Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Якої частини світу немає на глобусі, створеному Мартіном Бехаймом у 1492 році?


А.
Африки
Б.
Америки
В.
Європи
Г.
Азії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Пора року між першим грудня і першим березня в Південній півкулі – це


А.
літо
Б.
осінь
В.
зима
Г.
весна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Укажіть точку з найменшою абсолютною висотою.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Які гірські породи утворилися внаслідок застигання лави?


А.
мармур, пісковик
Б.
гнейс, торф
В.
базальт, пемза
Г.
гіпс, вапняк
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Течію вважають холодною, якщо її температура нижча


А.
+10 оС
Б.
0 оС
В.
температури навколишніх вод
Г.
середньої температури вод Світового океану
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Термін «акваторія» вживають для позначення


А.
узбережжя водойми
Б.
ділянки водної поверхні
В.
прилеглої заболоченої місцевості
Г.
ареалу поширення земноводних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

У якому напрямку краще спланувати подорож із Парижа на повітряній кулі?


А.
на південь
Б.
на північ
В.
на захід
Г.
на схід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Зональність географічної оболонки зумовлена


А.
розмірами Землі
Б.
формою Землі
В.
обертанням Землі навколо своєї осі
Г.
особливістю руху природного супутника Землі – Місяця
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Якою буквою на карті позначено Індійський океан?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Європа – це


А.
материк
Б.
континент
В.
країна світу
Г.
частина світу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Для більшої частини якого континенту характерні тимчасові водні потоки або річки, що пересихають (кріки)?


А.
Південна Америка
Б.
Антарктида
В.
Австралія
Г.
Євразія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Давні за віком гори Тянь-Шань (утворилися в період герцинського горотворення) є високими і мають круті схили, тому що


А.
складені дуже твердими породами, які не руйнуються
Б.
розташовані в регіоні, де слабкий вплив зовнішніх сил Землі
В.
зазнали інтенсивної вулканічної діяльності
Г.
піднялися протягом наступних періодів горотворень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Укажіть спільну ознаку озер Чад, Ейр та Аральського озера-моря.


А.
розташовані в Південній півкулі
Б.
утворилися в грабенах земної кори
В.
живляться лише підземними водами
Г.
належать до безстічних
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Якою буквою на профілі материка Північна Америка позначено Великі рівнини?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Проаналізуйте кліматограму. Яке твердження доводить, що відображені на ній кліматичні показники характеризують субтропічний клімат пампи (Південна Америка), а не прерій (Північна Америка)?


А.
найвища середньомісячна температура становить +25 oС, а найнижча +14 oС
Б.
температура повітря не опускається нижче 0 oС, тому снігового покриву немає
В.
з червня по серпень триває прохолодний сезон, а з грудня по квітень – спекотно
Г.
кількість опадів істотно змінюється протягом року, але бувають засухи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

У яких півкулях розташована Україна?


А.
західній і північній
Б.
східній і північній
В.
західній і південнній
Г.
східній і південній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Для якої рівнини в Україні характерні абсолютні висоти до 120–150 м, загальний похил на південь, широкі річкові долини, балки, поди?


А.
Хотинської височини
Б.
Закарпатської низовини
В.
Середньоруської височини
Г.
Причорноморської низовини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Визначте правильне поєднання тектонічної структури, форми рельєфу та видів корисних копалин на території України.


А.
Дніпровсько-Донецька западина – Придніпровська низовина – нафта, газ
Б.
Карпатська складчаста система – Карпати – залізні руди, уранові руди
В.
Український щит – Волинська височина – кам’яне вугілля, кам’яна сіль
Г.
Донецька складчаста споруда – Приазовська височина – калійні солі, марганцеві руди
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Використовуючи фрагмент синоптичної карти, визначте, у якій частині України під впливом теплого атмосферного фронту спостерігатиметься підвищення температури повітря.


А.
північно-східній
Б.
південно-східній
В.
північно-західній
Г.
південно-західній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Який компонент природного комплексу дає можливість з високою імовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці, не закладаючи ґрунтовий розріз?


А.
рівнинний погорбований рельєф
Б.
широка балка з пологими схилами
В.
злакове різнотрав’я з переважанням ковили
Г.
невелика видова різноманітність тварин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Укажіть басейн річки, яка впадає в те ж море, що й Дніпро.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Які рослини, занесені до «Червоної книги України», характерні для Українських Карпат?


А.
ковила, тюльпан
Б.
рододендрон, едельвейс
В.
півонія, шафран
Г.
вовчі ягоди, любка дволиста
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Чому в Україні зменшується кількість економічно активного населення?


А.
відбувається перерозподіл зайнятих між галузями економіки
Б.
зростає частка населення у віці, старшому за працездатний
В.
поширюються маятникові міграції в міських агломераціях
Г.
імміграція людей у працездатному віці перевищує еміграцію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Населений пункт, де зосереджено кілька промислових підприємств, що спеціалізуються на певному виробництві, є


А.
промисловим пунктом
Б.
промисловим центром
В.
промисловим вузлом
Г.
промисловою агломерацією
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Чому за роки незалежності України в промисловому виробництві різко зросла частка чорної металургії з 10,3 % (1991 р.) до 17,7 % (2013 р.)?


А.
відкрито великі басейни рудної сировини для підприємств галузі
Б.
галузь є головним постачальником продукції товарного експорту України
В.
продукцію галузі почали використовувати вітчизняні машинобудівні підприємства
Г.
підприємства галузі зберегли державну форму власності
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

На карті України позначено центри


А.
авіаракетобудування
Б.
атомної енергетики
В.
кольорової металургії
Г.
нафтопереробки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Яка продукція хімічної промисловості виробляється в усіх трьох економічних районах – Північно-Східному, Столичному й Карпатському?


А.
шини
Б.
ліки
В.
азотні добрива
Г.
сода
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

У Києві найбільші в Україні обсяги виробництва бетону й залізобетонних виробів, але немає великого цементного заводу. Основний чинник, що стримує його будівництво, –


А.
споживчий
Б.
транспортний
В.
водний
Г.
екологічний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Укажіть групу сільськогосподарських культур, які доцільно вирощувати в межах однієї сільськогосподарської зони.


А.
соняшник, льон-довгунець, рис
Б.
цукровий буряк, тютюн, хміль
В.
кукурудза, озиме жито, просо
Г.
льон-довгунець, картопля, озиме жито
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

До якого функціонального типу міст належить Трускавець?


А.
промислового центру
Б.
транспортного центру
В.
політико-адміністративного центру
Г.
курортно-оздоровчого центру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Укажіть неправильне твердження щодо зовнішньоекономічних зв’язків України.


А.
природно-історичний чинник відіграє значну роль у наданні туристичних послуг
Б.
у структурі експорту велика частка сировини й сільськогосподарської продукції
В.
у структурі експорту послуг переважають транспортні для країн СНД
Г.
лише 10 % у структурі імпорту становить вартість нафти та природного газу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

У якому економічному районі України знаходиться територія екологічної катастрофи?


А.
Північно-Східному
Б.
Столичному
В.
Подільському
Г.
Центральному
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

До якого типу належить країна, галузеву структуру валового внутрішнього продукту (ВВП) якої відображено на діаграмі?


А.
країни централізовано керованої економіки
Б.
постсоціалістичні країни перехідної економіки
В.
країни розвиненої економіки
Г.
найменш розвинені країни
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Укажіть країну, у якій домінуюча релігія – синтоїзм.


А.
Індія
Б.
Ізраїль
В.
Туреччина
Г.
Японія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Який із зазначених у таблиці видів мінеральних ресурсів у країні S вичерпається раніше, якщо обсяги видобутку сировини в цій країні не зміняться?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

За якою ознакою можна об’єднати в одну групу країн Білорусь та Україну?


А.
приморське географічне положення
Б.
республіканська форма правління
В.
федеративний устрій
Г.
планова економіка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

На картосхемі темним кольором виділено території десяти країн, що є лідерами за обсягом


А.
видобування нафти
Б.
заготівлі деревини
В.
виплавки міді
Г.
виробництва автомобілів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Пасовищне скотарство м’ясного напряму характерне для


А.
Великої Китайської рівнини
Б.
Амазонської низовини
В.
Індо-Гангської низовини
Г.
Великих рівнин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Яка галузь машинобудування характерна для промислових районів Приозер’я, Руру, Мідленду, Донбасу, Токайдо?


А.
електронне
Б.
важке
В.
авіаційне
Г.
суднобудівне
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Укажіть основний чинник зосередження нафтопереробних та нафтохімічних комбінатів у країнах Західної Європи в гирлах великих річок.


А.
відкриття великих родовищ нафти на шельфі прилеглих морів
Б.
збільшення густоти транспортної мережі в прибережних районах
В.
спроможність великих портів приймати танкери з привізною нафтою
Г.
достатня кількість водних ресурсів для технологічних потреб підприємств
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Укажіть характерну рису транспорту Африки.


А.
більшість зовнішніх перевезень здійснюється морським транспортом
Б.
функціонує розгалужена мережа магістральних трубопроводів на материку
В.
основні залізничні шляхи сполучають північ материка з півднем
Г.
найбільша щільність транспортної мережі – у центральній частині материка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Який прояв глобального забруднення довкілля створює загрозу життю білих ведмедів?


А.
кислотні дощі
Б.
«озонові дири»
В.
деградація ґрунтів
Г.
глобальне потепління клімату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між тектонічною платформою та рівниною, якою частина цієї платформи виражена в рельєфі.


1.
Південноамериканська
2.
Північноамериканська
3.
Східноєвропейська
4.
Індостанська
А.
Придніпровська низовина
Б.
Центральна низовина
В.
плоскогір’я Декан
Г.
Бразильське плоскогір’я
Д.
Центральні рівнини
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть відповідність між природним об’єктом на території України та районом його розташування.


1.
Олешківські піски
2.
печера Солдатська
3.
Шацькі озера
4.
букові праліси
А.
Волинське Полісся
Б.
Українські Карпати
В.
Поділля
Г.
Причорномор’я
Д.
Крим
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть відповідність між показником, що характеризує населення, та порядком обчислення його значення в Україні.


1.
густота населення
2.
коефіцієнт природного руху
3.
сальдо міграції
4.
рівень урбанізації
А.
11,1 – 14,6 = – 3,5 (‰)
Б.
45426000 / 603700 = 75,2 (осіб/км2)
В.
54100 – 22187 = 31913 (осіб)
Г.
31336000 / 45426000 · 100 = 69 (%)
Д.
52214000 – 45426000 = 6788000 (осіб)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Установіть відповідність між сферою інвестування та областю України, де можлива реалізація такого інвестиційного проекту.


1.
будівництво гірсько-лижного комплексу
2.
реконструкція металургійного комбінату
3.
будівництво й реконструкція цукрових заводів
4.
вирощування й переробка винограду
А.
Одеська
Б.
Вінницька
В.
Львівська
Г.
Дніпропетровська
Д.
Сумська
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між країною й типом електростанцій, що є основними виробниками електроенергії в цій країні.


1.
Польща
2.
Франція
3.
Ісландія
4.
Канада
А.
сонячні
Б.
геотермальні
В.
гідравлічні
Г.
теплові
Д.
атомні
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Визначте країну за її характеристикою.


1.
постіндустріальна країна, що займає провідні місця в галузях електроніки, автомобілебудування, хімічної промисловості, експортер капіталу
2.
індустріально-аграрна країна з поєднанням командно-адміністративної та планової економіки, лідер у багатьох галузях світової економіки
3.
країна, що розвивається, нарощуючи промислове виробництво, експортер сировини й продукції сільського господарства
4.
високорозвинена країна, що має аграрно-сировинну спеціалізацію, експортер мінеральної сировини, зерна, фруктів, м’яса
А.
Австралія
Б.
Індія
В.
Китай
Г.
Росія
Д.
Японія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Визначте географічну широту міста Немирова (у градусах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 58

Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у Львові відстає від місцевого часу в Лубнах (33o сх. д.).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 58

Літак летить зі Львова до Харкова, відхиляючись на 1o від напрямку на схід. Обчисліть азимут його руху.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 58

Яку відстань потрібно подолати водієві, що рухається зі Львова до Немирова, якщо його маршрут відповідає відрізку 3 см на карті масштабу 1: 12000000?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 58

Укажіть особливості природи Африки.


1.
найвища точка материка є вулканічним конусом
2.
клімат формують західні вітри й мусони
3.
є найспекотнішим материком на планеті
4.
протікає найповноводніша річка світу
5.
поширені підзолисті й дерново-підзолисті ґрунти
6.
у всіх частинах материка трапляються евкаліпти
7.
природні зони змінюються симетрично відносно екватора


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 58

Які твердження правильно характеризують внутрішні води України?


1.
більшість річок належать до басейнів Чорного й Азовського морів
2.
річки мають переважно льодовикове живлення
3.
великі за площею озера зосереджені в Українських Карпатах
4.
найбільші водосховища побудовано на Дніпрі
5.
кількість боліт зменшується з півночі на південь
6.
водними ресурсами найкраще забезпечені східні й південні області
7.
каналами вода постачається з Полісся в приморські міста-порти


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 58

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо зміни посівних площ (тис. га) під олійними технічними культурами в Україні. Використовуючи статистичні дані, визначте зміни в економіці України, зумовлені такою динамікою посівів.


1.
прискорюється розвиток усіх галузей харчової та легкої промисловості
2.
збільшуються обсяги імпорту сировини для олійно-жирової промисловості
3.
створюється потужна сировинна база для виробництва біопалива
4.
стримується зростання цін на олію, маргарин, халву
5.
утрачається перспектива розвитку виробництва кормів для тваринництва
6.
зменшується попит на мінеральні добрива й гербіциди
7.
збільшується частка української продукції на світовому ринку соняшникової олії


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 58

Визначте оптимальні шляхи вирішення проблем в енергетиці України, пов’язаних з дефіцитом енергетичного вугілля зі сходу країни.


1.
скорочення неефективного енергоспоживання
2.
відключення від енергосистеми побутових споживачів
3.
освоєння джерел альтернативної енергетики
4.
переведення підприємств на скорочений графік роботи
5.
введення в експлуатацію нових блоків атомних станцій
6.
переведення ТЕС на імпортний природний газ
7.
будівництво нових ГЕС на Дніпрі


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 58

Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Визначте характерні для цієї країни процеси.


1.
сповільнення «демографічного вибуху»
2.
прискорення «старіння населення»
3.
сповільнення урбанізації
4.
збільшення витрат на освіту дітей
5.
зменшення густоти населення
6.
поступове збільшення частки працездатного населення
7.
збільшення частки жіночого населення


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 58

Визначте характерні типологічні ознаки країн «Великої сімки».


1.
централізовано керована економіка
2.
постіндустріальна структура господарства
3.
наявність потужних транснаціональних корпорацій
4.
вузька спеціалізація промисловості
5.
монокультурне сільське господарство
6.
технологічна залежність від розвинених країн
7.
експорт капіталу й послуг


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію