Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Наука, що вивчає дві фундаментальні властивості живих організмів — спадковість і мінливість, — це


А.
гістологія.
Б.
ембріологія.
В.
генетика.
Г.
анатомія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Яка властивість води запобігає різким коливанням температури в клітині?


А.
низька теплоємність
Б.
структурованість
В.
висока теплоємність
Г.
буферність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Який полісахарид входить до складу клітинних стінок деяких грибів, кутикули членистоногих?


А.
целюлоза
Б.
крохмаль
В.
глікоген
Г.
хітин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:

АЦЦ ГАТ ТАТ ЦЦА АГЦ ТГЦ.

Укажіть склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі.


А.
три — лей — іле — глі — сер — тре
Б.
тре — глу — асп — про — сер — глі
В.
фен — про — мет — гіс — арг — глу
Г.
іле — глн — глу — глі — цис — арг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Якої органели немає у тваринній клітині?


А.
ядра
Б.
мітохондрії
В.
хлоропласта
Г.
вакуолі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Якщо клітину помістити в розчин, концентрація солей у якому вища, ніж у цитоплазмі, то спостерігається явище


А.
плазмолізу.
Б.
піноцитозу.
В.
деплазмолізу.
Г.
фагоцитозу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Яка структура клітини має вибіркову проникність?


А.
хромосома
Б.
клітинна мембрана
В.
рибосома
Г.
клітинний центр
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Під час поділу клітини хромосоми стають видимими завдяки


А.
фрагментації оболонки.
Б.
змішуванню каріоплазми з цитоплазмою.
В.
зникненню ядерця.
Г.
конденсації хроматину.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Яка органела містить ферменти, що здатні розщеплювати органічні речовини?


А.
рибосома
Б.
ендоплазматична сітка
В.
вакуоля
Г.
лізосома
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

У інтерфазі перед мітозом


А.
хромосоми розходяться до полюсів клітини.
Б.
кількість молекул ДНК подвоюється.
В.
хромосоми розташовуються по екватору клітини.
Г.
кількість молекул ДНК зменшується вдвічі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Кінцевим продуктом ферментативного розщеплення крохмалю є


А.
галактоза.
Б.
мальтоза.
В.
глюкоза.
Г.
рибоза.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Який вірус порушує роботу імунної системи людини?


А.
поліомієліту
Б.
ВІЛ
В.
віспи
Г.
грипу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Яку органелу можна побачити у клітині прокаріот?


А.
лізосому
Б.
рибосому
В.
мітохондрію
Г.
ендоплазматичну сітку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Яка комаха перебуває в облігатних симбіотичних відносинах із людським організмом?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Який гриб спричинює в людини захворювання „антонів вогонь” (гангрена)?


А.
сажка
Б.
борошниста роса
В.
ріжки
Г.
фітофтора
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Лишайники є індикаторами забруднення


А.
ґрунту.
Б.
води.
В.
повітря.
Г.
гірських порід.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

До якого відділу водоростей належить вольвокс?


А.
Бурі водорості
Б.
Зелені водорості
В.
Діатомові водорості
Г.
Червоні водорості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

У якому органі Плауноподібних розташовані спорангії?


А.
спорогоні
Б.
стробілі
В.
вайї
Г.
сорусі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Яка рослина належить до відділу Голонасінні?


А.
евкаліпт
Б.
гінкго
В.
орляк
Г.
маршанція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Щоб дізнатися, де розташовані продихи на листках певної рослини, було проведено експеримент. Листки цієї рослини змастили вазеліном:

листок І — обидві поверхні;
листок ІІ — нижню поверхню;
листок ІІІ — не намастили.


А.
на обох поверхнях листка
Б.
на верхній поверхні листка
В.
на нижній поверхні листка
Г.
неможливо з’ясувати
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Ріст клітин якої меристеми сприяє утворенню річних кілець?


А.
первинної
Б.
верхівкової
В.
вставної
Г.
бічної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Який орган рослин забезпечує нестатеве розмноження?


А.
квітка
Б.
архегоній
В.
антеридій
Г.
спорангій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Який тип вегетативного розмноження характерний для коралових поліпів?


А.
фрагментація
Б.
брунькування
В.
невпорядкований поділ
Г.
упорядкований поділ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

З допомогою яких органел спеціального призначення пересувається інфузорія-туфелька?


А.
одного джгутика
Б.
багатьох джгутиків
В.
псевдоподій
Г.
війок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Збудником малярії є


А.
плазмодій.
Б.
амеба.
В.
інфузорія.
Г.
евглена.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Яка залоза внутрішньої секреції регулює діяльність інших залоз?


А.
епіфіз
Б.
статева
В.
гіпофіз
Г.
надниркова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Якою цифрою на рисунку позначено жалку клітину гідри прісноводної.


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Скільки камер має серце кісткових риб?


А.
одну
Б.
дві
В.
три
Г.
чотири
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?


А.
чотирикамерне серце
Б.
два кола кровообігу
В.
порожнисті кістки
Г.
шкірні перетинки між пальцями
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Який ссавець має втяжні кігті?


А.
собака
Б.
ведмідь
В.
лев
Г.
пацюк
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Між клітинами якої тканини людського організму зникають плазматичні мембрани?


А.
сполучної
Б.
м’язової
В.
нервової
Г.
епітеліальної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Катіони якого елемента переважають у складі кісток?


А.
Калію
Б.
Стронцію
В.
Магнію
Г.
Кальцію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

За допомогою якої речовини передається збудження у синапсі?


А.
мієліну
Б.
ферменту
В.
нейромедіатора
Г.
фосфоліпіду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Молекули яких речовин виконують в організмі транспортну функцію?


А.
нуклеїнових кислот
Б.
білків
В.
фосфоліпідів
Г.
полісахаридів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Середнє значення життєвої ємності легенів становить


А.
0,5 літра.
Б.
1,5 літра.
В.
3,5 літра.
Г.
10 літрів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Яким відділом кишечника людини неперетравлені рештки їжі безпосередньо надходять до прямої кишки?


А.
дванадцятипалою кишкою
Б.
сигмоподібною кишкою
В.
сліпою кишкою
Г.
порожнистою кишкою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Які гормони виробляються мозковим шаром наднирників?


А.
кортикостероїди
Б.
адреналін і норадреналін
В.
вазопресин та окситоцин
Г.
інсулін і глюкагон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

До якої групи належать біологічно активні речовини: тіамін, рибофлавін, піридоксин?


А.
амінокислоти
Б.
гормони щитоподібної залози
В.
вітаміни
Г.
нейромедіатори
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Яке розщеплення за фенотипом матимуть гібриди другого покоління від схрещування домінантної гомозиготи з рецесивною гомозиготою при неповному домінуванні?


А.
3 : 1
Б.
1 : 1
В.
2 : 1
Г.
1 : 2 : 1
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Більшість мутацій є


А.
летальними.
Б.
корисними.
В.
шкідливими.
Г.
нейтральними.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Назвіть елемент будови ембріона, позначений на рисунку стрілкою.


А.
вторинна порожнина
Б.
первинний рот
В.
первинна порожнина
Г.
вторинний рот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Який фактор належить до абіотичних?


А.
господарська діяльність людини
Б.
взаємодія між особинами у популяції
В.
коменсалізм
Г.
газовий склад повітря
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Проявом якого типу біоритму є листопад?


А.
добового
Б.
сезонного
В.
багаторічного
Г.
вікового
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Як попередити порушення людиною рівноваги в біосфері?


А.
вивчати біологію рідкісних і зникаючих видів
Б.
підвищувати продуктивність біомаси екосистеми
В.
враховувати екологічні закономірності в господарській діяльності
Г.
підвищувати інтенсивність господарської діяльності
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Яка корисна копалина сформувалася внаслідок концентраційної функції прокаріотів?


А.
діатоміт
Б.
залізна руда
В.
вапняк
Г.
радіолярит
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

На схемі кругообігу речовин у біогеоценозі вкажіть компонент, що позначений цифрою 1.


А.
продуцент
Б.
консумент І порядку
В.
консумент ІІ порядку
Г.
редуцент
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

У перетворенні біосфери основну роль відіграють


А.
процеси самовідтворення.
Б.
виділення коренями рослин кислот.
В.
живі організми.
Г.
біоритми.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися морський леопард масою 300 кг (ланцюг живлення: планктон → риба → пінгвін → морський леопард). Біомаса планктону становить 400 г/м2.


А.
40 000
Б.
300 000
В.
750 000
Г.
1 200 000
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Яка закономірність характерна процесам сукцесії?


А.
утворюються біогеоценози, здатні до самовідтворення
Б.
знижується видове різноманіття організмів
В.
постійно зростають темпи приросту біомаси
Г.
звужуються трофічні сітки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Зміни будови, що не впливають на загальний рівень організації і є пристосуванням до конкретних умов, — це


А.
ароморфоз.
Б.
ідіоадаптація.
В.
дегенерація.
Г.
мутагенез.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між біологічними явищами та рівнями організації живого.


1.
спороутворення
2.
дрейф генів
3.
реплікація
4.
слиновиділення
А.
екосистемний
Б.
популяційно-видовий
В.
організмовий
Г.
тканинний
Д.
клітинний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між біологічним процесом і клітинною структурою, з допомогою якої він здійснюється.


1.
розщеплення жирів
2.
трансляція
3.
реплікація
4.
транспорт іонів
А.
комплекс Гольджi
Б.
рибосома
В.
ядро
Г.
лізосома
Д.
мембрана
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між органами та біологічними процесами, що відбуваються в них.


1.
гортань
2.
печінка
3.
гіпофіз
4.
мозочок
А.
виділення пролактину
Б.
координація рухів
В.
акомодація зору
Г.
формування голосу
Д.
нагромадження глікогену
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між типами плодів і назвами рослин, на яких вони формуються.


1.
листянка
2.
розкривна коробочка
3.
нерозкривний біб
4.
кістянка
А.
арахіс
Б.
фіалка
В.
терен
Г.
квасоля
Д.
бавовник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між типом взаємодії генів і механізмом цієї взаємодії.


1.
комплементарність
2.
епістаз
3.
неповне домінування
4.
полімерія
А.
рецесивна алель проявляється в гетерозиготному стані
Б.
на прояв однієї ознаки впливають кілька неалельних генів
В.
алель одного гена пригнічує прояв алелі іншого гена
Г.
рецесивна алель пригнічує домінантну
Д.
два домінантні неалельні гени формують одну ознаку
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між трофічними рівнями та організмами, які знаходяться на них у екосистемах.


1.
продуценти
2.
консументи І порядку
3.
консументи ІІ порядку
4.
редуценти
А.
вівця
Б.
вовк
В.
малярійний плазмодій
Г.
бульбочкова бактерія
Д.
дощовий черв'як
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть відповідність між типами органів та прикладами, що їх ілюструють.


1.
рудиментарні органи
2.
атавізми
3.
гомологічні органи
4.
аналогічні органи
А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в слуховому аналізаторі.


А.
скронева звивина кори великих півкуль
Б.
слуховий нерв
В.
волоскові клітини Кортіївого органа
Г.
біполярні нейрони
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Установіть послідовність стадій життєвого циклу Аурелії, починаючи від запліднення.


А.
медуза
Б.
поліп
В.
яйце
Г.
личинка з війками
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №60 з 60

Установіть послідовність процесів світлової фази фотосинтезу.


А.
ланцюг переносників розпочинає передавати збуджені електрони на фотосистему І
Б.
акцептори електронів захоплюють збуджені електрони фотосистеми ІІ
В.
молекули НАДФ+ відновлюються до НАДФ⋅Н
Г.
фосфорилювання
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію