Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

Протоку, що відокремлює Азію від Північної Америки, відкрив


А.
Афанасій Нікітін.
Б.
Семен Дежньов.
В.
Олександр Гумбольдт.
Г.
Микола Пржевальський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

Відлік часових поясів здійснюється від


А.
екватора.
Б.
меридіана 180 д.
В.
нульового меридіана.
Г.
Північного полюса.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

Визначте координати точки, яку позначено на фрагменті карти буквою X.


А.
15 пд. ш., 60 зх. д.
Б.
15 пн. ш., 60 сх. д.
В.
60 пд. ш., 15 зх. д.
Г.
60 пн. ш., 15 сх. д.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

Які гірські породи належать до групи органогенних осадових?


А.
кам’яна сіль, глина
Б.
торф, крейда
В.
мармур, гіпс
Г.
пісок, сірка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Як називається невелика ділянка суходолу, з усіх боків оточена водою?


А.
материком
Б.
архіпелагом
В.
півостровом
Г.
островом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

Укажіть правильну відповідність «природна зона — тип ґрунту, характерний для неї».


А.
тундра — буроземи
Б.
тайга — підзолисті
В.
степи — жовтоземи
Г.
савани — коричневі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Острів Ісландія утворився в зоні розходження літосферних плит як верхівка частини Північноатлантичного серединного хребта, тому особливістю природи цього острова є


А.
діючі вулкани.
Б.
плоска поверхня.
В.
форма атола.
Г.
коралові рифи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

Профіль поверхні якого материка вздовж паралелі 20 зображено на рисунку?


А.
Африки
Б.
Австралії
В.
Північної Америки
Г.
Південної Америки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

Що зумовило велику кількість та видову різноманітність копитних тварин у саванах Африки?


А.
рівнинний рельєф
Б.
тривалий сухий сезон
В.
густий трав’яний покрив
Г.
відсутність хижих тварин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

Для якої кліматичної області Євразії є характерними показники, відображені на кліматодіаграмі?


А.
помірного мусонного клімату
Б.
помірного різкоконтинентального клімату
В.
субтропічного середземноморського клімату
Г.
тропічного континентального клімату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

На великих річках, що впадають у Північний Льодовитий океан, крига навесні скресає спочатку у верхній течії, а потім — у нижній. Що є наслідком такого явища?


А.
лід тане поступово і не потрапляє з річок у води океану
Б.
швидкість течії річок збільшується і льодохід триває лише кілька днів
В.
у руслі утворюються крижані затори і річки виходять з берегів
Г.
на річках чергується кілька періодів льодоставу і льодоходу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

Для Кордильєр Аляски характерне потужне гірське зледеніння, тому що


А.
гори сформувалися в мезозої і складені магматичними породами.
Б.
це високі гори, розташовані в субарктичному кліматичному поясі.
В.
на навітряних схилах гір протягом року випадає багато опадів.
Г.
у горах зі зміною висоти змінюються природні комплекси.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

Основною причиною найпотужніших океанічних течій є


А.
постійні вітри.
Б.
випаровування.
В.
річковий стік.
Г.
сейсмічні коливання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

Значна протяжність території України з півночі на південь зумовлює


А.
чітку зональну зміну природних комплексів.
Б.
чергування рівнинних і гірських ділянок.
В.
порізану берегову лінію морів.
Г.
напрямок течії найбільших річок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

На карті України виділено


А.
нафтогазоносні басейни.
Б.
області Дніпровського зледеніння.
В.
басейни річок Балтійського моря.
Г.
зони мішаних і широколистих лісів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Який басейн корисних копалин пов’язаний з осадовими породами Українського щита?


А.
Дніпровський буровугільний
Б.
Львівсько-Волинський кам’яновугільний
В.
Донецький кам’яновугільний
Г.
Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

Карпати мають пологі схили та опуклі вершини, тому що


А.
це старі за віком гори, сформовані в герцинську епоху горотворення
Б.
складені породами, що легко піддаються руйнуванню.
В.
були зруйновані під час землетрусів наприкінці мезозою.
Г.
зазнають неотектонічних рухів низхідного характеру.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

Антропогенним ландшафтом є


А.
гранітний кар’єр.
Б.
річкова долина.
В.
верхове болото.
Г.
полонина.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Більшість озер в Україні виникли в


А.
тектонічних грабенах і прогинах.
Б.
кратерах згаслих вулканів.
В.
льодовикових карах на схилах гір.
Г.
старицях і зниженнях на заплавах річок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Укажіть характерну ознаку середземноморського типу клімату, що сформувався на Південному березі Криму.


А.
середня температура липня становить +32 С
Б.
середньорічна кількість опадів — 1600 мм
В.
максимум опадів припадає на осінньо-зимовий період
Г.
переважають північно-західні та північні вітри
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

Прочитайте уривок із літературного твору: «А тут іще... сонця кругом повнісінько. Вітерець лоскоче ковилтраву, колошкає полини, щоб вони дужче пахли. І ніде ані лялечки. Тільки ящірки шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках».

Укажіть фізико-географічну область України, для якої описаний ландшафт є типовим.


А.
Передкарпатcька височинна область
Б.
Західноподільська область
В.
Новгород-Сіверське Полісся
Г.
Донецька височинна область
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

Який вид рекреаційних ресурсів визначає спеціалізацію курортів Саки та Євпаторія?


А.
радонові мінеральні води
Б.
чисте гірське повітря
В.
мінеральні лікувальні грязі
Г.
термальні джерела
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

Якою буквою на космічному знімку Чорноморсько-Азовського басейну позначено акваторію з підвищеною концентрацією забруднюючих речовин, винесених водами Дунаю?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

У якому регіоні України села виникали на підвищених вододільних ділянках?


А.
у Карпатах
Б.
на Поліссі
В.
у степовому Криму
Г.
на Донбасі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

На якій із діаграм відображено структуру виробництва електроенергії електростанціями України?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

Які основні чинники зумовили розміщення великих металургійних комбінатів у Придніпров’ї?


А.
паливний, транспортний
Б.
трудовий, екологічний
В.
сировинний, водний
Г.
споживчий, науковий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

На картосхемі України позначено сучасні центри виробництва


А.
мінеральних добрив.
Б.
целюлози і паперу.
В.
вагонів і локомотивів.
Г.
чавуну і сталі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

Що зумовило розміщення автозаводу «Єврокар» у селі Соломонове біля Ужгорода?


А.
концентрація металургійних виробництв у Закарпатті
Б.
науково-дослідницька база Карпатського економічного району
В.
кооперування з підприємствами країн Євросоюзу
Г.
електроенергія транзитних ліній електропередач та місцевих ГЕС
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

У якому економічному районі України сільське господарство і харчова промисловість є основними галузями спеціалізації?


А.
Столичному
Б.
Подільському
В.
Придніпровському
Г.
Північно-Східному
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

Який чинник стримує розвиток туризму в Україні?


А.
географічне положення країни
Б.
рекреаційно-ресурсний потенціал території
В.
рівень розвитку інфраструктури
Г.
несприятливі природні явища
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

Чим насамперед зумовлений найвищий в Україні рівень розвитку птахівництва в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях?


А.
транспортно-географічним положенням областей
Б.
великою часткою кормових культур у структурі посівів
В.
великою кількістю міст та міського населення
Г.
концентрацією підприємств харчової промисловості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

Укажіть галузь виробничої сфери господарства, яка б доповнила структурну схему.


А.
житлово-комунальне господарство
Б.
побутове обслуговування населення
В.
транспорт
Г.
культура
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

Порівняно із середньосвітовими показниками в Україні більша


А.
землезабезпеченість на одну особу.
Б.
частка ріллі в структурі земельних угідь.
В.
лісистість території.
Г.
величина річкового стоку на одну особу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

Як визначити природний приріст населення країни?


А.
частку народжених помножити на кількість населення
Б.
кількість населення поділити на площу країни
В.
до кількості народжених додати сальдо міграції
Г.
від кількості народжених відняти кількість померлих
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

Укажіть міжнародну організацію, утворення якої є прикладом галузевої економічної інтеграції країн.


А.
Європейський Союз (ЄС)
Б.
Співдружність Незалежних Держав (СНД)
В.
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)
Г.
Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Підприємства чорної металургії в багатьох розвинених країнах розташовані на припортових територіях. Причиною такої тенденції розвитку галузі є


А.
використання дешевої імпортної сировини.
Б.
розвиток металомісткого суднобудування.
В.
споживання великої кількості води.
Г.
орієнтація на експорт металу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

Якою буквою на картосхемі позначено регіон Росії, у якому розробляються найбільші родовища нафти і природного газу, сформовано потужну металургійну базу, розташовані великі центри важкого і транспортного машинобудування та хімічної промисловості?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 56

Укажіть основний напрямок перевезення вовни для підприємств вовняної промисловості.


А.
Австралія → Західна Європа
Б.
Росія → Центральна Європа
В.
Канада → Східна Азія
Г.
Південна Африка → Латинська Америка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 56

У якій країні Європи південні райони істотно відстають в економічному розвитку порівняно з північними і центральними?


А.
Німеччині
Б.
Великій Британії
В.
Франції
Г.
Італії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 56

Важливою рисою географії промисловості Японії є


А.
концентрація виробництва в Тихоокеанському промисловому поясі.
Б.
формування вузькоспеціалізованих промислових вузлів і районів.
В.
прискорений розвиток наукомістких галузей у Периферійній зоні.
Г.
домінуюча роль столиці в індустріальному розвитку країни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 56

У якій із країн, що позначені на карті буквами, частка орних земель у загальній площі сільськогосподарських угідь є найнижчою, а частка пасовищ — найвищою?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 56

Вологі екваторіальні ліси поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, тому їхнє збереження впливає на


А.
частоту випадання кислотних дощів.
Б.
рівень радіоактивного забруднення територій.
В.
інтенсивність вітрової ерозії ґрунтів.
Г.
поширення парникового ефекту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 56

Установіть відповідність між картографічними зображеннями проток та їхніми географічними назвами


1.
2.
3.
4.
А.
Берінгова
Б.
Гібралтарська
В.
Дрейка
Г.
Ла-Манш
Д.
Мозамбіцька
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 56

Установіть відповідність між пам’яткою природи Кримських гір та геологічним процесом її утворення.


1.
печера Мармурова
2.
гора Аюдаг
3.
Великий каньйон Криму
4.
кам’яні фігури на горі Демерджі
А.
карст
Б.
вивітрювання
В.
акумуляція
Г.
давній магматизм
Д.
водна ерозія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 56

Установіть відповідність між регіонами України та характерними для них наслідками господарської діяльності людей.


1.
Донбас
2.
Карпати
3.
Полісся
4.
Причорномор’я
А.
радіоактивне забруднення
Б.
самозаймання териконів
В.
вторинне засолення ґрунтів
Г.
катастрофічні паводки на річках
Д.
накопичення відходів уранового виробництва
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 56

Установіть відповідність між економічними районами України, що позначені цифрами на картосхемі, та галузями їхньої спеціалізації.


А.
чорна металургія
Б.
лісохімічна промисловість
В.
суднобудування
Г.
цукрова промисловість
Д.
льняна промисловість
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 56

Установіть відповідність між особливостями розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу країн Європи та місцезнаходженням цих країн, що позначено буквою на картосхемі.


1.
розвиток нафтової і газової промисловості на шельфі Північного моря, скорочення видобутку кам’яного вугілля
2.
імпорт нафти, природного газу та вугілля, видобування і збагачення уранових руд
3.
закриття кам’яновугільних шахт, значна роль буровугільної промисловості, значний обсяг імпорту нафти та природного газу
4.
повна залежність від імпорту енергоносіїв
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 56

Установіть відповідність між країнами та розміщеними на їхній території регіонами зрошувального землеробства.


1.
Ірак
2.
Пакистан
3.
Єгипет
4.
Узбекистан
А.
дельта Нілу
Б.
Ферганська долина
В.
Індо-Гангська низовина
Г.
долина річки Міссісіпі
Д.
Месопотамська низовина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 56

Укажіть можливі наслідки глобального потепління клімату на Землі.


1.
зміна тривалості дня і ночі
2.
підняття рівня Світового океану
3.
зміщення меж природних зон
4.
зміна площі льодовиків
5.
посилення сейсмічної активності
6.
активізація вулканічної діяльності
7.
прискорення руху літосферних плит


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №50 з 56

Визначте умови формування типових чорноземів на території України.


1.
материнська порода — леси
2.
близьке залягання ґрунтових вод
3.
теплий і вологий клімат протягом року
4.
інтенсивне промивання ґрунту атмосферними опадами
5.
промерзання ґрунту взимку і висушування влітку
6.
злаково-різнотравна рослинність
7.
поєднання різних типів ландшафтів


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №51 з 56

Чому підприємства, що виробляють будівельні матеріали, майже рівномірно розташовані на всій території України?


1.
повсюди є ті чи інші сировинні ресурси для підприємств галузі
2.
у всіх регіонах розробляються родовища паливних ресурсів
3.
усі міста країни є великими транспортними вузлами
4.
споживачами продукції є різні підприємства та населення
5.
виробництва не висувають високих вимог до кваліфікації робітників
6.
враховуються екологічні проблеми окремих територій
7.
реалізується програма вирівнювання економічного розвитку регіонів


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №52 з 56

Яку спеціалізацію мають сільськогосподарські підприємства в Україні, що розміщені навколо великих міст і міських агломерацій?


1.
птахівництво м’ясного напряму
2.
молочне скотарство
3.
виробництво зерна
4.
овочівництво
5.
вирощування цукрового буряка
6.
вирощування олійних культур
7.
вівчарство


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 56

Які чинники зумовили прискорений розвиток наукоємних галузей промисловості в нових індустріальних країнах Південно-Східної Азії?


1.
великі запаси мінеральних ресурсів
2.
стрімкий розвиток чорної металургії
3.
кваліфікована і дешева робоча сила
4.
розвиток національної системи освіти
5.
проведення ефективних аграрних реформ
6.
інвестиції транснаціональних корпорацій
7.
низький рівень урбанізації


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Визначте основні тенденції розвитку газовидобувної промисловості світу під впливом науково-технічної революції.


1.
різке зменшення обсягів видобутку природного газу і заміщення його нафтою
2.
зміщення видобування газу в райони зі складними природними умовами
3.
освоєння родовищ природного газу на шельфі Світового океану
4.
зростання частки у світовому видобутку природного газу країн Євросоюзу
5.
збільшення концентрації газових промислів у найменш розвинутих країнах світу
6.
посилення контролю за видобутком газу з боку транснаціональних компаній
7.
істотне зменшення обсягів експорту природного газу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Відстань між двома селами на карті, масштаб якої 1:250000, дорівнює 10 см. Якою буде ця відстань (км) на місцевості?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 56

У країні N з територісю 60 тис.км2 міське населення становить 900 тис. осіб, а сільське — 300 тис. осіб. Визначте загальну густоту населення (осіб/км2) у цій країні.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію