Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

Перші відомості про природу навколополярних областей Північного Льодовитого океану було здобуто завдяки дрейфу судна під командуванням


А.
Ф. Нансена.
Б.
Ф. Маґеллана.
В.
Д. Лівінгстона.
Г.
М. Міклухо-Маклая.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

Який час показує встановлений на шкільному географічному майданчику сонячний годинник?


А.
Всесвітній
Б.
поясний
В.
місцевий
Г.
літній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

Визначте координати точки, яку позначено на фрагменті карти буквою Х.


А.
40пн. ш., 80сх. д.
Б.
40пн. ш., 80зх. д.
В.
80пн. ш., 40сх. д.
Г.
80пн. ш., 40зх. д.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

Укажіть головну причину утворення й закономірного розташування сучасних материків.


А.
метаморфізація гірських порід
Б.
коливальні рухи земної кори
В.
рух літосферних плит
Г.
виверження вулканів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Як називається короткочасне раптове підняття води в річці?


А.
заплава
Б.
межень
В.
повінь
Г.
паводок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

Укажіть правильну відповідність «природна зона — тип ґрунтів, характерний для неї».


А.
хвойні ліси — підзолисті
Б.
широколисті ліси — каштанові
В.
вологі вічнозелені ліси — коричневі
Г.
твердолисті вічнозелені ліси — чорноземні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?


А.
уся територія Австралії розташована в Західній півкулі
Б.
Південний тропік перетинає Австралію майже посередині
В.
Австралія омивається водами Атлантичного та Індійського океанів
Г.
найближче до Австралії розташований материк Південна Америка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

На Бразильському плоскогір’ї розташовані великі родовища високоякісних залізних руд тому, що ця частина материка є


А.
кристалічним щитом.
Б.
зоною неотектонічних рухів.
В.
областю молодої складчастості.
Г.
прогином давньої платформи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

Для якої кліматичної області Північної Америки характерні відображені на кліматодіаграмі показники?


А.
помірного морського клімату
Б.
помірного мусонного клімату
В.
тропічного вологого клімату
Г.
субтропічного континентального клімату
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

Найповноводніша річка Африки, що двічі перетинає екватор, –


А.
Ніл.
Б.
Конго.
В.
Нігер.
Г.
Замбезі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

Укажіть характерну ознаку льодовикового покриву Антарктиди.


А.
льодовиковий купол охоплює майже половину площі материка
Б.
максимальна товщина льодовика не перевищує 550 метрів
В.
лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики
Г.
льодова поверхня зумовлює велику різноманітність ландшафтів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

Враховуючи форму і глибину Байкалу, визначте, на якому рисунку відображено походження його озерної улоговини.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

Чому Перуанську течію з температурою води +20 С називають холодною, а Північноатлантичну з температурою +2 С — теплою?
А.
Перуанська течія сформувалася в Південній півкулі, а Північноатлантична — у Північній
Б.
Перуанська течія проходить біля узбережжя материка, а Північноатлантична перетинає океан
В.
Перуанська течія несе холоднішу воду, ніж водна маса океану в цих широтах, а Північноатлантична — теплішу
Г.
Перуанська течія прямує від екватора на південь, Північноатлантична — з півночі до екватора
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

Яка крайня точка України розташована найближче до Гринвіцького меридіана?


А.
північна
Б.
південна
В.
східна
Г.
західна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

Які форми рельєфу характерні для Подільської височини?


А.
лавові плато, могили-останці
Б.
моренні горби, зандрові рівнини
В.
карстові печери, лійки
Г.
поди, степові блюдця
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Укажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та його приток.


А.
Західноєвропейська платформа
Б.
Східноєвропейська платформа
В.
Скіфська плита
Г.
Передкарпатський крайовий прогин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

Де в Україні метеорологи реєструють найбільшу річну суму опадів?


А.
у північних районах Полісся
Б.
на схилах Волинської височини
В.
на Південному березі Криму
Г.
в Українських Карпатах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

Який із вододілів, що позначені буквами на картосхемі України, перетинає канал Дніпро-Донбас?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Які ґрунти на території України є азональними?


А.
дерново-підзолисті
Б.
каштанові
В.
чорноземні
Г.
лучні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Прочитайте уривок із літературного твору: «Ось на повороті дороги проглянула велична маківка полонини, заховалася за деревами. По узбіччях зеленим глянцем палали зарослі брусниці, ... смереки вихлюпували з таємничих своїх надр щебетання вітру, струмків і птахів».
Укажіть фізико-географічну область України, для якої описаний ландшафт є типовим


А.
Вододільно-Верховинські Карпати
Б.
Головне гірсько-лучно-лісове пасмо
В.
Новгород-Сіверське Полісся
Г.
Середньобузький лісостеп
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

Де і чому в Україні відбувається приріст площі суходолу?


А.
у затоці Сиваш унаслідок винесення постійними вітрами води в Азовське море
Б.
у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового стоку
В.
на Чорноморському узбережжі внаслідок підняття ділянок земної кори
Г.
на південному березі Криму внаслідок сучасних процесів складко-утворення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних і субтропічних рослин в Україні є


А.
біосферний заповідник «Асканія Нова».
Б.
природний заповідник «Михайлівська цілина».
В.
Карпатський національний природний парк.
Г.
Нікітський ботанічний сад.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

На діаграмі відображено структуру сільськогосподарських угідь України. Якою буквою позначено частку ріллі?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

Який показник демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове значення?


А.
коефіцієнт народжуваності (‰)
Б.
коефіцієнт природного приросту (‰)
В.
частка жінок у статевій структурі населення (%)
Г.
частка дітей у віковій структурі населення (%)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

Який тип електростанцій є найперспективнішим джерелом електроенергії для рекреаційних районів як Українських Карпат, так і Криму?


А.
сонячні
Б.
вітрові
В.
гідравлічні
Г.
припливні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

Яке твердження пояснює, чому в Запоріжжі на одному підприємстві титаномагнієве виробництво поєднується з виробництвом соляної кислоти, емалей, титанового білила?


А.
комплексна переробка сировини на комбінаті зменшує собівартість основної продукції
Б.
поглиблення спеціалізації підприємства забезпечує високу якість продукції
В.
кооперування виробництв розв’язує проблему збуту всього асортименту продукції
Г.
концентрація виробництва зменшує навантаження на навколишнє середовище
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

Яку область України, віддалену від основних районів чорної металургії, доцільно вибрати інвестиційній компанії для будівництва невеликого заводу, що вироблятиме з металобрухту окремі сорти сталі та прокату на замовлення місцевих машинобудівних підприємств?


А.
Київську
Б.
Запорізьку
В.
Луганську
Г.
Дніпропетровську
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

Укажіть галузь харчової промисловості, виробництво продукції якої позначено на картосхемі України.


А.
м’ясна
Б.
олійно-жирова
В.
рибна
Г.
цукрова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

У Харкові та в містах Північно-Східного економічного району розташовано кілька підприємств тракторобудування. Який чинник зумовив високу концентрацію підприємств цієї галузі в районі?


А.
сільськогосподарська спеціалізація цього економічного району
Б.
сировина, вироблена на розташованих у районі металургійних комбінатах
В.
можливості кооперування виробників деталей з основним підприємством
Г.
зосередження в районі основних споживачів продукції цієї галузі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

Донбас і Передкарпаття є районами територіальної концентрації підприємств


А.
коксохімічної промисловості.
Б.
гірничо-хімічної промисловості.
В.
лісохімічної промисловості.
Г.
хіміко-фармацевтичної промисловості.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

Щоб спроектувати в Україні мережу заводів з виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку, потрібно передусім скористатися тематичною картою


А.
«Машинобудування».
Б.
«Хімічна промисловість».
В.
«Технічні культури».
Г.
«Рекреаційні ресурси».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

Якщо землі зрошують артезіанськими водами, то після стрімкого зростання продуктивності цих земель відбувається поступове зниження їхньої родючості. Визначте основну причину цього явища.


А.
заболочування
Б.
підтоплення
В.
підвищення кислотності
Г.
вторинне засолення
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

На карті позначено території десяти країн, де видобувається найбільше


А.
природного газу.
Б.
кам’яного вугілля.
В.
марганцевих руд.
Г.
алюмінієвих руд.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

Визначте особливість процесу урбанізації в розвинених країнах.


А.
низький рівень урбанізації
Б.
високі темпи урбанізації
В.
хибна урбанізація
Г.
субурбанізація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

Проаналізуйте графіки, що відображають демографічну ситуацію в одній із країн світу. Наслідком такої динаміки демографічних показників у країні буде


А.
депопуляція населення.
Б.
від’ємне сальдо зовнішніх міграцій.
В.
майже однакове значення частки жінок і чоловіків.
Г.
зростання рівня безробіття.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Чому в багатьох країнах райони хімічної промисловості та металургії територіально збігаються з районами видобування кам’яного вугілля?


А.
це матеріаломісткі та екологічно небезпечні галузі
Б.
у цих галузях вугілля використовується як сировина або паливо
В.
на основі цих галузей формується профіль технопарків і технополісів
Г.
підприємства цих галузей орієнтуються на споживачів своєї продукції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

У територіальній структурі господарства Німеччини помітні великі диспропорції:


А.
більшість великих промислових об’єктів сконцентровано на заході — у Прирейнському районі.
Б.
основні виробничі потужності розташовані на півночі країни — у приморській зоні.
В.
найбільш економічно розвиненими та привабливими для інвестицій є східні землі.
Г.
домінуючу роль у виробництві промислової продукції та послуг відіграє столична агломерація.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 56

Укажіть галузі господарства, в яких підприємства України, Білорусі і Молдови є конкурентами.


А.
важке машинобудування, металургія
Б.
вугільна та нафтопереробна промисловість
В.
вагонобудування і деревообробка
Г.
легка і харчова промисловість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 56

У структурі експорту Канади на відміну від решти країн «Великої сімки» висока частка


А.
мінеральної, лісової та сільськогосподарської сировини.
Б.
продукції загального і точного машинобудування.
В.
капіталу, фінансових та освітніх послуг.
Г.
транспортних послуг із транзиту вантажів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 56

Укажіть природний комплекс, у якому сформувався найбільший у світі район м’ясного скотарства.


А.
гілея Африки
Б.
пампа Південної Америки
В.
степи Центральної Азії
Г.
савани Південної Азії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 56

Характерною ознакою господарства більшості країн Африки є


А.
колоніальна галузева і територіальна структура економіки.
Б.
багатогалузева добувна та обробна промисловість.
В.
інтенсивне високотоварне сільське господарство.
Г.
велике значення трансконтинентальних магістралей.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 56

У яких країнах відбувається активне знелісення території, спричинене перевищенням площі вирубування лісу над площею лісонасадження?


А.
Алжирі, Лівії
Б.
Індонезії, Бразилії
В.
Казахстані, Монголії
Г.
Франції, Італії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 56

Установіть відповідність між напрямом географічного прогнозування та передбачуваним негативним явищем.


1.
геоморфологічне прогнозування
2.
метеорологічне прогнозування
3.
гідрологічне прогнозування
4.
демографічне прогнозування
А.
пересихання малих річок
Б.
активізація зсувів
В.
загроза смерчу
Г.
депопуляція населення
Д.
поглиблення економічної кризи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 56

Установіть відповідність між природними об’єктами на території України та районами їхнього розташування.


1.
Олешківські піски
2.
печера Солдатська
3.
Шацькі озера
4.
букові праліси
А.
Волинське Полісся
Б.
Українські Карпати
В.
Поділля
Г.
Причорномор’я
Д.
Крим
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 56

Установіть відповідність між країною та її характеристикою за особливістю географічного положення.


1.
Мексика
2.
Монголія
3.
Мальдіви
4.
Мадагаскар
А.
континентальна
Б.
приморська
В.
півострівна
Г.
острівна
Д.
країна-архіпелаг
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 56

Установіть відповідність між галузями господарства та позначеними на картосхемі України економічними районами, у яких сконцентровані підприємства цих галузей.


1.
суднобудування та судноремонт
2.
теплоелектроенергетика
3.
видобування і збагачення уранових руд
4.
лісозаготівля та деревообробка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 56

Розташуйте послідовно (з півночі на південь) природні зони Східноєвропейської рівнини.


А.
степи
Б.
тундра
В.
лісостепи
Г.
тайга
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 56

На територію України заходить повітряна маса з Північної Атлантики. Розташуйте височини в тій послідовності, у якій на їхніх схилах пройдуть дощі.


А.
Подільські Товтри
Б.
Придніпровська височина
В.
масив Розточчя
Г.
Приазовська височина
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 56

Установіть послідовність областей України за збільшенням посівної площі зернових культур.


А.
Закарпатська
Б.
Житомирська
В.
Черкаська
Г.
Миколаївська
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 56

Розташуйте послідовно водні об’єкти, якими пройде судно, що прямує з Одеси до одного з портів Норвегії.


А.
річка Дунай
Б.
Північне море
В.
канал Дунай-Майн-Рейн
Г.
Чорне море
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 56

В Австралії поверхневий стік найменший серед усіх материків: тільки 10 — 13% атмосферних опадів потрапляє до річок та інших водойм. Що зумовило таке співвідношення опадів і поверхневого стоку?


1.
живлення річок переважно талими водами
2.
високий показник випаровування
3.
поглинання вод карстовими пустотами
4.
поширення водопроникних піщаних порід
5.
вихід на поверхню кристалічного фундаменту платформи
6.
розташування вододілу посередині материка


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №52 з 56

Які характерні особливості антициклону спричиняють посилення смогу в містах із високим рівнем забруднення повітря, особливо влітку?


1.
низький атмосферний тиск
2.
нисхідні потоки повітря
3.
велика захмареність неба
4.
низька ймовірність опадів
5.
слабкий вітер
6.
висока відносна вологість повітря


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 56

Які чинники вплинули на розвиток авіакосмічної промисловості в Україні?


1.
транзитне географічне положення країни
2.
відкриття і розробка великих родовищ алюмінієвих руд
3.
розвиток алюмінієвої й титанової промисловості
4.
виробництво дешевої електроенергії на ГЕС та АЕС
5.
створення науково-дослідної та конструкторської бази
6.
підготовка висококваліфікованих трудових ресурсів


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Які твердження правильно відображають сучасні особливості географії паливної промисловості світу?


1.
усі високорозвинені країни забезпечені власними ресурсами палива
2.
значний обсяг нафти видобувається на шельфі Світового океану
3.
більшість районів видобування вугілля розташовані в Північній півкулі
4.
найважливіший чинник розміщення підприємств паливної промисловості — споживчий
5.
райони видобування та активного споживання енергоресурсів не збігаються
6.
переважає транспортування палива з Європи і Північної Америки до країн Африки та Азії


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Знайдіть на фрагменті топографічної карти умовний знак колодязя. Визначте абсолютну висоту (у метрах) точки, у якій розташований колодязь. Суцільні горизонталі проведені через 2,5 м.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 56

Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 30500 осіб до 30850 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст населення становив 120 осіб за рік?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію