Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Який рівень організації життя зображено на рисунку?


А.
молекулярний
Б.
клітинний
В.
організмовий
Г.
популяційно-видовий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю


А.
комплексу Гольджі.
Б.
хромосом.
В.
клітинної стінки.
Г.
ядра.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений


А.
глікокаліксом.
Б.
целюлозною оболонкою.
В.
білковою оболонкою.
Г.
клітинною стінкою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Утворення лізосом забезпечується


А.
комплексом Гольджі.
Б.
ендоплазматичною сіткою.
В.
хлоропластом.
Г.
мітохондрією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

На рисунку зображено компоненти плазматичної мембрани. Якою буквою позначено компонент, який використовує АТФ для транспортування йонів Na+?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

У процесі дихання рослини


А.
забезпечують себе органічними речовинами.
Б.
поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень.
В.
окиснюють органічні сполуки.
Г.
засвоюють азот повітря.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

У клітинах епітелію людини із синдромом Дауна стимулювали мітоз. Препарати цих клітин дослідили за допомогою світлового мікроскопа. Що спостерігали в полі зору?


А.
гаплоїдний набір хромосом у клітинах
Б.
зайву хромосому в кожній клітині
В.
різну кількість хромосом у суміжних клітинах
Г.
недостатню кількість хромосом у клітині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Клітина людини з набором хромосом 22А + Х — це


А.
запліднена яйцеклітина.
Б.
соматична клітина.
В.
незапліднена яйцеклітина.
Г.
клітина печінки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Який захисний білок утворюється в клітині під час проникнення вірусної частинки через мембрану і пригнічує розмноження вірусів?


А.
тромбопластин
Б.
фібрин
В.
тубулін
Г.
інтерферон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Які бактерії є автотрофами?


А.
нітрифікуючі
Б.
бактерії гниття
В.
бактерії бродіння
Г.
молочнокислі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

До ґрунту лишайники прикріплюються


А.
коренями.
Б.
ризоїдами.
В.
присосками.
Г.
гаусторіями.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

У клітинах бурих водоростей відкладається


А.
глюкоза.
Б.
ламінарин.
В.
крохмаль.
Г.
інулін.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Спори яких рослин використовують для виготовлення дитячої присипки?


А.
Плауноподібних
Б.
Хвощеподібних
В.
Мохоподібних
Г.
Папоротеподібних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

До якого відділу належать сосна, ялина, гінкго, кипарис?


А.
Папоротеподібні
Б.
Мохоподібні
В.
Голонасінні
Г.
Покритонасінні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Однодольні рослини відрізняються від дводольних тим, що, як правило, мають


А.
твірну тканину — камбій.
Б.
паралельне жилкування листків.
В.
складні листки.
Г.
зародок із двома зародковими листками.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

На рисунку зображено поперечний розріз листка. Яка функція структури, позначеної буквою X?


А.
газообмін
Б.
транспірація
В.
фотосинтез
Г.
транспорт речовин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Розмноження бульбами та цибулинами є


А.
статевим.
Б.
вегетативним.
В.
споровим.
Г.
комбінованим.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яка особливість внутрішньої будови стовбура дерева зумовлена сезонністю?


А.
товщина шару деревини
Б.
відсутність пухкої серцевини
В.
наявність серцевинних променів
Г.
наявність річних кілець
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Остаточним хазяїном збудника малярії є


А.
малярійний плазмодій.
Б.
личинка малярійного комара.
В.
малярійний комар.
Г.
людина, хвора на малярію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Неперетравлені рештки їжі з організму планарії молочно-білої виводяться через


А.
ротовий отвір.
Б.
клоаку.
В.
відхідник.
Г.
анальний отвір.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Коралові поліпи — це колонія


А.
плоских червів.
Б.
кишковопорожнинних.
В.
червоних водоростей.
Г.
джгутикових.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Який із вказаних молюсків є хижаком?


А.
слимак виноградний
Б.
восьминіг звичайний
В.
беззубка звичайна
Г.
скойка перлова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Укажіть правильні твердження щодо будови ланцетника.

I. Скелет представлений хордою.

II. Серця немає.

III. Нервова система трубчаста.


А.
усі правильні
Б.
правильні лише І та II
В.
правильні лише І та III
Г.
правильні лише II та III
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Яка функція бічної лінії кісткових риб?


А.
орієнтування в середовищі існування
Б.
хімічне чуття
В.
розпізнавання кольорів
Г.
об’єднання протоків статевих залоз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Одним із пристосувань птахів до польоту є


А.
рухоме з’єднання кісток у шийному відділі хребта.
Б.
нерухоме з’єднання кісток у грудному відділі хребта.
В.
відсутність плаского виросту грудини.
Г.
неоперена частина задньої кінцівки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Чутливі волосини на тілі ссавців, що є органами дотику, — це


А.
ость.
Б.
хутро.
В.
підшерстя.
Г.
вібриси.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

З якої тканини утворене окістя?


А.
м’язової
Б.
епітеліальної
В.
сполучної
Г.
нервової
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Яка кістка входить до складу передпліччя?


А.
вилична
Б.
гомілкова
В.
плечова
Г.
променева
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Якими кровоносними судинами венозна кров рухається до серця?


А.
легеневими венами
Б.
порожнистими венами
В.
легеневими артеріями
Г.
артеріолами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

На рисунку зображено компонент організму людини. Проаналізуйте рисунок і вкажіть правильні твердження.

I. Клітини, позначені цифрою 1, виконують транспортну функцію.

II. Клітини, позначені цифрою 2, виконують опорну функцію.

III. Клітини, позначені цифрою 3, виконують захисну функцію.


А.
усі правильні
Б.
правильні лише І та II
В.
правильні лише І та ІІІ
Г.
правильні лише II та III
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Гіпоталамус виконує функцію регуляції


А.
температури тіла.
Б.
орієнтувальних рефлексів.
В.
рухової діяльності.
Г.
імпульсів від нюхових рецепторів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Підвищення концентрації інсуліну в крові здорової людини


А.
знижує синтез глікогену.
Б.
підвищує вміст глюкози в крові.
В.
сприяє руйнуванню глікогену в м’язах.
Г.
знижує вміст глюкози в крові.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Під час посадки літака в пасажирів виникає відчуття «закладених вух». Якщо при цьому робити ковтальні рухи, це відчуття зникає тому, що


А.
знімається емоційна напруженість під час приземлення.
Б.
видаляється слина, яка накопичилася в ротовій порожнині.
В.
стимулюється ділянка кори півкуль, відповідальна за сприйняття звуків.
Г.
урівноважується тиск з обох боків барабанної перетинки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Яку функцію НЕ виконує печінка?


А.
вироблення жовчі
Б.
синтез вітаміну В12
В.
участь в обміні вуглеводів
Г.
детоксикація продуктів обміну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Унаслідок якого процесу утворюється вторинна сеча?


А.
реабсорбції
Б.
дифузії
В.
пасивного транспорту
Г.
фільтрації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Вітаміни та їхні похідні беруть участь в обміні речовин як


А.
ферменти.
Б.
коферменти.
В.
гормони.
Г.
окисники.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Рецепторами слухової сенсорної системи є


А.
нейрони кори великих півкуль.
Б.
клітини слухового нерва.
В.
клітини барабанної перетинки.
Г.
волоскові клітини завитки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою буквою позначено хорду?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Яка причина комбінативної мінливості?


А.
вплив йонів Плюмбуму та вірусів
Б.
вплив радіації та ультрафіолетових променів
В.
порушення процесу клітинного поділу
Г.
рекомбінація генів після кросинговеру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Фенілкетонурія — спадкова хвороба, пов’язана з порушенням обміну фенілаланіну, що є наслідком рецесивної мутації. Яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина, не хвора на фенілкетонурію?


А.
25%
Б.
50%
В.
75%
Г.
100%
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

В організмі йони Кальцію беруть участь у


А.
синтезі статевих гормонів.
Б.
перенесенні кисню.
В.
згортанні крові.
Г.
перенесенні вуглекислого газу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Рибоза належить до


А.
ліпідів.
Б.
білків.
В.
вуглеводів.
Г.
нітрогеновмісних основ.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Амінокислота метіонін кодується триплетом АУГ, амінокислота триптофан — триплетом УГГ. Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, яка кодує поліпептид, що складається зі ста залишків триптофану і ста залишків метіоніну.


А.
100
Б.
150
В.
600
Г.
300
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Графіки І і II відображають динаміку чисельності популяцій двох видів (див. рисунок). Якщо графік І описує зміну чисельності популяції яструба, то графік II описує динаміку чисельності популяції


А.
хижаків, що полюють на яструбів.
Б.
продуцентів цієї екосистеми.
В.
мутуалістичних організмів, з якими яструби мають взаємозв’язки.
Г.
організмів, які є жертвами яструбів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Одне суцвіття кульбаби, яка росте на галявині, накрили непрозорим матеріалом. За кілька годин його зняли. Виявилось, що на відміну від інших суцвіть, досліджувані квітки були стулені. Який адаптивний ритм порушено в рослини?


А.
добовий
Б.
сезонний
В.
річний
Г.
місячний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Для агроценозів порівняно з природними біогеоценозами характерна


А.
висока стійкість.
Б.
незначна видова різноманітність.
В.
висока розгалуженість трофічної сітки.
Г.
значна видова різноманітність.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Укажіть правильну відповідність між організмами, позначеними на рисунку цифрами, і трофічними рівнями, які вони займають у ланцюгу живлення.


 


А.
1 — продуцент, 2 — консумент II порядку
Б.
3 — консумент І порядку, 4 — консумент II порядку
В.
2 — консумент І порядку, 3 — консумент II порядку
Г.
1 — консумент І порядку, 4 — редуцент
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Яке твердження правильне?


А.
біосфера утворена лише наземними екосистемами
Б.
літосфера повністю входить до складу біосфери
В.
гідросфера повністю входить до складу біосфери
Г.
біосфера утворена атмосферою та гідросферою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Унаслідок діяльності денітрифікуючих бактерій нітрати перетворюються на нітроген (ІV) оксид. Яку функцію живої речовини біосфери ілюструє цей приклад?


А.
накопичувальну
Б.
окисно-відновну
В.
газову
Г.
концентраційну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Яка група організмів перебуває в стані біологічного прогресу?


А.
Кісткові риби
Б.
Кистепері риби
В.
Хоботні ссавці
Г.
Плауноподібні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між найнижчим таксоном, у який можна об’єднати кожну з наведених пар рослин, і наведеними таксонами.


1.
2.
3.
4.
А.
вид
Б.
родина
В.
клас
Г.
відділ
Д.
царство
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між зображеними тваринами та рядами, до яких вони належать.


1.
2.
3.
4.
А.
Парнокопитні
Б.
Китоподібні
В.
Хижі
Г.
Непарнокопитні
Д.
Гризуни
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між фізіологічними процесами та органами травного тракту, у яких вони відбуваються.


1.
формування калових мас
2.
емульгування жирів
3.
первинне розщеплення вуглеводів
4.
розщеплення білків пепсином
А.
ротова порожнина
Б.
стравохід
В.
шлунок
Г.
дванадцятипала кишка
Д.
товстий кишечник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між позначеними структурами зображеної клітини та їхнім складом.


А.
целюлоза
Б.
муреїн
В.
хлорофіл
Г.
клітинний сік
Д.
хроматин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність органів системи кровообігу, якими кров із серця рухається малим колом кровообігу.


А.
ліве передсердя
Б.
легенева вена
В.
правий шлуночок
Г.
легенева артерія
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Укажіть правильну послідовність процесів під час ембріонального періоду розвитку хордової тварини


А.
закладка нервової трубки
Б.
утворення мезодерми
В.
поява бластомерів
Г.
формування двох зародкових листків
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

Укажіть родину та ознаки, що характеризують Горох посівний.


Родина
1.
Розові
2.
Бобові
3.
Айстрові
Формула квітки
1.
Ч4П4Т4+2М1
2.
Ч(5)П(5)Т5М1
3.
Ч(5)П(2)+2+1Т(9)+1М1
Плід
1.
біб
2.
стручок
3.
зернівка

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №58 з 60

Укажіть систематичне положення та ознаки, що характеризують зображений організм.


Систематичне положення
1.
тип Плоскі черви, клас Сисуни
2.
тип Плоскі черви, клас Стьожкові черви
3.
тип Круглі черви, клас Власне круглі черви
Остаточний хазяїн
1.
жуйні копитні
2.
людина
3.
хижі тварини
Спосіб потрапляння до організму проміжного хазяїна
1.
через рот
2.
через шкіру
3.
повітряно-крапельним шляхом

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №59 з 60

Схарактеризуйте серце людини за наведеними ознаками.


Кількість камер
1.
дві
2.
три
3.
чотири
Гальмівні сигнали подають
1.
симпатичні нерви
2.
блукаючі нерви
3.
спинномозкові нерви
Назва м’язової оболонки
1.
епікард
2.
міокард
3.
ендокард

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №60 з 60

Укажіть правильні характеристики процесу реплікації.


Локалізація
1.
ядро
2.
комплекс Гольджі
3.
лізосома
Призначення
1.
синтез білка
2.
синтез РНК
3.
синтез ДНК
Учасник процесу
1.
РНК-полімераза
2.
ДНК-полімераза
3.
рибосома

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію