Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Який географічний об'єкт став відомим європейцям в епоху Великих географічних відкриттів?


А.
Антарктида
Б.
Тихий океан
В.
Маріанський жолоб
Г.
Північний полюс
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

У якій із точок, що позначені на карті світу буквами, спотворення площ будуть найбільшими?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

У якому напрямку рухається пішохід, якщо Полярну зірку він бачить праворуч від себе?


А.
на північ
Б.
на південь
В.
на схід
Г.
на захід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Якою буквою на рисунку позначено ґрунтові підземні води?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Яри і балки утворюються внаслідок руйнівної роботи


А.
річок.
Б.
льодовиків.
В.
підземних вод.
Г.
тимчасових потоків води.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Якою буквою позначено сектор діаграми, що відповідає частці Індійського океану в загальній площі Світового океану?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

У якому висловлюванні йдеться про клімат, а не про погоду?


А.
циклон спричинить похолодання і дощі на початку травня
Б.
у травні кілька діб поспіль вночі будуть заморозки
В.
просування холодного фронту супроводжуватимуть травневі грози
Г.
середньомісячна температура повітря в травні вища, ніж у квітні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Укажіть визначення зональності як закономірності географічної оболонки.


А.
періодична або циклічна повторюваність в однаковій послідовності різних природних явищ і процесів
Б.
безперервні спрямовані зміни процесів і явищ, що супроводжуються багаторазовим перетворенням речовин і енергії
В.
зміна ландшафтів, зумовлена зміною висоти над рівнем моря
Г.
зміна природних комплексів від екватора до полюсів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Укажіть основну причину значних контрастів у рельєфі Євразії.


А.
великі розміри і значна протяжність материка із заходу на схід
Б.
складна історія формування і тектонічна будова материка
В.
розташування материка в різних кліматичних поясах і природних зонах
Г.
склад гірських порід та характер екзогенних процесів на материку
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Що зумовило подібність зображень Кіліманджаро і Фудзіями на фотографіях і картинах художників?


А.
вулканічне походження
Б.
близьке розташування в одній гірській системі
В.
гострі піки вершин і стрімкі схили
Г.
ландшафти гілей на їхніх схилах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Чому Калахарі отримує значно більше вологи, ніж Сахара?


А.
Калахарі — це оточене горами плоскогір'я, а Сахара — найбільша на планеті низовина
Б.
Калахарі розташована в екваторіальному кліматичному поясі, а Сахара — у тропічному
В.
на район Калахарі впливає південно-східний пасат з океану, а на Сахару — північно-східний пасат з материка
Г.
на Калахарі поширюється вплив холодної течії Західних вітрів, а на Сахару — теплої течії Гольфстрім
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Яке озеро істотно змінює площу водної поверхні залежно від кількості опадів?


А.
Тітікака
Б.
Ейр
В.
Танганьїка
Г.
Байкал
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Визначте правильну послідовність зміни зональних природних комплексів з півночі на південь на Західно-Сибірській рівнині.


А.
тундра → лісотундра → тайга → мішані ліси → лісостеп → степ
Б.
тайга → тундра → лісотундра → широколисті ліси → мусонні ліси
В.
мішані ліси → тайга → тундра → широколисті ліси → лісостеп → степ
Г.
лісостеп → мішані ліси → широколисті ліси → тайга → лісотундра
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

На якому з указаних островів рослинний і тваринний світ найбідніший?


А.
Мадагаскар
Б.
Ісландія
В.
Калімантан
Г.
Нова Гвінея
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Для якої кліматичної області Північної Америки характерні відображені на кліматодіаграмі показники?


А.
помірного морського клімату
Б.
помірного мусонного клімату
В.
тропічного вологого клімату
Г.
субтропічного континентального клімату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Укажіть особливість географічного положення України.


А.
безпосередньо межує з трьома європейськими і двома азіатськими країнами
Б.
усі сусідні держави належать до групи країн, що розвиваються
В.
серед країн-сусідів першого порядку немає високорозвинених
Г.
оточена країнами — членами Організації Північноатлантичного договору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

З якими тектонічними структурами, що позначені цифрами на картосхемі України, пов'язані басейни кам'яного і бурого вугілля?


А.
1, 5, 8
Б.
3, 7, 12
В.
4, 6, 9
Г.
2, 10, 11
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Чому західні області України отримують протягом року менше сумарної сонячної радіації, ніж східні, що розташовані на тих самих широтах?


А.
у західних областях менший кут падіння сонячного проміння
Б.
на заході на прозорість атмосфери більше впливають пилові бурі
В.
для західних областей характерна менша тривалість світлового дня
Г.
у західному регіоні спостерігається більше хмарних днів упродовж року
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Укажіть фізико-географічний край України, для якого типовими є наведені в таблиці ґрунти, рослини і тварини.


А.
Українське Полісся
Б.
Дністровсько-Диіпровський лісостеповий
В.
Лівобережно-Дніпровський лісостеповий
Г.
Східноукраїнський лісостеповий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Укажіть регіон України, режим річок якого відображено на графіку-гідрографі.


А.
Полісся
Б.
Карпати
В.
Поділля
Г.
Степовий Крим
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Які природно-заповідні об'єкти є національними природними парками?


А.
Канівський, Поліський
Б.
Дунайський, Асканія-Нова
В.
«Софіївка», «Тростянець»
Г.
Шацький, «Синевир»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Проаналізуйте картограму України. Частку якої групи населення на ній відображено?


А.
жінок
Б.
міських жителів
В.
осіб працездатного віку
Г.
національних меншин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Складовими територіальної структури господарства є


А.
економічні райони, сільськогосподарські зони.
Б.
виробнича сфера та сфера послуг.
В.
галузі матеріального виробництва, міжгалузеві комплекси.
Г.
спеціалізація й кооперування виробництва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Укажіть економічний район України, що спеціалізується на виробництві електроенергії на теплових електростанціях.


А.
Донецький
Б.
Центральний
В.
Карпатський
Г.
Причорноморський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

У якому промисловому центрі України основними стаціонарними джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є металургійні комбінати?


А.
Харкові
Б.
Миколаєві
В.
Маріуполі
Г.
Кіровограді
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Чим зумовлено появу в Україні кількох нових великих підприємств з іноземними інвестиціями, що виробляють синтетичні мийні засоби та інші товари побутової хімії?


А.
збільшенням обсягів видобування кам'яної солі та сірки
Б.
великою ємністю внутрішнього споживчого ринку
В.
утворенням великої кількості твердих відходів
Г.
високим рівнем кваліфікації трудових ресурсів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Розташування в Запоріжжі алюмінієвого заводу і титаномагнієвого комбінату зумовлено


А.
розробленням місцевих родовищ руд кольорових металів.
Б.
можливістю кооперування з підприємствами чорної металургії.
В.
розміщенням біля міста потужних електростанцій.
Г.
орієнтацією виробництв на експорт продукції водним транспортом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Яка ознака є характерною для швейної промисловості України?


А.
використовується сировина переважно вітчизняного виробництва
Б.
основною формою організації виробництва є комбінування
В.
підприємства галузі орієнтуються на жіночі трудові ресурси
Г.
за обсягом експорту продукції галузь поступається лише металургії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Чому 40 відсотків усіх квітів, вирощених у суспільному секторі України, постачають господарства Броварського району Київської області?


А.
у районі найсприятливіші в Україні кліматичні умови для квітникарства
Б.
цей район розташований поруч із найбільшим ринком збуту квітів — Києвом
В.
район межує з Білоруссю — найбільшим імпортером квітів з України
Г.
у цьому районі найменша собівартість вирощування квітів в Україні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Укажіть галузь промисловості, сировинну базу якої позначено на картосхемі України.


А.
льняна
Б.
бавовняна
В.
олійно-жирова
Г.
цукрова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Чому молочноконсервні заводи в Україні розміщені переважно в малих містах — Бахмачі, Кун'янську, Первомайську тощо?


А.
підприємства належать до екологічно небезпечних
Б.
будувалися в містах, що є транспортними вузлами
В.
створюють велике навантаження на інфраструктуру міст
Г.
орієнтуються на райони зосередження виробників сировини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Яка автомобільна магістраль в Україні має меридіональний напрямок?


А.
Київ — Харків
Б.
Київ — Львів
В.
Київ — Одеса
Г.
Київ — Донецьк
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

До кількісних змін на політичній карті світу належить


А.
вступ Болгарії та Румунії до Європейського Союзу.
Б.
поділ Чехословаччини на Чехію і Словаччину.
В.
зміна монархічної форми правління на республіканську в Непалі.
Г.
перенесення столиці Малайзії з Куала-Лумпур у Путраджаю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Укажіть регіон, де висока густота сільського населення зумовлена високою родючістю ґрунтів та можливістю збирати два або й три врожаї на рік.


А.
Північна Африка
Б.
Південна Азія
В.
Східна Європа
Г.
Західна Австралія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Визначте показник, за яким країни, що виділені на карті темним кольором, утворюють групу світових лідерів.


А.
кількість атомних електростанцій та енергоблоків на них
Б.
частка електроенергії, виробленої на теплових електростанціях
В.
частка електроенергії, виробленої на гідроелектростанціях
Г.
забезпеченість електроенергією в розрахунку на одного мешканця
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Розвиток у Росії Центральної бази чорної металургії, що зорієнтована на використання руди Курської магнітної аномалії, зумовлює


А.
імпорт марганцевих руд з України в Росію.
Б.
експорт залізних руд з Росії в Україну.
В.
попит на українську сталь у Росії.
Г.
інвестиції з Росії в металургію України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Високу концентрацію в країнах Південно-Східної Азії підприємств, що виробляють побутову електротехніку, можна пояснити, оцінюючи


А.
рівень розвитку чорної та кольорової металургії.
Б.
кваліфікацію, кількість і вартість робочої сили.
В.
обсяги державного фінансування науково-дослідних робіт.
Г.
можливості комбінування з виробництвами легкої промисловості.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Укажіть великі райони нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, у яких концентрація підприємств зумовлена сировинним чинником.


А.
Мідленд (Велика Британія), Прирейнський (Німеччина)
Б.
Верхньосілезький (Польща), Тихоокеанський (Японія)
В.
Примексиканський (США), Поволзький (Росія)
Г.
Північно-Східний (Індія), Донбас (Україна)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Укажіть країну, у якій північні райони відстають в економічному розвитку від південних.


А.
Канада
Б.
США
В.
Білорусь
Г.
Італія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Чому інтенсивність транспортного використання річки Міссісіпі в кілька разів вища, ніж річки Конго?


А.
Міссісіпі стала судноплавною від витоку до гирла, а в руслі Конго трапляються пороги і водоспади
Б.
на Міссісіпі не буває катастрофічних повеней, а Конго розливається на кілька місяців
В.
Міссісіпі протікає по території країни з високим рівнем економічного розвитку, а Конго — по території країн, що розвиваються
Г.
Міссісіпі забезпечує зв'язок між більшістю країн Північної Америки, а Конго — транспортна магістраль однієї країни
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Територія умовної країни — архіпелаг островів коралового походження. Укажіть можливий шлях вирішення енергетичної проблеми в цій країні, зважаючи на зростання цін на імпортні енергоносії.


А.
розвідування родовищ нафти на шельфі країни
Б.
розроблення місцевих родовищ торфу
В.
будівництво сонячних електростанцій
Г.
освоєння енергії припливів і відпливів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Коли споживач купує в Україні бразильську каву, індійський чай, іспанські апельсини або італійське взуття, то усвідомлює переваги


А.
дезінтеграції в економічній сфері.
Б.
нівелювання спеціалізації країн.
В.
кооперування виробництва.
Г.
глобалізації світового господарства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між типом ґрунту та природною зоною, у якій він поширений.


1.
коричневі
2.
червоно-бурі
3.
дерново-підзолисті
4.
чорноземні
А.
степ
Б.
твердолистяні вічнозелені ліси і чагарники
В.
мішані ліси
Г.
савани і рідколісся
Д.
пустелі й напівпустелі
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть відповідність між видом діяльності та найбільш придатною для цього ділянкою, що позначена буквою на фрагменті топографічної карти.


1.
облаштування пляжу і зони літнього відпочинку
2.
випасання худоби на природних пасовищах
3.
збирання грибів, заготівля березового соку
4.
розведення риби в ставках
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть відповідність між економічним районом України та продукцією, виробництво якої сконцентроване в цьому районі.


1.
Причорноморський
2.
Північно-Західний
3.
Північно-Східний
4.
Придніпровський
А.
сталь
Б.
сира нафта
В.
овеча вовна
Г.
калійні добрива
Д.
каміння бурштину-сирцю
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Установіть відповідність між видом діяльності та найбільш придатною для цього ділянкою, що позначена буквою на фрагменті топографічної карти.


1.
Степ
2.
Лісостеп
3.
Українські Карпати
4.
Полісся
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між країною та особливістю її географічного положення.


1.
Іран
2.
Італія
3.
Ісландія
4.
Індонезія
А.
континентальна
Б.
приморська
В.
півострівна
Г.
острівна
Д.
країна-архіпелаг
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Установіть відповідність між типом клімату та технічною культурою, що культивується переважно в цих кліматичних умовах.


1.
помірно континентальний
2.
субтропічний середземноморський
3.
тропічний вологий
4.
екваторіальний
А.
олійна пальма
Б.
фінікова пальма
В.
цукрова тростина
Г.
льон-довгунець
Д.
маслини
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Визначте географічну довготу міста Львова (у градусах).Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 58

На скільки градусів Харків розташований ближче до Північного полюса, ніж Миколаїв?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 58

Визначте азимут, за яким летить гелікоптер з Черкас до Миколаєва.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 58

На скільки хвилин місцевий час у Львові відстає порівняно з місцевим часом у Миколаєві?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 58

Що спричиняє заболочування в природних зонах тундри і тайги?


1.
низовинний рельєф
2.
значні запаси торфу
3.
водопроникні гірські породи
4.
багаторічна мерзлота
5.
надмірне зволоження
6.
підзолисті ґрунти
7.
трав'яниста рослинність


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 58

Визначте основні шляхи розв'язання проблеми недостатнього забезпечення прісною водою в Україні.


1.
осушення заболочених територій на півночі країни
2.
розвиток поливного землеробства на півдні країни
3.
упровадження водозберігаючих технологій на виробництві
4.
створення водосховищ і ставків для зберігання води
5.
будівництво каналів для перерозподілу вод на території країни
6.
створення рекреаційних районів біля річок та озер
7.
спорудження гідроелектростанцій у гірських районах


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 58

Що зумовило формування найбільшого в Україні Придніпровського району чорної металургії?


1.
прикордонне розташування району на сході країни
2.
відкриття родовищ коксівного вугілля на правому березі Дніпра
3.
освоєння родовищ залізної руди Криворізького басейну
4.
розробка Нікопольського марганцеворудного басейну
5.
будівництво каналу «Дніпро — Донбас»
6.
концентрація в Придніпров'ї заводів важкого машинобудування
7.
розташування науково-дослідних і конструкторських установ


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 58

Які чинники зумовили розміщення в Україні підприємств, на яких з імпортованих комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку?


1.
значні площі невикористовуваних земель
2.
великі запаси корисних копалин
3.
комбінування з металургійними підприємствами
4.
кваліфікована робоча сила
5.
високий рівень забезпеченості електроенергією
6.
можливості економії виробничих витрат
7.
значні обсяги внутрішнього ринку


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 58

Проаналізуйте статистичну інформацію щодо населення однієї з країн. Відомо, що частка людей, вік яких перевищив 60 років, збільшилася за останні двадцять років у два рази. Що спричинило «старіння населення» у цій країні?


1.
збільшення чисельності населення
2.
зменшення народжуваності
3.
зменшення смертності
4.
зростання рівня урбанізації
5.
збільшення середньої густоти населення
6.
перевищення імміграції над еміграцією
7.
збільшення середньої тривалості життя


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 58

Укажіть особливості соціально-економічного розвитку країн Південної Азії.


1.
забезпеченість усіма видами паливних корисних копалин
2.
низький рівень доходів населення
3.
переважання галузей невиробничої сфери в структурі ВВП
4.
домінування трудоінтенсивного сільськогосподарського виробництва
5.
експорт промислового обладнання і транспортних засобів
6.
високий рівень розвитку транспортної інфраструктури
7.
значна роль кустарно-ремісничих виробництв


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію