Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Яке значення морських експедицій, очолюваних Х. Колумбом?
А.
відкрито нову частину світу для європейців
Б.
прокладено морський шлях з Європи до Індії
В.
створено першу карту шести континентів
Г.
пройдено каналом з Атлантики в Тихий океан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

У північній частині якого материка неможливо побачити Полярну зірку?
А.
Євразії
Б.
Північної Америки
В.
Африки
Г.
Австралії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті карти. У якій точці можна спостерігати за рухом транспорту на всьому відрізку шосе, позначеному на карті?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Укажіть головну причину утворення й сучасного розташування материків та океанів.
А.
процеси метаморфізації в літосфері
Б.
коливальні рухи земної кори
В.
рух літосферних плит
Г.
виверження вулканів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Червоне море є внутрішнім, знаходиться між тропічними пустелями, у нього не впадає жодна річка. Чому воно не може випаруватися і висохнути?
А.
отримує ропу з Мертвого моря
Б.
поповнюється підземними джерелами
В.
знаходиться в тектонічному розломі
Г.
сполучене протокою з Індійським океаном
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

У точках, що позначені на профілі місцевості, одночасно вимірюють атмосферний тиск. Укажіть точку, у якій тиск буде найбільшим.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Як називають підземні води, що навесні можуть з’являтися в підвалах будинків, погребах?
А.
ґрунтові
Б.
термальні
В.
артезіанські
Г.
міжпластові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Яку закономірність географічної оболонки відображено на рисунку?


А.
цілісність
Б.
ритмічність
В.
висотну поясність
Г.
широтну зональність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Яку область земної кулі називають Антарктикою?
А.
сукупність усіх островів материкового походження навколо Антарктиди
Б.
центральну частину Антарктиди з найнижчими температурами повітря
В.
прибережні води Світового океану навколо Антарктиди
Г.
Антарктиду разом з прибережними водами та прилеглими островами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Чому Австралію можна назвати «Європою навпаки»?
А.
у тектонічній будові материка немає платформи
Б.
річки завжди повноводні, а опадів випадає менше
В.
на півночі континенту тепліше, ніж на півдні
Г.
збереглися різні види копитних і хижих тварин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

На всіх материках, крім Африки, найвища точка знаходиться в складчастих областях. Кіліманджаро (5895 м) височить у межах давньої Африкано-Аравійської платформи. Як механізм утворення Кіліманджаро пояснює особливість її розташування?


А.
у зоні тектонічних розломів утворився вулканічний конус
Б.
унаслідок фізичного вивітрювання виник останець
В.
після відступу льодовика залишилося нагромадження валунів
Г.
у процесі водної ерозії на вододілі двох річок сформувався масив
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

У якому районі Землі сформувався клімат, показники якого відображено на кліматограмі


А.
Амазонія
Б.
Арктика
В.
Скандинавія
Г.
Середземномор’я
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Чому для Кордильєр Аляски характерне потужне гірське зледеніння?
А.
гори складені переважно магматичними та осадовими породами
Б.
це високі гори, розташовані в субарктичному кліматичному поясі
В.
на схилах гір багато витоків великих річок та їхніх приток
Г.
у горах зі зміною висоти змінюються природні комплекси
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Чим подібні природні ландшафти прерій Північної Америки та пампи Південної Америки?
А.
пустельними ландшафтами
Б.
плоскогірним рельєфом
В.
домінуванням трав
Г.
стадами бізонів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Якщо глобальне потепління зумовить підвищення температури повітря на планеті на кілька градусів, то на території Євразії
А.
межа арктичних пустель буде зміщуватися на південь
Б.
тундра поступово перетворюватиметься на лісотундру
В.
на місці степів поширюватимуться мішані та хвойні ліси
Г.
мусонні ліси витіснятимуть вологі екваторіальні ліси
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Яке твердження щодо географічного положення України є правильним?
А.
розташована в одній частині світу
Б.
омивається водами двох океанів, трьох морів
В.
знаходиться на стику трьох літосферних плит
Г.
розміщена в п’яти природних зонах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Проаналізуйте профіль поверхні території України, побудований уздовж умовної лінії, що з’єднує крайні західну та східну точки країни. Укажіть особливість рельєфу тієї частини території України, яку відображено на профілі.


А.
чергуються нагір’я, низовини та ділянки, опущені нижче рівня моря
Б.
переважають рівнини - височини й низовини, є гори середньої висоти
В.
високі гори переходять у низовину, а далі на схід - у височину
Г.
абсолютні висоти поверхні поступово зростають із заходу на схід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Розгляньте зображену на рисунку розу вітрів, побудовану за результатами спостережень за погодою в червні на одній з метеостанцій України. Визначте, яка погода переважала в цій місцевості протягом місяця.


А.
сонячна, без опадів, спекотна
Б.
безхмарна, вітряна, тепла
В.
хмарна, дощова, прохолодна
Г.
хмарна, безвітряна, холодна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Проаналізуйте карту України, на якій відображено інтенсивність процесів водної ерозії. Визначте основну особливість природи районів, у яких інтенсивно розвивалися яри.


А.
переважають каштанові ґрунти
Б.
поширені льодовикові відклади (морена)
В.
характерне бідне зволоження
Г.
у рельєфі домінують височини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Прочитайте уривок з літературного твору: «...цвіте, гойдається, наче хвилі, ковила, ...високо вверх підняв свої малинові китиці будяк, швидко набирає ріст коров'як, ...медвяно пахне всіяний тисячами дрібненьких білих квіточок великий кулястий кущ... І , здається, вітер наспівує: “Ой не цвіти буйним цвітом, зелений катране...“». Описана в уривку рослинність є типовою для


А.
полонин Чорногори
Б.
дібров Поділля
В.
степу Придніпров’я
Г.
дельти Дунаю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Яка особливість річок в Українських Карпатах є чинником розвитку гідроенергетики в цьому регіоні?
А.
формують широку заплаву
Б.
взимку не замерзають
В.
навесні виходять з берегів
Г.
мають великий похил
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Укажіть приклад раціонального природокористування.
А.
багаторазове використання води на підприємстві
Б.
насипання териконів поблизу вугільних шахт
В.
розорювання цілинних ділянок степу
Г.
поздовжня оранка схилів на полях
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Проаналізуйте діаграму зміни чисельності населення України в 1991-2016 рр. Яке поняття характеризує такий процес?


А.
«демографічний вибух»
Б.
«демографічна криза»
В.
субурбанізація
Г.
сальдо міграцій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Які чинники зумовили розміщення в Україні підприємств, на яких з імпортних комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку?
А.
транзитне розташування країни, значні площі земельних угідь
Б.
компактне розміщення міст, сприятлива екологічна ситуація
В.
кваліфіковані трудові ресурси, значний внутрішній попит
Г.
комбінування з металургійними заводами, маятникові міграції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Проаналізуйте статистичну інформацію щодо світового ринку нафти. 

Як виявлені тенденції зміни ціни та обсягу видобування нафти у світі вплинули на розвиток нафтової промисловості в Україні?


А.
збільшувався обсяг експорту сирої нафти з країни
Б.
збільшувався обсяг видобування нафти в країні
В.
зменшувалися витрати нафтопереробних підприємств
Г.
зменшувалися витрати на видобування нафти в країні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Укажіть центр виробництва шин в Україні.
А.
Харків
Б.
Миколаїв
В.
Біла Церква
Г.
Івано-Франківськ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Проаналізуйте розташування районів екологічної кризи в Дніпропетровській області. Визначте галузі господарства, підприємства яких спричинили надмірне забруднення навколишнього середовища в цих районах.


А.
гірничодобувна промисловість, чорна металургія
Б.
буровугільна промисловість, атомна енергетика
В.
гірничохімічна промисловість, гідроелектроенергетика
Г.
видобування сланцевого газу, важке машинобудування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Один з найбільших у Європі картонно-паперовий комбінат працює в м. Обухові поблизу Києва. Який із показників визначив його розташування в межах великої міської агломерації?
А.
середньорічна чисельність персоналу
Б.
потужності з переробки макулатури
В.
кількість силових електростанцій на комбінаті
Г.
вартість промислового обладнання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Прочитайте анонс статті, підготовленої до друку в газеті: «На модернізованому льонозаводі в місті Глухові (Сумська область) у 2016 році виготовлено 1000 т лляного полотна з глухівського льону врожаю 2015 року» . Доберіть заголовок до цієї статті.


А.
«Селяни Сумщини заробляють на експорті льону»
Б.
«Перший в Україні льонозавод запрацював на Сумщині»
В.
«Екзотична культура приживається на полях Сумщини»
Г.
«Відроджується льонарство в поліських районах Сумщини»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Проаналізуйте відображені на картограмі регіональні відмінності обсягів виробництва певного виду сільськогосподарської продукції (чим темніший колір, тим більший обсяг) та визначте цей вид продукції.


А.
соняшникове насіння
Б.
зерно кукурудзи
В.
молоко
Г.
вовна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Між якими видами економічної діяльності виробничі зв'язки з постачання сировини в Україні забезпечує переважно автомобільний транспорт?
А.
вирощування цукрових буряків - виробництво цукру
Б.
видобування нафти - виробництво нафтопродуктів
В.
видобування природного газу - виробництво електроенергії
Г.
виробництво коксу - виплавка чавуну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Територією якої області пролягає туристичний маршрут «Місто-курорт Хмільник («Радонова скарбниця») - музей-садиба М. Пирогова – найбільше в Україні скіфське городище (м. Немирів) - Млинарський комплекс на річці Південний Буг (с. Сокілець) - палац Потоцьких (м. Тульчин)»?


А.
Волинської
Б.
Вінницької
В.
Полтавської
Г.
Чернівецької
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Чим подібні на політичній карті світу всі сім країн, з якими Україна має спільний кордон?
А.
формою державного правління - це республіки
Б.
політико-територіальним устроєм - це федерації
В.
економічною системою - це країни планової економіки
Г.
географічним положенням - це приморські країни
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо запасів і щорічного видобутку вугілля й укажіть країну з найбільшим показником ресурсозабезпеченості.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Який показник, що характеризує населення світу, покладено в основу легенди даної карти (більша інтенсивність фону відповідає більшому значенню показника)?


А.
сумарний коефіцієнт народжуваності
Б.
густоту населення
В.
рівень урбанізації
Г.
частку зайнятих у сфері послуг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Чому північні країни Африки (Алжир, Єгипет) економічно більш розвинені, ніж країни Тропічної Африки?
А.
видобувають та експортують мідні й алюмінієві руди, алмази й золото
Б.
є великі земельні ресурси з родючими ґрунтами й високопродуктивними пасовищами
В.
мають вихід до Середземного моря та значні запаси нафти й природного газу
Г.
збирають три врожаї кави, какао, арахісу та контролюють світові ринки цих видів продовольства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Франція та Бельгія - високорозвинені країни, але Франція входить до «Великої сімки», а Бельгія належить до групи малих промисловорозвинених країн Європи. Зробіть висновок щодо участі цих країн у міжнародному поділі праці.
А.
Франція експортує готові промислові товари, а Бельгія - переважно сировину й напівфабрикати
Б.
Франція спеціалізується на виробництві різноманітних товарів і послуг, а Бельгія має вужчу спеціалізацію
В.
Франція має аграрно-індустріальну галузеву структуру національної економіки, а Бельгія - постіндустріальну
Г.
Франція експортує майже всі вироблені товари, а Бельгія виробляє продукцію для внутрішнього ринку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Чому в Бразилії, Аргентині, Австралії м'ясне скотарство є галуззю спеціалізації?
А.
країни компактно розташовані в Південній півкулі
Б.
завершується процес індустріалізації економіки
В.
зберігається другий тип відтворення населення
Г.
є великі площі продуктивних природних пасовищ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Що характерне для господарства території, виділеної штрихуванням на картосхемі Японії?


А.
розвиток мережі природоохоронних територій
Б.
висока концентрація промислового виробництва
В.
екстенсивне сільське господарство
Г.
розміщення найбільших гірничо-рудних підприємств
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Які чинники зумовили розвиток алюмінієвої промисловості в країнах Перської затоки (Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Катар, ін.)?
А.
приморське розташування країн, дешеві енергоресурси
Б.
розвиток літакобудування в цих країнах, іноземні інвестиції
В.
домінування пустельних ґрунтів, надлишок трудових ресурсів
Г.
будівництво потужних ГЕС, значні ресурси прісної води
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

У США автомобільний транспорт перевозить 25 % вантажів у межах країни, а у Великій Британії - 80 %. Чому значення автомобільного транспорту у внутрішніх перевезеннях вантажів у Великій Британії істотно більше, ніж у США?
А.
нижчий рівень економічного розвитку країни
Б.
більша кількість міст і міського населення
В.
більший тоннаж морського й річкового флоту
Г.
менша площа країни й середня відстань перевезень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Англійський учений Роберт Сміт у ХІХ ст. вперше звернув увагу на явище, наслідком якого є руйнування поверхні металевих конструкцій, знебарвлення фарби, усихання лісів. У своїй книзі він описав
А.
«парниковий ефект»
Б.
«озонові дірки»
В.
кислотні опади
Г.
радіоактивне забруднення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між зображеним на рисунку дорожнім знаком і країною, на території якої встановлено знаки такого зразка.


А.
Індія
Б.
Саудівська Аравія
В.
Бразилія
Г.
Канада
Д.
Нова Зеландія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть відповідність між водоймою та її функцією в господарстві України.
1.
річка Західний Буг
2.
Куяльницький лиман
3.
канал Дніпро - Кривий Ріг
4.
Дніпровське водосховище
А.
облаштування лінії державного кордону
Б.
формування грязелікувального курорту
В.
затоплення порогів для наскрізного річкового судноплавства
Г.
постачання води великим промисловим підприємствам
Д.
розвиток найбільшого в країні району штучного зрошення
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Доберіть для кожної області перспективний напрям розвитку альтернативної енергетики з урахуванням місцевих ресурсів.


1.
Рівненська
2.
Запорізька
3.
Хмельницька
4.
Донецька
А.
використання шахтного газу – метану
Б.
виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю) з ріпаку
В.
виробництво паливних брикетів і пелет з торфу й тирси
Г.
виробництво паливних гранул і брикетів з лушпиння соняшника
Д.
будівництво геотермальних електростанцій
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Для кожної галузі промисловості визначте проблему, що зменшує її потенційні можливості розвитку в Україні на сучасному етапі.
1.
точне машинобудування
2.
бавовняна промисловість
3.
нафтовидобувна промисловість
4.
плодоовочеконсервна промисловість
А.
виснаження легкодоступних сировинних ресурсів
Б.
повна залежність від імпорту сировини
В.
сезонний характер більшості виробництв
Г.
недостатній розвиток інноваційної інфраструктури (мережі технопарків)
Д.
висока енергомісткість виробництва
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

За даними таблиці визначте для кожного показника, що характеризує населення умовної країни, хід його обчислення.


1.
кількість народжених
2.
коефіцієнт природного приросту
3.
сальдо зовнішніх міграцій
4.
рівень урбанізації
А.
10,8 - 10,6 = 0,2 (%)
Б.
0,0108 Х 34 000 000 = 367 200 (осіб)
В.
13 000 - 12 000 = 1 000 (осіб)
Г.
28 000 000 / 34 000 000 Х 100 = 82 (%)
Д.
28 000 000 - 6 000 000 = 22 000 000 (осіб)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Визначте країну Європи за особливістю територіальної структури її промисловості.
1.
більшість великих промислових об'єктів сконцентровано на заході країни - у Прирейнському районі
2.
домінуючу роль у виробництві промислової продукції відіграє південь країни, насамперед Верхня Сілезія
3.
основні виробничі потужності зосереджені на півночі країни в промисловому трикутнику «Мілан - Турин - Генуя»
4.
більше 70 % промислових виробництв розташовані на схід від лінії Марсель - Гавр
А.
Велика Британія
Б.
Італія
В.
Німеччина
Г.
Франція
Д.
Польща
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Визначте відстань від точки Б до екватора (у градусах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 58

Визначте географічну довготу точки А.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 58

Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у точці В відстає порівняно з місцевим часом у точці Г.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 58

Визначте азимут, за яким літак летітиме з точки А до точки Б найкоротшим шляхом.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 58

Визначте негативні наслідки вирубування лісів на південних схилах Гімалаїв.
1.
більша активність сейсмічних явищ
2.
потужніші повені й паводки на річках
3.
інтенсивніше змивання ґрунтів
4.
більша загроза зсувів
5.
істотне підвищення середньорічної температури повітря
6.
менша кількість і потужність селів
7.
більший рекреаційний потенціал регіону


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 58

Проаналізуйте відображену на діаграмі структуру ґрунтів в одному з регіонів України. Змоделюйте комплекс найбільш доцільних заходів, спрямованих на збереження та поліпшення родючості земельних угідь у цьому регіоні.


1.
модернізація зрошувальних систем
2.
осушення заболочених ділянок
3.
природне відновлення дібров
4.
насадження лісосмуг
5.
вапнування кислих ґрунтів
6.
гіпсування солонців
7.
рекультивація торфовищ


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 58

Визначте характерні риси процесу урбанізації в Україні.
1.
темпи зменшення чисельності населення в країні сповільнюються
2.
старіння населення в країні спричинене низькою народжуваністю
3.
понад дві третини населення країни проживає в міських населених пунктах
4.
столиця утворює «зону притягання» і формує агломерацію
5.
найменш заселеними є гірські райони Українських Карпат
6.
найменша частка міського населення характерна для західних областей
7.
за межами країни працює кілька мільйонів трудових мігрантів


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 58

Які чинники зумовили розташування основних підприємств авіакосмічної промисловості в найбільших містах України - Києві, Харкові та Дніпрі?
1.
розміщення цих міст в одному промисловому районі
2.
розробка поблизу міст родовищ руд кольорових металів
3.
збільшення в містах потужностей з виробництва титану
4.
надлишок виробленої на місцевих АЕС дешевої електроенергії
5.
створення в містах науково-дослідницької та конструкторської баз
6.
підготовка в навчальних закладах цих міст кваліфікованих працівників
7.
розвиток у містах інфраструктури для кооперування підприємств галузі


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 58

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо основних імпортерів продукції сільського господарства з України (2015 р.). Визначте особливості географічної структури експорту української аграрної продукції.


1.
продукцію сільського господарства з України імпортують лише десять країн світу
2.
найбільше імпортують української аграрної продукції дві країни з найбільшою кількістю населення
3.
основними імпортерами сільськогосподарської продукції з України є високорозвинені країни
4.
серед десяти найбільших імпортерів української аграрної продукції немає країн Америки
5.
найбільше споживають українського продовольства країни СНД
6.
країни Євросоюзу імпортують аграрної продукції з України більше, ніж Росія
7.
імпортерами продукції сільського господарства з України є ті країни, у яких національною валютою є долар США


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 58

У структурі товарного експорту Китаю постійно зростає частка електроніки, побутової техніки (більше 30%). Що зумовило стрімкий вихід на світові ринки китайських виробників цієї продукції?
1.
державна форма власності на всіх підприємствах
2.
ефективна демографічна політика
3.
велика кількість кваліфікованої робочої сили
4.
випереджальний розвиток чорної металургії
5.
розвиток інфраструктури в спеціальних економічних зонах
6.
вирішення енергетичної та екологічної проблем
7.
залучення іноземних інвестицій та імпорт технологій


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine