Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони.


А.
6
Б.
20
В.
13
Г.
16
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Br


А.
45
Б.
44
В.
43
Г.
42
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу EO2.


А.
1s22s2
Б.
1s22s22p1
В.
1s22s22p2
Г.
1s22s22p3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80.


А.
22
Б.
23
В.
32
Г.
40
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи Періодичної системи Д. І. Менделєєва?


А.
S, O, Cr
Б.
S, Se, Cr
В.
Cr, Se, Mo
Г.
S, O, Te
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів Періодичної системи Д. І. Менделєєва ?


А.
зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Б.
валентність у вищих оксидів залишається сталою
В.
посилюються металічні властивості
Г.
збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання


А.
1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору
Б.
1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору
В.
1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору
Г.
1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17.


А.
ковалентний полярний
Б.
йонний
В.
ковалентний неполярний
Г.
водневий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є


А.
Гідроген.
Б.
Літій.
В.
Алюміній.
Г.
Кальцій.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці


А.
Na2CO3
Б.
CH4
В.
Al4C3
Г.
CO
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху, — це


А.
H2SO3
Б.
H2S
В.
H2CO3
Г.
HCl
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння


А.
металічна
Б.
йонна
В.
атомна
Г.
молекулярна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

У харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди (кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками


А.
2
Б.
3
В.
4
Г.
5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Білкову природу мають

1) шкіра.
2) піт.
3) волосся.
4) гемоглобін.
5) сльозова рідина.
6) підшкірний жир.


А.
1, 2, 3
Б.
2, 3, 4
В.
1, 3, 4
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів.


А.
HCl
Б.
NaOH
В.
CH3COOH
Г.
CH3COONa
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?


А.
освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан)
Б.
засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду)
В.
мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол)
Г.
добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Визначте формулу речовини X у схемі перетворень CO→X→Na2CO3


А.
NaOH
Б.
CO2
В.
CaCO3
Г.
Ca(HCO3)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом утворюється йод алкан?


А.
алкени
Б.
карбонові кислоти
В.
спирти
Г.
феноли
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Визначте формулу речовини X, що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень CH4→X→CH3COH.


А.
CH2=CH2
Б.
C2H4
В.
C2H2
Г.
C2H5−OH
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Визначте напівсхему реакції, у якій сірка — відновник.


А.
S+Fe→
Б.
S+Mg→
В.
S+H2
Г.
S+O2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:

1) сульфідна кислота.
2) летка сполука Брому з Гідрогеном.
3) натрій гідрогенсульфат.
4) летка сполука Нітрогену з Гідрогеном.
5) продукт гідратації сульфур (IV) оксиду.
6) твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату.


А.
1, 2, 5
Б.
1, 3, 5
В.
2, 4, 5
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин?


А.
бензен
Б.
метаналь
В.
амоніак
Г.
сульфур (VI) оксид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Як потрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?


А.
зменшити
Б.
збільшити
В.
спочатку збільшити, потім зменшити
Г.
спочатку зменшити, потім збільшити
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану.

1) гідрування.
2) повне окиснення.
3) заміщення.
4) приєднання.
5) ізомеризація.
6) полімеризація.


А.
1, 4
Б.
2, 3
В.
4, 5
Г.
5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню

Al3++3OH=Al(OH)3


А.
алюміній нітрат і калій гідроксид
Б.
алюміній і вода
В.
алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид
Г.
алюміній оксид і калій гідроксид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу


А.
обміну.
Б.
сполучення.
В.
розкладу.
Г.
заміщення.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником.


А.
Fe2O3+H2
Б.
FeO+CO→
В.
Fe+Cl2
Г.
Fe(OH)2+HCl→
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є


А.
сахароза, вода.
Б.
карбон (ІV) оксид, вода.
В.
етанол, карбон (ІV) оксид.
Г.
етанол, вода.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції


А.
2H2O(г.)↔2H2(г.)+O2(г.)
Б.
CaCO3(тв.)↔CaO(тв.)+CO2(г.)
В.
N2(г.)+3H2(г.)↔2NH3(г.)
Г.
CO(г.)+H2O(г.)↔CO2(г.)+H2(г.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

1) гідроген пероксид.
2) натрій карбонат.
3) калій перманганат.
4) калій сульфат.
5) натрій нітрат.
6) карбон(IV) оксид.


А.
1, 2, 3
Б.
1, 3, 5
В.
2, 3, 4
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.


А.
тринітрат целюлози
Б.
нітрометан
В.
тринітрат гліцеролу
Г.
амінооцтова кислота
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини?

1) парниковий ефект.
2) надлишок нітратів у грунті.
3) фотохімічний смог.
4) кислотні дощі.
5) ерозія берегів.
6) зростання електромагнітного випромінювання.


А.
1, 2, 3
Б.
1, 3, 4
В.
3, 4, 5
Г.
4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище, є


А.
крохмаль.
Б.
целюлоза.
В.
білок.
Г.
поліетилен.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії ─ гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння?


А.
цинк
Б.
олово
В.
нікель
Г.
хром
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву


А.
гальванопластика.
Б.
гальваностегія.
В.
оцинковування.
Г.
нікелювання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.


Назви мікроелементів
1.
Молібден
2.
Арсен
3.
Манган
4.
Іод
Будова зовнішнього шару атомів
А.
...4s24p3
Б.
...2s1
В.
...5s25p5
Г.
...4s23d5
Д.
...5s14d5
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 60

Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами.


Рівняння реакції
1.
CuO+2HCl = CuCl2+H2O
2.
2Na+2H2O = 2NaOH+H2
3.
Li2O+SO3 = Li2SO4
4.
C18H38 → C9H18+C9H20
Тип реакції
А.
Заміщення
Б.
Сполучення
В.
Обміну
Г.
Розкладу
Д.
Дегідратація
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 60

Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням.


Хімічна формула
1.
H2N(CH2)5COOH
2.
C17H35COONa
3.
NaF
4.
KCl
Застосування
А.
Профілактика карієсу
Б.
Регуляція водно-сольового обміну
В.
Виготовлення мила
Г.
Профілактика інфікування ВІЛ
Д.
Виготовлення капронового волокна
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 60

Установіть відповідність між кількістю речовини і масою.


Кількість речовини
1.
1,5 моль магній оксиду
2.
0,5 моль кисню
3.
2 моль води
4.
5 моль кальцій карбонату
Маса (г)
А.
16
Б.
60
В.
500
Г.
36
Д.
550
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 60

Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу.


Формула нітрату
1.
KNO3
2.
Cu(NO3)2
3.
AgNO3
4.
NH4NO3
Продукти термічного розкладу
А.
нітрит металічного елемента, кисень
Б.
метал, нітроген(IV) оксид, кисень
В.
оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень
Г.
нітроген(I) оксид, вода
Д.
нітроген(IІ) оксид, вода
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 60

Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі.


А.
CaCO3
Б.
Ca(OH)2
В.
Ca
Г.
Ca(HCO3)2
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №42 з 60

Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою.


А.
кальцій оксид
Б.
барій оксид
В.
магній оксид
Г.
стронцій оксид
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №43 з 60

Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.


А.
Al+N2
Б.
C+H2
В.
Al+O2
Г.
Ca+S→
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №44 з 60

Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел.


А.
Se
Б.
Ca
В.
N
Г.
Mn
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №45 з 60

Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.


А.
Mg
Б.
Cu
В.
Ag
Г.
B
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №46 з 60

Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол.


А.
C6H5OH
Б.
C2H2
В.
C6H6
Г.
C6H5Cl
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №47 з 60

Розташуйте маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них.


А.
m(Cu)=64 г
Б.
m(O3)=64 г
В.
m(CuO)=64
Г.
m(CH4)=64
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 60

Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості.


А.
A−95
Б.
A−92
В.
A−98
Г.
A−76
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 60

Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної (формульної) маси.


А.
пропан
Б.
гексин
В.
бутен
Г.
пентин
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень.


А.
C2H5OH
Б.
C2H4
В.
C6H6
Г.
C2H2
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н. у.) ацетилену.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 60

Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум(ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції:

P+CuSO4+H2O=H3PO4+Cu+H2SO4

Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 60

Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №54 з 60

У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №55 з 60

Біогаз ─ це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н. у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10 м3, з об’ємною часткою метану − 70 % і карбон (ІV) оксиду − 30 %.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 60

У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №57 з 60

Мідний купорос − кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі.

Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №58 з 60

Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №59 з 60

Молекули ментолу “освіжувача подиху” більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксигену. Масова частка перших двох елементів становить 12,8 % та 76,9 % відповідно.

Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(+3). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами.


Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію