Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Цей хімічний елемент концентрується здебільшого в нігтях. За електронною будовою атома 1s22s22p63s23p63d34s2, визначте рядок, у якому вказано його місце в періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва.


А.
III період; V група; головна підгрупа
Б.
III період; V група; побічна підгрупа
В.
IV період; V група; головна підгрупа
Г.
IV період; V група; побічна підгрупа
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Визначте рядок, у якому розміщені формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені хімічним елементом № 14 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.


А.
НЕ, Е2О7, НЕО4
Б.
Н4Е, ЕО2, Н2ЕО3
В.
Н3Е, Е2О5, Н3ЕО4
Г.
Н2Е, ЕО3, Н2ЕО4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Під час вивчення основних хімічних понять між учнями виникла суперечка щодо формул простих і складних речовин. Визначте формулу простої речовини.


А.
Al2О3
Б.
O3
В.
NH43
Г.
SO3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Як відомо, золото добувають із золотоносного піску, промиваючи його проточною водою в похилому жолобі. Пісок виноситься водою, а важкі часточки золота осідають на дно жолоба. Який спосіб розділення суміші використовується при цьому?


А.
кристалізація
Б.
відстоювання
В.
випарювання
Г.
дистиляція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

На двох тарілках дві хімічні речовини: на мал.1 зображено вихідну речовину білого кольору, оксид основного характеру; на мал.2 – продукт хімічної реакції. До вихідної речовини добавили воду. Визначте назву продукту реакції.


А.
гашене вапно
Б.
кальцинована сода
В.
негашене вапно
Г.
питна сода
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Серед поданих нижче кислот визначте найслабшу.


А.
фенол
Б.
метанова
В.
сульфатна
Г.
хлоридна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Яку пару речовин необхідно використати, щоб добути сполуку купрум (ІІ) гідроксид?


А.
CuCl2 і KOH
Б.
CuO і H2O
В.
Cu і H2O
Г.
CuCl2 і Fe(OH)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Частинки Ne0, Na+, F мають однакове:


А.
нуклонне число
Б.
число нейтронів
В.
протонне число
Г.
загальне число електронів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Формула несолетвірного оксиду


А.
CO2
Б.
SiO2
В.
NO2
Г.
NO
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Яким набором реактивів можна скористатися для визначення якісного складу хлоридної кислоти?


А.
Ag і AgNO3
Б.
Cu і AgNO3
В.
Al і AgNO3
Г.
Al і Na2SO4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Речовини, формули яких KNO3, FeCl2, Na2SO4, це


А.
кислоти.
Б.
основи.
В.
оксиди.
Г.
солі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Цей двовалентний метал в організмі людини знімає спазми кровоносних судин, регулює вміст холестерину. Під час взаємодії металу масою 1,2 г із розчином сульфатної кислоти виділився газ, об’ємом 1,12 л. Визначте хімічний елемент.


А.
Mg
Б.
Ca
В.
Zn
Г.
Sr
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Розгляньте малюнок і визначте тип реакції, якщо вихідною речовиною є залізний купорос.


А.
обміну
Б.
заміщення
В.
сполучення
Г.
розкладу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Яка з поданих нижче простих речовин здатна утворювати сполуки
за ланцюжком: проста речовина ––+O2 оксид –+H2O кислота?


А.
кремній
Б.
фосфор
В.
барій
Г.
калій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Речовини, формули яких НNO3, НCl, Н2SO4, це


А.
оксиди.
Б.
солі.
В.
кислоти.
Г.
основи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Речовини, формули яких KOН, Fe(ОН)2, Сa(OН)2, це


А.
кислоти.
Б.
основи.
В.
оксиди.
Г.
солі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

У косметології в якості допоміжного компонента застосовують магній стеарат. Визначте формулу цієї речовини.


А.
Mg (C17H33COO)2
Б.
Mg (C15H31COO)2
В.
Mg (C17H35COO)2
Г.
Mg (C17H29COO)2
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яка з поданих нижче простих речовин здатна утворювати сполуки
за ланцюжком: проста речовина ––+O2 оксид –+H2O основа?


А.
фосфор
Б.
залізо
В.
азот
Г.
кальцій
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Реактив, що використовують для якісного визначення йонів амонію, це


А.
аргентум хлорид.
Б.
цинк гідроксид.
В.
кальцій оксид.
Г.
натрій гідроксид.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Визначте тип реакції, внаслідок якої рідкі жири перетворюються у тверді.


А.
гідратація
Б.
галогенування
В.
гідрування
Г.
нітрування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Визначте формулу вуглеводню, що належить до гомологічного ряду алканів.


А.
С6Н14
Б.
С6Н10
В.
С6Н12
Г.
С6Н6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Одна із сполук, утворених Сульфуром, має властивість знебарвлювати квіти. Користуючись малюнками 1 та 2, визначте цю сполуку.


А.
Сульфатна кислота
Б.
Сульфур (VІ) оксид
В.
Сульфур (ІV) оксид
Г.
Нітроген ((ІV) оксид
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Яку з поданих нижче речовин можна застосувати для висушування карбон (IV) оксиду?


А.
CaСO3
Б.
H2SO4
В.
CaО
Г.
NaOH
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Формула насиченого одноатомного спирту


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Структурна формула ізомера н-пентану


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Яка речовина утвориться внаслідок взаємодії метану об’ємом 56 мл і хлору об’ємом 112 мл, якщо реакція відбудеться при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми газів визначено за однакових умов:


А.
трихлорметан
Б.
тетрахлорметан
В.
дихлорметан
Г.
хлорметан
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Визначте ознаки, що є спільними для ізомерів:
1  різна будова
2  однакова будова
3  однаковий якісний склад
4  однакові властивості
5  відрізняються на кілька груп (–СН2–)
6  різні властивості


А.
2, 4, 5
Б.
1, 3, 6
В.
4, 5, 6
Г.
3, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Визначте тип реакції, що є спільним для алканів та аренів.


А.
заміщення атомів Гідрогену
Б.
гідратація
В.
дегідрування
Г.
полімеризація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Унаслідок додавання невідомої органічної речовини до свіжеотриманого осаду купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору, що є стійким до нагрівання. Визначте органічну сполуку.


А.
етилацетат
Б.
глюкоза
В.
етанол
Г.
гліцерол (гліцерин)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Визначте сполуку, що здатна взаємодіяти з натрій гідроксидом.


А.
бутанол
Б.
етанол
В.
фенол
Г.
метанол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Карбонова кислота, що здатна вступати в реакцію «срібного дзеркала»:


А.
бутанова
Б.
етанова
В.
пропанова
Г.
метанова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Уміст білкових речовин у квітковому меді незначний (0,4%), лише в меді, зібраному з квітів вересу та гречки, їхня масова частка становить 1%. До яких органічних сполук можна віднести ці речовини?


А.
вуглеводні
Б.
вуглеводи
В.
оксигеновмісні
Г.
нітрогеновмісні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Формула сполуки,що утворюється під час взаємодії гідроген хлориду з розчином амінооцтової кислоти


А.
[H2N–CH2–C(O)Cl]
Б.
[H2N–CH3+–COOH] Cl
В.
[H3N+–CH2–COOH] Cl
Г.
[H2N–CH2–COOН2+] Cl
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Яка із перелічених карбонових кислот має найбільшу ступінь дисоціації у водному розчині?


А.
дихлоретанова
Б.
хлоретанова
В.
трихлоретанова
Г.
етанова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Формула первинного аміну


А.
CH3–NH2
Б.
(CH3)2NH
В.
(CH3)3N
Г.
[(CH3)4N]+I
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Установіть відповідність між назвами неорганічних сполук та сферою їхнього використання.


Назва сполуки
1.
вапняк
2.
корунд
3.
залізний купорос
4.
графіт
Сфера використання
А.
абразивний матеріал
Б.
осушувач газів
В.
консервант деревини
Г.
будівельний матеріал
Д.
уповільнювач нейтронів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №37 з 60

Установіть відповідність між органічною сполукою та формулою неорганічної речовини, що використовується для її синтезу.


Назва органічної сполуки
1.
анілін
2.
хлороформ
3.
нітробензен
4.
ацетилен
Формула неорганічної речовини
А.
CaC2
Б.
H2
В.
HNO3
Г.
Cl2
Д.
NaOH
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №38 з 60

Установіть відповідність між формулами речовин і класами органічних сполук.


Формула
1.
2.
3.
4.
Класи органічних сполук
А.
Альдегід
Б.
Багатоатомний спирт
В.
Естер
Г.
Карбонова кислота
Д.
Насичений спирт
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №39 з 60

Установіть відповідність між класами неорганічних сполук і формулами речовин.


Класи неорганічних сполук
1.
сіль
2.
оксид
3.
основа
4.
кислота
Формула
А.
Н2О2
Б.
KNO3
В.
KOH
Г.
HNO3
Д.
SiO2
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №40 з 60

Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, що утворюються під час їхньої дисоціації у водних розчинах.


Електроліти
1.
калій сульфіт
2.
калій сульфат
3.
калій нітрат
4.
калій сульфід
Йони
А.
2K+ + SO42–
Б.
K+ + NO3
В.
K+ + NO2
Г.
2K+ + SO32–
Д.
2K+ + S2–
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №41 з 60

Установіть послідовність утворення сполук за поданим ланцюжком перетворень:


А.
Fe2O3
Б.
FeCl3
В.
Fe(OH)3
Г.
Fe(OH)2
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №42 з 60

Для виготовлення розчину натрій карбонату можна використовувати безводну речовину або кристалогідрати. Розташуйте сполуки в ряд за збільшенням масової частки розчиненої речовини в розчинах, виготовлених з 1 г речовини і 100 г води:


А.
Na2CO3
Б.
Na2CO3 · 10H2O
В.
Na2CO3 · 7H2O
Г.
Na2CO3 · H2O
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №43 з 60

Установіть послідовність зростання ступеня окиснення Хлору в оксигеновмісних сполуках.


А.
Cl2O5
Б.
Cl2O
В.
Cl2O7
Г.
Cl2O3
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №44 з 60

Розташуйте газуваті речовини в ряд за зростанням їхньої відносної густини за повітрям.


А.
CO
Б.
NH3
В.
CH4
Г.
CO2
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №45 з 60

Визначте послідовність хімічних процесів, що відбуваються під час доменного виробництва чавуну.


А.
згоряння коксу
Б.
відновлення оксидів Феруму
В.
відновлення карбон (IV) оксиду
Г.
утворення цементиту
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №46 з 60

Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень:
Cu → Cu2+ → Cu(OH)2 → CuO → Cu2+


А.
нагрівання
Б.
натрій гідроксид
В.
хлоридна кислота
Г.
хлор
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №47 з 60

У атмосфері газу (1) важчого за повітря, згоряє безбарвний газ із різким запахом (2). У результаті реакції утворюється газувата речовина (3) без кольору та запаху, що реагує при кімнатній температурі з літієм, утворюючи тверду речовину (4). Визначте речовини в зазначеній вище послідовності.


А.
азот
Б.
кисень
В.
літій нітрид
Г.
амоніак
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №48 з 60

Розташуйте сполуки в ряд за поданим ланцюжком:
основний оксид → основа → сіль → кислотний оксид.


А.
CO2
Б.
Ca(OH)2
В.
CaO
Г.
CaCO3
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №49 з 60

Визначте послідовність утворення сполук у процесі синтезу аніліну.


А.
ацетилен
Б.
бензен
В.
нітробензен
Г.
кальцій карбід
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 60

Визначте послідовність утворення сполук під час синтезу етилового естеру етанової кислоти.


А.
оцтова кислота
Б.
метан
В.
ацетилен
Г.
етаналь
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 60

Обчисліть молярну масу (г/ моль) мідного купоросу.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №52 з 60

Визначте масу (г) розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 75%, який потрібно додати до розчину сульфатної кислоти масою 300 г із масовою часткою розчиненої речовини 15%, щоб добутий розчин із масовою часткою розчиненої речовини становив 30%.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №53 з 60

Для підживлення капусти використовується розчин сполуки калій хлориду. Обчисліть масу (г) 10 моль цієї речовини.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №54 з 60

Обчисліть масову частку (%) Феруму в молекулі ферум (ІІІ) сульфату.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №55 з 60

Визначте об’єм водню (мл) (н.у.), що утворюється під час взаємодії металічного натрію масою 0,46 г у великому надлишку води.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №56 з 60

Визначте масу осаду (г), що утворюється внаслідок пропускання 22,4 л (н.у.) гідроген сульфіду крізь надлишок розчину плюмбум (II) нітрату.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №57 з 60

Залізо взаємодіє з водою за умов, що зображені на малюнку. Запишіть рівняння хімічної реакції та обчисліть суму коефіцієнтів.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №58 з 60

Крізь розчин їдкого натру пропустили карбон (IV) оксид об’ємом 5,6 л (н.у.). Обчисліть масу (г) утвореного натрій гідрогенкарбонату під час хімічної реакції.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №59 з 60

У процесі спалювання первинного аміну масою 4,5 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначте молекулярну формулу сполуки. Укажіть число атомів Гідрогену у вихідній сполуці.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Завдання №60 з 60

Визначте молекулярну формулу газуватого вуглеводню, що містить 80% Карбону. Відносна густина цієї речовини за воднем становить 15. Обчисліть суму індексів у формулі вуглеводню.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (1 вид)

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine