Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі


А.
Міколай Коперник.
Б.
Дмитро Менделєєв.
В.
Фернан Магеллан.
Г.
Гійом Боплан.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

На якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів?


А.
Скандинавський
Б.
Кримський
В.
Лабрадор
Г.
Сомалі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, є правильною?


А.
річка Совка тече з північного сходу на південний захід
Б.
правий берег річки Совки крутий, обривистий
В.
річка Совка є правою притокою Вершиці
Г.
береги Совки у нижній течії вкриті рідколіссям
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті?


А.
рух магми від астеносфери до поверхні Землі
Б.
розривні рухи та зміщення пластів літосфери
В.
повільні вертикальні рухи літосфери
Г.
повільні горизонтальні рухи літосфери
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті?


А.
у річках
Б.
в озерах
В.
у льодовиках
Г.
у водосховищах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

На схемі зображено


А.
циклон Південної півкулі
Б.
антициклон Південної півкулі
В.
циклон Північної півкулі
Г.
антициклон Північної півкулі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Як пояснити пристосованість рослин тундри до боротьби із засухами, якщо тундрово-глеєві ґрунти перезволожені?


А.
ґрунтова волога містить підвищену концентрацію розчинених солей
Б.
рослини тундри зберегли це пристосування з дольодовикового періоду
В.
влітку волога міститься лише на поверхні ґрунту і не просочується в глибину
Г.
в умовах інтенсивного випаровування холодний ґрунт ускладнює поглинання вологи корінням рослин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Який висновок було зроблено М.М. Миклухо-Маклаєм на основі досліджень, проведених на березі затоки Астролябія (нині Берег Маклая)?


А.
острови між Австралією та Євразією мають материкове походження
Б.
народи планети знаходяться на різних етапах демографічного переходу
В.
виникнення расових відмінностей зумовлене природними умовами життя людей
Г.
аборигени Австралії та Океанії є вихідцями з Південної та Східної Азії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Яка причина утворення стокових вітрів у прибережній зоні Антарктиди?


А.
зміна полярного дня і полярної ночі, що обумовлює великі сезонні амплітуди температури
Б.
велика різниця атмосферного тиску над внутрішніми областями материка і над оточуючими водами океанів
В.
відмінності у рельєфі
Г.
льодовиковий покрив не утворює значних перешкод на шляху вітрів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте нотатки із щоденника мандрівника: «… біля води зіпнувся на коріння мангровий ліс. По місточках можна дійти до таблички з відомими ще зі шкільних років координатами. Стою на краю материка: попереду ніби пропливають казкової краси острівці, а на північному сході контрастом здіймаються портові крани промислового півдня Сингапуру…». Про який материк і його крайню точку йдеться?


А.
Євразію, мис Піай
Б.
Австралію, мис Йорк
В.
Африку, мис Рас-Гафун
Г.
Південну Америку, мис Паріньяс
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

У процесі вкорінення магми в товщу земної кори по розломах рифтової зони Східної Африки сформувалися родовища


А.
нафти і природного газу
Б.
кам’яного вугілля і графіту
В.
мідних і кобальтових руд
Г.
алюмінієвих та ртутних руд
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Якщо на рівнинних просторах серед моря злакових трав з’являється безгорбий верблюд, проноситься пара мустангів, сторожко пригинає голову страус нанду, і лише вітер здаля доносить голоси гаучо, то це — заповідна територія, де охороняється вцілілий острівець


А.
степів Середньої Азії
Б.
прерій Північної Америки
В.
пампи Південної Америки
Г.
саван півострова Індостан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

У Центральних районах Аляски з’явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Науковці назвали першопричину цього явища — глобальне потепління. Який проміжний процес виник унаслідок потепління і спричинив появу «п’яних лісів».


А.
прискорений розвиток біомаси
Б.
збільшення водності річок
В.
виснаження ґрунтів
Г.
танення вічної мерзлоти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Яку тварину було завезено в Америку іспанськими конкістадорами?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Які острови мають вулканічне походження?


А.
Гавайські
Б.
Мальдівські
В.
Філіппінські
Г.
Великі Зондські
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Чому Австралія є найпосушливішим материком?


А.
територія материка розміщена переважно у тропічному поясі з високим тиском
Б.
центральна частина Австралії з усіх сторін оточена горами
В.
з Антарктики в глиб материка проникають сухі та холодні повітряні маси
Г.
біля берегів Австралії проходять лише холодні океанічні течії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Територія України удвічі більша за територію


А.
Італії
Б.
Франції
В.
Білорусі
Г.
Молдови
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід палеозойського віку

Порода

Геологічний період

Товщина (м)

Пісок

Палеогеновий

10

Вапняк

Юрський

6

Вугілля

Кам’яновугільний

3

Глина

Кембрійcький

11


А.
9 м
Б.
14 м
В.
19 м
Г.
24 м
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

У якому напрямку посилюється континентальність клімату України?


А.
з північного заходу на південний схід
Б.
з південного сходу на північний захід
В.
зі сходу на захід
Г.
з півдня на північ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей?


А.
Тиси
Б.
Збруча
В.
Десни
Г.
Інгулу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні


А.
2, 12
Б.
6, 13
В.
3, 7, 10
Г.
1, 4, 9
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними є наведені у таблиці типові ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти

Рослини

Тварини

сірі лісові,

дуб, липа, ковила,

перев’язка, хохуля,

чорноземи типові

типчак, шалфей лучний

сапсан, дрофа


А.
Українські Карпати
Б.
Західноукраїнська лісостепова
В.
Середньоруська лісостепова
Г.
Кримська південностепова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Який бальнеологічний курорт сформувався у Закарпатті?


А.
Миргород
Б.
Саки
В.
Шаян
Г.
Слов’янськ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Укажіть один із основних чинників найвищих в Україні темпів скорочення населення у Чернігівській област


А.
середня густота населення одна з найнижчих в Україні
Б.
рівень урбанізації в області вищий середнього в Україні
В.
кількість жінок перевищує кількість чоловіків
Г.
частка літніх людей вдвічі перевищує частку дітей
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Прикладом розвитку господарства України екстенсивним шляхом є


А.
механізація робіт з реконструкції залізничних шляхів
Б.
перехід фермерів на вирощування урожайних гібридів овочів
В.
збільшення кількість виробників будівельних матеріалів
Г.
підвищення кваліфікація працівників деревообробної галузі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Які галузі паливної промисловості розвинені у Волинській області?


А.
буровугільна і сланцева
Б.
кам’яновугільна і торфова
В.
нафтова і газова
Г.
кам’яновугільна і буровугільна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій?


А.
Краматорськ
Б.
Київ
В.
Львів
Г.
Харків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Житель Черкаської області, обурений тим, що на його земельній ділянці кілька років підряд орендар вирощує соняшники, вирішив внести зміни в договір оренди, якщо наступні три роки не буде застосовуватися сівозміна. Порадьте, які сільськогосподарські культури економічно вигідно вирощувати орендарю, враховуючи агрокліматичні ресурси та ґрунти цієї місцевості.


А.
жито, льон-довгунець, баштанні
Б.
пшеницю, цукрові буряки, гречку
В.
кукурудзу, тютюн, рис
Г.
ячмінь, сою, люпин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Меридіональний характер простягання має автомобільна магістраль


А.
Київ — Харків
Б.
Київ — Ковель
В.
Київ — Одеса
Г.
Київ — Дніпропетровськ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Який економічний район спеціалізується на виробництві лісохімічної продукції?


А.
Карпатський
Б.
Придніпровський
В.
Подільський
Г.
Північно-Західний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Хто з географів досліджував розвиток і розміщення продуктивних сил в Україні, розробив схему її економічного районування?


А.
В. Вернадський
Б.
С. Рудницький
В.
К. Воблий
Г.
В. Докучаєв
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Які риси властиві сучасній світовій економіці?


А.
різнорівнева, двополюсна, симетрична
Б.
різнорівнева, багатополюсна, асиметрична
В.
однорівнева, однополюсна, симетрична
Г.
дворівнева, триполюсна, асиметрична
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

У виділених на фрагменті карти районах вирощують


А.
цукрову тростину
Б.
фінікову пальму
В.
льон-довгунець
Г.
чай
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Виберіть правильне поєднання назви країни, басейну і виду ресурсу.

 

Назва країни

Назва басейну

Вид ресурсу

А

Алжир

Гвінейський

уранові руди

Б

Казахстан

Карагандинський

кам’яне вугілля

В

Україна

Придніпровський

торф

Г

Індонезія

Карибський

нафта


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних тканин?


А.
споживчий, транспортний, енергетичний
Б.
транспортний, енергетичний, водний
В.
трудових ресурсів, науковий, екологічний
Г.
сировинний, споживчий, трудових ресурсів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Основним чинником розміщення найбільших нафтопереробних комбінатів у містах України, Білорусі, Польщі є


А.
наявність родовищ нафти поблизу міста.
Б.
транспортно-географічне положення міста.
В.
можливість кооперування з металургійними підприємствами.
Г.
кількість населення в місті — до 100 000 жителів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Чому райони хімічної промисловості та металургії співпадають в індустріальних країнах?


А.
ці галузі створюють значне екологічне навантаження на територію
Б.
окремі виробництва цих галузей комбінуються
В.
обидві галузі тяжіють до науково-дослідних центрів
Г.
ці галузі орієнтуються на висококваліфіковані трудові ресурси
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Впродовж останніх десятиліть спалахують час від часу прикордонні конфлікти між


А.
Індією і Пакистаном
Б.
Німеччиною і Францією
В.
США і Канадою
Г.
Чехією і Словаччиною
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та «Американський Рур», один з найбільших аеропортів світу «О'Хара» та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби?


А.
Атлантичному узбережжі
Б.
Приозер’ї
В.
Гірських штатах
Г.
Каліфорнії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Для якої країни характерна вказана структура експорту: туристичні послуги, фрукти, вино, сир, пшениця, автомобілі, літаки, сталь, хімікати, ювелірні вироби, шовк?


А.
Франції
Б.
Канади
В.
Швейцарії
Г.
Ірану
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Який федеральний округ Росії має таку ж спеціалізацію обробної промисловості, курортного та сільського господарства, що й Україна, але енергетика орієнтується на власні ресурси нафти та природного газу?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Яка з указаних акваторій Світового океану має найвищий рівень забруднення нафтопродуктами?


А.
Велика Австралійська затока
Б.
протока Дрейка
В.
Мексиканська затока
Г.
Баренцове море
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між природними процесами та геосферами, взаємопроникнення та взаємодію яких ці процеси забезпечують.


1.
випаровування з поверхні водойм
2.
фізичне вивітрювання
3.
ерозія та абразія
4.
дихання
А.
літосфера та біосфера
Б.
атмосфера та літосфера
В.
гідросфера та літосфера
Г.
біосфера та атмосфера
Д.
гідросфера та атмосфера
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть відповідність між пустелями світу та типовими представниками рослинного і тваринного світу.


1.
Велика піщана пустеля
2.
Наміб
3.
Каракуми
4.
Патагонська пустеля
А.
вельвічія, гієна
Б.
низькорослі евкаліпти, гатерія
В.
кактуси, гуанако
Г.
саксаул, верблюд
Д.
агава, гримуча змія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами цих міст


1.
місто знаходиться південніше Києва на відстані 450 км
2.
місцевий час у цьому місті випереджає поясний на 18 хв
3.
сонце заходить у цьому місті на 20 хв пізніше, ніж у Києві
4.
кут, під яким завжди спостерігають Полярну зорю у цьому місті, становить 45
А.
48 30′ пн.ш., 35 сх.д.
Б.
45 пн.ш., 34 30′ сх.д.
В.
52 пн.ш., 36 30′ сх.д.
Г.
46 30′ пн.ш., 31 сх.д.
Д.
49 30′ пн.ш., 25 30′ сх.д.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Установіть відповідність між назвами заповідників та буквами, якими на карті позначено їхнє місцезнаходження


1.
Розточчя
2.
Єланецький степ
3.
Опукський
4.
Канівський
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між видами ґрунтів окремих регіонів України і домінуючими процесами, що спричиняють їхню деградацію.


1.
дерново-підзолисті ґрунти Волині
2.
чорноземи Донеччини
3.
сірі лісові ґрунти Поділля
4.
каштанові ґрунти Таврії
А.
вторинне засолення
Б.
утворення ярів
В.
насипання териконів
Г.
радіаційне забруднення
Д.
заболочення
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Установіть відповідність між річковими системами та височинами, якими проходять вододіли цих річок.


1.
Прут і Дністер
2.
Дніпро та Південний Буг
3.
Південний Буг і Дністер
4.
Сіверський Донець і Кальміус
А.
Подільська
Б.
Хотинська
В.
Придніпровська
Г.
Приазовська
Д.
Донецька
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Установіть відповідність між областями України та характерними особливостями систем розселення.


1.
Волинська
2.
Чернівецька
3.
Донецька
4.
Дніпропетровська
А.
найгустіша мережа поселень міського типу; сформувалася поліцентрична агломерація
Б.
рівень урбанізації 90%; сформувалася найбільша за площею і кількістю населення біцентрична агломерація
В.
сільські поселення розміщені на підвищених ділянках, у південних районах області збереглися хутори
Г.
найвища в Україні густота сільського населення; сформувалася сільська агломерація (багатовулицеве скупчення сільських поселень)
Д.
обласний центр — найбільше місто в Україні, навколо якого сформувалася моноцентрична агломерація
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 58

Установіть відповідність між центрами кольорової металургії, позначеними на карті цифрами, та основними видами продукції, яку виробляють розміщені в них підприємства.


А.
тверді сплави, тугоплавкі метали
Б.
феронікель, кобальт
В.
первинний алюміній, титан
Г.
цинк
Д.
магній у зливках
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 58

Установіть відповідність між портами та країнами, де ці порти розміщені.


1.
Роттердам
2.
Ванкувер
3.
Ульсан
4.
Колката
А.
Індія
Б.
Республіка Корея
В.
Нідерланди
Г.
Канада
Д.
Росія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 58

Установіть відповідність між містами та явищами, які загрожують їхньому існуванню (можуть перетворити їх у міста-привиди).


1.
Тімбукту, Малі
2.
Сан-Франциско, США
3.
Неаполь, Італія
4.
Банжул, Гамбія
А.
виверження вулкана
Б.
опустелення
В.
землетрус
Г.
зледеніння
Д.
затоплення
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 58

Установіть послідовність дій під час проведення окомірного полярного знімання невеликої території


А.
зорієнтувати планшет і накреслити лінію «північ — південь»
Б.
позначити об’єкти, які потрібно нанести на план, умовними знаками
В.
встановити планшет і поставити на ньому точку полюса
Г.
за допомогою візирної лінійки визначити напрями на об’єкти і відкласти у масштабі виміряні відстані від точки полюса до об’єктів
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №54 з 58

Розмістіть географічні пояси в порядку зростання кількості природних зон, які сформувалися в межах кожного поясу.


А.
помірний
Б.
тропічний
В.
субекваторіальний
Г.
антарктичний
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 58

Біля берега коси Бирючий острів зірвався з якоря буйок, на якому кріпилось попередження про заборону вилову риби у водах Азово-Сиваського заповідника. Установіть послідовність акваторій Азовського та Чорного морів, у яких цей буйок дрейфує за течією.


А.
Каламітська затока
Б.
Феодосійська затока
В.
Казантипська затока
Г.
Керченська протока
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 58

Згідно з державною програмою проекти енергозбереження в Україні будуть першочергово інвестуватися в тих регіонах, де частка електроенергії у собівартості продукції найвища. За даними таблиці установіть черговість економічних районів на отримання державних інвестицій.

Економічні райони

Валовий регіональний продукт, млрд грн

Споживання електроенергії, млрд кВтгод

А

Донецький

120

3,6

Б

Придніпровський

100

2,5

В

Північно-Східний

60

2,2

Г

Центральний

25

0,8

Економічні райони


А.
Донецький
Б.
Придніпровський
В.
Північно-Східний
Г.
Центральний
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 58

Розмістіть країни в порядку збільшення їхньої частки у світовому виробництві продукції машинобудування.


А.
Південна Африка
Б.
США
В.
Болівія
Г.
Китай
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 58

Туристи-французи, повертаючись автомобілем із Києва, задумали відвідати історико-культурні об’єкти міст Європи, що внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розмістіть ці міста послідовно по маршруту Київ — Париж.


А.
Люксембург
Б.
Старе місто Кракова
В.
музейний острів у Берліні
Г.
історичний центр Львова
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine