Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для отримання антибіотиків і вітамінів, це –


А.
клітинна інженерія.
Б.
мікробіологічний синтез.
В.
генна інженерія.
Г.
біохімічний синтез.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Уявіть, що на одяг потрапила крапля олії. Розчин якої речовини можна використати для її виведення?


А.
йоду.
Б.
цукру.
В.
бензолу.
Г.
оцтової кислоти.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Основною речовиною у складі копит і рогів копитних тварин є


А.
сполука Кальцію.
Б.
кератин.
В.
фібрин.
Г.
сполука Стронцію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Відносна молекулярна маса білкової молекули становить 30 000, а відносна молекулярна маса однієї амінокислоти — 100. Визначте масу гена, що кодує цю білкову молекулу, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду становить 345.


А.
34 500
Б.
103 500
В.
310 500
Г.
621 000
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Яка із зображених форм життя є фототрофною?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Кислий смак щавлю зумовлений наявністю в клітинах кристалів щавлевокислого кальцію (кальцій оксалату). Яка клітинна структура утворюється цими кристалами?


А.
клітинна мембрана
Б.
ядро
В.
включення
Г.
вакуоля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Клітини яких організмів мають глікокалікс?


А.
рослин
Б.
тварин
В.
грибів
Г.
бактерій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Яка структура клітини регулює її розмноження, ріст і розвиток?


А.
рибосома
Б.
мітохондрія
В.
ядро
Г.
плазматична мембрана
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Органела клітини, в якій відбувається синтез органічних речовин з неорганічних, — це


А.
рибосома.
Б.
мітохондрія.
В.
хлоропласт.
Г.
лізосома.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Основу росту будь-якого багатоклітинного організму становить процес


А.
мейозу.
Б.
мітозу.
В.
множинного поділу.
Г.
гаметогенезу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Яка речовина є джерелом кисню під час фотосинтезу?


А.
вуглекислий газ
Б.
вода
В.
глюкоза
Г.
озон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Яке вірусне захворювання важко діагностувати на початковій стадії через відсутність видимих симптомів?


А.
віспу
Б.
ящур
В.
паротит
Г.
СНІД
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Для прокаріотичної клітини характерна наявність


А.
мітохондрій.
Б.
ядра.
В.
плазматичної мембрани.
Г.
ендоплазматичної сітки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Яка бактерія здатна синтезувати в організмі людини вітамін К та незамінні амінокислоти?


А.
сальмонела
Б.
кишкова паличка
В.
стрептокок
Г.
туберкульозна паличка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Які гриби завдають шкоди цінним породам дерев?


А.
маслюки
Б.
сажки
В.
опеньки
Г.
трутовики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Представники якого відділу водоростей використовуються для виготовлення фільтрів?


А.
Зелені водорості
Б.
Бурі водорості
В.
Червоні водорості
Г.
Діатомові водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

На якому рисунку зображено спорофіт?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яка характерна особливість голонасінних надала їм перевагу над вищими споровими рослинами?


А.
наявність стрижневої кореневої системи
Б.
ріст стебла в товщину за рахунок кори
В.
наявність насінних зачатків
Г.
залежність запліднення від наявності води
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Перлову крупу виготовляють з


А.
вівса.
Б.
ячменю.
В.
сочевиці.
Г.
кукурудзи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Під час поривів вітру тополя гнеться, але не ламається. Наявністю яких тканин це зумовлено?


А.
твірних
Б.
провідних
В.
покривних
Г.
механічних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яку частину квітки позначено на рисунку буквою Х?


А.
пелюстка
Б.
приймочка маточки
В.
зав’язь
Г.
пиляк тичинки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Яка із зображених рослин розмножується вегетативно за допомогою кореневища?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Збудником сонної хвороби є


А.
лейшманія.
Б.
малярійний плазмодій.
В.
трипаносома.
Г.
лямблія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Кровоносна система є незамкненою, якщо


А.
кров рухається по судинах і не витікає в порожнину тіла.
Б.
кров рухається тільки по венах.
В.
кров рухається тільки по артеріях.
Г.
кров рухається по судинах і витікає. в порожнину тіла
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Кормом для акваріумних риб є


А.
піскожил.
Б.
трубочник.
В.
п’явка.
Г.
дощовий черв’як.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

За пропозицією французького вченого К. Бернара у ХІХ столітті в Сорбонні (Паризький університет) було відкрито перший пам’ятник жабі. Чим ця тварина заслужила таку шану?


А.
знищила велику кількість комах
Б.
опинилася на межі зникнення
В.
була дослідним об’єктом
Г.
використовувалася у французькій кулінарії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

У птахів більш ускладнені рухи та їх координація, ніж у плазунів. Розвиток якої структури нервової системи забезпечує таке ускладнення?


А.
мозочка
Б.
спинного мозку
В.
середнього мозку
Г.
довгастого мозку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

До якої систематичної групи належать морж, тюлень, нерпа?


А.
Надклас Риби
Б.
Клас Земноводні
В.
Клас Плазуни
Г.
Клас Ссавці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Яку тканину зображено на рисунку?


А.
нервову
Б.
сполучну
В.
епітеліальну
Г.
м’язову
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Зменшення тертя поверхонь кісток у суглобі під час руху відбувається за рахунок


А.
остеонів.
Б.
окістя.
В.
суглобової рідини.
Г.
суглобових зв’язок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Одна з головних характеристик гуморальної регуляції фізіологічних процесів у організмі полягає в тому, що реакція виникає


А.
миттєво і діє тривалий час.
Б.
повільно і діє короткочасно.
В.
миттєво і діє короткочасно.
Г.
повільно і діє тривалий час.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Який імунітет виникає в організмі після введення лікувальної сироватки проти правця?


А.
вроджений
Б.
пасивний
В.
активний
Г.
клітинний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Венозна кров у організмі людини рухається


А.
по легеневій вені.
Б.
з лівого шлуночка в аорту.
В.
по легеневій артерії.
Г.
з лівого передсердя в лівий шлуночок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Під час швидкого підйому водолаза з великої глибини в його крові утворюються пухирці газу, що є причиною розвитку кесонної хвороби. Який це газ?


А.
вуглекислий
Б.
чадний
В.
кисень
Г.
азот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Яку складову зуба позначено на рисунку буквою Х?

 


А.
пульпу
Б.
дентин
В.
цемент
Г.
емаль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Які гормони забезпечують розвиток первинних і вторинних статевих ознак?


А.
адреналін і норадреналін
Б.
тироксин і трийодтиронін
В.
окситоцин і вазопресин
Г.
тестостерон і прогестерон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

При нестачі вітаміну С розвивається


А.
рахіт.
Б.
цинга.
В.
бері-бері.
Г.
куряча сліпота.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Ген, що обумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над геном, що обумовлює грушоподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для помідорів?


А.
круглі гомозиготи
Б.
грушоподібні гомозиготи
В.
круглі гетерозиготи
Г.
грушоподібні гетерозиготи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

З урожаю картоплі одного сорту відібрали 100 бульб. Кожну зважили й побудували варіаційну діаграму. Для посіву залишили тільки бульби, що мали масу 180-200 грамів. Бульби якою масою можна очікувати в урожаї наступного року?


А.
від 30 до 200 грамів
Б.
тільки від 90 до 130 грамів
В.
тільки 110 грамів
Г.
тільки від 180 до 200 грамів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Однією з причин виникнення в людини гострого лейкозу є втрата невеликої частини 21-ої хромосоми, що є результатом


А.
модифікаційної мінливості.
Б.
генної мутації.
В.
геномної мутації.
Г.
хромосомної мутації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

У результаті сперматогенезу утворюються


А.
чотири сперматозоїди.
Б.
три сперматозоїди і полярне тільце.
В.
два сперматозоїди і два полярних тільця.
Г.
один сперматозоїд і три полярних тільця.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Для тропічних рослин характерні переважно листки


А.
великі, темно-зелені, з безліччю продихів з обох боків.
Б.
малих розмірів, темно-зелені, з невеликою кількістю продихів.
В.
середніх розмірів, світло-зелені, опушені, з продихами на нижньому боці.
Г.
великі, світло-зелені, з продихами тільки на одному боці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Ящірка туатара (острови Нова Зеландія) не облаштовує собі нори, а користується гніздом буревісника. Коли птах вночі повертається до гнізда, ящірка вирушає на полювання. Який це тип взаємозв’язків між організмами?


А.
мутуалізм
Б.
паразитизм
В.
коменсалізм
Г.
хижацтво
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

У середині ХІХ ст. на одній із ферм в Австралії випустили на волю 12 пар кроликів, завезених із Європи. За 40 років популяція кроликів розрослась до кількох сот мільйонів особин, які знищили кормову базу місцевих травоїдних. Яку властивість біогеоценозу порушено?


А.
самовідтворення
Б.
цілісність
В.
стійкість
Г.
саморегуляцію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Для агроценозу характерний незбалансований кругообіг речовин, тому що


А.
людина вилучає більшу частину біомаси.
Б.
є значна видова різноманітність.
В.
ланцюги живлення мають надто багато ланок.
Г.
використовується тільки сонячна енергія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?


А.
сосна → дятел → сокіл → короїд
Б.
короїд → сосна → дятел → сокіл
В.
сокіл → дятел → короїд → сосна
Г.
сосна → короїд → дятел → сокіл
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Однією з причин обміління малих річок України є


А.
глобальне потепління.
Б.
вирубування лісів.
В.
забруднення біотопу хімічними речовинами.
Г.
забруднення ґрунтів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Біомаса рослин у біосфері більша за біомасу інших організмів, тому що вони


А.
інтенсивніше розмножуються.
Б.
є фотоавтотрофами.
В.
кількісно переважають над іншими організмами.
Г.
поширені в усіх середовищах існування.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Найбільшу концентрацію отруйних речовин у забрудненому біогеоценозі можна виявити в організмі


А.
травоїдних тварин.
Б.
дерев’янистих рослин.
В.
хижих тварин.
Г.
трав’янистих рослин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Ароморфозом є


А.
маскуюче забарвлення шкіри в озерної жаби.
Б.
поява шкірних перетинок між пальцями задніх кінцівок жаби.
В.
поява присосок у квакші.
Г.
легеневе дихання в земноводних.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між таксономічними категоріями та їхніми назвами для зображеного організму.


1.
Відділ
2.
Клас
3.
Порядок
4.
Родина
А.
Бобоцвіті
Б.
Покритонасінні
В.
Бобові
Г.
Пасльонові
Д.
Дводольні
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між позначеними клітинними органелами та функціями, які вони виконують.


1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
А.
забезпечення зв’язку з навколишнім середовищем
Б.
синтез та накопичення ліпідів і вуглеводів
В.
забезпечення внутрішньоклітинного травлення
Г.
формування веретена поділу
Д.
синтез АТФ
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать.


1.
2.
3.
4.
А.
сенсорна
Б.
кровоносна
В.
опорно-рухова
Г.
травна
Д.
дихальна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між назвами рослин та схемами суцвіть, що їм належать.


1.
морква
2.
ромашка
3.
кукурудза
4.
подорожник
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

У великої рогатої худоби ген безрогості (шутості) (В) домінує над геном рогатості (в), ген чорного забарвлення (С) — над геном червоного (с). Установіть відповідність між схемою схрещування великої рогатої худоби та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.


1.
Ввсс × Ввсс
2.
Ввсс × ввсс
3.
ВвСс × ВвСс
4.
ВвСс × ввсс
А.
1 : 1
Б.
3 : 1
В.
1 : 2 : 1
Г.
1 : 1: 1 : 1
Д.
9 : 3 : 3 : 1
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між компонентами ланцюга живлення та їхньою загальною масою, якщо загальна маса консументів першого порядку становить 300 кг.


1.
дрібні ракоподібні
2.
карась
3.
планктон
4.
щука
А.
3 кг
Б.
30 кг
В.
300 кг
Г.
3000 кг
Д.
30 000 кг
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть відповідність між формами адаптацій живих істот до умов середовища та прикладами, які їх ілюструють.


1.
мімікрія
2.
маскування
3.
попереджувальне забарвлення
4.
розмежовуюче забарвлення
А.
забарвлення камбали
Б.
забарвлення волосяного покриву бурого ведмедя
В.
забарвлення осоподібних мух
Г.
забарвлення тіла саламандри
Д.
смугасте тіло у тигра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність стадій індивідуального розвитку хордових, починаючи від зиготи.


А.
формування мезодерми
Б.
утворення двошарового зародка
В.
формування окремих органів
Г.
утворення бластомерів
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Голодного білого пацюка помістили в металеву клітку з отвором для годування та важелем, при натисканні на який подавалась їжа. Установіть послідовність етапів утворення умовного рефлексу в пацюка.


А.
вплив їжі на смакові рецептори
Б.
утворення тимчасового нервового зв’язку між смаковим і руховим центрами кори великих півкуль
В.
утворення слиновидільного рефлексу в центрі слиновиділення довгастого мозку
Г.
використання важеля для подавання їжі як умовного подразника
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №60 з 60

Установіть послідовність процесів під час мітозу, починаючи від профази.


АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine