Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Яка наука застосовує близнюковий метод досліджень?


А.
селекція
Б.
генетика
В.
цитологія
Г.
порівняльна анатомія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Якщо на зріз сирої картоплини крапнути кілька краплин розчину йоду, то спостерігається утворення синього забарвлення. Наявність якої речовини в картоплині доводить цей дослід?


А.
воску
Б.
альбуміну
В.
крохмалю
Г.
нуклеїнової кислоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

До складу яких молекул входить Фосфор, необхідний для всіх живих організмів?


А.
моносахаридів
Б.
жирів
В.
полісахаридів
Г.
нуклеїнових кислот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Відносна молекулярна маса білкової молекули складає 40 000, а відносна молекулярна маса однієї амінокислоти — 100. Визначте масу гена, що кодує цю білкову молекулу, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду складає 345.


А.
34 500
Б.
138 000
В.
414 000
Г.
828 000
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Яка із зображених структур клітини характерна для рослин?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Жирові краплини в клітинах насіння соняшника — це


А.
вакуолі.
Б.
рибосоми.
В.
включення.
Г.
пластиди.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Біологічна мембрана складається з


А.
моносахаридів.
Б.
біліпідного шару з вбудованими білками.
В.
двох шарів білків і шару ліпідів.
Г.
одного шару фосфоліпідів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Який етап біосинтезу білка відбувається в ядрі?


А.
трансляція
Б.
активація амінокислот
В.
транскрипція
Г.
побудова молекули білка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

АТФ утворюється у


А.
рибосомі.
Б.
вакуолі.
В.
лізосомі.
Г.
мітохондрії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Сталість каріотипу виду під час статевого розмноження організмів забезпечують процеси


А.
мейозу та запліднення.
Б.
дробіння зиготи.
В.
мітозу та запліднення.
Г.
кросинговеру.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

У 1930-х роках К. Б. Ван Нієл висунув гіпотезу, яка була підтверджена пізніше, що кисень, який виділяється рослинами під час фотосинтезу, утворюється з


А.
води.
Б.
вуглекислого газу.
В.
глюкози.
Г.
озону.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Який імовірний шлях зараження людини вірусом імунодефіциту?


А.
рукостискання з ВІЛ-інфікованою особою
Б.
користування спільними засобами щоденної гігієни (рушником і милом)
В.
укус кровосисної комахи
Г.
користування нестерильними медичними інструментами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Для прокаріотичної клітини характерна наявність


А.
мітохондрій.
Б.
ядра.
В.
рибосом.
Г.
ендоплазматичної сітки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Яка бактерія здатна засвоювати азот повітря?


А.
бактерія гниття
Б.
бульбочкова бактерія
В.
кишкова паличка
Г.
холерний вібріон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

На культурних рослинах родини Пасльонові (картопля, помідори) паразитує гриб


А.
ріжки.
Б.
сажка.
В.
фітофтора.
Г.
трутовик.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Представники якого відділу водоростей використовуються для шліфування виробів із металів?


А.
Бурі водорості
Б.
Зелені водорості
В.
Червоні водорості
Г.
Діатомові водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

На якому рисунку зображено гаметофіт папоротеподібних?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яка характерна особливість голонасінних надала їм перевагу над вищими споровими рослинами?


А.
наявність додаткових коренів
Б.
ріст стебла в товщину за рахунок кори
В.
запліднення, що не залежить від наявності води
Г.
відсутність насінних зачатків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Манну кашу варять з манної крупи. З якої культури виготовляють манну крупу?


А.
вівса
Б.
пшениці
В.
кукурудзи
Г.
сої
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

У тканинах кульбаби та чистотілу утворюється латекс (молочний сік). Які це тканини?


А.
твірні
Б.
видільні
В.
покривні
Г.
механічні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яка частина квітки позначена на рисунку буквою X?


А.
пелюстка
Б.
приймочка маточки
В.
зав’язь
Г.
пиляк тичинки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Вегетативне розмноження якої із зображених рослин можна здійснити за допомогою вусів?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Яка тварина є переносником збудника сонної хвороби?


А.
комар малярійний
Б.
блоха людська
В.
муха хатня
Г.
муха цеце
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Кровоносна система є замкненою, якщо


А.
кров рухається по судинах і виливається в порожнину тіла.
Б.
кров рухається тільки по венах.
В.
кров рухається по судинах і не витікає в порожнину тіла.
Г.
кров рухається тільки по артеріях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Речовину гірудин застосовують для запобігання утворенню тромбів. Яка тварина здатна утворювати цю речовину?


А.
піскожил
Б.
медична п’явка
В.
тихоокеанський палоло
Г.
трубочник
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Шкіра озерної жаби гола, має багато залоз, що виділяють слиз. Яке основне призначення цього пристосування?


А.
полегшує пересування на суші
Б.
відлякує хижаків різким запахом
В.
сприяє диханню
Г.
приваблює особин протилежної статі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Птахи належать до гомойотермних (теплокровних) тварин, тому що


А.
мають температуру тіла, що не залежить від температури навколишнього середовища.
Б.
підтримують постійну температуру тіла завдяки повітряним мішкам.
В.
мають температуру тіла, що залежить від температури навколишнього середовища.
Г.
змінюють температуру тіла завдяки подвійному диханню.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

До якої систематичної групи належать дельфін, кашалот, косатка?


А.
Клас Кісткові риби
Б.
Клас Хрящові риби
В.
Клас Земноводні
Г.
Клас Ссавці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Яку тканину представлено на рисунку?


А.
нервову
Б.
сполучну
В.
епітеліальну
Г.
м’язову
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Дихальними м’язами є


А.
діафрагма та найширший м’яз спини.
Б.
великий і малий грудні м’язи.
В.
міжреберні м’язи та діафрагма.
Г.
прямий м’яз живота та міжреберні м’язи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Одна з головних характеристик нервової регуляції фізіологічних процесів у організмі полягає в тому, що реакція виникає


А.
миттєво і діє тривалий час.
Б.
повільно і діє короткочасно.
В.
миттєво і діє короткочасно.
Г.
повільно і діє тривалий час.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Який процес відбувається в організмі людини після профілактичного щеплення проти дифтерії?


А.
інтенсивно виробляються антитіла
Б.
активно утворюються еритроцити
В.
зростає кількість антигенів
Г.
уповільнюється синтез ферментів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Артеріальна кров у організмі людини рухається


А.
по легеневій артерії.
Б.
по легеневій вені.
В.
по ворітній вені.
Г.
по верхній порожнистій вені.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Під час поранення в груди і розриву плеври людина не може зробити вдиху. Що є причиною цього?


А.
тиск повітря в плевральній порожнині стає більшим, ніж зовні
Б.
тиск повітря зовні стає більшим, ніж у плевральній порожнині
В.
тиск повітря у плевральній порожнині й зовні стає однаковим
Г.
відсутність тиску в плевральній порожнині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Яку складову зуба позначено на рисунку буквою Х?


А.
пульпу
Б.
дентин
В.
цемент
Г.
емаль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Які гормони сприяють адаптації організму людини до стресових ситуацій?


А.
тестостерон і прогестерон
Б.
тироксин і трийодтиронін
В.
окситоцин і вазопресин
Г.
адреналін і норадреналін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

При нестачі вітаміну В1 розвивається


А.
цинга.
Б.
бері-бері.
В.
рахіт.
Г.
куряча сліпота.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Ген, що визначає сіре забарвлення тіла дрозофіли, повністю домінує над геном, що визначає чорне забарвлення тіла. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для дрозофіли?


А.
сіра гомозигота
Б.
чорна гомозигота
В.
сіра гетерозигота
Г.
чорна гетерозигота
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

З урожаю квасолі одного сорту відібрали 100 бобів. Підрахували кількість насінин у кожному плоді й побудували варіаційну діаграму.

Для посіву залишили тільки ті боби, у яких було 7 і 8 насінин. Скільки насінин може бути в кожному з бобів урожаю наступного року?


А.
від 2 до 8
Б.
тільки від 4 до 6
В.
тільки по 5
Г.
тільки по 7 і 8
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Протягом кількох поколінь цуценятам певної породи собак купірували (відрізали) хвости. Які щенята будуть народжуватися через десять поколінь?


А.
усі безхвості
Б.
усі хвостаті
В.
хвостаті та безхвості (3 : 1)
Г.
хвостаті та безхвості (1 : 1)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

У результаті овогенезу утворюються


А.
чотири яйцеклітини.
Б.
три яйцеклітини і полярне тільце.
В.
дві яйцеклітини і два полярні тільця.
Г.
яйцеклітина і три полярні тільця.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Для рослин, що ростуть у пустелі, характерні листки


А.
малих розмірів, темно-зелені, опушені, з безліччю продихів з обох боків.
Б.
середнього розміру, темно-зелені, з продихами на нижньому боці.
В.
малих розмірів, товсті, світло-зелені з невеликою кількістю продихів.
Г.
великі, світло-зелені, з продихами тільки на одному боці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Деякі види мурашок живляться цукристими виділеннями попелиць і захищають їх від хижаків. Який тип взаємозв’язків між цими організмами?


А.
паразитизм
Б.
мутуалізм
В.
коменсалізм
Г.
хижацтво
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Знищення хижих птахів призводить до масового розмноження змій, якi полюють на жаб, що живляться сараною. Чисельність комах безконтрольно зростає, що загрожує рослинності на великих територіях. Яка властивість біогеоценозу порушується?


А.
цілісність
Б.
самовідтворення
В.
стійкість
Г.
саморегуляція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Агроценоз відрізняється від біогеоценозу


А.
довшими ланцюгами живлення.
Б.
замкнутим кругообігом речовин.
В.
меншою стійкістю.
Г.
відсутністю шкідників і паразитів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?


А.
дубовий листок → синиця → орел → листоїд
Б.
листоїд → дубовий листок → синиця → орел
В.
орел → синиця → листоїд → дубовий листок
Г.
дубовий листок → листоїд → синиця → орел
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Будівництво каскаду ГЕС на Дніпрі спричинило


А.
опустелювання.
Б.
вторинне засолення.
В.
заболочення.
Г.
інтенсивне яроутворення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Космічна роль рослин полягає в тому, що вони


А.
забезпечують перетворення органічних речовин на неорганічні.
Б.
забезпечують процеси мінералізації.
В.
вивільняють сонячну енергію, яка міститься в органічних сполуках.
Г.
акумулюють енергію Сонця, утворюючи органічні речовини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Інтенсивність окисно-відновної функції живої речовини залежить від


А.
кліматичних умов.
Б.
обміну речовин.
В.
філогенезу.
Г.
іонізуючого випромінювання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Ароморфозом є


А.
шкіряні перетинки між пальцями задніх кінцівок крокодила.
Б.
мінливе забарвлення хамелеона.
В.
шкіряста оболонка яйця плазунів.
Г.
маскуюче забарвлення ящірки прудкої.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Для зображеного організму установіть відповідність між таксономічними категоріями та їхніми назвами.


1.
Тип
2.
Клас
3.
Ряд
4.
Родина
А.
Вовчі
Б.
Котячі
В.
Хордові
Г.
Ссавці
Д.
Хижі
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між позначеними клітинними структурами та функціями, які вони виконують.


А.
здійснення фотосинтезу
Б.
синтез та накопичення ліпідів і вуглеводів
В.
формування веретена поділу
Г.
реалізація спадкової інформації
Д.
підтримання тургору
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать.


1.
2.
3.
4.
А.
сенсорна
Б.
кровоносна
В.
опорно-рухова
Г.
травна
Д.
дихальна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між схемами суцвіть і рослинами, яким вони належать.


1.
2.
3.
4.
А.
айстра
Б.
пшениця
В.
вишня
Г.
кукурудза
Д.
конвалія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

У курей чорне забарвлення пір’я визначається геном В, коричневе — в, наявність чубчика — С, відсутність — с. Установіть відповідність між схемою схрещування курей та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.


1.
ВвСс × ввсс
2.
Ввсс × ввсс
3.
Ввсс × Ввсс
4.
ВвСс × ВвСс
А.
3 : 1
Б.
1 : 2 : 1
В.
9 : 3 : 3 : 1
Г.
1 : 1 : 1 : 1
Д.
1 : 1
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між компонентами ланцюга живлення та їхньою загальною масою, якщо загальна маса консументів другого порядку становить 20 кг.


1.
синиця
2.
сокіл
3.
яблуня
4.
яблунева плодожерка
А.
2 кг
Б.
20 кг
В.
200 кг
Г.
2 000 кг
Д.
20 000 кг
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність стадій індивідуального розвитку організму, що зображені на рисунках, починаючи від зиготи.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність процесів під час мітозу, починаючи від профази.


А.
хроматиди розходяться до полюсів клітини
Б.
формується веретено поділу
В.
хромосоми деспіралізуються
Г.
розпочинається спіралізація хромосом
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Виберіть ознаки, що властиві організму, зображеному на рисунку.


Систематичне положення
1.
Тип Губки
2.
Тип Кишковопорожнинні
3.
Тип Молюски
4.
Тип Круглі черви
Місце проживання
1.
на суходолі
2.
у річках
3.
у морях
Спосіб живлення
1.
хижацький
2.
фільтрування
3.
фотосинтез

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання №60 з 60

Виберіть ознаки, характерні для тРНК.


Локалізація в клітині
1.
ядро
2.
комплекс Гольджi
3.
рибосома
4.
цитоплазма
Кількість ланцюгів у молекулі
1.
один
2.
два
Моносахарид у складі нуклеотиду
1.
глюкоза
2.
дезоксирибоза
3.
рибоза
4.
фруктоза

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine