Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

До якого рівня організації життя належить об’єкт, зображений на рисунку?


А.
молекулярного
Б.
клітинного
В.
організмового
Г.
екосистемного
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної наявністю


А.
рибосом.
Б.
клітинної стінки.
В.
ядра.
Г.
цитоплазми.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Надмембранний комплекс клітини гриба представлений


А.
білковою оболонкою.
Б.
ліпідною оболонкою.
В.
глікокаліксом.
Г.
клітинною стінкою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

У якій органелі м’язової клітини зберігаються йони Кальцію?


А.
мітохондрії
Б.
ендоплазматичній сітці
В.
рибосомі
Г.
травній вакуолі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Яка структура клітини утворює органели, позначені на рисунку буквою Х?


А.
ядерце
Б.
вакуоля
В.
ядро
Г.
лізосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Клітинне дихання відбувається у


А.
вакуолях.
Б.
хлоропластах.
В.
мітохондріях.
Г.
комплексі Гольджi.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Клітина кореня томатів містить 24 хромосоми. Скільки хромосом у клітині епідерми?


А.
12
Б.
24
В.
31
Г.
48
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Під час якої фази мейозу відбувається кон’югація гомологічних хромосом?


А.
анафази І
Б.
інтерфази
В.
профази І
Г.
метафази ІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Спадкова інформація збудника синдрому набутого імунодефіциту міститься в


А.
молекулі білка.
Б.
ядрі.
В.
нуклеоїді.
Г.
молекулі РНК.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Які бактерії є збудниками хвороб людини?


А.
нітрифікуючі
Б.
молочнокислі палички
В.
золотисті стафілококи
Г.
денітрифікуючі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Одноклітинні зелені водорості в складі лишайника виконують функцію


А.
усмоктування води з мінеральними речовинами.
Б.
утворення верхньої кірочки.
В.
синтезу органічних речовин.
Г.
прикріплення до субстрату.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

До якого відділу належать вживані в їжу людиною водорості, що містять чималу кількість Йоду, необхідного для забезпечення нормального обміну речовин в організмі людини?


А.
Червоні водорості
Б.
Бурі водорості
В.
Зелені водорості
Г.
Діатомові водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Спори деяких спорових рослин містять чималу кількість олії. Під час нагрівання олія з тріском розриває оболонку спори. Представники якого відділу мають такі спори?


А.
Плауноподібні
Б.
Папоротеподібні
В.
Мохоподібні
Г.
Хвощеподібні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Яка особливість розмноження притаманна всім представникам голонасінних?


А.
генеративний орган — квітка
Б.
заростки розвиваються на поверхні ґрунту
В.
насінні зачатки лежать відкрито на лусочках
Г.
для запилення необхідна вода
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Однодольні рослини не утворюють річних кілець, тому що не мають


А.
епідерми.
Б.
камбію.
В.
стовпчастої паренхіми.
Г.
кори.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

На рисунку зображено поперечний розріз листка. Яка основна функція структури, позначеної буквою Х?


А.
транспорт речовин
Б.
захист
В.
фотосинтез
Г.
транспірація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Видозміненим стеблом є


А.
коренеплід моркви.
Б.
бульба картоплі.
В.
колючка кактуса.
Г.
вусик гороху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

У клітинах фотосинтезуючої тканини листків нижніх гілок дерева міститься менше хлорофілу, ніж у клітинах верхніх листків. Яка причина цього явища?


А.
нижні листки гірше провітрюються
Б.
верхні листки сильніше нагріваються
В.
у верхніх листках інтенсивніша транспірація
Г.
на нижні листки потрапляє менше світл
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Проміжним хазяїном збудника малярії є


А.
малярійний комар.
Б.
личинка малярійного комара.
В.
людина, хвора на малярію.
Г.
малярійний плазмодій.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Який паразит не має органів прикріплення?


А.
печінковий сисун
Б.
ціп’як озброєний
В.
стьожак широкий
Г.
аскарида людська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Остаточно їжа в гідри перетравлюється в


А.
ентодермі.
Б.
ектодермі.
В.
мезодермі.
Г.
кишковій порожнині.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Який із перелічених молюсків є фільтратором?


А.
голий слимак
Б.
мідія
В.
каракатиця
Г.
ставковик
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Укажіть правильні твердження щодо будови та життєдіяльності ланцетника.
І. Дихає через зяброві щілини.
ІІ. Має фасеткові очі.
ІІІ. Внутрішній скелет представлений хордою.


А.
усі правильні
Б.
правильні лише І та ІІ
В.
правильні лише І та ІІІ
Г.
правильні лише ІІ та ІІІ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Органом виділення в кісткових риб є


А.
нирка.
Б.
плавальний міхур.
В.
бічна лінія.
Г.
шкіра.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Одним із пристосувань птахів до польоту є


А.
відсутність шкірних залоз.
Б.
порожнисті кістки.
В.
наявність легень.
Г.
неоперена цівка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

До якого класу хордових тварин належить кажан?


А.
Земноводні
Б.
Плазуни
В.
Птахи
Г.
Ссавці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Клітиною сполучної тканини є


А.
нейрон.
Б.
гаметоцит.
В.
хондроцит.
Г.
міоцит.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Яка функція двоголового м’яза плеча?


А.
згинає плече в плечовому суглобі
Б.
розгинає передпліччя в ліктьовому суглобі
В.
розгинає кисть в зап’ястному суглобі
Г.
згинає передпліччя в ліктьовому суглобі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Якими кровоносними судинами венозна кров рухається від серця?


А.
легеневими венами
Б.
легеневими артеріями
В.
порожнистими венами
Г.
артеріолами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

На рисунку зображено сполучну тканину. Проаналізуйте рисунок і вкажіть правильні твердження.
І. Істотне збільшення кількості клітин, позначених цифрою 1, викликає лейкопенію.
ІІ. Істотне зменшення кількості клітин, позначених цифрою 2, викликає анемію.


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Основним підкорковим центром більшості аналізаторів є


А.
ядра довгастого мозку.
Б.
гіпоталамус.
В.
дра середнього мозку.
Г.
таламус.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Глюкагон у крові людини


А.
сприяє синтезу глікогену.
Б.
збільшує поглинання глюкози клітинами.
В.
сприяє руйнуванню глюкози в крові.
Г.
підвищує вміст глюкози в крові.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Яка основна функція гортані?


А.
зволоження видихуваного повітря
Б.
утворення звуків
В.
зігрівання вдихуваного повітря
Г.
газообмін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

У тонкому кишечнику відбувається


А.
синтез глікогену.
Б.
усмоктування амінокислот.
В.
синтез вітамінів.
Г.
остаточне всмоктування води.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Унаслідок дії антидіуретичного гормону (вазопресину)


А.
посилюється реабсорбція води в канальцях нефрону.
Б.
послаблюється реабсорбція солей у нирковому тільці.
В.
посилюється фільтрація плазми.
Г.
зменшується діаметр виносних судин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного метаболізму?


А.
вуглеводів
Б.
ліпідів
В.
білків
Г.
нуклеїнових кислот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Рецепторами вестибулярного апарату є


А.
клітини барабанної перетинки.
Б.
волоскові клітини завитки.
В.
опорні клітини завитки.
Г.
волоскові клітини півколових каналів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою буквою позначено мезодерму?


А.
А
Б.
Б
В.
В
Г.
Г
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Що характеризує модифікаційну мінливість?


А.
різноманітність генотипів
Б.
незалежність від умов середовища
В.
зміна числа хромосом
Г.
груповий характер змін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Який розподіл спадкового матеріалу між клітинами, що утворилися в результаті поділу гаметоцитів другого порядку?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Якщо до організму людини довгий час не надходить достатньої кількості Кальцію, то


А.
зростає концентрація гемоглобіну.
Б.
знижується рівень холестерину.
В.
підвищується зсідання крові.
Г.
підвищується крихкість кісток.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

У біологічній лабораторії студенти вивчають біополімери. Яка органічна сполука НЕ є об’єктом їхніх досліджень?


А.
холестерин
Б.
крохмаль
В.
альбумін
Г.
хітин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Один із ланцюгів молекули ДНК має склад АТГЦЦГТА. Скільки водневих зв’язків утворюють два ланцюги цієї молекули між собою?


А.
24
Б.
22
В.
20
Г.
16
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

На рисунку зображено схему дії екологічного фактора. Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні.
І. Межі витривалості виду позначено точками А і Б.
ІІ. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Яке явище є проявом фотоперіодизму?


А.
нахил пагонів рослини в напрямку джерела світла
Б.
циклічність масового розмноження перелітної сарани
В.
відліт перелітних птахів на південь
Г.
відкривання квіток тюльпанів уранці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Порівняно з природними біогеоценозами агроценози


А.
мають більше трофічних рівнів.
Б.
стійкіші відносно коливань температури.
В.
мають вищу біопродуктивність.
Г.
різноманітніші за видовим складом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Укажіть правильні твердження щодо ланцюгів живлення.
І. Кожна ланка ланцюга живлення займає окремий трофічний рівень.
ІІ. Кожна наступна ланка в ланцюзі живлення накопичує біомасу, що дорівнює біомасі попередньої ланки


А.
правильне лише І
Б.
правильне лише ІІ
В.
обидва правильні
Г.
обидва неправильні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

У якій оболонці Землі відбувається формування мікоризи?


А.
стратосфері
Б.
тропосфері
В.
гідросфері
Г.
літосфері
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Згідно із вченням В.І. Вернадського про біосферу жива речовина відзначається


А.
постійним обміном речовин із середовищем.
Б.
стабільністю біомаси та біопродуктивності.
В.
постійним зменшенням біомаси.
Г.
переважанням біомаси гетеротрофів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Унаслідок адаптивної радіації покритонасінних відбулося


А.
пристосування до різних типів запилення.
Б.
формування плода.
В.
зміцнення ксилеми та флоеми.
Г.
зниження концентрації хлорофілу в листках.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між складовими хлоропласта, позначеними на рисунку цифрами, та їхніми назвами.


А.
тилакоїди
Б.
грани
В.
кристи
Г.
зовнішня мембрана
Д.
строма
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між зображеннями квіток та родинами, для яких вони характерні.


А.
Складноцвіті
Б.
Злакові
В.
Хрестоцвіті
Г.
Бобові
Д.
Розові
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між органами дихальної системи та їхніми складовими.


1.
носова порожнина
2.
гортань
3.
трахея
4.
легені
А.
натягнуті голосові зв’язки
Б.
хрящові півкільця
В.
альвеоли
Г.
тонка сполучнотканинна трубка
Д.
дрібні залози
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (В) домінує над жовтим (в), дископодібна форма (С) над кулеподібною (с). Установіть відповідність між схемою схрещування фігурних гарбузів та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.


1.
Ввсс × Ввсс
2.
Ввсс × ввсс
3.
ВвСс × ВвСс
4.
ВвСс × ввсс
А.
1 (білі кулеподібні) : 2 (жовті кулеподібні) : 1 (жовті дископодібні)
Б.
1 (білі дископодібні) : 1 (білі кулеподібні) : 1 (жовті дископодібні) : 1 (жовті кулеподібні)
В.
1 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні)
Г.
9 (білі дископодібні) : 3 (білі кулеподібні) : 3 (жовті дископодібні) : 1 (жовті кулеподібні)
Д.
3 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між компонентами ланцюга живлення планктон — риба — пінгвін — морський леопард та їхньою загальною масою, якщо маса морського леопарда становить 300 кг.


1.
консументи І порядку
2.
консументи ІІ порядку
3.
консументи ІІІ порядку
4.
продуценти
А.
30 кг
Б.
300 кг
В.
3 000 кг
Г.
30 000 кг
Д.
300 000 кг
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, що їх ілюструють.


1.
рудименти
2.
аналогічні органи
3.
атавізми
4.
гомологічні органи
А.
зябра риби та луска плазунів
Б.
народження дитини з хвостом
В.
тазовий пояс у безногої ящірки
Г.
ласт тюленя та рука людини
Д.
зябра риби і зябра рака
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

У якій послідовності складові слухової сенсорної системи передають звукові коливання до слухових рецепторів?


А.
стремінце
Б.
коваделко
В.
барабанна перетинка
Г.
молоточок
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Розташуйте послідовно об’єкти життєвого циклу хвощеподібних, починаючи від весняного пагона.


АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Розгляньте морфологічні особливості рослини, зображеної на рисунку. Визначте середовища існування, до яких ця рослина адаптована, орган, будова якого вказує на таке пристосування, та спосіб її запилення.


Середовища існування
1.
водне, повітряне
2.
ґрунтове, наземно-повітряне
3.
водне, наземно-повітряне
Орган, що вказує на пристосування до середовища
1.
стебло
2.
квітка
3.
листок
4.
корінь
Спосіб запилення рослини
1.
водою
2.
комахами
3.
вітром
4.
птахами

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №60 з 60

Визначте правильні характеристики процесу транскрипції.


Локалізація
1.
ядро
2.
комплекс Гольджi
3.
лізосома
Основне призначення
1.
синтез ДНК
2.
синтез РНК
3.
синтез білка
Основний учасник процесу
1.
ДНК-полімераза
2.
РНК-полімераза
3.
рибосома

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію