Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Будову і функції клітин організмів вивчає наука


А.
анатомія.
Б.
фізіологія.
В.
гістологія.
Г.
цитологія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Клітину якого організму зображено на рисунку?


А.
рослини
Б.
тварини
В.
бактерії
Г.
гриба
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

У якій структурі рослинної клітини міститься клітинний сік?


А.
хлоропласті
Б.
вакуолі
В.
рибосомі
Г.
ядрі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Еритроцити помістили в чотири пробірки з різним вмістом. У першій пробірці знаходиться дистильована вода, у другій — сироватка крові, у третій — фізіологічний розчин, у четвертій — плазма крові. У якій пробірці відбудеться руйнування еритроцитів?


А.
першій
Б.
другій
В.
третій
Г.
четвертій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю


А.
рибосом.
Б.
лізосом.
В.
центросом.
Г.
пероксисом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Клітина кореня жита містить 14 хромосом. Скільки хромосом знаходиться в клітині ендосперму насінини?


А.
7
Б.
14
В.
21
Г.
28
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Тривалість якого періоду становить до 90 відсотків часу всього клітинного циклу?


А.
метафази
Б.
інтерфази
В.
профази
Г.
телофази
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Квант світла потрапляє на мембрану тилакоїда. Укажіть процес, з якого розпочинається фотосинтез.


А.
синтез глюкози
Б.
збудження електронів
В.
фотоліз води
Г.
окиснення піровиноградної кислоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Ботулізм — смертельна хвороба, яку спричиняють токсини бактерії Клостридіум. Який продукт може стати причиною ураження людини ботулізмом?


А.
пліснявий хліб
Б.
гнилі фрукти
В.
немиті овочі
Г.
домашні консерви
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Збудник якої вірусної хвороби потрапляє в організм людини з продуктами харчування або водою?


А.
гепатиту А
Б.
СНІДу
В.
поліомієліту
Г.
віспи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Гриби подібні до тварин біологічною властивістю


А.
накопичувати крохмаль як запасну речовину.
Б.
здійснювати фотосинтез на світлі.
В.
виділяти сечовину в процесі обміну речовин.
Г.
здійснювати мейоз, статево розмножуватись.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Зелені водорості у своїх клітинах запасають


А.
ламінарин.
Б.
крохмаль.
В.
агар.
Г.
інулін.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Коробочка на ніжці зозулиного льону — це


А.
спорофіт.
Б.
гаметофіт.
В.
колосок.
Г.
заросток.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Запилення голонасінних відбувається за допомогою


А.
води.
Б.
комах.
В.
птахів.
Г.
вітру.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Для рослин якої родини характерна квітка з простою оцвітиною?


А.
Пасльонові
Б.
Капустяні
В.
Лілійні
Г.
Розові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Мертві клітини якого елемента будови стебла забезпечують висхідний рух речовин у стеблі?


А.
флоеми
Б.
камбію
В.
ксилеми
Г.
епідерми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

На якому рисунку зображено рослину, що має корені-причіпки?


А.
А
Б.
Б
В.
В
Г.
Г
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Серед зображених організмів укажіть ті, яким властивий розвиток з повним перетворенням?


А.
3, 4
Б.
2, 3
В.
1, 2
Г.
2, 4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Які найпростіші утворюють навколо своїх клітин панцир з кремнезему?


А.
радіолярія
Б.
форамініфера
В.
інфузорія
Г.
лямблія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Який представник плоских червів НЕ є паразитом?


А.
печінковий сисун
Б.
планарія біла
В.
ехінокок
Г.
свинячий ціп'як
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

На двох дослідних ділянках вивчали вплив дощових черв’яків на урожайність картоплі. На першій ділянці поселили популяцію цих тварин, а на другій ділянці їх не було. Умови оброблення, утримування ділянок і сорт картоплі на них були однакові. Після збирання урожаю з’ясувалося, що урожайність картоплі на першій ділянці була на 20 % вища, ніж на другій ділянці. Яка причина підвищення врожайності картоплі, пов’язана з дощовими черв’яками?


А.
симбіоз з кореневими системами рослин
Б.
покращення аерації ґрунту і його дренажу
В.
захист коренів рослин від впливу личинок шкідників
Г.
виділення біологічно активних речовин, що впливають на ріст рослин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Тварина, яку зображено на рисунку, належить до класу Комахи, тому що


А.
її тіло поділяють на два відділи.
Б.
вона має три пари ходильних ніг.
В.
вона має кілька пар вусиків.
Г.
в неї відсутній хвостовий відділ.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

У якої риби відсутній плавальний міхур?


А.
щуки
Б.
оселедця
В.
карася
Г.
акули
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Яка адаптивна ознака характерна для плазунів як тварин суходолу?


А.
великі складні очі
Б.
рогові лусочки на шкірі
В.
пірчасті зябра
Г.
чотирикамерне серце
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Якого органа немає в птахів?


А.
печінки
Б.
нирки
В.
сечового міхура
Г.
клоаки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

До якого класу належить тварина, в якої наявні волосяний покрив, діафрагма, чотирикамерне серце?


А.
Птахи
Б.
Павукоподібні
В.
Ссавці
Г.
Багатощетинкові черви
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Який елемент будови скелетного м’яза позначено на рисунку буквою Х?


А.
сухожилля
Б.
міофібрила
В.
фасція
Г.
волокно
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Яка структура відокремлює грудну порожнину від черевної?


А.
груднина
Б.
плевра
В.
м'язи черевного преса
Г.
діафрагма
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Відповіддю на подразнення за участю нервової системи є


А.
таксис.
Б.
рефлекс.
В.
тропізм.
Г.
настія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Серце скорочується повільніше під дією


А.
симпатичного нерва.
Б.
парасимпатичного нерва.
В.
гормону адреналіну.
Г.
гормону вазопресину.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Існує патологія серця, яка виражається в тому, що стулки між лівим передсердям і шлуночком не повністю перекривають камери серця. До якого наслідку призводить ця патологія?


А.
артеріальна та венозна кров під час діастоли частково змішуються
Б.
до аорти під час діастоли надходить венозна кров
В.
частина артеріальної крові під час систоли повертається в передсердя
Г.
частина венозної крові під час систоли повертається в передсердя
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Фізіологічний розчин, який вводять пацієнтам при значних втратах крові,


А.
має здатність до зсідання.
Б.
містить формені елементи крові.
В.
має температуру тіла.
Г.
містить 0,9 % солей.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Під час видиху повітря потрапляє з альвеол у


А.
гортань.
Б.
бронхіоли.
В.
трахею.
Г.
носову порожнину.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Вуглеводи починають розщеплюватися в


А.
ротовій порожнині.
Б.
стравоході.
В.
дванадцятипалій кишці.
Г.
шлунку.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Гіпофункція гіпофіза призводить до розвитку


А.
карликовості.
Б.
аддисонової хвороби.
В.
гігантизму.
Г.
діабету.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Похідною якої структури організму є нігтьова пластинка?


А.
окістя
Б.
кістки
В.
шкіри
Г.
сухожилля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Який елемент ока, що з віком стає більш плоским, втрачає еластичність і зазвичай спричинює далекозорість, позначено на рисунку буквою Х?


А.
рогівка
Б.
склоподібне тіло
В.
кришталик
Г.
сітківка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

У хлопчика І група крові, а в його сестри — ІV. Які групи крові мають їхні батьки?


А.
І та IV
Б.
II та III
В.
II та IV
Г.
І та III
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Причиною фенотипових відмінностей між монозиготними близнюками є


А.
спадкові хвороби.
Б.
мутаційна мінливість.
В.
комбінативна мінливість.
Г.
модифікаційна мінливість.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Клітини зародка на стадії двох бластомерів розділились. Перший бластомер загинув, другий зберігся.

Спрогнозуйте можливий наслідок цього явища.


А.
другий бластомер уповільнить ріст
Б.
з другого бластомера сформується організм з вадами
В.
з другого бластомера сформується нормальний організм
Г.
другий бластомер згодом загине
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Якщо водоплавного птаха помити з милом, то він може потонути. Основною причиною цього стане


А.
проникнення мікроорганізмів.
Б.
руйнування пухового пера.
В.
припинення шкірного дихання.
Г.
відсутність жиру на пір'ї.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Який полісахарид входить до складу покриву тварини, зображеної на рисунку?


А.
крохмаль
Б.
хітин
В.
целюлоза
Г.
пектин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Скільки залишків рибози містить РНК, що синтезована на фрагменті ДНК з 2400 нуклеотидами?


А.
800
Б.
1200
В.
2400
Г.
4800
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Який чинник обмежує поширення водоростей на значних глибинах?


А.
зниження температури води
Б.
зниження концентрації кисню у воді
В.
зниження рівня освітленості
Г.
підвищення рівня солоності
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Яка форма симбіозу спостерігається між термітами та джгутиковими, які живуть у їхньому кишечнику та здатні розщеплювати клітковину?


А.
паразитизм
Б.
мутуалізм
В.
хижацтво
Г.
коменсалізм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

В екосистемі метелики і синиці спожили 1000 кг первинної продукції. Яка біомаса засвоїлася метеликами та синицями відповідно?


А.
100 кг і 100 кг
Б.
100 кг і 10 кг
В.
10 кг і 100 кг
Г.
10 кг і 10 кг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі екосистеми.


А.
редуценти
Б.
продуценти
В.
консументи І порядку
Г.
консументи II порядку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Відновлення рослинності на місці лісової пожежі — це приклад


А.
первинної сукцесії.
Б.
вторинної сукцесії.
В.
клімаксу.
Г.
еволюції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Які біологічні процеси лежать в основі кругообігу Карбону в біосфері?


А.
дихання та фотосинтез
Б.
біосинтез білка та гниття
В.
нітрифікація та денітрифікація
Г.
хемосинтез і бродіння
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування це є?


А.
міжвидової
Б.
внутрішньовидової
В.
боротьби з несприятливими умовами
Г.
боротьби за статевого партнера
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між структурами клітини, зображеними на рисунках, та біологічними процесами, що вони здійснюють.


1.
2.
3.
4.
А.
синтез АТФ
Б.
здійснення фотосинтезу
В.
накопичення та розподіл білків
Г.
утворення веретена поділу
Д.
збереження спадкової інформації
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається?


1.
вироблення жовчі
2.
сприйняття звукових коливань
3.
сприйняття довжини світлової хвилі
4.
закриття мітрального клапана
А.
серце
Б.
печінка
В.
довгастий мозок
Г.
кортіїв орган
Д.
сітківка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між зображеннями плодів і способами розповсюдження насіння.


1.
2.
3.
4.
А.
саморозповсюдження
Б.
водою
В.
на хутрі тварин
Г.
птахами
Д.
вітром
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між генотипами батьків і потомків.


1.
ААВВ×ААвв
2.
ААВВ×ааВВ
3.
Аавв×аавв
4.
ааВВ×Аавв
А.
АаВВ
Б.
ааВв
В.
Аавв
Г.
ааВВ
Д.
ААВв
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між організмами та трофічними рівнями, на яких вони знаходяться.


1.
бактерії гниття
2.
ряска
3.
жаба
4.
самці комара
А.
продуцент
Б.
консумент І порядку
В.
консумент ІІ порядку
Г.
консумент ІІІ порядку
Д.
редуцент
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, які їх ілюструють.


1.
гомологічні органи
2.
аналогічні органи
3.
атавізми
4.
рудименти
А.
наявність підшлункової залози
Б.
народження дитини з хвостом
В.
тазовий пояс у китів
Г.
передні кінцівки коня та крила кажана
Д.
колючки в глоду та колючки в троянди
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність етапів енергетичного обміну вуглеводів.


А.
цикл Кребса
Б.
гліколіз
В.
окисне фосфорилювання
Г.
утворення піровиноградної кислоти
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність дій під час надання першої домедичної допомоги людині з відкритим переломом гомілки.


А.
виклик швидкої допомоги
Б.
накладання шини
В.
зупинка кровотечі
Г.
антисептична обробка рани
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Визначте систематичне положення (тип, клас, родина) зображеного на рисунку організму.


Тип
1.
Кишковопорожнинні
2.
Членистоногі
3.
Хордові
Клас
1.
Кісткові риби
2.
Хрящові риби
3.
Амфібії
4.
Ссавці
Родина
1.
Ластоногі
2.
Китоподібні
3.
Хижі
4.
Комахоїдні

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №60 з 60

У цитоплазмі знаходиться тРНК з антикодоном ЦАЦ. Проаналізувавши інформацію, надану в трьох стовпчиках, установіть кодуючу ділянку ДНК, кодон і амінокислоту, що транспортується (див. таблицю «Генетичний код», подану на останній сторінці тестового зошита).


Ділянка ДНК
1.
ГАГ
2.
ЦАЦ
3.
ГТГ
4.
ЦТЦ
5.
ЦУЦ
Кодон
1.
ЦАЦ
2.
ГТГ
3.
ЦУЦ
4.
ГУГ
5.
ГАГ
Амінокислота
1.
гіс
2.
лей
3.
вал
4.
глу
5.
ала

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію