Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Життєві функції всього організму, його окремих органів і систем вивчає


А.
гістологія.
Б.
анатомія.
В.
цитологія.
Г.
фізіологія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Клітину якого організму зображено на рисунку?


А.
тварини
Б.
рослини
В.
бактерії
Г.
гриба
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Яку функцію виконують молекули АТФ у клітині?


А.
транспортування речовин
Б.
захисну
В.
ферментативну
Г.
акумулятора енергії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

До правильно виготовленого препарату шкірочки соковитої луски цибулі учень додав декілька крапель концентрованого розчину кухонної солі. Під час розгляду препарату в мікроскопі він побачив


А.
потовщення клітинних стінок унаслідок набубнявіння.
Б.
знебарвлення хлоропластів унаслідок розкладання хлорофілу під впливом солі.
В.
розрив клітинних стінок деяких клітин унаслідок надходження води.
Г.
відходження цитоплазми від клітинних стінок унаслідок плазмолізу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

На електронограмі рослинної клітини виявлено двомембранну органелу овальної форми, внутрішня мембрана якої утворює тилакоїди. Це –


А.
мітохондрія.
Б.
комплекс Гольджi.
В.
хлоропласт.
Г.
вакуоля.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Клітина листка кукурудзи містить 20 хромосом. Скільки хромосом в ендоспермі насінини?


А.
10
Б.
20
В.
30
Г.
40
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Який процес схематично зображено на рисунку?


А.
транскрипція
Б.
реплікація
В.
трансляція
Г.
репарація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Проаналізуйте твердження щодо функції рибосом.

I. Беруть участь у синтезі білкової молекули.
ІІ. Зберігають запасні речовини клітини.

Ви вважаєте, що


А.
правильне лише І.
Б.
обидва правильні.
В.
правильне лише ІІ.
Г.
обидва неправильні.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Яка з наведених загальнобіологічних властивостей живих систем характерна для вірусів?


А.
подразливість
Б.
здатність до мутацій
В.
здатність самостійно синтезувати білки
Г.
ріст і розвиток
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Культуру збудника якої хвороби можна виростити на поживному середовищі з агар-агару?


А.
грипу
Б.
малярії
В.
дифтерії
Г.
поліомієліту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Уперше антибіотик пеніцилін було добуто з


А.
бактеріофага.
Б.
цвілевого гриба.
В.
деревини рослини.
Г.
покриву комах.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Тіло яких організмів представлено таломом (сланню)?


А.
Хвощеподібних
Б.
Зелених водоростей
В.
Плауноподібних
Г.
Папоротеподібних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Спорофіт (нестатеве покоління) якої рослини складається з коробочки та ніжки, що розвиваються на гаметофіті?


А.
хвоща польового
Б.
маку олійного
В.
сфагнуму дібровного
Г.
бавовнику шорсткого
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Який представник голонасінних має великі пірчасті листки, що в молодих рослин утворюють розетки?


А.
гінкго
Б.
саговник
В.
ялина
Г.
вельвічія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Яких елементів немає у квітках з простою оцвітиною?


А.
1 або 2
Б.
2 або 3
В.
3 або 4
Г.
4 або 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Березовий сік є водним розчином, що рухається клітинами


А.
флоеми.
Б.
камбію.
В.
ксилеми.
Г.
епідерми.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Яка із зображених рослин має дихальні корені?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Серед зображених організмів укажіть ті, яким властивий розвиток з неповним перетворенням.


А.
1, 2
Б.
2, 3
В.
3, 4
Г.
1, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Інфузорія туфелька рухається в бік скупчення поживних речовин, що є проявом


А.
тропізму.
Б.
таксису.
В.
настії.
Г.
рефлексу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Яким паразитом може заразитися людина тільки через споживання в їжу недостатньо просмаженого або провареного м’яса?


А.
аскаридою людською
Б.
печінковим сисуном
В.
бичачим ціп’яком
Г.
гостриком
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Фільтраційний тип живлення характерний для


А.
беззубки.
Б.
актинії.
В.
медузи.
Г.
ставковика.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Функцію скелета в членистоногих виконує


А.
хребет.
Б.
гідроскелет.
В.
хітинова кутикула.
Г.
хорда.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Протягом онтогенезу хорда зберігається в


А.
карася.
Б.
саламандри.
В.
ланцетника.
Г.
варана.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Плазуни є холоднокровними тваринами тому, що


А.
судинами рухається змішана кров.
Б.
тепло виділяється через шкірні покриви.
В.
малий об’єм вдихуваного повітря.
Г.
повільно пересуваються.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Перегріванню організму птахів під час польоту запобігають


А.
потові залози.
Б.
пір’яні покриви.
В.
легені.
Г.
повітряні мішки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Основною функцією діафрагми є


А.
виконання рухів кінцівок.
Б.
здійснення дихальних рухів.
В.
кровотворення.
Г.
покращення травлення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Яка тканина формує основу будови органа, зображеного на рисунку?


А.
сполучна
Б.
м’язова
В.
епітеліальна
Г.
нервова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Яке пристосування виникло в скелеті людини у зв’язку з прямоходінням?


А.
грудна клітка сплющена з боків
Б.
плоска форма стопи
В.
масивні кістки тазу
Г.
відсутність вигинів хребта
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Ушкодження якої частки головного мозку може спричинити втрату слуху?


А.
тім’яної
Б.
потиличної
В.
лобної
Г.
скроневої
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

У результаті дії симпатичної нервової системи відбувається


А.
посилення серцевих скорочень.
Б.
збільшення виділення шлункового соку.
В.
посилення перистальтики кишечника.
Г.
розширення кровоносних судин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

У людини артеріальна кров перетворюється на венозну в


А.
печінковій вені.
Б.
капілярах великого кола кровообігу.
В.
капілярах малого кола кровообігу.
Г.
легенях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Лейкоцити крові здійснюють


А.
перетворення гемоглобіну на оксигемоглобін.
Б.
перетворення фібриногену на фібрин.
В.
утворення гормонів.
Г.
утворення антитіл.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Видихуване повітря відрізняється від вдихуваного тим, що в ньому


А.
більше азоту.
Б.
менше азоту.
В.
більше вуглекислого газу.
Г.
менше вуглекислого газу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

У якому органі для покращення травлення відбувається зміна середовища зі слабколужного на кисле?


А.
дванадцятипалій кишці
Б.
шлунку
В.
стравоході
Г.
ротовій порожнині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Гіпофункція щитоподібної залози викликає в дорослих


А.
базедову хворобу.
Б.
мікседему.
В.
цукровий діабет.
Г.
акромегалію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Під час фізичних навантажень людина вкривається потом. У чому полягає біологічний сенс цього явища?


А.
з потом виводиться зайва рідина, що заважає скороченню м’язів
Б.
волога шкіра краще проводить тепло, ніж суха
В.
під час випаровування знижується температура тіла
Г.
це є гігієнічним процесом, схожим на вмивання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Людина, хвора на дальтонізм, не може отримати диплома


А.
вчителя.
Б.
авіадиспетчера.
В.
терапевта.
Г.
зоотехніка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (А) домінує над жовтим (а), а дископодібна форма плодів (В) — над кулеподібною (в). Рослини з білими дископодібними плодами схрестили з рослинами, що мають білі кулеподібні плоди. У потомстві отримано 38 рослин з білими дископодібними плодами, 36 — з білими кулеподібними, 13 — з жовтими дископодібними і 12 — з жовтими кулеподібними плодами. Визначте генотипи батьків.


А.
АаВв та Аавв
Б.
ААВВ та ААвв
В.
АаВВ та ААвв
Г.
ААВв та Аавв
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Модифікаційна мінливість пов’язана зі зміною


А.
генотипу.
Б.
каріотипу.
В.
генофонду популяції.
Г.
фенотипу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Проаналізуйте твердження.

І. Втрата одного триплета нуклеотидів у молекулі ДНК є проявом генної мутації.
ІІ. Заміна одного триплета нуклеотидів іншим у молекулі ДНК є хромосомною мутацією.

Ви вважаєте, що


А.
правильне лише І.
Б.
правильне лише ІІ.
В.
обидва неправильні.
Г.
обидва правильні.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Джерелом ендогенної води в організмі верблюда є


А.
білки.
Б.
вуглеводи.
В.
ліпіди.
Г.
нуклеїнові кислоти.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Яка органічна речовина є джерелом енергії для новонароджених малят ссавців?


А.
лактоза
Б.
глюкоза
В.
глікоген
Г.
крохмаль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Гормон глюкагон має білкову природу. Визначте кількість нуклеотидів у складі гена, що кодує цей білок, якщо молярна маса білка становить 2 900, а молярна маса амінокислоти — 100. Візьміть до уваги: ген, що кодує цей білок, містить 40 % інтронів.


А.
145
Б.
218
В.
290
Г.
435
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Щоб стимулювати цвітіння тюльпанів узимку, необхідно додаткове освітлення. Яку біологічну закономірність при цьому порушують?


А.
самовідновлення
Б.
фотоперіодизм
В.
фототропізм
Г.
добовий біоритм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Яка форма симбіозу спостерігається між гризунами та кліщами, які мешкають у їхніх норах і живляться залишками їжі, підстилкою?


А.
паразитизм
Б.
мутуалізм
В.
хижацтво
Г.
коменсалізм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Риба гамбузія живиться личинками малярійного комара, ікрою та мальками інших риб. У середині ХХ ст. цю рибу було завезено в Приаралля з метою боротьби з малярією. Після цього знизилась кількість промислових риб. Яку властивість біогеоценозу було порушено?


А.
стійкість
Б.
цілісність
В.
саморегуляцію
Г.
самовідтворення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Гусінь знищила рослини, маса яких 1800 грамів (20 % сухої речовини). Визначте приріст біомаси пташки, яка з'їла цю гусінь.


А.
1,8 г
Б.
3,6 г
В.
18 г
Г.
36 г
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

На місці згарища поступово з’являється трава, потім чагарник. Яка стадія розвитку біогеоценозу спостерігається?


А.
первинна сукцесія
Б.
вторинна сукцесія
В.
клімакс
Г.
антропогенна сукцесія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Якою буквою на схемі кругообігу Нітрогену позначено компонент, що здійснює процес нітрифікації?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Бур’яни витісняють культурні рослини на необроблюваних ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин. Проявом якої форми боротьби це є?


А.
боротьби з надмірною посушливістю
Б.
внутрішньовидової боротьби
В.
міжвидової боротьби
Г.
боротьби з надмірною вологістю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між біологічними процесами та компонентами органел, на яких вони відбуваються.


1.
синтез АТФ
2.
здійснення фотолізу води
3.
утворення веретена поділу
4.
здійснення транспортування РНК
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між зображеними органами та системами, до яких вони належать.


1.
2.
3.
4.
А.
опорно-рухова
Б.
видільна
В.
травна
Г.
статева
Д.
сенсорна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між зображеннями квіток, суцвіть та запилювачами рослин.


1.
2.
3.
4.
А.
колібрі
Б.
джміль
В.
вода
Г.
вітер
Д.
махаон
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

У флоксів біле забарвлення квітів визначається геном W, кремове — w, плоский віночок — геном S, а лійкоподібний — s. Установіть відповідність між схемою схрещування та імовірним розщепленням за фенотипом.


1.
WwSs × WWSS
2.
WwSs × wwss
3.
WwSS × WwSS
4.
Wwss × wwss
А.
3 (білі з плоским віночком) : 1 (кремові з плоским віночком)
Б.
усі кремові з лійкоподібним віночком
В.
1 (білі з лійкоподібним віночком) : 1 (кремові з лійкоподібним віночком)
Г.
усі білі з плоским віночком
Д.
1 (білі з плоским віночком) : 1 (білі з лійкоподібним віночком) : 1 (кремові з плоским віночком) : 1 (кремові з лійкоподібним віночком)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між організмом водного біогеоценозу та трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він перебуває.

 


А.
редуценти
Б.
консументи І порядку
В.
продуценти
Г.
консументи ІІ порядку
Д.
консументи ІІІ порядку
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, що їх ілюструють.


1.
атавізми
2.
гомологічні органи
3.
рудименти
4.
аналогічні органи
А.
апендикс людини
Б.
щупальця у восьминога та гідри
В.
малюнок на крилах павичевого ока
Г.
передні кінцівки кішки та крило кажана
Д.
густий волосяний покрив на всьому тілі людини
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність етапів енергетичного обміну.


А.
цикл трикарбонових кислот
Б.
утворення води, вуглекислого газу та 36 молекул АТФ
В.
утворення піровиноградної кислоти та 2 молекул АТФ
Г.
розщеплення полісахаридів до моносахаридів
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть шлях проходження повітря повітроносними шляхами під час вдиху.


А.
носоглотка
Б.
альвеоли
В.
трахея
Г.
бронхіоли
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

У цитоплазмі міститься тРНК з антикодоном ГАУ. Проаналізуйте інформацію, наведену в трьох стовпчиках, і встановіть кодуючу ділянку ДНК, кодон та амінокислоту, яка транспортується (див. таблицю «Генетичний код»).


Ділянка ДНК
1.
ГАТ
2.
ЦУА
3.
ГАУ
4.
ЦАТ
5.
ГУА
Кодон
1.
ЦАТ
2.
ГАУ
3.
ЦУА
4.
ГУА
5.
ГАТ
Амінокислота
1.
лей
2.
вал
3.
гіс
4.
асп
5.
глн

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №60 з 60

Визначте систематичне положення організму, зображеного на рисунку.


Відділ
1.
Папоротеподібні
2.
Голонасінні
3.
Плауноподібні
4.
Покритонасінні
Клас
1.
Однодольні
2.
Хвойні
3.
Дводольні
4.
Саговникові
Родина
1.
Розові
2.
Айстрові
3.
Орхідні
4.
Пасльонові

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine