Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Північний Льодовитий океан досліджувала експедиція під керівництвом


А.
Д. Кука
Б.
Х. Колумба
В.
Ф. Магеллана
Г.
Ф. Нансена
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Наслідком обертання Землі навколо своєї осі є


А.
зміна пір року
Б.
зміна дня й ночі
В.
широтна зональність у природі
Г.
нахил земної осі до площини орбіти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Відстань уздовж стежки від річки Андоги до загону для худоби біля села Мостище виміряно на карті й зіставлено з лінійним масштабом. Використовуючи рисунок, визначте цю відстань (у метрах).


А.
450
Б.
510
В.
560
Г.
640
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Які гірські породи утворилися в процесі вкорінення магми в товщу земної кори по розломах?


А.
нафта й природний газ
Б.
кам’яне й буре вугілля
В.
мідні й кобальтові руди
Г.
алюмінієві й марганцеві руди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Напрямок та характер течії річки залежить передусім від


А.
рельєфу місцевості
Б.
кліматичних умов
В.
режиму живлення
Г.
типу ґрунтів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Визначте картографічне зображення Гібралтарської протоки.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

За даними таблиці визначте річну амплітуду середньомісячних температур повітря в одному з пунктів спостереження в Україні.


А.
–6°
Б.
В.
16°
Г.
26°
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

У якому географічному поясі сформувалося найбільше природних зон?


А.
екваторіальному
Б.
субекваторіальному
В.
помірному
Г.
субарктичному
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Укажіть правильне визначення поняття «атоли».


А.
невеликі за площею острови материкового походження
Б.
діючі вулкани на дні океанів, що утворюють архіпелаги островів
В.
дрібні острови в океанах, позбавлені рослинності й незаселені людьми
Г.
коралові острови кільцеподібної форми з мілководною лагуною посередині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Найбільший за площею район екваторіальних лісів сформувався


А.
в басейні річки Амазонки
Б.
на узбережжі Карибського моря
В.
на південному сході Африки
Г.
в міжгірних долинах Гімалаїв і Тибету
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Який географічний об’єкт розташований на місці тектонічного розлому (грабена), що утворився в результаті відокремлення Аравійського півострова від Африканського материка?


А.
Середземне море
Б.
протока Босфор
В.
Гвінейська затока
Г.
Червоне море
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Найпівденнішу точку Антарктиди на карті позначено буквою


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Які тектонічні структури в Євразії пов’язані з двома найбільшими нафто-газоносними басейнами планети?


А.
Індостанська та Південно-Китайська докембрійські платформи
Б.
Месопотамський прогин та Західносибірська молода платформа
В.
Балтійський та Український щити Східноєвропейської платформи
Г.
передгірні прогини в Тихоокеанській області кайнозойської складчастості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Для якої кліматичної області Північної Америки характерні відображені на кліматодіаграмі показники?


А.
помірного морського клімату
Б.
помірного мусонного клімату
В.
тропічного вологого клімату
Г.
субтропічного континентального клімату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Чому в Австралії поверхневий стік найменший з-поміж усіх материків (приблизно 10 % атмосферних опадів потрапляє до річок та інших водойм)?


А.
повсюди виходить на поверхню кристалічний фундамент докембрійської платформи
Б.
основним вододілом є розташоване в середній частині материка плоскогір’я
В.
характерні високі показники випаровування та поглинання вод гірськими породами
Г.
річки живляться переважно талими льодовиковими та підземними водами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Найближчим до столиці України є державний кордон з (із)


А.
Словаччиною
Б.
Білоруссю
В.
Польщею
Г.
Молдовою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Науковці розрахували, що рівнинна частина території України піднята над рівнем моря в середньому на 175 м. Який висновок ґрунтується на такому результаті обчислень?


А.
поверхня вирівняна, майже плоска
Б.
домінує височинний рельєф
В.
височини чергуються з плоскогір’ями
Г.
у рельєфі переважають низовини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Який чинник зумовлює характер вітрового режиму в Україні?


А.
положення України щодо центрів атмосферного тиску
Б.
збільшення сумарної сонячної радіації з півночі на південь
В.
чітко виражена сезонність погодних умов на території країни
Г.
поширення в Україні погодних явищ аномального характеру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Більшість озер в Україні виникли в


А.
тектонічних грабенах і прогинах
Б.
кратерах згаслих вулканів
В.
льодовикових карах на схилах гір
Г.
старицях і зниженнях на заплавах річок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

У якій області України склалася відображена на діаграмі структура земельних угідь?


А.
Харківській
Б.
Івано-Франківській
В.
Запорізькій
Г.
Миколаївській
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Географічні назви часто пов’язані з особливостями ландшафтів. Укажіть природний комплекс, у якому розташовано населені пункти: Соснівка, Діброва, Борове, Берестяне, Вільшанка, Купина?


А.
степ
Б.
лісостеп
В.
мішані ліси
Г.
Українські Карпати
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

За якою ознакою можна зробити припущення щодо опускання узбережжя Чорного моря.


А.
зміна напрямку морських течій
Б.
утворення заток-лиманів
В.
утворення піщаних морських пляжів
Г.
зменшення об’єму річкового стоку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

У структурі зайнятості населення України переважає кількість зайнятих у сфері послуг (60 %). Чому за такої умови Україна не належить до постіндустріальних країн?


А.
більшість зайнятих у сфері послуг працює в іноземних компаніях
Б.
низький показник зайнятості у сфері науки та інноваційних галузях
В.
більшість зайнятих у сфері послуг перебувають на державній службі
Г.
незначна кількість зайнятих у торгівлі та громадському харчуванні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Які два основні критерії впливали на розташування атомних електростанцій в окремих регіонах України?


А.
родовища уранової руди та підприємства для переробки її на ядерне паливо
Б.
високий попит на електроенергію в регіоні та проблема забезпечення паливом
В.
значна кількість кваліфікованих кадрів і формування центру науково-дослідних робіт
Г.
потужні лінії електропередач та незначна кількість великих природних водойм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Укажіть основну причину розташування в Запоріжжі титаномагнієвого комбінату.


А.
розроблення родовищ Криворізького басейну
Б.
близьке розташування потужних електростанцій
В.
можливість кооперування з підприємствами Нікополя й Дніпра
Г.
орієнтування на експорт продукції водним транспортом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

На основі оцінки територіальної структури машинобудування в Україні визначте шляхи її оптимізації.


А.
пришвидшувати розвиток важкого машинобудування на заході країни
Б.
рівномірно розміщувати підприємства галузі в усіх великих містах
В.
концентрувати основні виробництва в столичній агломерації
Г.
спрямовувати нові виробництва в малі й середні міста
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Який вид економічної діяльності характерний для підприємств, що розміщені в позначених на карті промислових центрах?


А.
добування корисних копалин і розроблення кар’єрів
Б.
виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів
В.
виробництво штучних і синтетичних волокон
Г.
виробництво коксу та коксо-продуктів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Які об’єкти є визначальними для розміщення підприємств цементної промисловості в Україні?


А.
родовища сировини
Б.
річки, водосховища
В.
траси газопроводів
Г.
потужні гідроелектростанції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Укажіть правильне поєднання «сільськогосподарська культура – природна зона з оптимальними агрокліматичними ресурсами – економічний район України, що спеціалізується на її вирощуванні».


А.
соняшник – степ – Причорноморський
Б.
льон-довгунець – широколисті ліси – Центральний
В.
гречка – мішані ліси – Подільський
Г.
цукровий буряк – лісостеп – Карпатський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Чому підприємства цукрової та спиртової галузей промисловості розміщують зазвичай у невеликих за людністю населених пунктах?


А.
достатньо споживачів продукції цих галузей
Б.
є можливість використовувати місцеві природні ресурси
В.
такі поселення розташовані в межах великих агломерацій
Г.
підприємства максимально наближені до джерел сировини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Які магістралі позначено на карті?


А.
автомобільні шляхи
Б.
швидкісні залізниці
В.
нафтопроводи
Г.
газопроводи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Територією якої області України пролягає одноденний екскурсійний автобусний тур вихідного дня «Гранітний шлях»: Київ – Коростишів – Володарськ-Волинський – Коростень – Київ?


А.
Чернігівської
Б.
Полтавської
В.
Черкаської
Г.
Житомирської
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Якою буквою позначено країну «Великої сімки»?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Проаналізуйте наведені в таблиці коефіцієнти народжуваності та смертності окремих країн світу та вкажіть країну, у якій спостерігається депопуляція населення.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Укажіть великий промисловий район світу, основою якого є взаємопов’язані виробництва чорної металургії, важкого машинобудування та хімічної індустрії.


А.
Верхньосілезький (Польща)
Б.
Каліфорнійський (США)
В.
Прикарпатський (Україна)
Г.
Поволзький (Російська Федерація)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

На карті позначено основні родовища


А.
мідних руд
Б.
титанових руд
В.
алюмінієвих руд
Г.
природного газу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Основним чинником розміщення найбільших нафтопереробних комбінатів у містах України, Білорусі й Польщі є


А.
наявність родовищ нафти поблизу міста
Б.
транспортно-географічне положення міста
В.
кооперування з металургійним підприємством у місті
Г.
велика кількість населення в місті більше 500 000 жителів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Укажіть головну рису територіальної структури промисловості країн Латинської Америки.


А.
загальне зміщення економічної діяльності до океанічного узбережжя
Б.
концентрація товарного виробництва в технопарках і технополісах
В.
рівномірне розташування по всій території промислових центрів і вузлів
Г.
формування промислових районів уздовж річок і ліній державних кордонів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції є США, Китай, Бразилія, Індія. Що є характерним для всіх цих країн?


А.
аграрна та аграрно-індустріальна структура економіки
Б.
великі розміри території та велика кількість населення
В.
незначна місткість внутрішнього споживчого ринку
Г.
екстенсивний шлях розвитку аграрного виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Річковий транспорт здійснює міжнародні перевезення річками


А.
Дунай, Рейн
Б.
Міссісіпі, Муррей
В.
Хуанхе, Янцзи
Г.
Волга, Єнісей
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Чому Китай займає перше місце в світі за викидами вуглекислого газу в атмосферу?


А.
розміщена половина нафтопереробних комбінатів світу
Б.
для виробництва біопалива використовують цукрову тростину
В.
теплова енергетика є основою паливно-енергетичного балансу
Г.
швидкими темпами розвивається гірничодобувна промисловість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Що є проявом міжнародної економічної інтеграції?


А.
зростання частки сфери послуг у структурі світової економіки
Б.
становлення євро як регіональної та світової валюти
В.
збільшення частки наукомістких виробництв у розвинених країнах
Г.
збільшення розриву між рівнями економічного розвитку окремих країн
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між напрямом географічного прогнозування та передбачуваним негативним явищем.


1.
геоморфологічне прогнозування
2.
метеорологічне прогнозування
3.
гідрологічне прогнозування
4.
демографічне прогнозування
А.
пересихання малих річок
Б.
активізація зсувів
В.
загроза смерчу
Г.
депопуляція населення
Д.
поглиблення економічної кризи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть відповідність між типом ґрунту та рослинним угрупованням, що є ґрунтотворним чинником для кожного типу.


1.
сірі лісові
2.
чорноземи типові
3.
каштанові
4.
дерново-підзолисті
А.
діброви
Б.
соснові бори
В.
лучні степи
Г.
мішані дубово-соснові ліси
Д.
типчаково-полинові степи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть відповідність між галуззю промисловості та особливістю її територіальної структури в Україні.


1.
атомна електроенергетика
2.
літакобудування
3.
олійно-жирова промисловість
4.
нікелева промисловість
А.
один промисловий центр
Б.
два промислові центри
В.
три промислові центри
Г.
чотири промислові центри
Д.
більше десяти промислових центрів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Установіть відповідність між інформацією про адміністративну область України та назвою цієї області.


1.
функціонують морські та річкові порти
2.
заходить на територію України нафтопровід «Дружба»
3.
автомобільні дороги прокладено через перевали
4.
розміщено найбільший аеропорт
А.
Закарпатська
Б.
Херсонська
В.
Житомирська
Г.
Київська
Д.
Харківська
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між сільськогосподарською культурою та країною, що є лідером з її вирощування.


1.
пшениця
2.
кава
3.
цукровий буряк
4.
кукурудза
А.
Китай
Б.
Таїланд
В.
США
Г.
Бразилія
Д.
Франція
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Установіть відповідність між регіоном та характеристикою ресурсозабезпеченості більшості країн цього регіону.


1.
Західна Європа
2.
Австралія
3.
Південно-Західна Азія
4.
Південна Америка
А.
найбільша лісистість території та лісо забезпеченість у розрахунку на одну особу
Б.
вичерпані запаси більшості родовищ рудних корисних копалин та орієнтація на імпорт рудної сировини
В.
високі показники забезпеченості водними ресурсами, потенційні можливості розвитку водомістких виробництв
Г.
домінування в структурі земельних угідь пасовищ з різною продуктивністю
Д.
залежність рівня розвитку економіки від запасів нафти та природного газу
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Визначте географічну широту точки А (у градусах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 58

Визначте відстань у кілометрах від точки А до екватора (1° дуги меридіана дорівнює цілому числу кілометрів).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 58

На скільки хвилин місцевий час у точці А випереджає місцевий час на початковому (нульовому) меридіані?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 58

Визначте азимут, за яким летітиме літак з точки А найкоротшим шляхом (уздовж меридіана) до Антарктиди.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 58

Які чинники зумовлюють високу солоність вод Червоного моря?


1.
велика глибина моря
2.
окраїнний тип моря
3.
надходження ропи з Мертвого моря
4.
висока випаровуваність з поверхні води
5.
мала кількість опадів
6.
часті циклони
7.
незначний обсяг річкового стоку з прилеглих материків


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 58

Визначте особливості природи гірської системи Карпат.


1.
піднялися в епоху альпійської складчастості
2.
за висотою належать до низьких гір
3.
складені гірськими породами, які піддаються швидкому руйнуванню
4.
пікоподібні вершини вкриті багаторічними льодовиками
5.
ландшафти сформувалися в умовах помірно-континентального клімату
6.
вверх по схилах сосново-ялинові ліси змінюються буково-грабовими
7.
вирізняються найбільшою кількістю висотних поясів у Євразії


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 58

Що зумовило уповільнення темпів скорочення населення в Україні впродовж 2007–2016 років?


1.
реалізація заходів демографічної політики уряду
2.
додатне сальдо зовнішніх міграцій
3.
збільшення частки населення старших вікових груп
4.
зростання частки жіночого населення
5.
зростання показників народжуваності
6.
збільшення щільності населення
7.
зростання рівня урбанізованості


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 58

Укажіть підприємства, під час визначення місця розташування яких домінує сировинний чинник.


1.
фармацевтична фабрика
2.
завод сільськогосподарського машинобудування
3.
цементний завод
4.
хлібозавод
5.
плодо-овочеконсервний завод
6.
швейна фабрика
7.
мідеплавильний завод


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 58

Однією з тенденцій розвитку чорної металургії є зростання частки групи країн, що розвиваються, у світовому виробництві чавуну та сталі. Які особливості цих країн зумовили такі зміни в розташуванні металургійного виробництва?


1.
транзитне географічне положення їхньої території
2.
великі запаси руд чорних металів
3.
надлишкові потужності в електроенергетиці
4.
пришвидшений розвиток точного машинобудування
5.
зростання попиту на метал на внутрішньому ринку
6.
формування моно галузевих господарських комплексів
7.
ліберальне природоохоронне законодавство


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 58

Укажіть спільні характерні риси Великої Британії та Німеччини.


1.
законодавча влада належить монарху й парламенту
2.
високий рівень урбанізації, сформувалися мегалополіси
3.
у структурі паливно-енергетичного балансу зростає частка нафти
4.
металургійні підприємства орієнтуються на власну сировину
5.
у сільському господарстві переважають фермерські господарства
6.
домінують галузі, що випускають наукомістку продукцію
7.
зовнішні економічні зв’язки обслуговує переважно залізничний транспорт


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine