Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Яке значення першої навколосвітньої експедиції, очолюваної Фернаном Магелланом?
А.
доведено, що Земля має кулясту форму
Б.
створено першу географічну карту світу
В.
відкрито європейцями нову частину світу
Г.
виокремлено шість материків і чотири океани
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

У якій точці на поверхні Землі сонце двічі на рік буває в зеніті?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Розгляньте фрагмент топографічної карти. Визначте, що заважає жителям навколишніх сіл облаштовувати місця відпочинку на березі озера Глибоке.


А.
густі зарослі чагарників
Б.
обривисті береги
В.
заболоченість місцевості
Г.
розростання яру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Унаслідок якого процесу виникла сейсмічна зона Тихоокеанського «вогняного кільця»
А.
кругообігу води в природі
Б.
руху літосферних плит
В.
глобального потепління
Г.
екологічної кризи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Укажіть ознаку наближення цунамі до берега океанічної затоки.
А.
на поверхні води понад добу є хвилі
Б.
біля берега інтенсивно намивається пляж
В.
на світанку приплив змінюється відпливом
Г.
вода відступає від берега на сотні метрів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Які характеристики річки залежать від кліматичних умов тієї території, де сформувався її басейн?
А.
ширина й глибина річища
Б.
тривалість повені й межені
В.
напрямок і швидкість течії
Г.
форма й розмір дельти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

У пунктах, позначених на рисунку, виміряно температуру повітря. Інверсії температур у цій місцевості не виявлено. Визначте послідовність пунктів, що відображатиме зростання температури (від найнижчої до найвищої).


А.
1→2 →3
Б.
2 → 3 → 4
В.
3 → 2 → 1
Г.
4 → З → 2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Для росту коралів оптимальними є такі умови: середньорічна температура води +25...+30 С, солоність 33-40 % , багато світла й кисню. Визначте район інтенсивного росту коралових рифів.
А.
шельф Південно-Східної Азії та Східної Австралії
Б.
улоговини Атлантичного та Індійського океанів
В.
межі Південноамериканської літосферної плити
Г.
серединно-океанічні хребти в центрі Арктики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

У більшості ландшафтів відбуваються сезонні зміни не лише їхнього зовнішнього вигляду, але й інтенсивності природних процесів. Про яку закономірність географічної оболонки йдеться?
А.
цілісність
Б.
ритмічність
В.
широтну зональність
Г.
висотну поясність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

У якій півкулі відносно екватора розташована Антарктида?
А.
Західній
Б.
Східній
В.
Північній
Г.
Південній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

У пустелі Сахара лише 25 % поверхні вкриті пісками. Які ландшафти займають 70 % цієї території?
А.
глинисті рівнини й кам'янисті плато
Б.
типові солончаки й солоні озера
В.
оазиси з плантаціями кокосової пальми
Г.
промислові об'єкти та населені пункти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Проаналізуйте текст: «Тут усе не так, як ми звикли бачити: молодий місяць на небі висить уверх “рогами”, у червні можна порадіти першому снігу, на півдні прохолодніше, ніж на півночі, і навіть раковина молюска закручується не за годинниковою стрілкою, а проти...». У якому регіоні світу можна спостерігати такі явища?


А.
Південній Азії
Б.
Північній Африці
В.
Арктиці
Г.
Австралії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Визначте наслідок опускання північної окраїни Північноамериканської платформи.
А.
сформувався покривний льодовик на острові Гренландія
Б.
зрівнялися за висотою гори Кордильєри й Аппалачі
В.
утворилися острови Канадського Арктичного архіпелагу
Г.
збільшилася кількість природних зон і висотних поясів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Гірською долиною прокладено дорогу. У кількох місцях дорога проходить між залізобетонними рамами або кам'яними арками-опорами, на яких закріплено міцне перекриття, подібне до лотка (див. рис.). Про яку особливість цієї місцевості свідчать такі конструкції?


А.
дорогу прокладено на ділянці з карстом
Б.
через дорогу в долину періодично сходять селі
В.
дорога проходить уздовж річки з паводковим режимом
Г.
уздовж дороги проходять міграційні шляхи тварин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Що спричиняє заболочування великих площ у природних зонах тундри й тайги Євразії та Північної Америки?
А.
низовинний рельєф, надмірне зволоження
Б.
водопроникні гірські породи, трав'яниста рослинність
В.
значні запаси торфу, континентальний клімат
Г.
підзолисті ґрунти, розріджений рослинний покрив
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Яке твердження щодо економіко-географічного положення України є правильним?
А.
межує з високорозвиненими країнами Європи й Азії
Б.
по Дунаю має вихід до узбережжя Балтійського моря
В.
територією проходять міжнародні транспортні коридори
Г.
функціонують найбільші порти Середземноморського басейну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Розгляньте зображений на рисунку профіль рельєфу території України, побудований уздовж лінії, що з’єднує дві протилежні крайні точки країни.

Профіль зорієнтований так, що пункт 1 знаходиться


А.
біля села Соломонового на Закарпатті
Б.
на півночі Чернігівської області
В.
на мисі Сарич
Г.
на сході Луганської області
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Яка особливість кліматотворення на території України зумовлена її розташуванням переважно в помірному поясі?
А.
сумарна сонячна радіація змінюється за сезонами
Б.
середньорічні показники радіаційного балансу від,ємні
В.
на погоду впливають лише континентальні повітряні маси
Г.
проходження циклонів є аномальним стихійним явищем
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Інформація про який компонент природного комплексу дає змогу з високою ймовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці?
А.
рельєф: плоскохвилястий, місцями погорбований
Б.
поверхневі води: мала річка з ознаками обміління
В.
природна рослинність: злаки (ковила, типчак)
Г.
тваринний світ: по кілька видів гризунів і птахів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Клімат на півночі України цілком придатний для зростання широколистяних дерев із розвиненою кроною. Чому в лісах Полісся сосен більше, ніж дубів?
А.
у рельєфі цієї зони переважають височини, зрізані річковими долинами
Б.
поширені тут піски й супіски бідні на елементи мінерального живлення
В.
незначні запаси підземних вод є джерелом живлення річок та озер
Г.
низькі температури спричиняють утворення багаторічної мерзлоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Прочитайте уривок з літературного твору й визначте правильну характеристику річки: «Хата наша стоїть над балкою, за хатою крутий спуск до річки... Берег зелений, осока, латаття, і серед густої трави - неначе слонова спина. Горбом виступає камінь-валун. Це починається брід. Річка тут широко розливається по кам’яному ложу, плюскотить... Погравшись на сонці, вода падає в протоку і сварливо булькоче десь під камінням».


А.
у річищі виходять на поверхню кристалічні породи щита
Б.
у долині річки відкладені потужні пласти алювіальних порід
В.
річка сформувала долину в товщі лесових відкладень
Г.
річковою долиною є розмитий у вапнякових породах яр
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

В одному з міст України функціонує підприємство, яке істотно забруднює атмосферне повітря. Яке джерело інформації необхідно використати, щоб оселитися в більш екологічно безпечній частині цього міста?
А.
графіки середньомісячних температур повітря
Б.
діаграми середньомісячної кількості опадів
В.
таблиці фенологічних спостережень
Г.
рози вітрів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Яке твердження характеризує процес урбанізації в Україні?
А.
темпи приросту міського населення помітно зменшилися
Б.
серед міських жителів зменшується частка безробітних
В.
міське населення зайняте переважно у сфері послуг
Г.
більшість національних меншин мешкає в містах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Чому на карті України для позначення трьох вугленосних басейнів використано два умовні знаки?


А.
один басейн розробляють, а два - перспективні
Б.
один басейн буровугільний, а два - кам'яновугільні
В.
у двох басейнах - кар'єрний спосіб видобування, а в одному - шахтний
Г.
у двох басейнах видобувають коксівне вугілля для металургії, а в одному - антрацитове для ТЕС
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Який чинник визначив спеціалізацію Криворізького промислового вузла?
А.
розташування міста на двох берегах річки Дніпро
Б.
збільшення в місті кількості працездатного населення
В.
розроблення біля міста родовищ корисних копалин
Г.
формування в місті потужної науково-дослідної бази
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Який з наведених висновків, зроблених на основі аналізу показників звітності підприємства, є правильним: «Полтавський автоагрегатний завод (ПААЗ), що входить до групи підприємств «АвтоКрАЗ», у 2016 р. збільшив обсяг реалізованої гальмівної апаратури для великих вантажних автомобілів на 8,5% порівняно з 2015 р., а частка експорту цієї продукції збільшилася на 3,6%».


А.
збільшився обсяг виробництва автомобілів ПАТ «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук) з використанням комплектуючих ПААЗ
Б.
на Кременчуцькому автозаводі зменшився попит на комплектуючі з ПААЗ
В.
комбінування виробництва автомобілів КрАЗ та комплектуючих до них, вироблених на ПААЗ, є неефективним
Г.
ПААЗ відмовився від партнерства з ПАТ «АвтоКрАЗ» і переорієнтувався на зовнішні ринки збуту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Які виробництва мають найвищий рівень концентрації в Києві та Харкові?
А.
штучних і синтетичних волокон
Б.
синтетичного каучуку й шин
В.
азотних і фосфорних мінеральних добрив
Г.
фармацевтичних продуктів і препаратів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Чим зумовлене спрямування іноземних інвестицій у розвиток швейного виробництва в малих і середніх містах України?
А.
наближенням до текстильних фабрик
Б.
нижчою вартістю робочої сили
В.
кооперуванням з народними промислами
Г.
сприятливішою екологічною ситуацією
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Укажіть галузь харчової промисловості, сировинну базу якої відображено на картограмі.


А.
цукрова
Б.
кондитерська
В.
олійно-жирова
Г.
крохмале-патокова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Автомобільний транспорт в Україні є оптимальним для забезпечення виробничих зв’язків із сировинною зоною підприємств
А.
цукрової промисловості
Б.
нафтопереробної промисловості
В.
чорної металургії
Г.
теплоелектроенергетики
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Визначте вид обладнання, розташування якого можна спрогнозувати, якщо на картодіаграмі України позначити наведену в таблиці інформацію.


А.
вітрогенератори
Б.
опріснювачі води
В.
біогазові установки
Г.
геотермальні насоси
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Прочитайте текст із соціальних мереж: «Стільки вражень: спускався в Перлинову печеру, блукав з компасом біля Невицького замку, сплавився на байдарці по Чорній Тисі, верхи на коні проїхав стежками букового пралісу, сфотографував свій рюкзак біля стели «Географічний центр Європи»,...»

У якій області України відпочивав турист?


А.
Одеській
Б.
Черкаській
В.
Чернігівській
Г.
Закарпатській
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Який компонент території держави має Україна на відміну від Білорусі, Словаччини й Угорщини?
А.
суходіл з його надрами
Б.
внутрішні води
В.
територіальні води
Г.
повітряний простір
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Середня тривалість життя в одній із країн, що розвивається, - 47 років (46,2 років живуть чоловіки і 48,6 років - жінки), природний приріст становить 19 %. Установіть схожість демографічних показників цієї країни з Україною.
А.
середня тривалість життя не перевищує 50 років
Б.
тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків
В.
народжуваність перевищує смертність
Г.
частка дітей у кілька разів більша, ніж літніх людей
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Проаналізуйте таблицю й укажіть правильне твердження щодо взаємозв’язку між статистичними показниками трьох країн.


А.
чим більша площа країни, тим більший обсяг вироблених товарів і послуг
Б.
збільшення чисельності населення є основним чинником зростання ВВП країни
В.
рівень матеріального достатку жителів країни залежить від співвідношення її площі й населення
Г.
економічний добробут визначається співвідношенням ВВП та кількості населення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Який вид діяльності є одним із основних чинників перетворення депресивних районів національних окраїн у Великій Британії (Північна Ірландія, Шотландія, Уельс) на сучасні території інтенсивного економічного розвитку?
А.
розроблення родовищ кам’яного вугілля
Б.
виробництво вовняних і лляних тканин
В.
виробництво електронних компонентів
Г.
освоєння рекреаційних ресурсів узбереж
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Чому атомні електростанції (АЕС) є привабливим джерелом електричної енергії в Китаї?
А.
немає значних запасів паливних корисних копалин та гідроенергії
Б.
недостатньо енергетичних ресурсів у районах концентрації виробництва
В.
неможливо задовольнити попит за рахунок лише малих ГЕС і ТЕС
Г.
недоступні для освоєння альтернативні (відновлювані) джерела енергії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Укажіть ознаку, що об'єднує позначені на картосхемі країни Африки.


А.
видобування та експорт нафти
Б.
вирощування на експорт цукрової тростини
В.
випасання овець та експорт вовни
Г.
заготівля та експорт цінних видів деревини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Для якого регіону світу характерним напрямом розвитку чорної металургії є створення мережі невеликих заводів, що для виплавлення металу використовують лише вторинні ресурси (металобрухт)?
А.
Східної Африки
Б.
Центральної Америки
В.
Західної Європи
Г.
Південної Азії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Два регіони світу знаходяться приблизно на одній географічній широті, однак мають різну спеціалізацію рослинництва й тваринництва (див. таблицю).

Визначте основний чинник, що зумовлює такі відмінності.


А.
рельєф території
Б.
мінеральні ресурси
В.
теплозабезпеченість
Г.
ступінь зволоженості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Який напрямок має головний «повітряний міст» (повітряний шлях сполучення) світу?
А.
США ↔ Південна Америка
Б.
Європа ↔ Північна Америка
В.
Східна Азія ↔ Океанія
Г.
Західна Європа ↔ Східна Європа
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Науковці прогнозують пришвидшення танення льодовиків унаслідок глобального потепління. Як упливають такі прогнози на ринки нерухомості, передусім житла?
А.
зменшується попит на житлові споруди, розташовані на низинних морських берегах
Б.
збільшується попит на житло й земельні ділянки на океанічних островах
В.
знижуються ціни на житло в помірному поясі та зростають в тропічних широтах
Г.
зростають ціни на житло, розташоване на штучно створених ділянках суходолу вздовж морських узбереж
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Яке рослинне угруповання визначає ареал поширення тварини в природі?
1.
коала
2.
велика панда
3.
північний олень
4.
жирафа
А.
ліс із бамбуковим підліском
Б.
рідколісся переважно з акацій
В.
евкаліптовий ліс
Г.
мохово-лишайникова тундра
Д.
ковилово-типчаковий степ
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Визначте для кожного позначеного на карті природного регіону України актуальну тему науково-практичної конференції.


А.
«Залісення розвіюваних нижньо-дніпровських пісків»
Б.
«Ландшафти басейну річки Прип’яті: постчорнобильський період»
В.
«Деградація ялицевих і смерекових лісів: причини й наслідки»
Г.
«Природне відновлення дібров Поділля»
Д.
«Досвід лісорозведення на яйлах»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть для кожного підприємства основний чинник його розташування в Україні.
1.
текстильна фабрика, м. Тернопіль
2.
нафтопереробний комбінат, м. Кременчук
3.
цементний завод, м. Здолбунів
4.
теплоелектроцентраль (ТЕЦ), м. Київ
А.
трудовий
Б.
сировинний
В.
транспортний
Г.
природних умов
Д.
споживчий
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Доберіть до кожної характеристики демографічної ситуації в одному з регіонів України відповідний напрям регіональної економічної політики.
1.
депопуляція населення
2.
субурбанізація
3.
рурбанізація
4.
старіння населення
А.
розташування нових підприємств у великих селах
Б.
стимулювання автоматизації, роботизації виробництва
В.
розвиток приміського транспорту
Г.
розширення мережі соціальних служб для літніх людей
Д.
збільшення кількості освітніх закладів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між характерною рисою економіки Сполучених Штатів Америки та її проявом.
1.
постіндустріальна структура економіки
2.
висока концентрація виробництва й капіталу
3.
істотні внутрішні відмінності в розташуванні виробництва
4.
розвиток бізнесу та встановлення міського способу життя в передмістях і за межами агломерацій
А.
серед 500 найбільших ТНК світу майже половина - американські
Б.
світова першість за чисельністю наукового та інженерного персоналу
В.
тваринницькі ферми - переважно вузькоспеціалізовані підприємства
Г.
Атлантичне узбережжя - це 2 % площі країни та понад 20 % виробленої в країні промислової продукції
Д.
власний автомобіль - американська реальність, традиція, елемент престижу
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Визначте країну за особливістю територіальної структури її промисловості.
1.
три четверті промислової продукції виробляється в межах Тихоокеанського промислового поясу
2.
важка промисловість (аналог Руру) зосереджена на північному сході країни в Дамодарській долині й на плато Чхота-Наґпур
3.
основні виробничі потужності зосереджені в «обжитій» частині країни - головному промисловому поясі вздовж південного кордону
4.
найбільша концентрація промислового виробництва - на півночі країни, що є складовою «центральної осі розвитку» регіону
А.
Італія
Б.
Канада
В.
Індія
Г.
Росія
Д.
Японія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Визначте відстань від точки А до Гринвіцького меридіану (у градусах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 58

Визначте географічну широту точки В.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 58

Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у точці Г відстає порівняно з місцевим часом у точці Б.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 58

Визначте азимут, за яким літак з точки Г летітиме найкоротшим шляхом до точки В.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 58

Які три твердження є достатнім обґрунтуванням того, що відображені на кліматограмі показники характеризують субекваторіальний клімат Південної півкулі?


1.
середньомісячна температура повітря вища +20 С ̊
2.
середня липнева температура повітря становить + 28 С ̊
3.
річна амплітуда коливань середньомісячних температур повітря досягає 30 ̊
4.
у грудні, січні, лютому тепліше, ніж у червні, липні, серпні
5.
найтепліші місяці року є найбільш засушливими
6.
узимку (з червня до вересня) опадів менше, ніж улітку
7.
протягом кількох місяців підряд випадає однакова кількість опадів


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 58

За 100 років уміст гумусу в ґрунтах України зменшився майже на третину. Щоб зупинити цей процес, необхідно вжити таких заходів:
1.
здійснювати моніторинг стану ґрунтів
2.
зменшувати обсяги внесення органічних добрив
3.
дотримуватися сівозмін
4.
упроваджувати протиерозійні засоби обробітку земель
5.
вирощувати на кожному полі лише одну культуру впродовж кількох років
6.
сіяти технічні культури (ріпак, соняшник тощо) замість зернових
7.
заборонити зрошення орних земель


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 58

Аналітики попереджають про необхідність призупинення високих темпів депопуляції населення в Чернігівській області. Які характеристики населення області доцільно використати як аргументи неможливого швидкого (протягом кількох років) подолання «демографічної кризи»
1.
щільність населення становить 33 особи/км2
2.
смертність стабільно перевищує народжуваність з 1979 р.
3.
коефіцієнт народжуваності змінився з 9,2 % у 2010 р. до 8,2 % у 2016 р.
4.
середній вік померлих чоловіків - 66 років, жінок - 77 років
5.
природний приріст за останні п’ять років знизився з -10 % до -1 1 %
6.
міграційний приріст населення становить до 1000 осіб/рік
7.
частка міського населення в області (63,8 %) нижча, ніж в Україні


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 58

Які чинники зумовили прихід у західні області України на початку ХХІ ст. потужної транснаціональної корпорації в галузі деревообробки «Swiss Krono Group»?
1.
прикордонне географічне розташування регіону
2.
забезпеченість виробництва місцевою сировиною
3.
траси магістральних нафто- і газопроводів
4.
переважання в структурі населення чоловіків
5.
висока заробітна плата працівників галузі в регіоні
6.
можливість імпорту деревини з країн Азії та Африки
7.
можливість експорту продукції до країн Європи


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 58

Проаналізуйте склад груп 10 країн-лідерів за обсягом виплавлення первинного алюмінію (млн т) у 1970 і в 2014 роках. Зробіть висновки щодо основних тенденцій розвитку виробництва алюмінію в цих країнах.


1.
усі високорозвинені країни зберегли лідерство у світовому виробництві
2.
США наростили виробництво й витіснили з ринку Канаду
3.
сучасна група лідерів - це країни з потужною атомною енергетикою
4.
частка Китаю у світовому виробництві зросла з 1 % до 47 %
5.
серед країн-лідерів з'явилися нафтовидобувні країни Перської затоки з дешевими енергоресурсами
6.
із шести країн «Великої сімки» у групі лідерів залишилося дві
7.
країни-лідери розташовані на шести материках


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 58

Порівняйте місце Франції та України в міжнародному поділі праці. Визначте види діяльності, для розвитку яких в Україні вигідно використати сучасні технології з Франції та досвід їх упровадження в цій країні.
1.
освоєння родовищ нафти й газу на морському шельфі
2.
залучення інвестицій у будівництво припливних електростанцій
3.
упровадження безпечних технологій зберігання радіоактивних відходів
4.
кооперування у виробництві авіаційної техніки та освоєнні космосу
5.
переведення тваринництва на екстенсивний шлях розвитку
6.
прокладення міжконтинентальних підводних трубопроводів
7.
розвиток інфраструктури гостинності в туристичних центрах і районах


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію