Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 54

Якою точкою на картосхемі позначено столицю України?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 54

Доберіть приклад ритмічного процесу в природі, який ілюструє наслідок руху Землі навколо Сонця.


А.
кам'яна брила вдень нагрівається, а вночі охолоджується
Б.
річка навесні розливається, а влітку її можна перейти вбрід
В.
нічний бриз відганяє парусник у море, а денний - прибиває до берега
Г.
квітки маку розкриваються на світанку, а закриваються після полудня
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 54

Установіть форми рельєфу острова за картосхемою (горизонталі проведено через 50 м).


А.
низькі й середньовисотні гори.
Б.
плоскогір'я, нагір'я
В.
гірські хребти, плато
Г.
низовини, височини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 54

Якби на Землі не було океанів, то середня температура повітря була б нижчою (не +15 оС, а -21 оС). Отже, Світовий океан


А.
накопичує тепло й поступово віддає в атмосферу
Б.
поглинає тепло з атмосфери й передає глибинним водам
В.
«консервує» холод у крижинах, айсбергах
Г.
утримує тепло в тропічних широтах, а холод - у полярних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 54

На відносинах «людина - природа» базується глобальна проблема


А.
збереження миру
Б.
загрози міжнародного тероризму
В.
раціонального розвитку енергетики
Г.
пропорційного розвитку країн світу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 54

«Ліс зустрів мене як друга тінню від дубів крислатих, смутком білої берези, ...кленів лапами густими, сосни гомоном одвічним, срібним шемранням осик».

Описаний у поетичному творі ландшафт є типовим для природної зони


А.
хвойних лісів помірних широт
Б.
мішаних лісів помірного поясу
В.
твердолистих вічнозелених лісів
Г.
вологих вічнозелених лісів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 54

Який показник у регіонах світу відображено на картодіаграмі?


А.
кількість суверенних країн
Б.
індекс людського розвитку
В.
чисельність української діаспори
Г.
чисельність населення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 54

До групи високорозвинених країн відносять


А.
Бразилію
Б.
Єгипет
В.
Індію
Г.
Канаду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 54

На картосхемі України позначено


А.
залізорудні басейни та райони
Б.
нафтогазоносні регіони
В.
басейни кам'яного й бурого вугілля
Г.
родовища руд кольорових металів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 54

Теза «Алжир - це фініки й цитрусові, нафта й природний газ...» відображає


А.
міжнародну спеціалізацію країни
Б.
форму державного устрою країни
В.
роль країни на світовому ринку капіталу
Г.
територіальну структуру економіки країни
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 54

Визначте географічні координати міста Перт.


А.
32о пн. ш., 116о зх. д.
Б.
32о пд. ш., 116о сх. д.
В.
116о пн. ш., 32о зх. д.
Г.
116о пд. ш., 32о сх.д.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 54

Як за фізичною картою Австралії можна визначити, що на більшій частині цього материка випадає мало опадів?


А.
увесь материк лежить у Південній півкулі
Б.
материк омивають води лише двох океанів, мало заток
В.
переважають рівнини, немає високих гір, вулканів
Г.
мало річок, є пересихаючі русла й солоні озера
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 54

У межах Бразильського плоскогір'я розвідано великі родовища таких, як і на півострові Лабрадор, високоякісних руд заліза, нікелю, міді, золота, рідкісноземельних елементів. Подібність рудних мінеральних ресурсів Бразилії й Канади зумовлено тим, що значна частина території обох країн -


А.
кристалічні щити
Б.
тектонічні западини
В.
молоді складчасті області
Г.
прогини давньої платформи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 54

Пасажири літака в ілюмінатори спостерігали над Європою лише хмари, а над Гренландією - білосніжну арктичну кригу. Чому над Гренландією не було хмар?


А.
почався полярний день
Б.
утворилася озонова діра
В.
панував антициклон
Г.
охолола поверхня океану
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 54

Країни Африки «будують» живу стіну зі стійких до посухи дерев на південній межі Сахари. Після завершення проекту буде відновлено


А.
землі, деградовані внаслідок спустелення
Б.
екваторіальні ліси, знищені внаслідок лісозаготівлі
В.
водні ресурси, виснажені водомісткими виробництвами
Г.
заповідні території, уключені в господарське використання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 54

Дію якого чинника, що впливає на клімат Південного берега Криму, описано в уривку: «На сто верст тягнуться із заходу на схід гори Кримські... і звуться скрізь яйлою. Обіймає та яйла берег Південний Кримський, не пускає на нього холодів та вітрів з півночі, і тéпло на тому березі...»?


А.
сонячної радіації
Б.
атмосферної циркуляції
В.
характеру підстильної поверхні
Г.
теплої морської течії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 54

Розгляньте фрагмент космічного знімка та доберіть правильну характеристику зображеного на ньому гирла Дніпра.


А.
русло утворює каньйон
Б.
у руслі формується дельта
В.
у руслі є пороги й водоспади
Г.
вода руслом не потрапляє в море
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 54

В Україні розвідано майже 4 тисячі родовищ різних видів корисних копалин промислового значення, проте розробляють лише третину з них. Чому підприємства в Україні імпортують мінеральні ресурси, родовища яких виявлено?


А.
окремі родовища розвідано в районах, які не включено в господарське використання
Б.
у районах з екстремальними природними умовами освоєння родовищ технологічно неможливе
В.
родовища сконцентровано на невеликій території, а перевезення мінеральної сировини є затратним
Г.
є родовища, які за запасами й геологічними умовами видобування невигідно розробляти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 54

Яке твердження характеризує процес урбанізації у світі?


А.
майже 70 % усіх людей проживає на 7 % території суходолу
Б.
за дванадцять років населення планети збільшилося на 1 млрд осіб
В.
у 1900 р. в містах проживало 14 % населення світу, а у 2020 р. - 56 %
Г.
у світі на кожні 100 чоловіків припадає 98,6 жінок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 54

В анонсі якої публікації в засобах масової інформації йдеться про поглиблення спеціалізації та розвиток виробничої кооперації в автомобілебудуванні України?


А.
«Львівський автобусний завод відновлює роботу в уцілілих цехах»
Б.
«Автоскладальний завод у Черкасах оснащено новим обладнанням»
В.
«Запорізький автомобілебудівний завод крім легкових автомобілів випускатиме вантажівки й автобуси»
Г.
«Полтавський автоагрегатний завод - один з найбільших виробників гальмівної апаратури для автомобілів»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 54

Про яку тенденцію в економіці України свідчить збільшення кількості вступників на спеціальність «комп'ютерне програмування»?


А.
стрімке розширення ринку ІТ-аутсорсингу
Б.
поглиблення спеціалізації промислового виробництва
В.
транснаціоналізацію виробництв первинного сектора
Г.
інтеграцію науки, освіти й освітнього туризму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 54

Визначте за геологічним розрізом території України по лінії Чернівці – Суми місцевість з великими запасами будівельного каміння та сприятливими геологічними умовами його видобування для виробництва продукції з граніту.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 54

Які заходи призупиняють розростання ярів у лісостеповій зоні України?


А.
насадження вітрозатримувальних лісосмуг, гіпсування солончаків
Б.
зрошення височинних ділянок, залісення сипучих пісків
В.
внесення органічних і мінеральних добрив, вапнування ґрунтів
Г.
захисні лісонасадження, спорудження водозатримувальних валів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 54

Порівняйте дві карти й визначте регіони з додатним природним приростом населення.


А.
Сумська, Чернігівська
Б.
Полтавська, Харківська
В.
Закарпатська, Рівненська
Г.
Черкаська, Вінницька
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 54

Який з прикладів розвитку промислових районів доцільно застосувати для розроблення проєкту реіндустріалізації Донбасу?


А.
нарощування металургійного виробництва в «Індійському Рурі»
Б.
перетворення Рейн-Рурського регіону на зону технопарків і високотехнологічних виробництв
В.
концентрування енергоємних виробництв біля каскаду ГЕС на північному заході США
Г.
будівництво нового району Нью-Делі в межах міста для розміщення державних установ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 54

За прогнозами екологів глобальний попит на прісну воду у 2030 році перевищить пропозицію на 40 %. Які чинники зумовлюють таку диспропорцію?


А.
зростання чисельності населення, зміни клімату
Б.
дрейф материків і збільшення площі суходолу
В.
освоєння альтернативних джерел енергії, сировини
Г.
виснаження ресурсів океанів, танення льодовиків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 54

Проаналізуйте статевовікові піраміди чотирьох країн. Якою буквою позначено піраміду країни, уряду якої потрібно проводити демографічну політику стримування народжуваності?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 54

Піщана коса перетворює відкритий лиман на лиманне озеро (випаровування з його поверхні становить 155 млн м3 на рік, а загальний річковий стік у лиман - 70 млн м3 на рік). Як зміниться гідрологічний режим цієї водойми?


А.
знизиться рівень води, збільшиться солоність
Б.
знизиться рівень води, зменшиться солоність
В.
зросте рівень води, зменшиться солоність
Г.
зросте рівень води, збільшиться солоність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 54

Спрогнозуйте зміну клімату на північному заході України, якщо на його формування впливатиме лише один чинник - сонячна радіація (без циркуляції повітряних мас).


А.
буде холодніше взимку
Б.
стане холодним і вітряним літо
В.
випадатиме більше опадів
Г.
не буде сезонних змін погоди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 54

Визначте вид продукції первинного сектора економіки за рейтингом (див. діаграму) п'яти країн-лідерів з її виробництва.


А.
нафта, млн т
Б.
рис, млн т
В.
ліс-кругляк, млн м3
Г.
овеча вовна, тис. т
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 54

Власник зареєстрованої в Панамі компанії - громадянин України. Ця компанія в Панамі орендує офіс, сплачує невеликий податок з прибутку, а в Україні володіє підприємством, що виробляє товар на експорт, тому Її відносять до


А.
компаній-дистриб'юторів
Б.
офшорних компаній
В.
консалтингових компаній
Г.
страхових компаній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 54

Проаналізуйте картосхему, на якій відображено зміну врожайності кукурудзи (у %) в областях України у 2019 р. порівняно з 1990 р. Укажіть тезу, що пояснює, як фермерам удається в одних регіонах отримувати значно вищий приріст урожаю кукурудзи, ніж в інших.


А.
приватна власність в агросекторі на півдні й сході країни ефективніша, ніж державна в північних і західних регіонах
Б.
тривалість вегетаційного періоду на півночі й північному заході країни збільшилася, тому почали збирати два врожаї за рік
В.
унаслідок зміни клімату забезпеченість теплом і вологою в усіх регіонах вирівнялася, тому й спеціалізація однакова
Г.
підвищити родючість ґрунтів добривами в північних і західних регіонах дешевше, ніж забезпечити водою посушливі південь і схід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 54

На картосхемі позначено міста, де розташовані підприємства з найбільшим в Україні обсягом викидів забруднюючих речовин у повітря (тис. тонн, 2018 р.). Які типи спричинили екологічні проблеми в цих містах.


А.
ТЕС, металургійні комбінати
Б.
заводи кольорових металів, АЕС
В.
хімічні заводи, зернові елеватори
Г.
цементні заводи, вантажні порти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 54

На картосхемі відображено просторову організацію (просторовий каркас) економіки


А.
США
Б.
Франції
В.
Бразилії
Г.
Китаю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 54

Проаналізуйте основні показники аграрного сектора Німеччини й України.

Щоби продуктивність праці й заробітна плата в сільському господарстві України досягли рівня Німеччини, необхідно збільшити

 


А.
площу сільськогосподарських угідь і частку ріллі
Б.
кількість зайнятих у сільському господарстві працівників
В.
частку сільського господарства у ВВП країни
Г.
величину доданої вартості з кожного гектара землі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 54

Низький рівень життя в країнах периферії з доіндустріальною економікою спричиняє загострення у високорозвинених країнах проблеми


А.
зростання цін на сировину та енергоносії
Б.
збільшення кількості нелегальних мігрантів
В.
зменшення середньорічного доходу населення
Г.
зменшення частки первинного сектора економіки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 54

Доберіть до кожного показника природних ландшафтів графічне відображення (див. рисунок) його зміни з півночі на південь на Східно-Європейській рівнині.


А.
середньорічна температура повітря
Б.
середньорічна кількість опадів
В.
запас ґрунтових вод
Г.
потужність гумусового горизонту в ґрунтах
Д.
сейсмічна небезпека території
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 54

Увідповідніть економіко-географічні поняття на прикладі функціонування численних ІТ-компаній з розроблення програмного забезпечення в Україні.


1.
сектор економіки
2.
етап розвитку суспільства
3.
чинник розміщення
4.
тип поділу праці
А.
працересурсний
Б.
екологічний
В.
міжнародний
Г.
постіндустріальний
Д.
третинний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 54

Увідповідніть вид продукції з особливостями розташування її виробництва в Україні.


1.
хлібобулочні вироби
2.
цукор-пісок
3.
продукти коксохімії
4.
авіаракетокосмічна техніка
А.
у приміських зонах найбільших міст
Б.
переважно в малих містах і селах лісостепової зони
В.
у всіх містах, селищах міського типу
Г.
у містах - центрах чорної металургії, вуглевидобування
Д.
у великих містах - промислових центрах
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 54

За даними таблиці визначте для кожного показника, що характеризує населення умовної країни, хід його обчислення.


1.
загальна кількість населення
2.
коефіцієнт природного приросту
3.
сальдо зовнішніх міграцій
4.
рівень урбанізації
А.
17,5 - 8,1 = 9,4 (%)
Б.
30 600 000 + 11 900 000 = 42 500 000 (осіб)
В.
30 600 000/42 500 000 Х 100 = 72 (%)
Г.
18 300 - 16 100 = 2 200 (осіб)
Д.
0,0175 Х 42 500 000 = 743 750 (осіб)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 54

Доберіть для кожної позначеної на картосхемі України території країни-інвестори для реалізації регіонального проекту.


1.
Франція, Німеччина: розвиток відновлюваної енергетики в зоні відчуження навколо ЧАЕС
2.
Польща, Австрія: розвиток гірсько-лижних і термальних курортів
3.
Велика Британія, США: джентрифікація населених пунктів у районах концентрації металургійних, гірничовидобувних підприємств
4.
Італія, Туреччина: вирощування твердих сортів пшениці, рису, винограду
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 54

У більшості великих за площею країн спостерігають зрушення виробництва в нові райони господарського освоєння. Увідповідніть країну з її перспективними районами для зміщення виробництв первинного й вторинного секторів.


1.
Канада
2.
Китай
3.
Росія
4.
Єгипет
А.
захід країни
Б.
південь країни
В.
північ країни
Г.
центральна пустельна частина
Д.
східна (азіатська) частина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 54

Визначте абсолютну висоту гори Устинка.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №44 з 54

Визначте відносну висоту вершини гори Устинка щодо урізу води в річці Смотрич (у метрах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №45 з 54

Визначте відстань (у метрах) від села Устин до перехрестя доріг, якщо на карті довжина цього відрізка автомобільної дороги становить 9 см.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №46 з 54

Визначте географічний азимут (у градусах), яким потрібно рухатися польовою дорогою від місця відпочинку біля джерела Холодок до автомобільної дороги, відхиляючись від напрямку на південь на 12о.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №47 з 54

Яка відстань (у кілометрах) від південного берега озера Білого до екватора?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №48 з 54

У якому квадраті кілометрової сітки знаходиться Тарасів курган?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №49 з 54

Уранішню погоду найкраще характеризує уривок з художнього твору: «Мокрий сніг цілу ніч падав на мокру землю, і все вкрилося білим покривалом. Густий сивий туман наліг на землю. Здавалося, що олов'яне небо зсунулося, вниз... Чистий сніг, пригнічений туманом, не блищав, не сяяв. У вогкому тумані було важко дихати.» З огляду на те, що синоптики попереджали про вторгнення циклону, визначте правильні міркування та раціональні дії жителя цього міста.


1.
удень добре підморозить, треба взутися так, щоби не ковзати
2.
сніг буде танути, потрібно вибрати вологостійке взуття
3.
атмосферний тиск низький, варто взяти із собою ліки
4.
смог відступить, доцільно прочинити вікно
5.
стоятиме штиль, можна вдягти легку куртку
6.
з купчастих хмар дощу не буде, парасолю брати не потрібно
7.
проясниться, знадобляться сонцезахисні окуляри


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №50 з 54

Потужний потік трудових мігрантів з України в Польщу спричинено особливостями демографічної ситуації та розселення населення в цій країні:

 


1.
однорідним етнічним складом населення
2.
великим соціальним авторитетом римсько-католицької церкви
3.
низькою густотою населення, особливо в східних воєводствах
4.
сповільненням темпу урбанізації, рурбанізацією сільських поселень
5.
від'ємним природним приростом упродовж кількох десятиліть
6.
збільшенням кількості емігрантів після вступу в Євросоюз
7.
збільшенням частки літніх людей у віковій структурі населення


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №51 з 54

Сімейне фермерське господарство, що спеціалізується на вирощуванні овочів, розташовано поблизу курортного центру на базі природних джерел мінеральних вод. Чому розвиток курорту може бути чинником збільшення прибутку фермера?


1.
у фермера появиться конкурент на ринку рекреаційних ресурсів регіону
2.
зростатиме попит на екологічно чисті продукти харчування
3.
буде можливість продавати заморожені овочі впродовж усього року
4.
подорожчають земельні ділянки в місті внаслідок розбудови курорту
5.
зростатимуть ціни на якісні продукти харчування й сировину для їхнього виробництва
6.
збільшиться інвестиційна привабливість транспортних підприємств регіону
7.
знизяться екологічні вимоги до продуктів харчування


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №52 з 54

Укажіть основні тенденції розвитку та розміщення виробництва сталі у світі у ХХІ столітті.


1.
різке зменшення обсягів видобутку рудної сировини для виплавлення сталі
2.
збільшення частки металу, виплавленого із вторинної сировини (металобрухту)
3.
збільшення концентрації виробництва сталі в районах видобування кам'яного вугілля
4.
посилення ролі транспортного й споживчого чинників у розміщенні виробництва сталі
5.
зменшення питомої ваги країн Азії у світовому виробництві сталі
6.
лідерство Китаю на світовому ринку сталі
7.
переміщення виробництва сталі в країни з найменш розвиненою економікою


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 54

За наведеною в таблиці інформацією визначте основні регіональні тенденції споживання мінеральних добрив у 2014-2013 рр.


1.
споживання добрив зросло в усіх регіонах світу
2.
найнижчі темпи характерні для регіонів з екстенсивним землеробством споживання і пасовищним скотарством
3.
найвищими темпами зростало споживання в країнах Європейського Союзу та Північної Америки
4.
у регіонах, де домінують країни, що розвиваються, темп зростання вищий від середнього показника у світі
5.
споживання добрив господарствами регіону з інтенсивним розвитком органічного землеробства не збільшується
6.
однакові темпи зростання в тих регіонах, які мають подібну спеціалізацію рослинництва
7.
у регіонах з високим рівнем економічного розвитку темп зростання споживання нижчий, ніж у регіонах з відсталою економікою


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 54

Порівняйте сучасний розвиток трьох європейських столиць - Лондона, Парижа й Києва. Визначте подібність цих міст.


1.
світові (глобальні) міста найвищого альфа-рівня
2.
міста-мільйонники (людність перевищує 1 млн жителів)
3.
ядра моноцентричних міських агломерацій
4.
найбільші центри металургійного та хімічного виробництва
5.
морські й річкові порти-лідери за пасажирообігом
6.
осередки пізнавального та ділового туризму
7.
міжнародні фінансові центри


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine