Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

На рисунку позначено шлях експедиції, яку очолював


А.
Фернандо Магеллан
Б.
Христофор Колумб
В.
Васко да Гама
Г.
Джеймс Кук
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

Різниця між тривалістю дня і ночі
А.
збільшується з наближенням до полюсів
Б.
збільшується від полюсів до екватора
В.
зменшується зі сходу на захід
Г.
зменшується із заходу на схід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

Поява вимоїни на схилі горба свідчить про те, що розпочався процес
А.
водної ерозії
Б.
фізичного вивітрювання
В.
видування пухких порід
Г.
просідання лесових порід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

Яка протока сполучає Середземне море з Атлантичним океаном?
А.
Босфор
Б.
Ла-Манш
В.
Магелланова
Г.
Гібралтарська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Укажіть спільну ознаку тропічного й помірного типів клімату.
А.
низький атмосферний тиск
Б.
велика кількість опадів
В.
пасатна циркуляція повітря
Г.
сезонні зміни температури повітря
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

Укажіть правильну відповідність «природна зона – тип ґрунтів, характерний для неї».
А.
тундра – буроземні
Б.
тайга – підзолисті
В.
широколисті ліси – каштанові
Г.
вологі вічнозелені ліси – коричневі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Чим зумовлений зональний розподіл солоності поверхневих вод Світового океану?
А.
льодовим режимом та режимом випадання опадів
Б.
співвідношенням атмосферних опадів і випаровування
В.
кількістю вологи, що надходить в океан з мантії
Г.
обсягом відходів людської життєдіяльності, що потрапили в океан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

Яке природне явище можна спостерігати в Антарктиді?
А.
фонтанування гейзерів
Б.
мерехтіння полярного сяйва
В.
міграції білих ведмедів
Г.
знеліснення узбережжя
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

Чому на Африканському континенті переважає рівнинний рельєф?
А.
складкоутворення на материку завершилося в кайнозойську еру
Б.
в основі материка лежить давня докембрійська платформа
В.
материк перетинає найбільша на суходолі система розломів
Г.
на поверхні материка відклалися уламкові осадові породи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

Для якого типу клімату і на якому материку характерні середньомісячні показники температури повітря й опадів, відображені на кліматограмі?


А.
помірно континентального в Північній Америці
Б.
субтропічного середземноморського в Євразії
В.
тропічного пустельного в Австралії
Г.
екваторіального в Африці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

Який природний об’єкт порушує широтне простягання природних зон у Північній Америці?
А.
долина Міссісіпі
Б.
багаторічна мерзлота Аляски
В.
Центральна рівнина
Г.
гірські хребти Кордильєр
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

Природну зону вологих вічнозелених лісів на картосхемі Південної Америки позначено буквою


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

Гори Аппалачі за віком та висотою подібні до
А.
гір Анди та Кордильєри
Б.
Тибетського нагір’я та гір Гімалаї
В.
гір Атлас та Ефіопського нагір’я
Г.
Уральських гір та Великого Вододільного хребта
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

Укажіть особливість географічного положення України.
А.
безпосередньо межує з трьома країнами Європи і двома країнами Азії
Б.
усі сусідні держави належать до групи країн, що розвиваються
В.
розташована серед країн, у яких домінуюча релігія – християнство
Г.
оточена країнами – членами Північноатлантичного альянсу (НАТО)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

З якими тектонічними структурами, що позначені цифрами на картосхемі України, пов’язані басейни кам’яного вугілля?


А.
2, 6, 12
Б.
3, 7, 10
В.
4, 9, 14
Г.
5, 8, 15
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Повітряна маса з Атлантики рухається на схід, долаючи гірські хребти Карпат. Оцініть абсолютну вологість і температуру повітря, що спускається підвітряними схилами, порівняно з тим повітрям, що піднімалося навітряними схилами.
А.
вологість більша, температура вища
Б.
вологість більша, температура нижча
В.
вологість менша, температура нижча
Г.
вологість менша, температура вища
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

Чому солоність вод північно-західної частини Чорного моря в січні більша, ніж у липні?
А.
протягом зимових місяців істотно менший об’єм річкового стоку
Б.
узимку циклони спричиняють переважно дощову, туманну погоду
В.
узимку зменшується температура поверхневих вод і випаровування
Г.
зимові шторми піднімають з глибини насичену сірководнем воду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

Чим пояснюють відмінності об’єму твердого стоку та прозорості води річок у різних регіонах України?
А.
геологічною будовою
Б.
сезонністю клімату
В.
типами ґрунтів
Г.
широтною зональністю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Визначте за рисунком характеристики Дністровсько-Дніпровського лісостепового краю.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Порівняйте умови формування чорноземних і каштанових ґрунтів на території України. Що спричинило менший уміст гумусу в каштанових ґрунтах порівняно з чорноземами?
А.
менша величина сумарної сонячної енергії
Б.
менший показник випаровування
В.
менше водоносних горизонтів
Г.
менша кількість рослинних решток
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

Проаналізуйте наведену в таблиці статистичну інформацію щодо потоків міграції в окремих областях України. Визначте область з міграційним скороченням населення.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

На карті позначено 11 з найпотужніших теплових електростанцій в Україні. Де потрібно додатково позначити кілька потужних ТЕС і ТЕЦ, щоб відобразити два основні принципи їхнього розташування – наближення до джерел палива й до споживача електроенергії?


А.
у Києві та Луганській області
Б.
у Миколаєві та інших портових містах
В.
у Прикарпатті та Закарпатті
Г.
у Житомирській і Чернігівській областях
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

У якій області України основними стаціонарними джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є металургійні комбінати?
А.
Харківській
Б.
Дніпропетровській
В.
Київській
Г.
Миколаївській
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

Для виробництва більшості сучасних машин (літаків, комп’ютерів, телевізорів) потрібні сотні або тисячі різноманітних деталей, тому основними формами суспільної організації виробництва є
А.
спеціалізація і кооперування
Б.
комбінування і кооперування
В.
концентрація і спеціалізація
Г.
спеціалізація і комбінування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

Найрівномірніше на території України розташовані підприємства
А.
лісозаготівлі
Б.
деревообробні
В.
лісохімічні
Г.
целюлозно-паперові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

В Україні переважно в малих містах, селищах міського типу, великих селах розташовані
А.
цукрові заводи
Б.
кондитерські фабрики
В.
м’ясокомбінати
Г.
рибоконсервні заводи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

У якому випадку доцільно скористатися лише водним транспортом?
А.
поїздка групи туристів з Луцька до Одеси
Б.
перевезення зерна з Черкас до Херсона
В.
постачання вугілля з Павлограда на Криворізьку ТЕС
Г.
доправлення стального прокату з Маріуполя до Львова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

Територією якої області пролягає туристичний маршрут «Геологічна пам’ятка природи «Базальтові стовпи» – Тунель закоханих» (смт Клевань ) – заповідник «Поле Берестецької битви» – Острозький замок»?


А.
Тернопільської
Б.
Рівненської
В.
Київської
Г.
Житомирської
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

На політичній карті світу Україну позначено як
А.
автономну республіку
Б.
підопічну територію ООН
В.
договірну федерацію
Г.
суверенну державу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

Який з наведених процесів характерний для сучасної урбанізації?
А.
концентрація населення й господарства у великих містах
Б.
зменшення частки міського населення в країнах, що розвиваються
В.
відтік населення з передмість до центрів великих міст
Г.
затухання «маятникових» міграцій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

Яка тенденція характерна для розвитку й розміщення авіаракетнокосмічної промисловості у світі на сучасному етапі?
А.
зміщення виробництва літаків та космічної техніки в країни, що розвиваються
Б.
концентрація виробництва у високорозвинених та окремих постсоціалістичних країнах
В.
зосередження основного виробництва авіаракетної техніки в нових індустріальних країнах
Г.
інтеграція більшості країн світу у виробництві цивільних та військових літаків і космічних ракет
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

Визначте вид продукції, структуру світового експорту (2016 р.) якого відображено на діаграмі.


А.
нафта
Б.
деревина
В.
пшениця
Г.
текстиль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

Укажіть місце Китаю на світовому ринку продукції загального машинобудування.
А.
є найбільшим виробником, споживачем та імпортером верстатів
Б.
основний виробник та експортер промислових роботів
В.
виробляє високоточні дорогі види верстатів переважно на експорт
Г.
імпортує все необхідне металообробне та деревообробне устаткування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

Малі індустріальні країни Європи вирізняються особливим типом їхньої участі в міжнародному географічному поділі праці –
А.
експортують переважно сировину та напівфабрикати
Б.
спеціалізуються на виробництві окремих видів товарів і послуг
В.
мають моногалузеву структуру виробництва та експорту
Г.
виробляють зорієнтовану на внутрішній ринок продукцію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

Одним з основних шляхів здійснення регіональної політики в країнах світу є залучення інвестицій з більш розвинених регіонів країни в менш розвинені. Укажіть основний географічний напрямок сучасної регіональної інвестиційної політики Канади.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Яку екологічну проблему спричинено екстенсивним розвитком пасовищного тваринництва в країнах Африки?
А.
збільшення частки орних земель
Б.
зменшення площі мусонних лісів
В.
спустелення значних територій саван
Г.
виснаження ґрунтів кормовими культурами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

Установіть відповідність між річкою Євразії та басейном океану, до якого вона належить.


1.
Ганг
2.
Амур
3.
Об
4.
Рейн
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 56

Установіть відповідність між типом ґрунтів одного з регіонів України та домінуючим процесом, що спричиняє їхню деградацію.


1.
дерново-підзолисті ґрунти Полісся
2.
чорноземи Донеччини
3.
сірі лісові ґрунти Поділля
4.
каштанові ґрунти Причорномор’я
А.
вторинне засолення
Б.
утворення ярів
В.
насипання териконів
Г.
лавиноутворення
Д.
заболочування
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 56

Визначте перспективний напрям розвитку для кожного виду економічної діяльності в Україні.
1.
використання вторинної сировини
2.
розвиток «індустрії комфорту»
3.
упровадження біотехнологій
4.
формування контейнерної системи
А.
сільське господарство
Б.
целюлозно-паперове виробництво
В.
туризм
Г.
виробництво промислового устаткування
Д.
морський транспорт
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 56

Установіть відповідність між видом діяльності та містами України, де більшість працездатного населення зайнята виробництвом певного товару чи послуги.
1.
видобування вугілля
2.
виробництво електроенергії
3.
обслуговування залізничних перевезень
4.
обслуговування курортів
А.
Жмеринка, Козятин
Б.
Нетішин, Южноукраїнськ
В.
Нововолинськ, Торецьк
Г.
Моршин, Миргород
Д.
Біла Церква, Обухів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 56

Установіть відповідність між вугільним басейном та країною, у якій він знаходиться.
1.
Аппалацький
2.
Рурський
3.
Сілезький
4.
Кузнецький
А.
Німеччина
Б.
Велика Британія
В.
Польща
Г.
США
Д.
Росія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 56

Установіть відповідність між виробництвом та його місцем в економіці сучасної Індії.
1.
торгівля
2.
виробництво програмного забезпечення
3.
текстильне виробництво
4.
автомобілебудування
А.
традиційна галузь, яка відіграє важливу роль в економіці
Б.
галузь, що забезпечує країну продовольством і сировиною
В.
нова галузь, що задовольняє зростаючий попит населення
Г.
традиційна галузь сфери послуг
Д.
нова галузь сфери послуг, що стрімко розвивається з кінця ХХ ст.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 56

Визначте відстань від точки Б до Північного полюса (у градусах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №44 з 56

Визначте відстань у кілометрах від точки Б до екватора (1o дуги меридіана дорівнює цілому числу кілометрів).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №45 з 56

Визначте географічну довготу точки Г.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №46 з 56

Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у точці А відстає порівняно з місцевим часом у точці В.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №47 з 56

Яку відстань (у метрах) має подолати учень, рухаючись заданим напрямком, якщо на карті вона становить 5 см?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №48 з 56

Визначте азимут руху стежкою від школи до річки Андога.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №49 з 56

Визначте абсолютну висоту місцевості, на якій розташовано школу (у метрах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 56

Якою є відносна висота шкільного подвір’я щодо урізу води в річці Андога (у метрах)?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 56

Укажіть спільні риси географічного положення Південної Америки та Африки.
1.
розташовані у Східній півкулі
2.
знаходяться на північ і південь від екватора
3.
перетинаються північним тропіком
4.
розміщені в помірних широтах
5.
омиваються водами Тихого океану
6.
розділені Атлантичним океаном
7.
є сусідами Антарктиди


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №52 з 56

Визначте основні шляхи розв’язання проблеми недостатнього забезпечення водою населення й підприємств в Україні.
1.
будівництво каналів для перерозподілення вод на території країни
2.
розвиток поливного землеробства на півдні країни
3.
осушення заболочених територій на півночі країни
4.
упровадження водозберігаючих технологій на виробництві
5.
створення водосховищ і ставків для зберігання води
6.
створення рекреаційних районів біля річок та озер
7.
будівництво гідроелектростанцій на малих гірських річках


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 56

Визначте характерні риси електротехнічного машинобудування в Україні.
1.
є галуззю міжнародної спеціалізації країни
2.
використовує лише вітчизняні природні ресурси
3.
орієнтується на внутрішній споживчий ринок
4.
комбінується з металургійними заводами Придніпров’я
5.
розвивається переважно у великих і середніх містах
6.
модернізується за рахунок іноземних інвестицій
7.
залежить від наявності всіх видів транспортних магістралей


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Укажіть спільні ознаки Польщі й України
1.
унітарні республіки
2.
члени Європейського Союзу
3.
приморські держави
4.
постіндустріальні країни
5.
основні виробники транспортних засобів у Європі
6.
конкуренти на світовому ринку сталі
7.
експортери технологій і капіталу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Проаналізуйте статево-вікову піраміду, що характеризує населення однієї з країн. Які твердження відображають демографічну ситуацію в цій країні?


1.
характерний перший тип відтворення населення
2.
збільшується і народжуваність, і смертність населення
3.
спостерігається збільшення чисельності населення в країні
4.
зберігається переважання чоловіків у старших вікових групах
5.
збільшується частка дітей у віковій структурі населення
6.
відбувається «старіння» населення
7.
зменшується кількість працездатного населення


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 56

Чому країни Африки, спеціалізуючись на виробництві сільськогосподарської продукції, не спроможні забезпечити себе продовольством?
1.
у більшості країн переважають ґрунти з низькою родючістю
2.
агрокліматичні ресурси недостатні для вирощування продовольчих культур
3.
урбанізація спричинила дефіцит робочої сили в сільській місцевості
4.
зберігається низький рівень продуктивності праці в сільському господарстві
5.
сільське господарство має інтенсивний характер розвитку
6.
чисельність населення збільшується швидше, ніж зростає виробництво продовольства
7.
товарне сільське господарство набуло переважно монокультурного характеру


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію