Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Яка наука досліджує вимерлі організми?


А.
палеонтологія
Б.
морфологія
В.
еволюційне вчення
Г.
археологія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Регулярне вживання в їжу продуктів із низьким умістом Йоду призводить до виникнення


А.
карликовості.
Б.
флюорозу.
В.
ендемічного зобу.
Г.
поліомієліту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Яка група ліпідів формує основу клітинних мембран?


А.
нейтральні жири
Б.
воски
В.
фосфоліпіди
Г.
каротиноїди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Обчисліть і укажіть відсоток гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо тимідилові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.


А.
84
Б.
42
В.
16
Г.
8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу» є одним із положень


А.
клітинної теорії.
Б.
біогенетичного закону.
В.
закону необоротності еволюції.
Г.
еволюційної теорії Дарвіна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має


А.
вакуолю з клітинним соком.
Б.
комплекс Гольджі.
В.
ендоплазматичну сітку.
Г.
мітохондрії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Під час досліду з одноклітинною водорістю ацетабулярією (див. рисунок) у водорості Х видалили верхню та середню частини, у водорості Y — верхню та нижню частини. До нижньої частини водорості Х пересадили середню частину водорості Y, у результаті чого штучно створений організм набув вигляду водорості Х. Укажіть правильний висновок з цього експерименту.


А.
мітохондрії відповідають за утворення енергії в клітині
Б.
ядро відповідає за збереження спадкової інформації
В.
хлоропласти здійснюють процес фотосинтезу
Г.
клітинні мембрани мають властивість відновлюватися
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю


А.
рибосом.
Б.
лізосом.
В.
центросом.
Г.
пероксисом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини. Така назва органел пов’язана з їхньою функцією


А.
синтезу білків.
Б.
синтезу АТФ.
В.
транспорту газів, зокрема кисню.
Г.
внутрішньоклітинного травлення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

На рисунку зображено хромосомний набір


А.
здорової жінки.
Б.
здорового чоловіка.
В.
жінки, хворої на синдром Дауна.
Г.
чоловіка, хворого на синдром Дауна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Під час якої фази мітозу починається утворення веретена поділу?


А.
телофази
Б.
анафази
В.
метафази
Г.
профази
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Для збудників синдрому набутого імунодефіциту та грипу спільним є те, що їхня спадкова інформація міститься в


А.
молекулах ДНК.
Б.
молекулах РНК.
В.
молекулах білка.
Г.
нуклеоїді.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони


А.
нездатні до фотосинтезу.
Б.
отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин.
В.
використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин.
Г.
отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Якщо хліб залишити надовго в закритому поліетиленовому пакеті, на ньому виростає гриб. Укажіть його назву.


А.
Борошниста роса
Б.
Мукор
В.
Фітофтора
Г.
Сажка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Червоні водорості можуть проникати на значні глибини тому, що в них є


А.
глибоководні корені.
Б.
добре розвинені провідні тканини.
В.
скоротливі вакуолі в клітинах.
Г.
додаткові пігменти фотосистем.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Вирости, які позначено на рисунку буквою X, призначені для


А.
здійснення фотосинтезу.
Б.
закріплення рослини в ґрунті.
В.
статевого розмноження.
Г.
відкладання поживних речовин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв’язку з чим виникло це пристосування?


А.
для забезпечення майже повного припинення випаровування води
Б.
через необхідність захисту від рослиноїдних тварин
В.
для виділення більшої кількості кисню
Г.
для запобігання обламуванню гілок під час снігопадів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?


А.
механічна
Б.
покривна
В.
твірна
Г.
провідна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Яку частину квітки позначено на рисунку буквою X?


А.
чашолисток
Б.
тичинку
В.
пелюстку
Г.
маточку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

У зародку насінини поряд із брунькою є зародковий корінець. На який вид кореня він перетвориться під час проростання?


А.
головний
Б.
бічний
В.
додатковий
Г.
дихальний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Частота пульсації скоротливих вакуолей найпростіших залежить від


А.
концентрації солей у навколишньому середовищі.
Б.
кількості неперетравлених решток у клітині.
В.
руху цитоплазми в клітині.
Г.
генетичного коду особин певного виду.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів?


А.
підсилює внутрішньовидову конкуренцію
Б.
забезпечує розселення
В.
пришвидшує розвиток
Г.
вегетативно розмножується
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Чому зараження гостриком частіше трапляється у дітей, ніж у дорослих?


А.
у дітей немає навичок гігієнічної поведінки
Б.
у дорослих сильніший імунітет до гостриків
В.
гострики передаються з молоком, а діти його частіше вживають
Г.
у дітей гострики не викликають симптомів, тому їх важче діагностувати
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Ознакою будови рака річкового є


А.
відсутність вусиків.
Б.
відсутність хітинового покриву.
В.
наявність п’яти пар ходильних кінцівок.
Г.
наявність трьох пар ходильних кінцівок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

У якого молюска черепашка складається з двох стулок?


А.
ставковика малого
Б.
слимака виноградного
В.
беззубки звичайної
Г.
восьминога гігантського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Пристосуванням земноводних до життя на суходолі є


А.
нирки.
Б.
повіки.
В.
перетинки між пальцями.
Г.
бічна лінія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Пристосуванням птахів до польоту є


А.
задні кінцівки з пальцями.
Б.
грудна клітка.
В.
пір’яний покрив.
Г.
легені.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Морж, тюлень, нерпа належать до класу


А.
Кісткові риби.
Б.
Земноводні.
В.
Плазуни.
Г.
Ссавці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Яку тканину зображено на рисунку?


А.
нервову
Б.
епітеліальну
В.
сполучну
Г.
м’язову
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Яка кістка входить до складу поясу верхніх кінцівок людини?


А.
променева
Б.
плечова
В.
ліктьова
Г.
лопатка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Мале коло кровообігу людини починається


А.
правим передсердям.
Б.
лівим передсердям.
В.
правим шлуночком.
Г.
лівим шлуночком.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

До якого патологічного стану призводить зменшення вмісту гемоглобіну в крові?


А.
анемії
Б.
гемофілії
В.
лейкопенії
Г.
лейкоцитозу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Відростки яких нейронів входять до складу передніх корінців спинного мозку?


А.
чутливих
Б.
рухових
В.
вставних
Г.
змішаних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Яке твердження правильно характеризує гуморальну регуляцію фізіологічних функцій?


А.
У процесі еволюції виникла пізніше за нервову
Б.
підпорядкована нервовій і становить з нею єдину регуляторну систему
В.
відрізняється високою збудливістю і провідністю
Г.
в основі її діяльності лежать рефлекси
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Який імунітет виникає в організмі після введення лікувальної сироватки проти правця?


А.
вроджений
Б.
пасивний
В.
активний
Г.
клітинний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Вуглекислий газ потрапляє з крові до альвеол унаслідок


А.
фільтрації.
Б.
випаровування.
В.
дифузії.
Г.
реабсорбції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Емульгування жирів під дією жовчі відбувається в


А.
ротовій порожнині.
Б.
товстому кишечнику.
В.
шлунку.
Г.
дванадцятипалій кишці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Первинна сеча утворюється внаслідок


А.
фільтрації в капсулі нефрона.
Б.
фільтрації у звивистих канальцях.
В.
реабсорбції в капсулі нефрона.
Г.
реабсорбції у звивистих канальцях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Унаслідок овогенезу з однієї клітини-попередниці утворюються


А.
чотири яйцеклітини.
Б.
три яйцеклітини і одне полярне тільце.
В.
дві яйцеклітини і два полярних тільця.
Г.
одна яйцеклітина і три полярних тільця.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Яке захворювання виникає за нестачі вітаміну С?


А.
рахіт
Б.
цинга
В.
бері-бері
Г.
куряча сліпота
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Проаналізуйте рисунок, на якому представлено пропорції тіла людини залежно від віку, та твердження, що його інтерпретують. Які з них є правильними?

І. Пропорції тіла людини з часом змінюються.
ІІ. Швидкість росту голови після народження перевищує швидкість росту тіла.
ІІІ. Відносна довжина нижніх кінцівок з віком збільшується.


А.
правильне лише І
Б.
правильні лише І і ІІІ
В.
правильні лише ІІ і ІІІ
Г.
усі правильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Томас Морган досліджував спадковість низки ознак у плодової мушки дрозофіли. В одному з експериментів учений досліджував дві ознаки — забарвлення тіла (B — сіре, b — чорне) і форму крил (V — нормальні, v — зачаткові). Дослідник схрестив дигетерозиготну за цими ознаками самицю з мутантним самцем, який мав чорне тіло та зачаткові крила.

Як видно з результатів схрещування (див. рисунок), співвідношення фенотипів у гібридному поколінні сильно відрізняється від очікуваного за законами Менделя (1:1:1:1). Це пояснюється тим, що частка утворених дигетерозиготною самицею некросоверних (нерекомбінантних) гамет становить


А.
8,5 %.
Б.
17 %.
В.
41,5 %.
Г.
83 %.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки з сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю серед них слід очікувати появу гетерозиготних?


А.
100 %
Б.
75 %
В.
50 %
Г.
25 %
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Який компонент середовища належить до абіотичних екологічних факторів?


А.
атмосферний тиск
Б.
вирубування тропічних лісів
В.
коменсалізм
Г.
конкуренція за особин протилежної статі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Біологічні ритми людини зумовлені різними причинами. Причиною ритмічної зміни температури тіла людини протягом доби є обертання


А.
Землі навколо Сонця.
Б.
Місяця навколо Землі.
В.
Місяця навколо власної осі.
Г.
Землі навколо власної осі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували ґрунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування


А.
фітоценозу.
Б.
біогеоценозу.
В.
біоценозу.
Г.
агроценозу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?


А.
пшениця → довгоносик → жайворонок → орел
Б.
довгоносик → пшениця → жайворонок → орел
В.
орел → жайворонок → довгоносик → пшениця
Г.
жайворонок → довгоносик → пшениця → орел
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Який організм займає перший трофічний рівень у ланцюгах живлення?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Новозеландський плазун гатерія не облаштовує собі нори, а використовує гнізда буревісників. Коли птах уночі повертається до гнізда, гатерія вирушає на полювання.

Укажіть тип взаємозв’язків між цими організмами.


А.
мутуалізм
Б.
паразитизм
В.
коменсалізм
Г.
хижацтво
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

На острові Мадейра з 550 видів жуків близько 200 — безкрилі й нездатні до польоту, у інших видів жуків є довгі крила, що добре протистоять вітрам.

Укажіть тип добору, результатом якого є така дивергенція.


А.
стабілізуючий
Б.
рушійний
В.
розриваючий
Г.
штучний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між органелою, зображеною на рисунку (1–4), і функцією (А–Д), яку вона виконує.


Органели
1.
2.
3.
4.
Функції
А.
синтез білків
Б.
синтез АТФ
В.
здійснення фотосинтезу
Г.
регуляція внутрішньо-клітинного тиску
Д.
дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між значенням рослин у житті людини (1–4) та назвою родини (А–Д), до якої вони належать.


1.
серед представників є олійна рослина, із зерен якої виготовляють гостру приправу; овочеві культури утворюють розрослі бруньки — головки; є коренеплідні рослини
2.
серед представників багато плодовоягідних культур, є декоративні та цінні лікарські рослини; з деяких декоративних рослин отримують ефірну олію
3.
до родини належать цінні харчові та кормові культури, у насінні яких міститься багато білка; деякі культури використовують як медоноси, зелені добрива, декоративні рослини
4.
майже всі представники містять отруйні речовини (нікотин, атропін), хоча багато з них є цінними овочевими та декоративними культурами
А.
Пасльонові
Б.
Лілійні
В.
Капустяні
Г.
Розові
Д.
Бобові
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між рядом комах (1–4) та представником (А–Д), який до нього належить.


1.
Твердокрилі
2.
Лускокрилі
3.
Перетинчастокрилі
4.
Прямокрилі
А.
Білан капустяний
Б.
Жук колорадський
В.
Коник зелений
Г.
Воша людська
Д.
Бджола медоносна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Органи в організмі об’єднані у фізіологічні системи. Установіть відповідність між органом, зображеним на рисунку (1–4), та системою (А–Д), до якої він належить.


Органи
1.
2.
3.
4.
Системи
А.
нервова
Б.
ендокринна
В.
кровоносна
Г.
видільна
Д.
лімфатична
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть правильну послідовність руху крові судинами від серця.


А.
нижня порожниста вена
Б.
печінкова вена
В.
печінкова артерія
Г.
аорта
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть правильну послідовність еволюційних подій історичного розвитку органічного світу.


А.
виникнення більшості типів безхребетних тварин
Б.
панування плазунів; поява перших ссавців
В.
розквіт кам’яновугільних лісів; поява хвойних рослин, плазунів
Г.
виникнення покритонасінних рослин; поява птахів
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

Які ознаки характеризують рослини родини Злакові?


Квітки
1.
дрібні, зібрані в суцвіття кошик
2.
дрібні, зібрані в суцвіття складний колос, волоть, початок
3.
великі й середнього розміру, яскраві, поодинокі або зібрані в суцвіття зонтик, щиток чи китицю
Плоди
1.
горішок
2.
сім’янка
3.
зернівка
Жилкування листків зазвичай
1.
сітчасте
2.
дугове
3.
паралельне

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №58 з 60

Укажіть ознаки, властиві представникам класу Земноводні.


Кількість камер серця
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Кількість кіл кровообігу
1.
одне
2.
два
3.
три
Покриви тіла
1.
гола шкіра, вкрита слизом
2.
суха шкіра, вкрита роговими лусками
3.
суха шкіра, вкрита волосяним покривом

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №59 з 60

Схарактеризуйте нервову систему людини.


Структурно-функціональна одиниця
1.
нейрон
2.
нефрон
3.
нерв
Властивості
1.
збудливість і скоротливість
2.
здатність до регенерації
3.
збудливість і провідність
Кількість черепно-мозкових і спинномозкових нервів відповідно
1.
12 пар і 31 пара
2.
34 пари і 61 пара
3.
2 пари і 15 пар

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №60 з 60

На рисунку зображено схему одного з процесів, що лежить в основі життя. Укажіть характерні для нього ознаки.


Локалізація процесу в еукаріотичній клітині
1.
цитоплазма
2.
ядро
3.
рибосома
Матрична молекула
1.
ДНК
2.
РНК
3.
білок
Молекула, яка утворюється
1.
ДНК
2.
РНК
3.
білок

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію