування на сонці змінюється колір шкіри людини. Це пов'язано зі збільшенням у клітинах шкіри кількості пігменту


А.
родопсину.
Б.
білірубіну.
В.
гемоглобіну.
Г.
меланіну.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 54

Гіпофункція гіпофіза у ранньому віці призводить до розвитку


А.
карликовості.
Б.
аддисонової хвороби.
В.
гігантизму.
Г.
діабету.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 54

Учень склав раціон сбалансованого харчування відповідно до фізіологічних вимог (див. рисунок). На рисунку продукти розташовано за зменшенням їхньої частки в прийомі їжі. Укажіть правильну комбінацію продуктів для заповнення пропусків у раціоні.


А.
1 - фрукти, 2 - м'ясо, 3 - молочні продукти, 4 - крупи
Б.
1 - молоко, 2 - молочні продукти, 3 - м'ясо, 4 - крупи
В.
1 - овочі, 2 - молоко, 3 - м'ясо, 4 - фрукти
Г.
1 - овочі, 2 - м'ясо, 3 - м'ясо, 4 - молоко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 54

Є різні назви вітамінів: хімічна, буквена й фізіологічна. Наприклад, кальциферол, вітамін D, протирахітичний фактор відповідно. Укажіть фізіологічну назву вітаміну С.


А.
протиневритний фактор
Б.
протицинготний фактор
В.
протистерильний фактор
Г.
протианемічний фактор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 54

Проаналізуйте твердження щодо сечовидільної системи людини та вкажіть правильні.

І. Утворення сечі відбувається безперервно.
ІІ. Первинна сеча утворюється внаслідок реабсорбції.
ІІІ. Гломерулонефрит - захворювання нирок, що вражає клубочки нефронів.


А.
лише І і ІІ
Б.
лише І і ІІІ
В.
лише ІІ і ІІІ
Г.
І, ІІ і ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 54

Дослідники в інституті птахівництва провели низку схрещувань курей із горохоподібним і листкоподібним гребнями і отримали 150 курчат із горохоподібним гребнем. Схрещування гібридів F1 між собою дало 112 курчат із горохоподібним гребнем і 42 із листкоподібним. Після цього дослідники висловили свої думки:

1-й дослідник: горохоподібна форма гребня - домінантна ознака;
2-й дослідник: вихідні форми були чистими лініями;
3-й дослідник: успадкування форми гребня відбувається відповідно до законів Менделя. Хто з них правий?


А.
усі праві
Б.
лише 1-й і 2-й
В.
лише 2-й і 3-й
Г.
усі неправі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 54

У курей строкате забарвлення оперення визначається зчепленням із Х-хромосомою геном В, чорне - b. Чорного півня схрестили зі строкатою куркою. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча.


А.
0%
Б.
25%
В.
50%
Г.
100%
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 54

На рисунку зображено одну й ту саму тварину в різних умовах. Видно, що забарвлення цієї тварини змінюється. Яку мінливість ілюструє цей приклад?


А.
комбінаційну
Б.
мутаційну
В.
модифікаційну
Г.
спадкову
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 54

У процесі онтогенезу з ектодерами утворюється


А.
підшлункова залоза.
Б.
епідерміс шкіри.
В.
печінка.
Г.
легені.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 54

Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава, - це приклад 


А.
первинної сукцесії.
Б.
вторинної сукцесії.
В.
клімаксу.
Г.
еволюції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 54

Визначте тип біотичних зв'язків між окунями та чистильниками, описаний німецьким зоологом Г. Хассом: "Великі риби - найчастіше рифові окуні - набували певної пози, запрошуючи "перукаря". Вони нерухомо вставали під кораловим кущем і розчепірювали зябра. На цей сигнал припливали чистильники і старанно брались до роботи. Вони ганялись за крихітними рачками, які квапливо покидали рифових окунів..."


А.
мутуалізм
Б.
паразитизм
В.
нейтралізм
Г.
коменсалізм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 54

Який чинник виникає внаслідок високої плодючості організмів та обмеженості життєвих ресурсів?


А.
спадкова мінливість
Б.
неспадкова мінливість
В.
боротьба за існування
Г.
адаптація до умов життя
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 54

Бур'яни витісняють культурні рослини на необровлювальних ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин. Проявом якої форми боротьби це є?


А.
боротьби з надмірною посушливістю
Б.
боротьби з надмірною вологістю
В.
внутрішньовидової боротьби
Г.
міжвидової боротьби
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 54

Установіть відповідність між білком (1-4) та його біологічною роллю (А-Д)


Білок
1.
пепсин
2.
гемоглобін
3.
актин
4.
інтерферон
Біологічна роль
А.
транспортна
Б.
захисна
В.
каталітична
Г.
запасна
Д.
скоротлива
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 54

Установіть відповідність між структурою клітини, зображеною на рисунку (1-4), та біологічним процесом (А-Д), який вона забезпечує.


Структура клітини
1.
2.
3.
4.
Біологічний процес
А.
синтез білка
Б.
фотосинтез
В.
накопичення й транспортування вуглеводів
Г.
утворення веретена поділу
Д.
збереження спадкової інформації
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 54

Для рослин зображених на рисунку (1-4), визначте найвірогідніший спосіб запилення (А-Д)


Рослини
1.
2.
3.
4.
Спосіб запилення
А.
птахами
Б.
комахами
В.
водою
Г.
вітром
Д.
ссавцями
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 54

Установіть відповідність між характеристикою дихальної системи (1-4) і твариною (А-Д), яка має таку дихальну систему


1.
дихальна система представлена системою розгалужених трубочок - трахей, що відкриваються назовні дихальцями
2.
дихальна система представлена зябрами, що захищені зябровою кришкою
3.
дихальна система представлена розвинутими легенями й системою повітряних мішків, що забезпечує механізм подвійного дихання
4.
дихальна система представлена слабо розвиненими легенями й шкірою, яка для здійснення газообміну завжди лишається вологою
А.
дощовий черв'як
Б.
жаба
В.
ворона
Г.
гедзь
Д.
карась
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 54

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини (1-4) та органом (А-Д), у якому він відбувається.


1.
синтез інсуліну
2.
сприйняття звукових коливань
3.
синтез вітаміну D
4.
закриття тристулкового клапана
А.
серце
Б.
підшлункова залоза
В.
проміжний мозок
Г.
кортіїв орган
Д.
шкіра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 54

Установіть відповідність між зображенням кістки скелета людини (1-4) та відділом скелета (А-Д), до якого вона належить (масштаб не збережено)


1.
2.
3.
4.
А.
скелет вільної верхньої кінцівки
Б.
пояс верхніх кінцівок
В.
скелет вільної нижньої кінцівки
Г.
череп
Д.
скелет тулуба
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 54

Установіть правильну послідовність органів, через які пройде молекула сечовини від місця утворення - печінки до сечового міхура (указано не всі органи).


А.
нижня порожниста вена
Б.
серце
В.
аорта
Г.
нирка
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 54

Установіть правильну послідновність процесів під час утилізації глюкози, що була запасена в організмі (указано не всі стадії) 


А.
гліколіз
Б.
цикл Кребса
В.
розщеплення глікогену
Г.
транспорт із цитоплазми до мітохондрій
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 54

Визначте систематичне положення (відділ, клас, родина) зображеного на рисунку організму.


Відділ
1.
Папоротеподібні
2.
Голонасінні
3.
Покритонасінні
Клас
1.
Хвойні
2.
Однодольні
3.
Дводольні
Родина
1.
Бобові
2.
Лілійні
3.
Цибулеві

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №52 з 54

Визначте систематичне положення (тип, клас, ряд) зображеного на рисунку організму.


Тип
1.
Кишковопорожнинні
2.
Членистоногі
3.
Хордові
Клас
1.
Земноводні
2.
Плазуни
3.
Ссавці
Ряд
1.
Хижі
2.
Гризуни
3.
Хвостаті

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №53 з 54

Схарактеризуйте зображений орган людини за наведеними ознаками.


Загальна характеристика органа
1.
міхур для накопичення сечі перед виведенням
2.
велика, травна залоза, що виробляє кишковий сік
3.
непарний м'язовий орган, що бере участь у харчуванні
Функція
1.
участь у травленні й усмоктуванні поживних речовин
2.
артикуляція, визначення смаку, перемішування й ковтання їжі
3.
перешкоджання мимовільному виведенню сечі з організму
Особливості будови
1.
містить гранули глікогену в клітинах
2.
складається з посмугованої м'язової тканини, несе на собі смакові рецептори
3.
складається з м'язових клітин - міоцитів, що скорочуються під контролем парасимпатичних нервів

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №54 з 54

Нобелівську премію з медицини і фізіології 2013 року вручено за відкриття, що стосуються механізмів везикулярного транспорту всередині клітин і між ними. Везикулярний транспорт відбувається за допомогою везикул - маленьких міхурців, які оточені мембраною й містять різні речовини. Схарактеризуйте везикулярний транспорт за наведеними ознаками.


Молекули, що варто запаковувати у везикули перед виведенням з клітини, -
1.
дрібні неполярні
2.
жиророзчинні
3.
полімерні гідрофільні
Процес надходження речовин до клітини всередині везикул називається
1.
ендоцитозом
2.
екзоцитозом
3.
цитокінезом
Органели клітини, які є мембранними везикулами й утворюються комплексом Гольджі, називаються
1.
фагосомами
2.
лізосомами
3.
рибосомами

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію