Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 54

Розпізнайте «земну адресу» України.


А.
у Північній півкулі, на схід від Гринвіцького меридіана, у Європі
Б.
у Західній півкулі, у частині світу Євразія, на материку Європа
В.
на південь від екватора, у східній частині материка Євразія
Г.
на захід від Гринвіцького меридіана, на заході Європи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 54

«Квітковий» годинник (див. рисунок) - приклад ритмічних процесів у природі, зумовлених


А.
рухом Землі навколо Сонця
Б.
обертанням Землі навколо своєї осі
В.
кругообігом води в природі
Г.
тривалістю процесу ґрунтоутворення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 54

Відстань між крайніми західною і східною точками найбільша на материку


А.
Північна Америка
Б.
Австралія
В.
Євразія
Г.
Африка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 54

Води якого океану хлюпотять в Азовському морі?


А.
Тихого
Б.
Південного
В.
Індійського
Г.
Атлантичного
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 54

Прочитайте уривок з художнього твору: «...повітря свіже й водночас сухе, насичене пахощами чебрецю, полину та шавлії, і всюди колоситься ковила, її довгі білі ості стеляться, котяться срібними хвилями в далечінь...».

Описаний ландшафт є типовим для цілинних ділянок


А.
тундри
Б.
степу
В.
савани
Г.
напівпустелі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 54

На картосхемі темним кольором виділено територію


А.
США
Б.
Китаю
В.
Бразилії
Г.
Мексики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 54

У 2020 р. частка міських жителів становить 55 % населення світу, а у 2050 р. сягне 68 % (за прогнозом ООН). У прогнозі йдеться про зміну


А.
коефіцієнта природного руху
Б.
темпу депопуляції населення
В.
кількості населених пунктів
Г.
рівня урбанізації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 54

Доберіть назву до діаграми.


А.
«Секторальна структура економіки України»
Б.
«Структура промислового виробництва в Україні»
В.
«Структура відносин власності в Україні»
Г.
«Регіональна структура експорту України»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 54

Природні умови в Україні сприятливі для життя та господарювання людей, оскільки


А.
половина території країни - рівнини, половина - середньовисотні гори
Б.
домінує помірний клімат з теплим літом і не дуже холодною зимою
В.
ніде на території країни не може бути землетрусів, вулканічних явищ
Г.
повсюди збереглися природні краєвиди з вічнозеленою рослинністю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 54

Який ландшафт належить до антропогенних?


А.
гранітний кар'єр
Б.
верхове болото
В.
річкова долина
Г.
полонина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 54

Визначте координати точки Х.


А.
25° пд. ш. 55° зх. д.
Б.
25° пн. ш. 55° сх. д.
В.
55° пн. ш. 25° сх. д.
Г.
55° пд. ш. 25° зх. д.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 54

Чому на Африканському континенті переважає рівнинний рельєф?


А.
складкоутворення на материку завершилося в кайнозойську еру
Б.
материк перетинає найбільша на суходолі система розломів
В.
на материку поширені різні за походженням гірські породи
Г.
в основі материка лежить давня докембрійська платформа
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 54

Що спричиняє заболочування на великих площах у басейні річки Амазонки?


А.
пласти водопроникних гірських порід, швидка течія
Б.
низовинний рельєф, надмірне зволоження
В.
велике випаровування, багатоярусна рослинність
Г.
червоно-жовті фералітні ґрунти, вологість повітря
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 54

На карті Австралії ізолініями позначено


А.
лісистість території (%)
Б.
середню річну кількість опадів (мм)
В.
середню температуру повітря (℃) найтеплішого місяця
Г.
висоту місцевості над рівнем Світового океану (м)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 54

Укажіть характеристику антропогенного впливу на природні ландшафти степів і лісостепів (прерій) Північної Америки.


А.
багаторічна мерзлота відступає внаслідок глобального потепління
Б.
на місці хвойних лісів сформувався район поливного землеробства
В.
з вугільних кар'єрів почалося перетворення пустелі на мегалополіс
Г.
безкрайні пасовища, пшеничні лани потіснили бізонів у заповідники
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 54

На профілі поверхні території України, побудованому вздовж умовної лінії, що з'єднує крайні західну й східну точки країни, визначте місцезнаходження долини річки Дніпра.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 54

Чому відрізняються показники температури повітря (+22 оС) та дорожнього покриття (+30 оС), указані на електронному знаку?


А.
сонце нагріває земну поверхню, а від неї нагрівається повітря
Б.
повітря поглинає сонячні промені, а земна поверхня - відбиває
В.
повітря швидко нагрівається і поступово віддає тепло земній поверхні
Г.
повітря переміщується, охолоджуючи земну поверхню
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 54

Середня тривалість життя в одній з країн, що розвивається, - 49 років (47 років живуть чоловіки, 51 рік - жінки), природний приріст становить 21 %. Укажіть подібність демографічних показників цієї країни з демографічними показниками України.


А.
середня тривалість життя не перевищує 50 років
Б.
тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків
В.
народжуваність істотно перевищує смертність
Г.
частка дітей удвічі більша, ніж літніх людей
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 54

У степовій зоні зосереджено 75 % поголів'я овець в Україні. Проте збільшити виробництво ягнятини в цьому регіоні можливо лише за умови окультурення (зрошування, підсівання) природних пасовищ. Чим зумовлено таку перспективу розвитку вівчарства на півдні України?


А.
значні ділянки на природних пасовищах заболочені
Б.
під природні пасовища відведено схили балок і горбів
В.
на природних пасовищах зелена трава влітку висихає
Г.
природні пасовища непридатні для використання техніки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 54

Укажіть вид продукції, яку виробляють у позначених на картосхемі промислових центрах.


А.
шини
Б.
титан
В.
папір
Г.
цемент
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 54

Зосередження компаній у галузі інформаційних технологій у місті Львові зумовлено


А.
трудомісткістю операцій комп'ютерного програмування
Б.
енергомісткістю розроблення програмного забезпечення
В.
орієнтуванням ІТ-компаній на транспортні коридори
Г.
залежністю розвитку ІТ-бізнесу від екологічної ситуації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 54

Селище, розташоване на глинистих пагорбах, опинилося в центрі сильної тривалої зливи. Місцевій владі необхідно спрогнозувати наслідки стихійного лиха та поінформувати мешканців про рівень загрози й місце


А.
розвитку карсту
Б.
утворення зсуву
В.
просідання ґрунту
Г.
поглиблення балки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 54

Туристи планують сходження навесні на одну з гірських вершин заввишки понад 3 500 м. Що потрібно взяти із собою, щоби без шкоди здоров'ю адаптуватися до змін атмосфери під час підйому?


А.
сонцезахисні головні убори, великий запас мінеральної води
Б.
легке спортивне взуття й одяг, мінімальний набір сухофруктів
В.
теплий вологонепроникний одяг, калорійні залізовмісні продукти
Г.
просторий намет на всю групу, антимоскітні аерозолі та креми
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 54

Проаналізуйте статистичну інформацію (див. таблицю) і вкажіть місто, у якому наведені показники демографічної ситуації найбільше впливали впродовж року на зростання вартості оренди житла.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 54

Обґрунтуйте доцільність переміщення промислового виробництва з великого міста - ядра агломерації - у малі міста на периферію агломерації.


А.
менша вартість нерухомості, землі й робочої сили
Б.
більш розвинена виробнича інфраструктура
В.
нижчий рівень концентрації фінансових установ
Г.
вищий рівень кваліфікації трудових ресурсів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 54

Який спосіб збереження земельних угідь доцільно запровадити на схилі, де розростається яр?


А.
вапнування полів для зменшення кислотності ґрунту
Б.
осушення схилу й призупинення торфонакопичення
В.
насадження дерев і кущів для стримування водної ерозії
Г.
упровадження глибокої оранки для виведення бур'янів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 54

Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Як впливають виявлені демографічні процеси на розвиток виробництв вторинного сектора економіки такої країни?


А.
збільшується частка працемістких виробництв
Б.
збільшується попит на дешеві товари повсякденного вжитку
В.
зростає державна підтримка підприємств, на яких створюють додаткові робочі місця
Г.
пришвидшується автоматизація і роботизація виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 54

Люди щільно заселили підніжжя і навіть схили Етни, Везувію, вулканів Індонезії, Японії. Чим їх приваблює життя поблизу вулканів попри небезпеку виверження?


А.
ділянками для будівництва, вирівняними потоками лави
Б.
добре прогрітою поверхнею над осередком вулкана
В.
родючими ґрунтами, збагаченими вулканічним попелом
Г.
потужними пластами прісної води у вулканічних породах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 54

Клімат на півночі України цілком придатний для зростання широколистяних дерев з розвиненою кроною. Чому в лісах Полісся сосон більше, ніж дубів?


А.
у рельєфі цієї зони переважають височини, зрізані річковими долинами
Б.
поширені тут піски й супіски бідні на елементи мінерального живлення
В.
місцевість багата на підземні води, але в ґрунті не вистачає вологи
Г.
низькі температури спричиняють утворення багаторічної мерзлоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 54

Проаналізуйте відображену на картосхемі інформацію щодо зміни (у %) середньої врожайності пшениці у 2018 р. порівняно з 1990 р. в областях України. Визначте причину значного зниження у 2018 р. урожайності у дев'яти областях.


А.
збільшення тривалості засух
Б.
підвищення рівня ґрунтових вод
В.
збільшення частки природних кормових угідь
Г.
утворення стійкого снігового покриву взимку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 54

Прочитайте рекламне оголошення: «Підриємство-замовник укладе з підприємством-постачальником контракт на виконання останнім таких бізнес-процесів: розроблення програмного забезпечення, ведення бухгалтерського обліку, технічне обслуговування офісів. Оплата за домовленістю». Про який вид послуг ідеться?


А.
офшорні
Б.
транспортні
В.
інформаційні
Г.
аутсорсингові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 54

На діаграмі відображено рейтинг регіонів України - лідерів за часткою робітників (у % від усіх зайнятих у регіоні), які працюють у шкідливих для здоров'я умовах. Укажіть основні види економічної діяльності в цих регіонах, що зумовили такі статистичні показники.


А.
гірничовидобувна промисловість, металургія
Б.
атомна енергетика, виробництво целюлози й паперу
В.
нафтоперероблення, електронне машинобудування
Г.
фармацевтична, шкіряна й текстильна промисловість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 54

Укажіть вид продукції первинного сектора економіки, країни-лідери за обсягом видобування якої позначено темним кольором на картосхемі.


А.
залізна руда
Б.
алюмінієва руда
В.
кам'яне вугілля
Г.
природний газ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 54

«Малі» економічно розвинені країни Європи вирізняються особливим типом їхньої участі в міжнародному географічному поділі праці -

 


А.
експортують переважно сировину та напівфабрикати
Б.
виробляють зорієнтовану на внутрішній ринок продукцію
В.
спеціалізуються на виробництві окремих видів товарів і послуг
Г.
спрямовують ресурси на розвиток лише одного виду послуг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 54

Визначте напрям міжнародної виробничої кооперації підприємств, які функціонують в Україні та в США.


А.
освоєння енергії припливів і відпливів
Б.
авіаракетокосмічне машинобудування
В.
будівництво комфортного житла
Г.
вирощування технічних культур
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 54

Визначте особливості просторової організації прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторської діяльності в Японії.


А.
створення системи технополісів і технопарків
Б.
концентрування в університетах столиці
В.
формування осередків у найбільших портах
Г.
розосередження по адміністративних центрах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 54

Увідповідніть графік річного розподілу температури повітря з типом клімату в Північній півкулі Землі.


А.
арктичний
Б.
помірний
В.
тропічний
Г.
субекваторіальний
Д.
екваторіальний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 54

Увідповідніть субрегіон світу з особливістю розселення населення.


1.
Західна Європа
2.
Австралія
3.
Південна Азія
4.
Карибський басейн
А.
висока густота населення, концентрація населення в столицях
Б.
високий рівень і низький темп урбанізації, субурбанізація, рурбанізація
В.
низька густота населення (3 особи на 1 км²), п'ять міст-мільйонерів
Г.
низький рівень (35 %) і високий темп урбанізації, гігантські агломерації
Д.
домінування незаселених територій, оазисний тип розселення
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 54

Увідповідніть глобальний ланцюг доданої вартості з прикладом країни, підприємства якої перейшли з початкової ланки (постачання сировини на світовий ринок) у групу країн-лідерів за обсягом виробництва з власної сировини та експорту продукції з вищою доданою вартістю.


1.
видобування мідних руд → виробництво чорнової міді
2.
заготівля деревини → виробництво паперу
3.
вирощування соняшнику → виробництво олії
4.
видобування фосфоритів → виробництво мінеральних добрив
А.
Україна
Б.
Італія
В.
Чилі
Г.
Марокко
Д.
Канада
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 54

Увідповідніть промислове підприємство України з чинником його розміщення.


1.
завод кабельної продукції «Фуджикура» (м. Немирів, Вінницька обл.)
2.
Запорізький феросплавний завод
3.
хлібопекарське підприємство «Київхліб»
4.
металургійний комбінат повного циклу «АрселорМіттал Кривий Ріг»
А.
науковий
Б.
споживчий
В.
сировинний
Г.
енергетичний
Д.
працересурсний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 54

Доберіть до кожного наукового поняття його змістове наповнення на прикладі Шамраївського цукрового заводу.


1.
виробнича інфраструктура
2.
форма просторової організації
3.
форма суспільної організації
4.
чинник розміщення виробництва
А.
Шамраївський цукровий завод - єдине промислове підприємство в с. Руда Сквирського району на Київщині
Б.
завод спеціалізується на виробництві цукру-піску, відходи реалізує фермерським господарствам
В.
на заводі є склади зберігання цукру, під'їзні шляхи, мережі електро-, газопостачання
Г.
найстаріший в Україні завод входить у групу модернізованих цукрових підприємств
Д.
на цукровому заводі переробляють цукрові буряки, вирощені переважно в господарствах Сквирського району
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 54

Як проявляється кожна характерна риса більшості високорозвинених країн в економіці Франції?


1.
постіндустріальна структура економіки
2.
залежність від імпорту сировини
3.
великі фінансові ресурси й експорт капіталу
4.
новітні технології виробництва
А.
79 % ВВП створюють у третинному секторі економіки, де домінують високоінтелектуальні послуги
Б.
третя в Європі й четверта у світі країна за обсягом зарубіжних інвестицій
В.
сучасні сталеливарні комбінати розміщено в портових містах
Г.
у структурі сільськогосподарського виробництва домінує тваринництво
Д.
є світовим центром продукування інновацій, які впроваджують у медицині, ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі, ГТ-сфері тощо
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 54

Визначте абсолютну висоту Тарасового кургану.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №44 з 54

Визначте відносну висоту вершини Тарасового кургану щодо урізу води в річці Смотрич (у метрах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №45 з 54

Визначте протяжність (у метрах) берегової лінії річки Смотрич якщо на карті її довжина від порома до гирла, виміряна курвіметром, становить 17 см.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №46 з 54

Визначте географічний азимут (у градусах), яким рухається транспорт автомобільною дорогою від села Устин, відхиляючись від напрямку на північ на 8о.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №47 з 54

Яка відстань (у кілометрах) від місця відпочинку біля джерела Холодок до екватора?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №48 з 54

У якому квадраті кілометрової сітки позначено перехрестя доріг на східному схилі Тарасового кургану?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №49 з 54

Киянин вирішив за оголошенням придбати для відпочинку в Карпатах «.. будиночок у мальовничому місці під горою, біля потічка в селі М. ...». Після огляду садиби й місцевості навколо неї покупець помітив наслідки стихійних явищ. Укажіть аргументи, що вплинуть на ціну садиби.


1.
смуга понівеченого лісу нижче полонини (слід лавини?)
2.
високе сухе дерево (наслідок тривалих засух?)
3.
набрана з потічка чиста вода у відра та інші посудини (потрібен запас, бо після злив вода в потічку каламутна?)
4.
укріплений камінням берег річки (на випадок паводку?)
5.
маленька грядка з овочевими культурами (загроза літніх заморозків?)
6.
розкидані дрова, похилені підпори для сіна (після проходження торнадо?)
7.
потемнілий дах господарських будівель (дія смогу?)


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №50 з 54

Виокреміть ті нотатки сільського голови до реєстру виборців, які свідчать про зменшення на три особи чисельності постійного населення цього села в Ніжинському районі Чернігівської області.


1.
Репетун М.- уже житиме в Чернігові (там одружився)
2.
Петренко О. - поїхав на заробітки в Польщу на два місяці
3.
Михась В. - на лікуванні в санаторії у Вінницькій області
4.
Кремінь П. - у Києві, вступила до коледжу (знялася із реєстрації)
5.
Новак С. -на відпочинку в Іспанії
6.
Захарко Л. - у Харкові на стажуванні (до осені)
7.
Лисенко А. - емігрувала в Білорусь до батьків


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №51 з 54

Азія утримує лідерство поміж регіонів світу за обсягом виробництва автомобілів передусім тому, що в цьому регіоні


1.
домінують економічно високорозвинені країни
2.
країни мають вихід до портів Світового океану
3.
велика кількість робочої сили середнього й високого рівня кваліфікації
4.
розвинуті супутні виробництва (металів, пластмас, гуми, електроніки тощо)
5.
зосереджено більше половини інноваційних компаній світу
6.
висока частка первинного сектора в структурі національних економік
7.
стійке зростання доходів і попиту на споживчі та інвестиційні товари


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №52 з 54

За наведеною в таблиці інформацією доберіть правильні твердження щодо оцінки ролі чорної металургії в економіці двох умовних країн Х та У.


1.
вартість продукції чорної металургії в країні X менша, ніж у країні Y
2.
на вироблені в цих країнах чорні метали немає попиту на світовому ринку
3.
у країні X чорна металургія є галуззю міжнародної спеціалізації
4.
у країні Y усі вироблені метали реалізовано на внутрішньому ринку
5.
у країні X чорні метали формують половину вартості експорту товарів, а в країні Y - лише 4 %
6.
обидві країни за часткою продукції чорної металургії в структурі ВВП є постіндустріальними
7.
на металургійних підприємствах вироблено більше половини ВВП обох країн


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 54

Проаналізуйте склад лідерів у рейтингу конкурентоспроможності світових фінансових центрів (див. таблицю). Які ознаки характерні для всіх десяти міст - найбільших фінансових центрів світу?


1.
є столицями держав
2.
це глобальні (світові) міста
3.
розташовані в країнах «Великої сімки»
4.
зосереджено потужний людський капітал
5.
є офшорними зонами
6.
функціонують великі фондові біржі, транснаціональні банки
7.
місце в рейтингу зумовлено рівнем концентрації наукових установ


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 54

Виберіть з-поміж заголовків публікацій у засобах масової інформації ті, що висвітлюють процеси реіндустріалізації в Німеччині.


1.
«Фермери нарощують прибуток від реалізації органічної продукції»
2.
«Нова влада планує збільшити частку відновлюваної енергетики»
3.
«Рур: кінець епохи вугілля і старт високотехнологічних виробництв»
4.
«Виробництва товарів для спорту «мігрують» з Німеччини в країни Азії»
5.
«Нанотехнології змінюють сьогодення і майбутнє німецької оптики»
6.
«Муніципалітети заохочують розвиток туризму в Альпійському регіоні»
7.
«Падіння попиту на металопродукцію у світі - виклик для металургів»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine