Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Яку частину світу було відкрито європейцями під час пошуку морського шляху в Індію?


А.
Азію
Б.
Австралію
В.
Америку
Г.
Антарктиду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Як розміщені на поверхні земної кулі дві віддалені одна від одної точки, у яких одночасно може бути полудень?


А.
на екваторі
Б.
на одному меридіані
В.
на одній паралелі
Г.
на одному з тропіків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

За картою визначте географічне розташування точки X.


А.
на північ від екватора, у східній півкулі
Б.
на північ від екватора, у західній півкулі
В.
на південь від екватора, у східній півкулі
Г.
на південь від екватора, у західній півкулі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

До групи осадових гірських порід уламкового походження відносять


А.
кам’яне вугілля.
Б.
кам’яну сіль.
В.
вапняк.
Г.
пісок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?


А.
Каспійське море
Б.
Мертве море
В.
Київське море
Г.
Азовське море
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

«Річки - дзеркало клімату», - стверджував відомий кліматолог О. І. Войєйков, оцінюючи вплив кліматичних умов на такий показник «життя» річки, як


А.
похил.
Б.
режим.
В.
швидкість течії.
Г.
наявність порогів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Які вітри двічі протягом року змінюють свій напрям на протилежний?


А.
бризи
Б.
мусони
В.
пасати
Г.
циклони
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Яку закономірність географічної оболонки відображено на рисунку?


А.
цілісність
Б.
ритмічність
В.
висотну поясність
Г.
широтну зональність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Тихий океан найтепліший тому, що


А.
має найбільшу ширину шельфу й материкового схилу.
Б.
найширша його частина знаходиться в тропічних широтах.
В.
не має водного сполучення з Північним Льодовитим океаном.
Г.
відокремлений масивом суші від Антарктиди.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Яка характерна особливість рельєфу Південної Америки?


А.
східна частина материка рівнинна, а західна - гірська
Б.
поверхня материка - це поєднання височин і плоскогір’їв
В.
рівнини поширені на узбережжях, а гори - у внутрішніх районах материка
Г.
з півночі на південь низовини переходять у височини й високі гори
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Єдиний шлях, по якому стікають води чотирьох великих озер - Верхнього, Мічигану, Гурону, Ері, - водоспад


А.
Учан-Су.
Б.
Анхель.
В.
Вікторія.
Г.
Ніагарський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Що є характерним для льодовикового покриву Антарктиди?


А.
льодовиковий купол охоплює майже третину площі материка
Б.
максимальна товщина льодовика не перевищує 200 метрів
В.
лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики
Г.
льодова поверхня зумовлює істотну різноманітність ландшафтів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

На рисунку зображено кліматодіаграми для двох населених пунктів - X та Y, які розміщені в Європі на одній широті й висоті над рівнем моря. Пункт Y знаходиться східніше пункту X, тому що в пункті Y


А.
більша річна кількість опадів.
Б.
тепліша зима й прохолодніше літо.
В.
менше опадів улітку і більше - узимку.
Г.
більша річна амплітуда коливань температур повітря.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

У помірному поясі на території Євразії південніше зони лісів знаходяться


А.
тундра й лісотундра.
Б.
степ і лісостеп.
В.
савани й рідколісся.
Г.
пустелі й напівпустелі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Які ґрунти сформувалися в зоні вологих екваторіальних лісів?


А.
червоно-жовті
Б.
сіроземи
В.
коричневі
Г.
дерново-підзолисті
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Україна має ділянку морського кордону з


А.
Молдовою.
Б.
Румунією.
В.
Польщею.
Г.
Грецією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

У межах якої з тектонічних структур на території України сформувалися найбільші родовища залізних, титанових та нікелевих руд?


А.
Карпатської складчастої системи
Б.
Донецької складчастої споруди
В.
Українського щита
Г.
Воронезького кристалічного масиву
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Яка височина на території України відповідає складчастій споруді палеозойського віку?


А.
Донецька
Б.
Волинська
В.
Приазовська
Г.
Придніпровська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Якою буквою на картосхемі позначено вододіл Дніпра і Дністра?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Який кліматичний показник обмежує ріст деревної рослинності в природній зоні степу на території України?


А.
середня температура липня +21...22С
Б.
середня температура січня −5...7С
В.
коефіцієнт зволоження 0,5−0,8
Г.
тривалість безморозного періоду 150-225 днів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Яка природоохоронна територія належить до штучно створених?


А.
природний заповідник
Б.
біосферний заповідник
В.
національний природний парк
Г.
ботанічний сад
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Проаналізуйте розу вітрів у Приазов’ї. Що є наслідком впливу переважаючих вітрів у цьому регіоні?


А.
на річках побудовані гідроелектростанції
Б.
погоду визначають циклони з Атлантичного океану
В.
течія в Азовському морі рухається проти годинникової стрілки
Г.
сміттєзвалища розташовані у східній частині міст
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Рівень урбанізації в країні визначається


А.
за часткою міських жителів у загальній кількості населення.
Б.
за кількістю мешканців міст у розрахунку на одиницю площі країни.
В.
як співвідношення кількості міських і сільських населених пунктів.
Г.
як величина внутрішніх міграцій із сіл до міст і селищ міського типу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Галуззю господарства, розвиток, розміщення та ефективність якої безпосередньо залежить від рельєфу місцевості, є


А.
теплоелектроенергетика.
Б.
нафтохімічна промисловість.
В.
роздрібна торгівля.
Г.
автомобільний транспорт.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Прикладом якої форми суспільної організації виробництва є поєднання на одному підприємстві в Запоріжжі виробництва титану й магнію з випуском соляної кислоти, емалей, титанового білила?


А.
комбінування
Б.
спеціалізації
В.
кооперування
Г.
концентрації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Який чинник визначив спеціалізацію Криворізького промислового вузла?


А.
розташування міста на річці Дніпро
Б.
розробка біля міста родовищ корисних копалин
В.
формування в місті науково-дослідної бази
Г.
високі темпи росту кількості населення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

На картосхемі України позначено основні центри


А.
меблевої промисловості.
Б.
фанерного виробництва.
В.
лісохімічної промисловості.
Г.
целюлозно-паперової промисловості.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Підприємство нафтопереробної промисловості розташоване в місті


А.
Кременчук.
Б.
Миколаїв.
В.
Біла Церква.
Г.
Івано-Франківськ.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Які товари переважають у структурі експорту України?


А.
руди чорних металів, сталь, прокат
Б.
кам’яне вугілля, нафта, природний газ
В.
зерно, бавовна, овочі
Г.
шкіра, хутро, одяг
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Яка автомобільна магістраль проходить у межах Українського Полісся?


А.
Київ - Львів - Ужгород
Б.
Київ - Полтава - Харків
В.
Київ - Умань - Одеса
Г.
Київ - Сарни - Ковель
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

У якому економічному районі сільське господарство й харчова промисловість є основними галузями спеціалізації?


А.
Столичному
Б.
Центральному
В.
Придніпровському
Г.
Північно-Східному
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Укажіть приклад збільшення негативного впливу на стан довкілля.


А.
збільшення частки бурого вугілля в енергетичному балансі
Б.
створення ландшафтних парків у районах скупчення териконів
В.
модернізація систем очистки води на підприємствах
Г.
зменшення матеріаломісткості промислового виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Регіональною міжнародною організацією є


А.
Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Б.
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК).
В.
Співдружність Незалежних Держав (СНД).
Г.
Світова організація торгівлі (СОТ).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Найбільшим показником лісистості (частки лісів у площі регіону) вирізняється


А.
Західна Європа.
Б.
Південно-Західна Азія.
В.
Латинська Америка.
Г.
Східна Африка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Австралія характеризується


А.
високою густотою населення.
Б.
високим показником людського розвитку.
В.
високою забезпеченістю трудовими ресурсами.
Г.
високим природним приростом населення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Основним чинником розміщення сучасних підприємств чорної металургії в морських портах є


А.
потреба у водних ресурсах.
Б.
розвиток металомісткого суднобудування.
В.
орієнтування на імпорт руд.
Г.
перенесення брудних виробництв на узбережжя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

На картосхемі темним кольором виділено території десяти країн, що є лідерами за обсягом


А.
видобування природного газу.
Б.
заготівлі деревини.
В.
виплавки чорнової міді.
Г.
виробництва автомобілів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Прикладом районів нового освоєння є


А.
захід Австралії.
Б.
схід Китаю.
В.
північ Італії.
Г.
південь Канади.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Який чинник зумовив переміщення швейних виробництв із США та країн Західної Європи в Китай та країни Південно-Східної й Південної Азії?


А.
сприятливіші природні умови
Б.
нижча ціна робочої сили
В.
вищий рівень кваліфікації працівників
Г.
забезпеченість сучасним устаткуванням
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Визначте правильне поєднання «сільськогосподарська культура - найсприятливіші кліматичні умови для її вирощування - країна, що спеціалізується на вирощуванні цієї культури».


А.
цукрова тростина - субтропічний - Канада
Б.
льон-довгунець - мусонний - Єгипет
В.
бавовник - помірно континентальний - Японія
Г.
каучуконосні дерева - екваторіальний - Індонезія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Проаналізуйте діаграму, що відображає частку продукції сільського господарства в структурі ВВП окремих країн Центральної і Східної Європи (%, 2012 р.). Визначте правильне твердження щодо ролі й місця сільського господарства в цих країнах.


А.
у сільському господарстві виробляється половина валового внутрішнього продукту тих країн, що мають велику площу земельних угідь
Б.
аграрне виробництво в Білорусі, Молдові й Україні забезпечує всі потреби населення й харчової промисловості
В.
країни даного регіону за структурою валового внутрішнього продукту є не аграрно-індустріальними, а індустріально-аграрними
Г.
сільське господарство Словаччини, Польщі та Росії має схожу спеціалізацію та експортне значення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Ознакою переходу до сталого розвитку людства є


А.
збільшення площі деградованих земель.
Б.
упровадження безвідходних технологій.
В.
розвиток атомної енергетики.
Г.
збільшення витрат коштів на озброєння держав.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між материком і гірською системою, що знаходиться на ньому.


1.
Африка
2.
Австралія
3.
Євразія
4.
Північна Америка
А.
Аппалачі
Б.
Великий Вододільний хребет
В.
Атлас
Г.
Гімалаї
Д.
Анди
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть назву кожного фізико-географічного краю за вказаною на схемі характеристикою.


А.
Західноукраїнський
Б.
Причорноморсько-Приазовський
В.
Лівобережнодніпровський
Г.
Подільсько-Придніпровський
Д.
Східноукраїнський
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть відповідність між містом України й галуззю транспортного машинобудування, підприємство якої розташоване в цьому місті.


1.
Львів
2.
Дніпропетровськ
3.
Миколаїв
4.
Маріуполь
А.
суднобудування
Б.
вагонобудування
В.
автомобілебудування
Г.
літакобудування
Д.
ракетобудування
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Установіть відповідність між економічним районом України та галузями господарства, продукція яких домінує в структурі виробництва цього району.


1.
Причорноморський
2.
Подільський
3.
Донецький
4.
Північно-Східний
А.
рекреаційні та туристичні послуги
Б.
сільське господарство, харчова промисловість
В.
чорна металургія, вугільна промисловість
Г.
енергетичне та авіаційне машинобудування
Д.
кольорова металургія, текстильна промисловість
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між країнами та річкою, по якій проходить державний кордон між ними.


1.
Болгарія й Румунія
2.
Україна й Молдова
3.
Росія й Китай
4.
Німеччина й Франція
А.
Дністер
Б.
Амур
В.
Дунай
Г.
Меконг
Д.
Рейн
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Установіть відповідність між країною та видом електроенергії, що переважає в структурі її виробництва в цій країні.


1.
Франція
2.
Індія
3.
Бразилія
4.
Ісландія
А.
атомна
Б.
гідравлічна
В.
геотермальна
Г.
сонячна
Д.
теплова
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Розв’яжіть завдання, використовуючи наведену карту.

На топографічній карті відстань уздовж дороги від перехрестя доріг до околиці села Воронове виміряно циркулем і зіставлено з лінійним масштабом (див. рисунок). Визначте, якою буде ця відстань (у метрах) на місцевості.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 58

Розв’яжіть завдання, використовуючи наведену карту.

Знайдіть на карті точку з максимальною абсолютною висотою на цій місцевості та укажіть цю висоту (у метрах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 58

Розв’яжіть завдання, використовуючи наведену карту.

Визначте відносну висоту (у метрах) горба з найбільшою в цій місцевості абсолютною висотою відносно поверхні болота з торф’яником.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 58

Розв’яжіть завдання, використовуючи наведену карту.

Визначте азимут, за яким рухається велосипедист польовою дорогою до села Воронове, якщо він відхиляється на сім градусів від напрямку на схід.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 58

Укажіть три правильні варіанти відповіді

Визначте спільні риси географічного положення Південної Америки та Австралії.


1.
лежать у східній півкулі
2.
знаходяться на північ і південь від екватора
3.
перетинаються південним тропіком
4.
знаходяться в помірних широтах
5.
омиваються водами Тихого океану
6.
розділені Атлантичним океаном
7.
є сусідами Африки й Антарктиди


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 58

Укажіть три правильні варіанти відповіді

Які характерні ознаки лісової рослинності України?


1.
ліси вкривають понад третину всієї території держави
2.
на рівнинній території серед хвойних порід домінує ялиця
3.
однією з основних листяних порід в Українських Карпатах є бук європейський
4.
панівними деревними породами в мішаних лісах Полісся є сосна й дуб
5.
у природних зонах лісостепу й степу трапляються байрачні ліси
6.
у Передкарпатті та на Поділлі поширені переважно березові гаї
7.
верхній лісовий пояс у Карпатах формують граб і липа


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 58

Укажіть три правильні варіанти відповіді

Чому підприємства легкої промисловості розміщені в містах і селищах міського типу по всій території України?


1.
підприємства галузі використовують різні види сировини
2.
рівномірно розташовані на території джерела постачання електроенергії
3.
споживачами продукції підприємств цієї галузі є населення
4.
усі міські населені пункти країни є значними транспортними вузлами
5.
підприємства цієї галузі використовують місцеву робочу силу
6.
виробництва галузі зорієнтовані на експорт продукції до різних країн
7.
враховано екологічні проблеми окремих територій


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 58

Укажіть три правильні варіанти відповіді

Україна та Сполучені Штати Америки - це


1.
унітарні президентські республіки.
2.
члени й співзасновники Організації Об’єднаних Націй (ООН).
3.
високоурбанізовані країни.
4.
постіндустріальні країни.
5.
основні виробники високоточного промислового устаткування.
6.
конкуренти на світовому ринку зерна пшениці.
7.
експортери технологій і капіталу.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 58

Укажіть три правильні варіанти відповіді

Проаналізуйте статево-вікову піраміду, що характеризує населення однієї з країн. Укажіть твердження, що відображають демографічну ситуацію в цій країні.


1.
характерний другий тип відтворення населення
2.
збільшується і народжуваність, і смертність населення
3.
хлопчиків народжується менше, ніж дівчаток
4.
зберігається переважання чоловіків у вікових групах 30-60 років
5.
збільшується частка дітей у віковій структурі населення
6.
відбувається «старіння» населення
7.
прогнозується зменшення кількості населення працездатного віку


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 58

Укажіть три правильні варіанти відповіді

Визначте особливості географії паливної промисловості світу на сучасному етапі.


1.
усі високорозвинені країни забезпечені власними ресурсами палива
2.
значний обсяг нафти й природного газу видобувається на шельфі Світового океану
3.
більшість районів видобування вугілля знаходяться в Північній півкулі
4.
найважливішим чинником розміщення підприємств паливної промисловості є кількість споживачів
5.
райони видобування та активного споживання енергоресурсів не збігаються
6.
у міжнародних перевезеннях палива домінує залізничний транспорт
7.
переважає транспортування палива з Європи й Північної Америки до країн Африки та Азії


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію