Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття

Хто підписав документ, уривок з якого наведено:

«Наказ “Сокола-Батька”. Члени всіх філій “Сокола-Батька” як “Січей”, так і “Соколів” мають стати тепер членами “Українських Січових Стрільців”… У стрілецьких справах усі тепер підпадають під наказ “Української Бойової Управи”…»?


А.
Іван Франко
Б.
Іван Боберський
В.
Євген Петрушевич
Г.
Андрей Шептицький
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Скликання І Всеукраїнського з’їзду рад ініційовано більшовиками з метою


А.
усунення Української Центральної Ради (УЦР) від влади.
Б.
подолання чергового конфлікту УЦР з Тимчасовим урядом Росії.
В.
ратифікації умов Берестейського (Брестського) миру з державами Четверного союзу.
Г.
протидії поширенню корніловського заколоту на території України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Коли оприлюднено відозву, уривок з якої наведено:

«Дня 19 жовтня Твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська Держава та її найвища влада – Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська Національна Рада обійняла владу в столичнім місті Львові й на цілій території Української Держави…»?


А.
1917 р.
Б.
1918 р.
В.
1919 р.
Г.
1920 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Директорія здобула владу за підтримки


А.
підрозділів Робітничо-Селянської Червоної Армії.
Б.
окупаційних військ держав Антанти.
В.
селянських повстанських загонів.
Г.
з’єднань Добровольчої армії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Укажіть результат наступу Червоної армії, напрямки якого відображено на картосхемі.


А.
розгром військ генералів А. Денікіна та П. Врангеля
Б.
підписання Ризького мирного договору між Російською СФРР, Українською СРР та Польською Республікою
В.
проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
Г.
чергова спроба утвердження в Україні більшовицького режиму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Першим митрополитом Української автокефальної православної церкви, утвореної 1921 року, став


А.
Василь Липківський.
Б.
Сергій Єфремов.
В.
Петро Болбочан.
Г.
Володимир Вернадський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Документ, зображений на фото, свідчить про здійснення в УСРР політики


А.
«коренізації».
Б.
«воєнного комунізму».
В.
«колективізації».
Г.
«форсованої індустріалізації».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Занесення на «чорну дошку» – це захід, який використовувало партійно-радянське керівництво СРСР / УСРР для


А.
запровадження терору голодом.
Б.
боротьби з масовими епідеміями.
В.
реалізації антицерковної політики.
Г.
усунення наслідків політики «ножиць цін».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання до нього

«Ще не минуло місяця, як ми вдало перейшли кордон і вступили до лав Січі й уже вчора зіткнулися з наступом ворожого війська та прийняли нерівний бій. Сьогодні Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Новообраний Президент відразу звернувся до Німеччини з проханням про взяття країни під охорону Рейху та недопущення захоплення її. Відповіді ще немає…»

Цитований лист написано в


А.
листопаді 1938 р.
Б.
березні 1939 р.
В.
серпні 1940 р.
Г.
червні 1941 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання до нього

«Ще не минуло місяця, як ми вдало перейшли кордон і вступили до лав Січі й уже вчора зіткнулися з наступом ворожого війська та прийняли нерівний бій. Сьогодні Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Новообраний Президент відразу звернувся до Німеччини з проханням про взяття країни під охорону Рейху та недопущення захоплення її. Відповіді ще немає…»

Про «наступ ворожого війська» якої держави йдеться в листі?


А.
Румунії
Б.
Угорщини
В.
Чехо-Словаччини
Г.
Радянського Союзу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання до нього

«Ще не минуло місяця, як ми вдало перейшли кордон і вступили до лав Січі й уже вчора зіткнулися з наступом ворожого війська та прийняли нерівний бій. Сьогодні Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Новообраний Президент відразу звернувся до Німеччини з проханням про взяття країни під охорону Рейху та недопущення захоплення її. Відповіді ще немає…»

Укажіть фото згаданого в листі «новообраного Президента».


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Засновником «Поліської Січі» – збройно-політичної формації, що діяла на Волині від червня 1941 р. до лютого 1944 р., – був


А.
Р. Шухевич.
Б.
А. Мельник.
В.
С. Бандера.
Г.
Т. Бульба (Боровець).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Проаналізуйте директиву керівнику Райхсміністерства в справах окупованих східних територій А. Розенбергу: «Цей мільйон нам конче потрібен протягом наступних чотирьох місяців. Від 15 березня ми встановили щоденні норми вивезення робітників до Райху: з генерального комісаріату “Білорусі” – 500 осіб, з райхскомісаріату “Україна” – 1 000 осіб… Від 1 квітня цього року щоденна квота має бути подвоєна…»

У зверненні йдеться про


А.
«колабораціоністів».
Б.
«чорносвитників».
В.
«остарбайтерів».
Г.
«осадників».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Який характер мала кампанія боротьби з «безрідними космополітами», розгорнута в СРСР / УРСР у повоєнні роки?


А.
антицерковний
Б.
антисемітський
В.
антинатовський
Г.
антиукраїнський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Влада Польської Народної Республіки сподівалася «остаточно вирішити українське питання», здійснивши операцію


А.
«Захід».
Б.
«Ост».
В.
«Вісла».
Г.
«Барбаросса».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Проаналізуйте уривок з історичного джерела:

«...Партійні організації не завжди враховують ту обставину, що останнім часом повернулося з місць ув’язнення значне число осіб реабілітованих або відбувших термін покарання. Серед них є особи, особливо із числа буржуазних націоналістів, які ідейно не роззброїлися. ЦК КПРС вимагає від партійних та радянських органів уживати рішучих заходів до тих, які намагаються відновити свою минулу антирадянську діяльність…»

Що стало передумовою появи цитованого документа?


А.
формування багатопартійності
Б.
зародження дисидентського руху
В.
виникнення руху «шістдесятників»
Г.
ліквідація Головного управління таборів (ГУТабу)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання до нього.

«...Відчувалася загальна потреба якогось “роз’яснення”, якогось виступу в цій справі [арештів]. Офіційні кола мовчали. Серед тих, хто багато в чому не погоджувався з офіційною національною політикою, не знайшлося кому виступити одверто, принципово й на всю широчінь питання. Тоді довелося взятися за цю справу мені. У вересні–грудні 1965 року я написав, а наприкінці того ж року надіслав на адресу Шелеста й Щербицького працю “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, у якій звинувачував КПРС і КПУ в антидемократизмі та проведенні жорсткої русифікації під виглядом інтернаціоналізму».

Хто із зображених на фото діячів є автором наведеного уривку документа?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання до нього.

 «...Відчувалася загальна потреба якогось “роз’яснення”, якогось виступу в цій справі [арештів]. Офіційні кола мовчали. Серед тих, хто багато в чому не погоджувався з офіційною національною політикою, не знайшлося кому виступити одверто, принципово й на всю широчінь питання. Тоді довелося взятися за цю справу мені. У вересні–грудні 1965 року я написав, а наприкінці того ж року надіслав на адресу Шелеста й Щербицького працю “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, у якій звинувачував КПРС і КПУ в антидемократизмі та проведенні жорсткої русифікації під виглядом інтернаціоналізму».

«Працю», згадану в уривку документа, автор написав під впливом арештів


А.
дисидентів.
Б.
колаборантів.
В.
остарбайтерів.
Г.
номенклатурників.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання до нього.

 «...Відчувалася загальна потреба якогось “роз’яснення”, якогось виступу в цій справі [арештів]. Офіційні кола мовчали. Серед тих, хто багато в чому не погоджувався з офіційною національною політикою, не знайшлося кому виступити одверто, принципово й на всю широчінь питання. Тоді довелося взятися за цю справу мені. У вересні–грудні 1965 року я написав, а наприкінці того ж року надіслав на адресу Шелеста й Щербицького працю “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, у якій звинувачував КПРС і КПУ в антидемократизмі та проведенні жорсткої русифікації під виглядом інтернаціоналізму».

Якою була реакція компартійного керівництва УРСР на згадану в документі «працю»?


А.
початок цькування автора
Б.
розгортання публічної дискусії
В.
припинення зросійщення освіти
Г.
виправдання судом заарештованих
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

На якій характерній ваді радянської моделі економіки акцентує увагу наведена карикатура?


А.
корупції
Б.
дефіциті
В.
бюрократизації
Г.
безробітті
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Процеси «перебудови» в СРСР привели в Україні до


А.
появи дисидентського руху.
Б.
подолання економічних проблем.
В.
зростання життєвого рівня населення.
Г.
зростання національної самосвідомості українців.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Ігор Юхновський згадував про події серпня 1991 р.: «Референдум був найважливішим з усього. Щоправда, проти нього виступали навіть деякі члени Народної ради. Але я наполягав: референдум є обов’язковим».

На Референдум було винесено питання


А.
надання Криму автономії в складі УРСР.
Б.
всенародного ухвалення Конституції України.
В.
підтвердження Акта проголошення незалежності України.
Г.
ухвалення тексту Декларації про державний суверенітет України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Поруч із третім Президентом України на фотографії –


А.
Андрей Шептицький.
Б.
Василь Липківський.
В.
Йосип Сліпий.
Г.
Любомир Гузар.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Увідповідніть подію періоду боротьби за відновлення державності України (1918–1921 рр.) з її наслідком.


1.
проведення Всеукраїнського з’їзду хліборобів-власників (Всеукраїнського хліборобського конгресу)
2.
«Листопадовий зрив»
3.
підписання Берестейського (Брестського) миру
4.
скликання Трудового конгресу України
А.
визнання Директорії вищою владою в Україні
Б.
утворення Державного секретаріату на чолі з К. Левицьким
В.
початок антигетьманського повстання на чолі з Директорією
Г.
проголошення П. Скоропадського гетьманом України
Д.
відновлення влади Української Центральної Ради
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Увідповідніть ім’я історичного діяча з фактами його біографії.


1.
А.-Х. Султан
2.
Н. Челібіджіхан
3.
П. Григоренко
4.
М. Джемілєв
А.
один з організаторів першого Курултаю, автор національного гімну кримських татар
Б.
генерал-майор, активний учасник дисидентського руху, обстоював право кримських татар повернутися на батьківщину
В.
дисидент, перший голова Меджлісу кримсько-татарського народу
Г.
просвітитель, видавець першої в Криму тюрко-мовної газети «Терджиман»
Д.
льотчик-ас, учасник Другої світової війни, національний герой кримськотатарського народу
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Увідповідніть рік прийняття документа із цитатою з нього.


1.
1991 р.
2.
1995 р.
3.
1996 р.
4.
2014 р.
А.
«Підтверджуючи відданість України ідеалам та принципам, які є спільним надбанням європейських народів,…Верховна Рада України постановляє: Приєднатися від імені України до Статуту Ради Європи…»
Б.
«…Верховна Рада України постановляє: 1. Ввести в дію Закон України “Про Збройні Сили України” з моменту його прийняття. 2. Доручити Кабінету Міністрів України розробити пропозиції щодо загальної структури Збройних Сил України...»
В.
«1. Цим документом створюється асоціація між Україною та Союзом і його державами-членами... Цілями асоціації є: Сприяти поступовому зближенню Сторін.., поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС...»
Г.
«Верховна Рада Української РСР проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах...»
Д.
«…Верховна Рада України постановляє: …Прийняти Конституцію України… Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами й доповненнями…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть хронологічну послідовність подій періоду боротьби за відновлення державної незалежності України (1918–1921 рр.).


А.
Перший «Зимовий похід» Армії УНР
Б.
«Київська катастрофа»
В.
трагедія під містом Базар
Г.
«Чортківська офензива»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Розташуйте плакати відповідно до послідовності віх в історії України.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Укажіть заходи непу в Українській СРР.


1.
поширення різних форм кооперації
2.
запровадження продрозверстки
3.
мілітаризація праці
4.
відновлення кредитно-банківської системи
5.
збереження державної монополії зовнішньої торгівлі
6.
розпуск колгоспів і радгоспів
7.
денаціоналізація важкої промисловості


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Розгляньте поштову марку.

Які судження щодо неї є правильними?


1.
Марка має викривальний, сатиричний характер.
2.
Марка відображає трудовий ентузіазм працівників.
3.
Марка присвячена здобуткам у культурному житті.
4.
Марка пропагує переваги здорового способу життя.
5.
Марку створено для підтримки однієї з кампаній «перебудови».
6.
Марка мала стимулювати патріотичні почуття, гордість за країну.
7.
Марка акцентує увагу на існуванні в суспільстві проблеми алкоголізму.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття

Яке знаряддя праці пов’язане зі змінами в господарському житті людей у період неоліту?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Залежність східнослов’янських племен від київських князів у період становлення Київської держави (Русі-України) проявлялася


А.
у зборі натуральної данини.
Б.
у стягуванні грошового податку.
В.
у сплаті церковної десятини.
Г.
у відробітку на користь князя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Хто з великих князів київських був учасником діалогу, фрагмент якого передано літописцем: «…якби був поганий закон грецький, то не прийняла б хрещення бабця твоя Ольга, що була мудрішою за всіх людей…»?


А.
Ігор
Б.
Святослав
В.
Володимир Великий
Г.
Ярослав Мудрий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Який уривок з історичного джерела стосується подій, відображених на картосхемі?


А.
«Прийшли іноплемінники на Руську землю... А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на [річку] Альту… І побігли руські князі, і перемогли [половці]…»
Б.
«Половці пустошили багато й вернулись до Торчського. І знемагали люди в городі од голоду, і здалися ворогам. Половці ж, узявши город, запалили його вогнем…»
В.
«І коли приблизився Ігор до полків своїх, то поїхали [половці] навпоперек, і тут схопили його віддалі одного перестрілу од полку свого. І схоплений Ігор бачив брата свого Всеволода… і просив він душі своїй смерті, щоби не бачити загибелі брата свого…»
Г.
«Це був найзавзятіший з боїв: він тривав кілька днів, але татари нарешті стали переможцями; половці й русичі зазнали цілковитої поразки. Ті, які встали, урятувалися, дісталися Русі в найнещаснішому вигляді…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

У 1245 році відбулася битва біля


А.
міста Ярослава.
Б.
річки Калки.
В.
міста Орші.
Г.
річки Сині Води.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Укажіть зображення, що стало першою графічною ілюстрацією в українській друкованій книжці.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Який термін потрібно використовувати, характеризуючи фільваркове господарство?


А.
«займанщина»
Б.
«полюддя»
В.
«зимівник»
Г.
«панщина»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Зображеного на картині історичного діяча називали


А.
«Самодержцем усієї Русі».
Б.
«Руським батьком козацтва».
В.
«Першим руським професором».
Г.
«Некоронованим королем Русі».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

«Кияни теж цього були противні й не хотіли… присяги… Митрополит не дозволив присягати, й отець архімандрит, і все духовенство… Гадяцький і Брацлавський полки не хотіли зноситися з Богданом Хмельницьким», – в уривку з джерела схарактеризовано реакцію населення на


А.
рішення Переяславської ради.
Б.
підписання Гадяцьких пунктів.
В.
поразку козацького війська в битві під Берестечком.
Г.
укладення династичного союзу з Молдавським князівством.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього.

«У другій половині серпня відбулися вирішальні за своєю трагічністю події. Залога міста після майже півторамісячної облоги не витримала щоденних штурмів... Коли турки увійшли в місто, пролунав страшенної сили вибух: то вогонь дістався запасів пороху... Отак... перетворено на руїну серце Української козацької держави...»

Про яке місто йдеться в уривку з джерела?

 


А.
Київ
Б.
Чигирин
В.
Батурин
Г.
Глухів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього.

«У другій половині серпня відбулися вирішальні за своєю трагічністю події. Залога міста після майже півторамісячної облоги не витримала щоденних штурмів... Коли турки увійшли в місто, пролунав страшенної сили вибух: то вогонь дістався запасів пороху... Отак... перетворено на руїну серце Української козацької держави...»

Турки під час походу «на серце Української козацької держави» як знамено використовували ім’я гетьмана


А.
І. Виговського.
Б.
Ю. Хмельницького.
В.
П. Тетері.
Г.
П. Дорошенка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього.

«У другій половині серпня відбулися вирішальні за своєю трагічністю події. Залога міста після майже півторамісячної облоги не витримала щоденних штурмів... Коли турки увійшли в місто, пролунав страшенної сили вибух: то вогонь дістався запасів пороху... Отак... перетворено на руїну серце Української козацької держави...»

Наслідком подій, описаних у документі, стало укладення


А.
Андрусівського перемир’я.
Б.
Корсунської угоди.
В.
Бахчисарайського мирного договору.
Г.
«Вічного миру».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

За наведеною картосхемою можна визначити


А.
пересування московських військ під час Кримських походів (1687 р., 1689 р.).
Б.
дії козацьких полків під час Азовських походів московського царя Петра І (1695, 1696 рр.).
В.
перебіг подій Північної війни на території України (1708–1709 рр.).
Г.
напрямок походу П. Орлика на Правобережжя (1711 р.).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Проаналізуйте уривок з історичного джерела:

«До Нашого відома дійшло, що за прикладом барської змови проти законної влади грішать вони через своє неуцтво, а ще більше – через обман шайки розбишак, що вдають, нібито вони є частиною Нашого вірного низового Війська Запорозького... Ми вважаємо невідхильним обов’язком Нашої монаршої влади оберігати слушні бажання польської Речі Посполитої, з якою Ми є в союзі, тісній дружбі...»

У документі йдеться про події


А.
«Руїни».
Б.
«Паліївщини».
В.
«Коліївщини».
Г.
«Хмельниччини».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Зображених на фото діячів об’єднує те, що вони були


А.
учасниками Кирило-Мефодіївського братства.
Б.
авторами музики й тексту Державного Гімну України.
В.
видавцями громадсько-політичного журналу «Громада».
Г.
засновниками Київського університету Святого Володимира.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Діяльність освітнього товариства галицьких греко-католицьких священників і «Руської трійці» свідчила про


А.
початок трудової еміграції із західноукраїнських земель.
Б.
розгортання національного руху під релігійними гаслами.
В.
політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.
Г.
початок національного відродження на західноукраїнських землях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Укажіть картину, де Т. Шевченко втілив центральний образ одного зі своїх поетичних творів.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Укажіть рік створення документа, уривок з якого наведено:

«Єпископів, духовенство й віруючих греко-католицької церкви об’єднати з православною церквою всеросійською…».


А.
1816 р.
Б.
1839 р.
В.
1848 р.
Г.
1861 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

На яку сферу життя Наддніпрянської України найбільше вплинув Емський указ російського імператора Олександра ІІ?


А.
громадсько-культурну
Б.
соціально-економічну
В.
міжнародно-правову
Г.
військово-політичну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Укажіть одну з основних вимог українських депутатів в австрійському парламенті в другій половині ХІХ ст.


А.
скасування кріпосного права
Б.
заборона полякам обіймати державні посади
В.
поділ Галичини на польську та українську частини
Г.
зрівняння в правах греко-католицької та римо-католицької церков
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Укажіть пам’ятку, що є прикладом архітектури модерн.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Газети, перші шпальти яких зображено на фото,


А.
вийшли друком унаслідок революційних подій 1905–1907 рр.
Б.
опубліковані за ініціативою та коштом Є. Чикаленка.
В.
є друкованими виданнями перших українських політичних партій.
Г.
є першими українськомовними періодичними виданнями на українських землях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

На українських землях, що входили до складу Австро-Угорщини, новою формою соціального протесту на селі на початку ХХ ст. були


А.
втечі.
Б.
страйки.
В.
повстання.
Г.
голодування.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Увідповідніть назву племені з твердженням щодо нього.


1.
трипільці
2.
скіфи
3.
кімерійці
4.
сармати
А.
Збудували перші протоміста на території України.
Б.
Виготовляли перші залізні знаряддя праці та зброю на території України.
В.
Створили характерну кераміку, прикрашену шнуровим орнаментом.
Г.
Здійснювали набіги на володіння Римської імперії.
Д.
Вели війну проти агресії перського царя Дарія І.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Увідповідніть подію першої половини XVII ст. з її наслідком.


1.
ухвалення «Пунктів для заспокоєння руського народу»
2.
обрання вперше гетьманом П. Конашевича-Сагайдачного
3.
укладення Куруківської угоди
4.
видання постанови сейму «Ординація Війська Запорозького…»
А.
настання періоду «Золотого спокою»
Б.
збільшення реєстру козаків із трьох до шести тисяч
В.
морський похід козаків на Кафу й Стамбул
Г.
обрання православним митрополитом Петра Могили
Д.
утворення греко-католицької церкви
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Укажіть авторство наведених досліджень.


1.
Д. Яворницький
2.
А. Кримський
3.
І. Мечников
4.
М. Грушевський
А.
«Історія запорозьких козаків»
Б.
«Історія Туреччини та її письменства»
В.
«Генеалогічні міркування (про походження багатоклітинних)»
Г.
«Історія русів»
Д.
«Історія України-Руси»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність подій, відображених в уривках з історичних джерел.


А.
«Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа турками оволоділа паніка: сам Осман, який ще недавно думав, що немає нікого у світі могутнішого за нього, тепер на власні очі бачив усю хиткість свого становища...»
Б.
«Орда ж примчала з тилу, так їх змішала, що вони почали тікати, а ми гнали їх аж до Конотопа. Там же потрапили до неволі князь Львов, два Бутурліни; усі полковники, ротмістри, капітани або полягли на полі битви, або пішли в татарську неволю...»
В.
«За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»
Г.
«Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, попри те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір, та ще мені погрожував смертю, і весь цей вогонь спалахнув через нього...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність подій початку ХХ ст. в Наддніпрянській Україні.


А.
початок діяльності товариства «Просвіта»
Б.
утворення Товариства українських поступовців
В.
заснування Революційної української партії
Г.
припинення діяльності Української думської громади
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Що було характерним для періоду князювання Володимира Великого?


1.
карбування на Русі перших золотих і срібних монет
2.
відкриття перших шкіл
3.
укладення першого писаного збірника законів
4.
проведення релігійних реформ
5.
організація з’їздів князів
6.
здійснення походів на Константинополь
7.
запровадження чіткої системи престолонаслідування


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які явища соціально-економічного життя характерні для України другої половини ХІХ ст.?


1.
формування мережі залізниць
2.
початок промислового перевороту
3.
початок масової трудової еміграції
4.
прикріплення селян до землі
5.
націоналізація важкої промисловості
6.
приплив іноземного капіталу в промисловість
7.
швидке зменшення частки міського населення


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію