Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 52


А.
унаслідок взаємодії манган(IV) оксиду і розчину гідроген пероксиду газуватий продукт реакції – кисень (лабораторний спосіб добування кисню), який є окисником, відповідь неправильна.
Б.
унаслідок взаємодії кальцій карбонату і хлоридної кислоти газуватий продукт реакції – вуглекислий газ, який не може виступати відновником, у цій сполуці карбон знаходиться у найвищій ступені окиснення, відповідь неправильна.
В.
унаслідок взаємодії цинку і хлоридної кислоти газуватий продукт реакції – водень, який в хімічних реакціях виступає відновником, відповідь правильна.
Г.
унаслідок взаємодії кальцій оксиду і води газуватий продукт не утворюється, відповідь неправильна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 52


А.
– нітрат-аніон,
Б.
– гідроксид-аніон,
В.
– нітрат-аніон,
Г.
– хлорид-аніон.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 52


А.
правильне твердження, у гомологічному ряду алканів, починаючи з четвертого представника, алкани вступають в реакцію ізомеризації, гексан – шостий представник цього гомологічного ряду;
Б.
помилкове твердження, тому що циклогексан і гексан це речовини різних гомологічних рядів, які мають різні загальні формули (\(\mathrm{ C_nH_{2n}}\) і \( \mathrm{ C_nH_{2n+2}}\) відповідно). Вони містять однакове число атомів Карбону, але різне числом атомів Гідрогену, тому не можуть бути ізомерами. Ізомери – речовини, які мають однаковий склад (якісний і кількісний), але різну будову, а тому і різні властивості;
В.
правильне твердження, гекс-1-ен як ненасичений вуглеводень знебарвлює бромну воду на відміну від гексану, насиченого вуглеводню;
Г.
правильне твердження, гексан і циклогексан як насичені вуглеводні вступають в реакцію дегідрування (відщеплення водню).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 52


А.
\( \mathrm{ C_5H_{10}}\) (чотири атоми Карбону в ланцюгу і один Карбон у заміснику)
Б.
\( \mathrm{ C_6H_{12}}\) (п’ять атомів Карбону в ланцюгу і один Карбон у заміснику)
В.
\( \mathrm{ C_6H_{12}}\) (чотири атоми Карбону в ланцюгу і два Карбони у замісниках)
Г.
\(\mathrm{ C_7H_{14}}\) (п’ять атомів Карбону в ланцюгу і два Карбони у замісниках)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 52


А.
пентан-3-ол. У цій сполуці карбоновий ланцюг не розгалужений, а гідроксильна група (\(\mathrm{ -OH}\)) приєднана до третього атома Карбону, який у свою чергу поєднаний з другим і четвертим атомами Карбону, тому є вторинним, і спирт у такому випадку також вторинний.
Б.
пентан-2-ол. У цій сполуці карбоновий ланцюг не розгалужений, а гідроксильна група (\(\mathrm{ -OH}\)) приєднана до другого атома Карбону, який у свою чергу поєднаний з першим і третім атомами Карбону, тому є вторинним, і спирт у такому випадку також вторинний.
В.
2-метилпентан-2-ол. Гідроксильна група (\(\mathrm{ -OH}\)) приєднана до другого атома Карбону. У цій сполуці карбоновий ланцюг розгалужений, він має п’ять атомів Карбону, а біля другого є метильний замісник, тому другий атом Карбону пов'язаний з першим, третім і метильним замісником (\(\mathrm{ -CH_3}\)), у якому також є атом Карбону і є третинним, тому і спирт третинний.
Г.
2-метилпентан-3-ол. У цій сполуці карбоновий ланцюг розгалужений, він має п’ять атомів Карбону, а біля другого є метильний замісник, тому другий атом Карбону пов'язаний з першим, третім і метильним замісником (\(\mathrm{ -CH_3}\)), у якому також є атом Карбону і є третинним, але гідроксильна група (\(\mathrm{ -OH}\)) приєднана до третього атома Карбону, який пов'язаний з другим і четвертим і є вторинним, тому і спирт вторинний.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 52


А.
неправильне, тому що фенол – це сполука, у якій гідроксильна група безпосередньо з’єднана з бензеновим кільцем;
Б.
неправильне, тому що фенол у порівнянні з карбонатною кислотою має менші кислотні властивості;
В.
правильне: фенол за бензеновим кільцем вступає в реакції заміщення;
Г.
неправильне: фенол не добувають відновленням нітробензену. Відновленням нітробензену добувають анілін.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 52


А.
правильне твердження, тому що речовина містить бензенове кільце;
Б.
правильне твердження, тому що речовина містить аміногрупу \(\mathrm{ -NH_2}\);
В.
правильне твердження, тому що молекулярна формула речовини дійсно \(\mathrm{ C_7H_9N}\) (шість атомів Карбону в бензеновому кільці й один у групі \(\mathrm{ -CH_3}\), усього – сім; чотири атоми Гідрогену в бензеновому кільці, три в групі \(\mathrm{ -CH_3}\) і два в аміногрупі \(\mathrm{ -NH_2}\), усього – дев’ять; один атом Нітрогену в аміногрупі \(\mathrm{ -NH_2}\));
Г.
помилкове твердження: речовина, структурну формулу якої наведено, належить до ароматичних амінів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 52


А.
правильне твердження, спирти й етери між собою ізомери, тобто мають однаковий якісний і кількісний склад;
Б.
правильне твердження, окисненням спиртів можна добути альдегіди;
В.
помилкове твердження, речовина 3 – етер;
Г.
правильне твердження, кислоти реагують з лугами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 52


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 52


1.
\(\mathrm{\stackrel{+7}{Mn}O_4^{-}\stackrel{+3\overline{e}}{\longrightarrow }\stackrel{+4}{Mn}O_2}\)
Б.
3
2.
\(\mathrm{\stackrel{+7}{Mn}O_4^{-}\stackrel{+5\overline{e}}{\longrightarrow }Mn^{2+}}\)
Г.
5
3.
\(\mathrm{\stackrel{+6}{S}O_4^{2-}\stackrel{+2\overline{e}}{\longrightarrow }\stackrel{+4}{S}O_2}\)
А.
2
4.
\(\mathrm{\stackrel{+5}{Br}O_3^{-}\stackrel{+6\overline{e}}{\longrightarrow }Br^{-}}\)
Д.
6
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 52


АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 52


1.
карбонові
кислоти
В.
2.
альдегіди
Г.
3.
феноли
Д.
4.
спирти
Б.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 52


1.
пентан
Г.
2.
пент-1-ен
Д.
3.
пентан-1-ол
В.
4.
пентанова кислота
А.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 52


1.
2-метилбутан є ізомером пентану, тому це реакція ізомеризації, отже, правильна відповідь – B.
2.
хлоробензен є хлоропохідною бензену, який можна отримати реакцією хлорування, а це заміщення, отже, правильна відповідь – A.
3.
пропан – насичений вуглеводень, який можна отримати із ненасиченого реакцією гідрування, а це приєднання, отже, правильна відповідь – Б.
4.
етен – ненасичений вуглеводень, який можна отримати реакцією дегідратації із етанолу, а це відщеплення, отже, правильна відповідь – Г.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №42 з 52


1.
відновленням нітросполук можна добути аміни. Із запропонованих речовин до амінів належить анілін, отже, правильна відповідь – Г.
2.
унаслідок гідролізу кальцій карбіду можна добути лише етин, отже, правильна відповідь – Д.
3.
гідролізом хлоропохідної бензену можна добути фенол, отже, правильна відповідь – В.
4.
гідратацією (приєднання води) етену можна добути етанол, отже, правильна відповідь – А.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №43 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №44 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №45 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №46 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №47 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №48 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №49 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №50 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №51 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 52Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine