Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Хто з видатних мореплавців довів, що Євразію й Північну Америку розділяє протока?


А.
Абель Тасман
Б.
Вітус Беринг
В.
Марко Поло
Г.
Джеймс Кук
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Укажіть точки на поверхні Землі, через які проходить земна вісь.


А.
географічні полюси
Б.
магнітні полюси
В.
0°ш., 0°д. та 0°ш., 180°д.
Г.
перетин тропіків із початковим меридіаном
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті топографічної карти. Якою буквою позначено ділянку, що може бути затоплена водою внаслідок інтенсивного танення снігу?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Дюни виникають у результаті


А.
руйнівної роботи льодовиків
Б.
руйнівної роботи підземних вод
В.
творчої роботи морів
Г.
творчої роботи вітру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Який процес відображено на рисунку?


А.
утворення айсбергів
Б.
зміщення снігової лінії
В.
танення багаторічної мерзлоти
Г.
льодостав
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Річки якого материка несуть свої води в усі чотири океани?


А.
Австралії
Б.
Північної Америки
В.
Євразії
Г.
Африки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Який тип клімату характеризують відображені на кліматодіаграмі показники?


А.
помірно континентальний
Б.
субекваторіальний
В.
тропічний вологий
Г.
екваторіальний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Який природно-територіальний комплекс є азональним?


А.
хвойні ліси (тайга)
Б.
широколисті ліси
В.
байрачні ліси
Г.
мішані ліси
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

У якому океані знаходиться Маріанська западина - найглибше місце на Землі?


А.
Атлантичному
Б.
Тихому
В.
Індійському
Г.
Північному Льодовитому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

У якій півкулі розташована Австралія відносно екватора?


А.
Західній
Б.
Східній
В.
Північній
Г.
Південній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Укажіть особливість тектонічної будови Євразії.


А.
межі материка збігаються з межами літосферної плити
Б.
материк сформувався навколо кількох давніх платформ
В.
на материку немає областей давньої складчастості
Г.
основою материка є щит з прилеглими западинами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Чому на зволоження Південної Америки Атлантичний океан впливає більше, ніж Тихий?


А.
на заході материка простягаються високі гори, а на сході - рівнини
Б.
західна частина материка отримує більше сонячного тепла, ніж східна
В.
біля західного узбережжя проходить тепла течія, а біля східного - холодна
Г.
із заходу на материк приходять циклони, а зі сходу - антициклони
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Річка Конго порівняно з річкою Ніл характеризується


А.
більшою довжиною річища
Б.
більшою кількістю приток
В.
меншою площею водозбірного басейну
Г.
меншою водністю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Для виділеної природної зони на карті Північної Америки доберіть фрагмент опису типового природного ландшафту.


А.
«...серед лишайників, мохів та осоки стеляться по землі, притиснуті сильними вітрами, карликові берізки…»
Б.
«...між дубами й каштанами знайшли прихисток платани, а на галявину висунулось до світла й тепла тюльпанне дерево... »
В.
«...бізонова трава швидко відростала після першого ж дощу, колоски й волоті злаків мережили квітковий килим, тож слід зразу губився...»
Г.
«...у царстві кактусів - величезні колючі творіння: колони, свічники, кулі, їжакуваті подушки, деревоподібні химери-опунції...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

На території Євразії є всі кліматичні пояси Північної півкулі. Це пояснюється


А.
великою різноманітністю рельєфу
Б.
великою площею материка
В.
значною протяжністю із заходу на схід
Г.
значною протяжністю з півдня на північ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Державний кордон України проходить уздовж річки


А.
Тетерів
Б.
Дністер
В.
Південний Буг
Г.
Рось
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Чому найбільші родовища гранітів і базальтів виявлено в Житомирській та Рівненській областях?


А.
залишилися сліди геологічної роботи давнього льодовика
Б.
пролягає Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс
В.
виходять на поверхню породи кристалічного фундаменту платформи
Г.
відбуваються інтенсивні процеси заболочення й торфонакопичення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Восени буває короткочасне повернення теплої сонячної погоди, яке в народі називають «бабиним літом». За змістом уривку з літературного твору визначте метеорологічну ознаку «бабиного літа»: «…ясно і сонячно, легкий вітерець ледь погойдує павутину, ще в денному теплі ніжиться зелене й золотаве листя, а вже ніч дихне свіжістю першого приморозку...».


А.
від'ємний радіаційний баланс
Б.
холодний атмосферний фронт
В.
тропічний циклон
Г.
стійкий антициклон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Коси північного узбережжя Азовського моря витягнуті з північного сходу на південний захід унаслідок впливу


А.
прибережних течій, які рухаються проти годинникової стрілки
Б.
людської діяльності, що сконцентрована в прибережних районах
В.
річок, які виносять у море забруднені твердими речовинами води
Г.
циклонів, що зумовлюють вітряну погоду в теплий період року
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

На пам'ятних монетах Національного банку України зображено типову рослину й птаха


А.
карпатських полонин
Б.
заболочених ділянок заплав
В.
цілинних ділянок степу
Г.
широколистих лісів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Проаналізуйте відображену на діаграмі структуру ґрунтів одного з регіонів в Україні. Змоделюйте комплекс найбільш доцільних заходів, спрямованих на збереження та покращення родючості земельних угідь у цьому регіоні.


А.
полезахисне лісонасадження, гіпсування ґрунтів
Б.
осушення заболочених ділянок, лісовідновлення
В.
засипання карстових воронок, вапнування ґрунтів
Г.
терасування крутих схилів, рекультивація торфовищ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Поліпшенню геоекологічної ситуації в Україні безпосередньо сприяє


А.
спорудження водосховищ на рівнинних річках
Б.
упровадження оборотного водоспоживання в промисловості
В.
видобування корисних копалин відкритим способом
Г.
переведення теплових електростанцій на кам'яне й буре вугілля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Проаналізуйте зміни в структурі населення України (див. діаграму).

Який процес відображено на діаграмі?


А.
депопуляції населення
Б.
урбанізації
В.
відтворення населення
Г.
«старіння» населення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Близьке розміщення родовищ коксівного вугілля відіграло провідну роль у розташуванні підприємств чорної металургії та коксохімії в


А.
Кривому Розі
Б.
Макіївці
В.
Запоріжжі
Г.
Нікополі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Актуальну проблему заміщення природного газу в комунальному господарстві та побуті вирішують шляхом виробництва брикетів і паливних гранул (пелет) із місцевої сировини та відходів. Які види сировини для виробництва альтернативних видів палива доцільно використовувати на Поліссі?


А.
тирсу, торф
Б.
стебла й качани кукурудзи
В.
лушпиння соняшника, солому
Г.
буре вугілля, відходи круп'яного виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Проаналізуйте спеціалізацію великого багатогалузевого промислового центру М і розташованого поряд значно меншого промисловою центру N. Спрогнозуйте зумовлену сировинним і споживчим чинниками спеціалізацію розташованого в місті N машинобудівного підприємства.


А.
виготовлення комплектуючих для сільськогосподарської техніки
Б.
складання легкових, вантажних автомобілів та (або) автобусів
В.
виробництво та апробація нових зразків нафтогазовидобувного обладнання
Г.
виробництво гірничошахтного устаткування й обладнання для доменних печей
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Особливістю територіальної організації хімічної промисловості в Україні є концентрація виробництва в


А.
шести центрах (Київ, Одеса, Луцьк, Кіровоград, Лисичанськ і Херсон)
Б.
п'яти вузлах (Миколаївський, Донецький, Харківський, Житомирський і Чернівецький)
В.
чотирьох районах (Придніпровський, Прикарпатський, Причорноморський і Донбас)
Г.
трьох зонах (Полісся, Лісостеп і Степ)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Яка продукція виробляється на підприємствах лісопромислового комплексу майже в усіх обласних центрах України?


А.
меблі
Б.
сірники
В.
папір
Г.
целюлоза
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

На картограмі позначено валовий збір певного виду продукції сільського господарства в Україні впродовж 2010-2013 років (чим темніший колір, тим більший обсяг реалізованої продукції). Про який вид продукції сільського господарства йдеться?


А.
пшеницю
Б.
ячмінь
В.
жито
Г.
просо
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

У районах вирощування картоплі в невеликих містах розміщуються


А.
круп'яні заводи
Б.
крохмале-патокові заводи
В.
макаронні фабрики
Г.
овочеконсервні заводи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Річковим транспортом доцільно перевозити


А.
сталь із Маріуполя до Стамбула (Туреччина)
Б.
свіжу чорницю з Луцька до Варшави (Польща)
В.
тракторні деталі з Харкова до Мінська (Білорусь)
Г.
зерно з Ізмаїла (Одеська область) до Будапешта (Угорщина)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Визначте економічний район, що спеціалізується на виробництві алюмінію, титану, феросплавів, сталі, труб.


А.
Причорноморський
Б.
Карпатський
В.
Придніпровський
Г.
Північно-Східний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

У кожній країні існують свої критерії поділу поселень на міста й села, проте головною ознакою, що відрізняє міське поселення від сільського, є


А.
характер зайнятості населення
Б.
щільність населення
В.
площа поселення
Г.
адміністративні функції поселення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Україна є членом


А.
Європейською Союзу (ЄС)
Б.
Організації Об'єднаних Націй (ООН)
В.
Організації Північноатлантичного договору (НАТО)
Г.
Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо запасів та щорічного видобутку мідних руд і вкажіть країну з найбільшим показником ресурсозабезпеченості.


А.
Чилі
Б.
Перу
В.
Австралія
Г.
США
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

З відкриттям родовищ нафти в Північному морі кожна з країн, що має вихід до цього моря, отримала свій сектор для розробки. Укажіть дві країни, які стали найбільшими розробниками родовищ північноморської нафти.


А.
Велика Британія, Норвегія
Б.
Данія, Німеччина
В.
Нідерланди, Бельгія
Г.
Швеція, Франція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

У якій країні західні райони істотно відстають в економічному розвитку порівняно зі східними?


А.
Росії
Б.
Італії
В.
Німеччині
Г.
Китаї
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Основним чинником розміщення сучасних підприємств чорної металургії в морських портах є


А.
потреба у водних ресурсах
Б.
комбінування із суднобудівними заводами
В.
орієнтація на імпортну руду
Г.
перенесення брудних виробництв на узбережжя
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Що істотно відрізняє сімейну ферму в агробізнесі країн Західної Європи від ферми такого типу в США, Канаді й Австралії?


А.
приватна форма власності на землю
Б.
менша площа сільськогосподарських угідь
В.
виробництво продукції переважно на експорт
Г.
використання найманої робочої сили
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Укажіть набір товарів, які ввозяться в Україну з виділених на карті країн Південної Америки.


А.
арахіс, макарони, яблука, м'ясо (свинина)
Б.
рис, маслини, чорний чай, молочні продукти
В.
фініки, полуниця, соняшникова олія, курятина
Г.
кава, какао, банани, м'ясо (яловичина)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Укажіть характерну рису транспорту Африки.


А.
більшість зовнішніх перевезень здійснює морський транспорт
Б.
функціонує розгалужена мережа магістральних трубопроводів на всій території континенту
В.
основні вантажопотоки забезпечують трансконтинентальні залізниці
Г.
найбільша щільність мережі автомобільних шляхів - у центральній частині материка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Що є основною причиною глобального потепління клімату у ХХІ столітті?


А.
прискорення виділення вуглекислого газу організмами в процесі дихання
Б.
прискорення процесів поглинання вуглекислого газу рослинами
В.
збільшення обсягів використання вуглекислого газу в хімічній промисловості
Г.
збільшення викидів вуглекислого газу в результаті споживання палива
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між зображеною на рисунку твариною і регіоном, де вона часто створює певну загрозу безпеці дорожнього руху.


1.
2.
3.
4.
А.
Південно-Західна Азія
Б.
Східна Австралія
В.
Східна Африка
Г.
Північна Європа
Д.
Південна Америка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть відповідність між формами рельєфу України та тектонічними структурами, у межах яких вони сформувалися.


1.
Приазовська височина
2.
Полтавська рівнина
3.
Середньоруська височина
4.
Товтри
А.
Український щит
Б.
Скіфська плита
В.
Волино-Подільська плита
Г.
Дніпровсько-Донецька западина
Д.
Воронезький кристалічний масив
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть відповідність між містом України та галуззю промисловості, підприємство якої розташоване в цьому місті.


1.
Кременчук
2.
Кузнецовськ
3.
Краматорськ
4.
Коломия
А.
атомна енергетика
Б.
вовняна
В.
нафтопереробна
Г.
верстатобудування
Д.
шинна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Доберіть до кожної групи товарів чи послуг таку характеристику населення в регіоні, яка б зумовила збільшення попиту на них.


1.
апарати для вимірювання артеріального тиску й корекції слуху
2.
фарби для волосся, біжутерія
3.
саджанці плодових і декоративних дерев
4.
послуги дошкільних виховних закладів
А.
збільшення народжуваності
Б.
збільшення тривалості життя
В.
зростання частки жінок
Г.
збільшення частки національних меншин
Д.
субурбанізація
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між формою міжнародних економічних зв'язків та її проявом у співробітництві Білорусі й України.


1.
зовнішня торгівля товарами
2.
зовнішня торгівля послугами
3.
науково-технічне співробітництво
4.
міжнародний туризм
А.
розробка й реалізація спільних проектів оцінювання ризиків повеней і паводків у басейні Дніпра
Б.
виробництво тракторів на спільному українсько-білоруському підприємстві в Києві
В.
організація для школярів регулярних маршрутів з Києва і Луцька до «Біловезької пущі»
Г.
забезпечення транзиту мінеральних добрив територією України з Білорусі до портів Одеси й Іллічівська
Д.
експорт соняшникової олії з України в Білорусь
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Установіть відповідність між образною та географічною назвою країни.


1.
«Країна ранкового сонця»
2.
«Туманний Альбіон»
3.
«Країна пшеничного колоска»
4.
«Найкращий діамант у короні англійської королеви»
А.
Індія
Б.
Японія
В.
Канада
Г.
Велика Британія
Д.
Німеччина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Визначте географічну широту міста Долини (у градусах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 58

Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у місті Горлівці випереджає місцевий час у місті Львові.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 58

Гелікоптер летить зі Львова до Почаєва, відхиляючись від напрямку на схід на 6°. Обчисліть азимут його руху.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 58

Яку відстань (у км) від Львова до Почаєва потрібно подолати пілоту гелікоптера, якщо його маршрут відповідає відрізку 1см на карті масштабу 1: 12000000?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 58

В Українських Карпатах планується будівництво 570 малих гідроелектростанцій. У верхів'ях річки мають невисоку водність, тому проектують на кожну ГЕС подавати воду з кількох річок трубами (див. рисунок).

 

Які екологічні та соціально-економічні проблеми в регіоні спричинять такі гідротехнічні споруди?


1.
докорінну зміну ландшафтів
2.
підвищення середньорічної температури повітря й кількості опадів
3.
утворення на річках великих за площею поверхні водосховищ
4.
зникнення окремих видів риб і комах, занесених до Червоної книги
5.
заболочування пасовищ на гірських схилах
6.
зменшення частки зайнятих у промисловості й збільшення - у сфері послуг
7.
погіршення рекреаційно-туристичного потенціалу територій


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 58

Значна частина шахт на сході України виведена з ладу, тому актуальною є проблема відродження й модернізації підприємств у Львівсько-Волинському вугільному басейні. Спрогнозуйте позитивні наслідки розвитку вуглевидобування в цьому басейні.


1.
поліпшення паливного балансу Західного регіону й України
2.
забезпечення паливом Бурштинської та Добротвірської ТЕС
3.
зростання частки альтернативних джерел енергії в регіоні
4.
постачання сировини на металургійні комбінати Львова й Луцька
5.
збільшення обсягу імпорту вугілля в прикордонні області України
6.
збереження робочих місць у Нововолинську й Червонограді
7.
прискорення розвитку транскордонного рекреаційного комплексу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 58

Спираючись на оцінку галузевої і територіальної структури машинобудівного комплексу в Україні, визначте шляхи її оптимізації.


1.
пропорційно розвивати всі галузі машинобудівного комплексу
2.
рівномірно розміщувати підприємства в усіх великих містах
3.
спрямовувати нові виробництва в малі й середні міста
4.
концентрувати основні виробництва в Столичному економічному районі
5.
поглиблювати спеціалізацію та удосконалювати кооперування заводів
6.
створювати технопарки для прискорення розвитку наукомістких галузей
7.
забезпечувати пріоритетний розвиток важкого машинобудування


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 58

Враховуючи причини високої концентрації солей у водах Червоного моря, визначте, за яких умов солоність цього моря може зменшитись.


1.
зменшиться глибина моря
2.
море стане внутрішнім
3.
надходитиме ропа з Мертвого моря
4.
знизиться середня річна температура повітря в регіоні
5.
збільшиться кількість опадів
6.
зменшиться вплив циклонів
7.
збільшиться об'єм річкового стоку з прилеглих материків


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 58

Проаналізуйте діаграму, на якій відображено чисельність населення (млн осіб) в десяти найбільших агломераціях світу (із 450 існуючих, 2011 р.), і зробіть висновки щодо особливостей поширення такої форми розселення на планеті.


1.
десять найбільших агломерацій розташовані в усіх шести частинах світу
2.
найбільші агломерації сформувались переважно в Північній півкулі
3.
у Європі немає такої форми розселення, як агломерація
4.
з десяти найбільших агломерацій три розташовані в Індії
5.
у Японії лише одне місто-мільйонер, навколо якого сформувалась агломерація
6.
60 % найбільших агломерацій сформувалися в країнах, що розвиваються
7.
Колката - найменша агломерація світу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 58

Усі наведені твердження характеризують господарство Японії. Виберіть серед них лише ті, що є ознаками постіндустріального етапу її розвитку.


1.
у структурі зайнятості переважає сфера послуг
2.
економіка залежить від імпорту енергоносіїв
3.
сформувався промисловий пояс
4.
промисловість вирізняється високотехнологічною продукцією
5.
сільське господарство має зональну спеціалізацію
6.
у перевезеннях вантажів важливу роль відіграє водний транспорт
7.
країна є експортером наукової продукції та капіталу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію