Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Який учений вперше застосував назву «географія» до науки про Землю?


А.
Арістотель
Б.
Ератосфен
В.
Меркатор
Г.
Бехайм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

У якій із позначених на карті точок сонце перебуває в зеніті двічі на рік?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Які форми рельєфу мають льодовикове походження?


А.
бархани, дюни
Б.
яри, балки
В.
поди, блюдця
Г.
цирки, моренні горби
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Як називають лінії на карті, що з’єднують точки з однаковою кількістю опадів?


А.
ізобати
Б.
ізотерми
В.
ізобари
Г.
ізогієти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

У яких межах коливається температура морської води на глибині більше 1000 м?


А.
−0,5 С — +0,5 С
Б.
0 С — +2 С
В.
+2 С — +5 С
Г.
+5 С — +10 С
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Які ґрунти сформувалися на лесових породах під лучними степами?


А.
чорноземи опідзолені
Б.
чорноземи типові
В.
чорноземи звичайні
Г.
лучно-чорноземні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Проявом якої загальногеографічної закономірності є зміна властивостей природних компонентів від екватора до полюсів?


А.
цілісність
Б.
ритмічність
В.
висотна поясність
Г.
широтна зональність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Визначте правильне твердження про природу Тихого океану.


А.
цей океан розміщений у всіх кліматичних поясах
Б.
солоність його поверхневих вод вища, ніж в інших океанах
В.
у його водах сконцентрована 1/4 біомаси Світового океану
Г.
атоли зосереджені у західній і центральній частинах цього океану
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Визначте географічні координати точки, що позначена на карті буквою Z.


А.
40 пн. ш., 120 зх. д.
Б.
40 пд. ш., 120 сх. д.
В.
120 пд. ш., 40 зх. д.
Г.
120 пн. ш., 40 сх. д.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Яке озеро називають «Мертвим серцем» Австралії?


А.
Велике Солоне
Б.
Ейр
В.
Чад
Г.
Баскунчак
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

У якому регіоні Південної Америки зосереджені найбільші родовища мідних руд?


А.
Ла-Платська низовина та Патагонія
Б.
центральна частина Бразильського плоскогір’я
В.
Оринокська низовина та прилеглі передгір’я
Г.
Центральні Анди та західне узбережжя
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Укажіть правильне твердження про льодовиковий покрив Антарктиди.


А.
Через зледеніння підльодовикова поверхня Антарктиди вища, ніж поверхня інших материків.
Б.
У льодовиковому щиті Антарктиди об’єм прісної води менший, ніж у річках та озерах світу.
В.
Льодовиковий щит, сповзаючи в море, перетворюється у шельфовий льодовик.
Г.
Льодовиковий покрив спричиняє розломи в земній корі та утворення вулканів на материку.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

На якій фотографії зображено типовий ландшафт западина Конго?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Укажіть традиційні заняття корінних жителів Чукотського півострова.


А.
мисливство, оленярство, рибальство
Б.
конярство, звірівництво, рибництво
В.
вівчарство, оленярство, бджільництво
Г.
скотарство, свинарство, птахівництво
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Яка крайня точка України розміщена на межі з Угорщиною?


А.
с. Грем’яч
Б.
с. Соломонове
В.
мис Сарич
Г.
с. Червона Зірка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Скориставшись фрагментом карти, визначте місцевий час у пункті Л, якщо в пункті К місцевий час у цей момент 17 год 04 хв.


А.
16 год 40 хв
Б.
16 год 44 хв
В.
17 год 24 хв
Г.
17 год 28 хв
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Яка низовина України найбільше заболочена і має значне поширення карстових процесів?


А.
Поліська
Б.
Причорноморська
В.
Північнокримська
Г.
Закарпатська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Для якого геохронологічного періоду найімовірнішим є зображений на малюнку ландшафт?


А.
палеогенового
Б.
юрського
В.
кам’яновугільного
Г.
кембрійського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Визначте альбедо земної поверхні за таких показників сонячної радіації (у МДж/м2) за місяць: пряма — 200, розсіяна — 100, відбита — 150.


А.
80 %
Б.
75 %
В.
50 %
Г.
30 %
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Яка фізико-географічна область Українських Карпат має добре виражену висотну поясність ландшафтів і давньольодовикові кари, морени?


А.
Полонинсько-Чорногірська
Б.
Вулканічно-Карпатська
В.
Вододільно-Верховинська
Г.
Зовнішньокарпатська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Чому в Чорному морі починаючи з глибин 150—200 м і до дна у воді розвиваються лише анаеробні бактерії?


А.
вода насичена сірководнем
Б.
солоність води вища середньої в океані
В.
низькі температури водної маси
Г.
води забруднені стоками
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Яка область України має найбільшу густоту (щільність) сільського населення?


А.
Луганська
Б.
Сумська
В.
Чернівецька
Г.
Херсонська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Якою буквою позначено на картосхемі район компактного проживання болгар в Україні?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Спеціалізація окремих країн на виробництві певної продукції та наданні певних послуг для товарного обміну ними на світовому ринку — це


А.
міжнародне кооперування.
Б.
менеджмент і маркетинг.
В.
міжнародний поділ праці.
Г.
світова торгівля.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Визначте тип Бурштинської, Ладижинської, Трипільської електростанцій.


А.
гідравлічні
Б.
атомні
В.
теплові
Г.
геотермальні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

У якому промисловому центрі України розміщені комбінати чорної металургії?


А.
Маріуполі
Б.
Мелітополі
В.
Миколаєві
Г.
Миргороді
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Якщо інвестор планує збудувати завод з виробництва сільськогосподарської техніки, то якою тематичною картою України в першу чергу він скористається, щоб обрати місто для проектування і розміщення підприємства?


А.
«Електроенергетика»
Б.
«Чорна металургія»
В.
«Агропромисловий комплекс»
Г.
«Геоекологічна ситуація»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Яка галузь господарства відноситься до сфери послуг?


А.
будівництво
Б.
промисловість
В.
сільське господарство
Г.
житлово-комунальне господарство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Якою буквою позначено на картосхемі регіон України, що спеціалізується на зерновому господарстві, вирощуванні цукрових буряків, соняшника, свинарстві, молочно-м’ясному скотарстві?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Які області утворюють Подільський економічний район?


А.
Черкаська, Кіровоградська
Б.
Рівненська, Волинська
В.
Чернігівська, Житомирська
Г.
Вінницька, Хмельницька
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Який економічний район має найбільші в Україні розвідані запаси природного газу?


А.
Столичний
Б.
Північно-Східний
В.
Придніпровський
Г.
Карпатський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Про який економічний район України в довіднику подано таку інформацію: « ... найбільший за кількістю населення в країні, має потужний промисловий комплекс, спеціалізується на вугільній, металургійній, хімічній, машинобудівній, енергетичній галузях промисловості»?


А.
Центральний
Б.
Північно-Західний
В.
Донецький
Г.
Причорноморський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Яка європейська держава є членом ЄС, проте не входить до НАТО?


А.
Швеція
Б.
Румунія
В.
Швейцарія
Г.
Норвегія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

У якому рядку вказано лише держави-монархії?


А.
Марокко, Бельгія, Йорданія
Б.
Японія, Єгипет, Лівія
В.
Франція, Іспанія, Малайзія
Г.
Бразилія, Данія, Польща
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Країна, де серед віруючих переважають мусульмани.


А.
Індія
Б.
Єгипет
В.
Колумбія
Г.
Намібія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

У якій країні більшість жителів розмовляє німецькою мовою?


А.
Австрія
Б.
Андорра
В.
Австралія
Г.
Аргентина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Який із зазначених у таблиці видів мінеральних ресурсів у країні S скінчиться раніше, якщо обсяги видобутку сировини не зміняться?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Ураховуючи особливості галузевої структури (за відсотком зайнятих), укажіть діаграму, яка характеризує країну, що розвивається.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Яка держава є світовим лідером з виробництва легкових автомобілів?


А.
Велика Британія
Б.
Німеччина
В.
Росія
Г.
Японія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Де сформувався «кукурудзяний пояс» США?


А.
на Центральних рівнинах
Б.
у Флориді
В.
на Тихоокеанському Заході
Г.
на Примексиканській низовині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

У якому федеральному окрузі розташовані промислові центри Російської Федерації Архангельськ, Мурманськ, Санкт-Петербург?


А.
Уральському
Б.
Північному
В.
Сибірському
Г.
Далекосхідному
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Які вантажі перевозять основними морськими маршрутами, позначеними на карті?


А.
яловичину
Б.
тканини
В.
зерно
Г.
верстати
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Установіть відповідність між геотектонічними поняттями та їхніми визначеннями.


1.
плита
2.
фундамент
3.
щит
4.
чохол
А.
ділянка платформи, де кристалічні породи нижнього ярусу перекриті осадовими відкладами
Б.
верхній ярус платформи, утворений осадовими породами
В.
нижній ярус платформи, утворений магматичними та метаморфічними породами
Г.
ділянка платформи, де відбувається опускання фундаменту по розломах
Д.
ділянка платформи, де на поверхню виходять кристалічні породи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 58

Установіть відповідність між типом клімату та кліматограмою


1.
морський помірний клімат Північної півкулі
2.
тропічний пустельний клімат Північної півкулі
3.
субекваторіальний клімат Південної півкулі
4.
морський помірний клімат Південної півкулі
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 58

Установіть відповідність між географічним об’єктом (явищем) і способом, яким він (воно) зображується на картах України.


1.
ступінь забруднення в межах держави
2.
природні зони
3.
тварини, занесені до Червоної книги
4.
рудний басейн
А.
спосіб ареалів
Б.
спосіб ізоліній
В.
спосіб картограм
Г.
спосіб якісного фону
Д.
спосіб значків (позамасштабних)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 58

Установіть відповідність між прізвищем дослідника України та його науковим внеском у розвиток вітчизняної географії.


1.
Володимир Вернадський
2.
Павло Тутковський
3.
Степан Рудницький
4.
Георгій Висоцький
А.
перший президент АН України, розвинув учення про біосферу
Б.
засновник фізичної географії в Україні, організатор Українського науково-дослідного інституту географії і картографії
В.
один із фундаторів ландшафтознавства, обґрунтував можливість розведення лісів у степовій зоні
Г.
автор першої схеми природно-географічного районування України, описав її природні комплекси
Д.
видатний ґрунтознавець, досліджував ґрунти лісостепу та степу України, зокрема Полтавщини
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 58

Установіть відповідність між річкою-притокою та річковою системою, до якої вона належить.


Притока
1.
Збруч
2.
Західний Буг
3.
Інгул
4.
Інгулець
Річкова система
А.
Вісли
Б.
Дніпра
В.
Дністра
Г.
Дунаю
Д.
Південного Бугу
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 58

Установіть відповідність між назвами об’єктів природно-заповідного фонду та буквами на картосхемі, якими позначено їхнє місцезнаходження.


1.
Канівський природний заповідник
2.
Карадазький природний заповідник
3.
біосферний заповідник «Асканія-Нова»
4.
національний парк «Сколівські Бескиди»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 58

Установіть відповідність між промисловим підприємством та основним принципом його розміщення.


1.
швейна фабрика
2.
авіаційний завод
3.
завод з виробництва калійних добрив
4.
алюмінієвий завод
А.
наявність трудових ресурсів
Б.
близькість комбінату чорної металургії
В.
близькість джерел дешевої електронергії
Г.
наявність науково-дослідницької бази
Д.
наявність мінеральної сировини
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 58

Установіть відповідність між інформацією про адміністративну область України та буквою, якою цю область позначено на карті.


1.
порти цієї області виходять до двох морів і великої річки
2.
по території області проходить нафтопровід «Дружба», а в обласному центрі розміщений льонокомбінат
3.
область спеціалізується на вирощуванні винограду та виробництві лісохімічної продукції
4.
область межує з країною, яка є найбільшим імпортером української продукції
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 58

Установіть відповідність між інформацією, що характеризує державу, та буквою, якою цю державу позначено на карті.


1.
держава, основне населення якої православної віри
2.
держава, у межах столиці якої міститься анклав
3.
у державі чотири державні мови
4.
у державі кількість населення найбільша серед країн Західної Європи
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 58

Установіть відповідність між національними парками та країнами, де ці парки розміщені.


1.
Низькі Татри
2.
Серенгеті
3.
Ігуасу
4.
Улуру
А.
Єгипет
Б.
Бразилія
В.
Австралія
Г.
Словаччина
Д.
Танзанія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 58

Установіть послідовність пунктів плану фізико-географічної характеристики території.


А.
внутрішні води
Б.
клімат
В.
географічне положення
Г.
рельєф
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №54 з 58

У якій послідовності експедиція спостерігатиме зміну акваторіальних природних зон Атлантичного океану, якщо вона пливе з півночі на південь від о. Ісландія до Канарських островів?


А.
тропічна зона
Б.
субарктична зона
В.
субтропічна зона
Г.
помірна зона
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 58

Установіть послідовність побачених пасажирами в ілюмінатор літака форм поверхні, якщо рухатися по прямій від Івано-Франківська до Луганська.


А.
Донецький кряж
Б.
Подільська височина
В.
Придніпровська височина
Г.
Придніпровська низовина
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 58

Укажіть послідовність розташування областей України в зоні мішаних лісів із заходу на схід.


А.
Житомирська
Б.
Чернігівська
В.
Рівненська
Г.
Київська
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 58

У якій хронологічній послідовності людством використовувалися ресурси для промислового виробництва енергії (тепла)?


А.
уранові руди
Б.
нафта
В.
дрова
Г.
кам’яне вугілля
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 58

Розташуйте країни за показником ВВП на душу населення, починаючи з найбільшого значення.


АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію