Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Земна вісь — це уявна пряма лінія, що проходить через центр Землі та


А.
лінію екватора.
Б.
магнітні полюси.
В.
географічні полюси.
Г.
точку з координатами 0 ш. і 0 д.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Можна здійснити навколосвітню подорож, дрейфуючи за течією


А.
Курocio.
Б.
Гольфстрім.
В.
Західних Вітрів.
Г.
Південна Пасатна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Найбільшу абсолютну висоту має точка, позначена на фрагменті топографічної карти буквою


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Унаслідок метаморфізму відбувається перетворення


А.
магми в лаву.
Б.
лави в пемзу.
В.
граніту в гнейс.
Г.
бокситу в глинозем.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Який прилад використовують для вимірювання відносної вологості повітря?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

У якій природній зоні поширені перезволожені ґрунти з дуже сповільненим процесом розкладання органічних решток, малопотужним гумусовим горизонтом, що переходить у глейовий горизонт сіруватого кольору?


А.
степи
Б.
тундра
В.
широколисті ліси
Г.
савани і рідколісся
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Користуючись фрагментом карти, визначте країну, в порт якої прибуде корабель, що знаходиться в точці з координатами 30 пн.ш., 45 зх.д. і починає рухатися на південь, не змінюючи курсу.


А.
Бразилія
Б.
Мексика
В.
Марокко
Г.
США
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Жителі Сахари кажуть, що «каміння ночами кричить». Гучний різкий тріск у пустелі є проявом


А.
фізичного вивітрювання.
Б.
хімічного вивітрювання.
В.
внутрішнього магматизму.
Г.
метаморфізації гірських порід.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Темношкірі «лісові люди» з тонкими губами, дуже широким носом і середнім зростом 140-145 см - це


А.
араби Північної Африки.
Б.
ефіопи Східної Африки.
В.
пігмеї Екваторіальної Африки.
Г.
бушмени Південної Африки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Чому в південно-західній частині Північної Америки річкова мережа розвинута слабо, а на південному сході вона густа?


А.
відрізняється тектонічна будова цих регіонів
Б.
ці частини континенту мають різний рельєф
В.
в цих регіонах неоднакові кліматичні умови
Г.
ці території різняться рівнем господарського освоєння
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

На картосхемі позначено маршрути експедицій


А.
Р. Амундсена, Р. Скотта.
Б.
А. Веспуччі, А. Гумбольдта.
В.
А. Тасмана, Дж. Кука.
Г.
Б. Діаша, Васко да Гами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

У рифтових зонах серединно-океанічних хребтів відбувається


А.
розходження літосферних плит.
Б.
зіткнення літосферних плит.
В.
складкоутворення по краях літосферних плит.
Г.
занурення літосферних плит одна під одну.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Кліматичні умови якого регіону Євразії відображено на кліматодіаграмі?


А.
Скандинавського півострова
Б.
Східного Китаю
В.
Східного Сибіру
Г.
Середземномор'я
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Для рельєфу Євразії характерною особливістю є те, що


А.
азійська частина материка більш рівнинна, ніж європейська.
Б.
поверхня східної частини материка вирівняна давнім льодовиком.
В.
найбільші рівнини утворились у передгірних прогинах земної кори.
Г.
найвищі гори належать до Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

На карті, яку створює картограф у проекції, яку зображено на рисунку, не буде позначено


А.
Північної Америки.
Б.
Австралії.
В.
Євразії.
Г.
Африки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Як вплинуло на формування ландшафтів центральної частини Австралії близьке до поверхні залягання підземних вод?


А.
значні площі пустель вкривають чагарники з низькорослих евкаліптів і акацій
Б.
вологі тропічні вічнозелені ліси охоплюють більше половини площі материка
В.
оточені галерейними лісами річки повноводні протягом року
Г.
заболочені землі поширились у внутрішніх низовинних районах материка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Який населений пункт на території України знаходиться найближче до Ґринвіцького меридіана?


А.
м. Чоп
Б.
м. Київ
В.
с. Грем'яч
Г.
смт Добровеличківка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Для якої рівнини в Україні характерні абсолютні висоти до 120-150 м, загальний похил на південь, широкі річкові долини, балки, поди?


А.
Хотинської височини
Б.
Закарпатської низовини
В.
Середньоруської височини
Г.
Причорноморської низовини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Якщо метеорологічна служба в січні повідомляє про переміщення на територію України антициклону з центральних районів Євразії, то слід очікувати


А.
морозної сонячної погоди.
Б.
відлиги, посилення вітру.
В.
хмарної погоди а мокрим снігом.
Г.
сильних снігопадів, хуртовини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Чому в межах Українського щита сконцентровані родовища залізних руд з високим вмістом металу?


А.
поверхню вкривають потоки застиглої лави давніх вулканів
Б.
близько до поверхні залягають докембрійські магматичні та метаморфічні породи
В.
після відступу льодовика залишилися товщі моренних відкладів та лесів
Г.
унаслідок вивітрювання сформувався чохол з уламкових осадових порід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

На річці, у руслі якої є ділянка з порогами, планують спорудити ГЕС. У якій із позначених на схемі буквою точок доцільно збудувати греблю гідроелектростанції зі шлюзами, щоб затопити пороги і зробити судноплавство наскрізним?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Який компонент природного комплексу дає можливість з високою імовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці, не закладаючи ґрунтовий розріз?


А.
рівнинний рельєф, пересічений балкою
Б.
сильні дощі з грозами в літній період
В.
злакове різнотрав'я з переважанням ковили
Г.
невелика видова різноманітність тварин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

У якому заповіднику збережено унікальне поєднання ландшафтів грабово-дубових лісів, лучних степів, заплавних островів?


А.
Карпатському
Б.
Канівському
В.
Карадазькому
Г.
Поліському
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Субурбанізація — це


А.
зростання ролі міст в економічному та культурному житті суспільства.
Б.
формування стійких економічних зв'язків між містами.
В.
прискорений розвиток приміських зон великих міст.
Г.
збільшення кількості міст та їхніх розмірів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Чим вища інтенсивність кольору на картограмі, тим більшим в областях України є значення


А.
коефіцієнта природного приросту населення (проміле).
Б.
показника загальної густоти населення (осіб/км2).
В.
показника забезпеченості водними ресурсами (м3/особу).
Г.
частки зайнятих у сільському господарстві (%).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Який чинник визначив спеціалізацію Запоріжжя як центру кольорової металургії?


А.
наявність місцевої сировини
Б.
родовища коксівного вугілля
В.
науково-дослідна база
Г.
потужні електростанції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

У якому економічному районі України основними забруднювачами повітря є Зміївськая ТЕС, ВАТ «Шебелинкагазпром», ВАТ «Сумихімпром»?


А.
Придніпровському
Б.
Центральному
В.
Північно-Східному
Г.
Північно-Західному
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

У Донецькому економічному районі з високою концентрацією підприємств важкої промисловості розміщено текстильні та швейні фабрики, щоб


А.
переробляти відходи чорної металургії.
Б.
створити додаткові робочі місця для жінок.
В.
скооперувати ці фабрики з машинобудівними заводами.
Г.
ефективно використати надлишок електроенергії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

До якої форми міжнародних економічних зв’язків належить створення іноземною компанією власного виробництва на території України?


А.
зовнішня торгівля
Б.
іноземні інвестиції
В.
кредитні відносини
Г.
рух робочої сили
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

На картосхемі позначено центри


А.
авіаракетобудування.
Б.
атомної енергетики.
В.
чорної металургії.
Г.
нафтопереробки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Рапани — молюски, які потрапили з Японського моря в Чорне, прикріпившись до днища морських суден. Який вид регулярних перевезень сприяв міграції рапанів із Чорного моря на північ Азовського моря?


А.
будівельних матеріалів по Дніпру
Б.
залізної руди з Керчі до Маріуполя
В.
фруктів із Туреччини до курортних міст Криму
Г.
нафти через Босфор до Одеського нафтового терміналу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Проаналізуйте графіки, що характеризують зміну посівних площ сільськогосподарських культур однієї з областей України. Яка крива відображає зміни у структурі посівів, спричинені скороченням поголів’я великої рогатої худоби в цій області?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Спеціалізація сільського господарства у Вінницькій області обумовила концентрацію на її території зорієнтованих на сировину


А.
цукрових і спиртових заводів.
Б.
олійно-жирових комбінатів.
В.
кондитерських фабрик.
Г.
льонокомбінатів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Проаналізуйте статево-вікову піраміду, що характеризує населення однієї з нафтовидобувних країн Перської затоки, та визначте чинник, який обумовив співвідношення чоловіків і жінок у віковій групі від 20 до 39 років.


А.
еміграція жіночого населення
Б.
більша смертність серед чоловіків
В.
зменшення народжуваності дівчаток
Г.
імміграція чоловічої робочої сили
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

До кількісних змін на політичній карті світу належить


А.
розпад Чехословаччини на Чехію і Словаччину.
Б.
перенесення столиці Казахстану з Алмати до Астани.
В.
вихід Грузії зі складу Співдружності Незалежних Держав.
Г.
перейменування Заїру на Демокритичну Республіку Конго.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Укажіть основну причину сповільнення темпів приросту енергоспоживання у світі.


А.
підвищення ролі альтернативних джерел енергії
Б.
впровадження енергозберігаючих технологій
В.
зниження собівартості палива та електроенергії
Г.
зменшення обсягу видобування паливних ресурсів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

До якого типу належить країна, галузеву структуру ВВП якої відображено на діаграмі?


А.
країни центрелізовано керованої економіки
Б.
постсоціалістичні країни перехідної економіки
В.
країни розвинутої економіки
Г.
найменш розвинуті країни
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Які товари переважають у структурі експорту з Білорусі до України?


А.
паливо та електроенергія
Б.
чорні та кольорові метали
В.
продукція легкої та харчової промисловості
Г.
шахтне і гірничорудне устаткування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Яка країна Латинської Америки має великі запаси селітри, залізних і мідних руд, виплавляє та експортує найбільше в світі чорнової міді?


А.
Аргентина
Б.
Бразилія
В.
Венесуела
Г.
Чилі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Район пасовищного тваринництва та оазисного (зрошуваного) землеробства США на картосхемі позначено буквою


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Друзі запланували зустріти Новий рік на пляжі у тій країні, де температура морської води і повітря перевищуватиме +25С, тому вибрали


А.
Іспанію.
Б.
Хорватію.
В.
Туреччину.
Г.
Індонезію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

З якою країною Єгипет узгоджує обсяги споживання води річки Ніл?


А.
Лівія
Б.
Судан
В.
Нігер
Г.
Алжир
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Установіть відповідність між картографічними зображеннями проток та їхніми географічними назвами.


1.
2.
3.
4.
А.
Берінґова
Б.
Гібралтарська
В.
Дрейка
Г.
Ла-Манш
Д.
Мозамбіцька
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 60

Установіть відповідність між формами рельєфу в Україні та типовими для них природними ландшафтами.


1.
Розточчя
2.
Приазовська височина
3.
Поліська низовина
4.
Середньоруська височина
А.
мішанолісові
Б.
широколистянолісові
В.
лісостепові
Г.
степові
Д.
субальпійські
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 60

Установіть відповідність між промисловими центрами та видами мінеральних ресурсів, що обумовили спеціалізацію цих центрів.


1.
Горлівка
2.
Кривий Ріг
3.
Моршин
4.
Надвірна
А.
кам'яне вугілля
Б.
буре вугілля
В.
залізна руда
Г.
мінеральна вода
Д.
нафта
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 60

Установіть відповідність між продукцією хімічної промисловості та центрами її виробництва в Україні.


1.
хімічні волокна
2.
азотні добрива
3.
шини
4.
синтетичні барвники
А.
Біла Церква
Б.
Дніпродзержинськ
В.
Рубіжне
Г.
Ужгород
Д.
Чернігів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 60

Установіть відповідність між особливостями розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу країн Європи та місцезнаходженням цих країн, що позначене буквою на картосхемі.


1.
розвиток нафтової і газової промисловості на шельфі Північного моря, скорочення видобутку кам’яного вугілля; основні виробники електроенергії — ТЕС
2.
імпорт нафти, природного газу та вугілля, видобування і збагачення уранових руд; 3/4 електроенергії виробляють АЕС
3.
закриття кам’яновугільних шахт, значна роль буровугільної промисловості, імпорт нафти та природного газу; найбільше електроенергії виробляють ТЕС
4.
повна залежність від імпорту енергоносіїв; ТЕС використовують нафтопродукти розміщених у портах заводів, найбільші ГЕС побудовано в Альпах.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 60

Установіть відповідність між країнами та природними рубежами, по яких проходить державний кордон України з цими державами.


1.
Угорщина
2.
Польща
3.
Росія
4.
Молдова
А.
р. Тиса
Б.
р. Дністер
В.
р. Західний Буг
Г.
р. Сіверський Донець
Д.
Кілійське гирло Дунаю
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 60

Укажіть послідовність дій, необхідних для того, щоб зорієнтуватися на місцевості за Полярною зіркою.


А.
подумки з’єднати прямою лінією дві зірки, що знаходяться на краю «ковша»
Б.
продовжити уявну пряму лінію і відкласти на ній приблизно п’ять відрізків, рівних відстані між двома зірками на краю «ковша»
В.
визначити яскраву зірку в сузір’ї Малої Ведмедиці, яка вказує напрям на північ
Г.
знайти сузір’я Великої Ведмедиці (Великого Возу), яке нагадує ківш
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Розташуйте послідовно природні комплекси Південної Америки за різноманітністю рослинного і тваринного світу від найбагатшого до найбіднішого.


А.
сельва Амазонії
Б.
пустеля Атакама
В.
Патагонська пустеля
Г.
савани Бразильського плоскогір’я
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Розташуйте області України у тій послідовності, в якій над їхньою територією за місцевим часом починається нова доба.


А.
Тернопільська
Б.
Луганська
В.
Полтавська
Г.
Хмельницька
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 60

Транснаціональна компанія, що володіє підприємствами алюмінієвої промисловості, впровадила стадійну спеціалізацію виробництва. Установіть послідовність цих виробництв за стадіями технологічного процесу.


А.
виробництво алюмінієвих сплавів в Уссурійську (Росія)
Б.
виплавка алюмінію в Братську (Росія)
В.
видобування бокситів у Фріа (Гвінея)
Г.
виробництво глинозему в Миколаєві (Україна)
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №53 з 60

Розташуйте послідовно зупинки потяга, що рухається із Києва в напрямку Сімферополя, на залізничних станціях, де будуть відчеплені вагони з вантажем для розміщених поблизу підприємств.

 

Залізнична станція

Підприємство, що отримує вантаж

А

Знам’янка

ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань», м. Кіровоград

Б

імені Тараса Шевченка (Сміла)

ВАТ «Черкаський автобус», м.Черкаси

В

Красноперекопськ

ЗАТ «Кримський титан», м. Армянськ

Г

Миронівка

суконна фабрика, м.Богуслав


АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №54 з 60

Визначте особливості природи Тихого океану.


1.
океан займає 1/2 поверхні Землі та омиває береги шести материків
2.
по краях Тихоокеанської літосферної плити виникли сейсмічні зони
3.
акваторія океану розміщена у всіх кліматичних поясах, крім арктичного
4.
шельф має найбільшу ширину біля берегів Америки
5.
солоність поверхневих вод найнижча в тропічних широтах
6.
північна частина океану тепліша за південну


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 60

Карпатські гори


1.
за висотою належить до низьких гір.
2.
утворилися в альпійську епоху горотворення.
3.
складені переважно осадовими гірськими породами.
4.
знаходяться в області помірно континентального клімату.
5.
охоплені зледенінням вище снігової лінії.
6.
вкриті широколистими мусонними лісами.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 60

Які чинники обумовили розміщення в Україні підприємств, на яких з імпортованих комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку?


1.
значні площі невикористовуваних земель
2.
можливості комбінування з металургією
3.
кваліфікована робоча сила
4.
потужна сировинна база
5.
економія виробничих витрат
6.
значні обсяги внутрішнього ринку


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №57 з 60

Визначте характерні риси промисловості Російської Федерації.


1.
у структурі промисловості переважають галузі важкої індустрії
2.
обробна промисловість повністю задовольняє потреби країни
3.
половина промислової продукції виробляється в Московській агломерації
4.
промислове виробництво спирається на потужну сировинну базу
5.
точне машинобудування - провідна галузь міжнародної спеціалізації
6.
країна - один із світових лідерів за обсягом експорту енергоносіїв


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

В умовному регіоні з незначним антропогенним навантаженням проектується розробка родовища руди кар’єрним способом. Із перерахованих нижче процесів визначте три найбільш імовірні, що призведуть до зміни геоекологічної ситуації цього регіону внаслідок реалізації проекту.


1.
зниження рівня підземних вод
2.
активізація зсувів та осипищ
3.
поширення суфозійних явищ
4.
вторинне засолення ґрунтів
5.
пилове забруднення атмосфери
6.
випадання кислотних дощів


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

На топографічній карті масштабу 1: 200 000 відстань між двома селами дорівнює 9 см. Яка відстань між цими селами на місцевості (у кілометрах)?Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

Чисельність населення країни на 1 січня 2010 р. становила 100 млн осіб. Визначте, якою стала чисельність населення (у млн осіб) на 1 січня 2011 р., якщо в цій країні показники руху населення за 2010 р. були такими: коефіцієнт народжуваності 14 осіб на 1000 мешканців, коефіцієнт смертності 7 осіб на 1000 мешканців, сальдо міграції 300 тис. осіб.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію