Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття

Проаналізуйте уривок з історичного джерела:

«…ми, українці, з початку війни зайняли нейтральну позицію й не виступали ні за, ні проти війни, а тепер постановили виступити рішуче проти війни, бо вона тільки нищить наш край, як уже знищила Галичину та частину Волині, і не принесе нічого корисного.

Володимир Леонтович та Андрій В’язлов висловилися проти такої рішучої заяви, бо вона йде всупереч з думками російської інтелігенції, що нас і так обвинувачує вже не тільки [російський] уряд, але й [російське суспільство] у сепаратизмі…».

Еволюцію поглядів якої організації відображено в ньому?


А.
Революційної української партії
Б.
Товариства українських поступовців
В.
Головної української ради
Г.
Союзу визволення України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Головою Української Центральної Ради обрано
А.
П. Скоропадського.
Б.
М. Грушевського.
В.
В. Винниченка.
Г.
С. Петлюру.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Із якою метою Директорія УНР ініціювала заходи, описані в уривку з історичного джерела: «Ми, уповноважена волею трудящих України... Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо Конгрес усього трудового люду України. Делегатів обиратимуть на чесних і соціально справедливих засадах: від селянської курії – 71,4 %, від робітничої – 22,2 %, від трудової інтелігенції – 6,4 %...»?


А.
узаконення повної націоналізації промислових підприємств і поміщицьких господарств
Б.
санкціонування утворення Української автокефальної православної церкви
В.
започаткування широкомасштабних заходів політики «коренізації»
Г.
розв’язання проблем організації влади та визначення форми державного устрою
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

У ході «Чортківської офензиви» Українська Галицька армія примусила відступити


А.
польську армію генерала Ю. Галлера.
Б.
Добровольчу армію генерала А. Денікіна.
В.
Революційну повстанську армію Н. Махна.
Г.
загони Червоної гвардії під командуванням М. Муравйова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Укажіть портрет історичного діяча, який у 1920 р. був ініціатором воєнно-політичного союзу Української Народної Республіки з Польською Республікою.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Центральне партійно-радянське керівництво сприяло створенню умов для розвитку ринкових відносин в УСРР, удавшися до заходів


А.
«воєнного комунізму».
Б.
«суцільної колективізації».
В.
«форсованої індустріалізації».
Г.
«нової економічної політики».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

«Ніде на базарах та квітникових крамницях не зосталося квіток – усі розкуплено задля привітання митрополита. Коло Софії робилося якесь столпотвореніє вавилонське... От тобі й боротьба з релігією!» – згадував С. Єфремов про приїзд до Києва 19 вересня 1926 року митрополита


А.
Й. Сліпого.
Б.
С. Скрипника.
В.
В. Липківського.
Г.
А. Шептицького.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Одним з місць поховання жертв «Великого терору» 1937–1938 рр. є


А.
урочище Бабин Яр.
Б.
місто Базар.
В.
станція Крути.
Г.
урочище Биківня.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Який із зображених агітаційних плакатів 1930-х рр. доречно використовувати для визначення однієї з причин форсованої індустріалізації в СРСР?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання 10–12 до нього.

«Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини висловлюю проти того рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави вільних народів та боротиметься за неї далі».

Протест висловлено представникам


А.
держав Осі.
Б.
держав Антанти.
В.
держав Четверного союзу.
Г.
федерації радянських республік.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання 10–12 до нього.

«Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини висловлюю проти того рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави вільних народів та боротиметься за неї далі».

Хто є автором цитованого документа?


А.
С. Бандера
Б.
А. Волошин
В.
Є. Петрушевич
Г.
А. Шептицький
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання 10–12 до нього.

«Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини висловлюю проти того рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави вільних народів та боротиметься за неї далі».

Документ створено


А.
1919 р.
Б.
1921 р.
В.
1923 р.
Г.
1925 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Що стало наслідком подій, відображених на картосхемі?


А.
розширення кордонів УРСР
Б.
придушення українського руху Опору
В.
утворення незалежної Української Держави
Г.
установлення окупаційного режиму на території УРСР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

У роки радянсько-німецької війни «чорносвитниками» називали


А.
учасників збройних формувань українського визвольного руху 1939–1945 рр.
Б.
українських селян, яких відправляли на примусові роботи до Німеччини в 1941–1944 рр.
В.
мобілізованих на території України польовими військкоматами до лав Червоної армії в 1943–1944 рр.
Г.
військовослужбовців-українців, що потрапили до німецького полону в 1941–1942 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Однією з подій українського визвольного руху 1944–1950-х рр. є


А.
виникнення «Поліської Січі».
Б.
утворення Української повстанської армії (УПА).
В.
сформування й діяльність Української головної визвольної ради (УГВР).
Г.
проголошення Акта відновлення Української Держави.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання 16–18 до нього.

«Поява шкідливого нарису історії української літератури об’єктивно допомагає найлютішим ворогам українського народу – українсько-німецьким націоналістам. Президія Спілки та її голова т. Рильський не вжили заходів, щоби вчасно перешкодити проникненню в радянську літературу ворожих тенденцій... Журнал “Вітчизна” (ред. Яновський) надає місце статтям і творам, які пройняті буржуазною ідеологією, міщанськими поглядами на життя, аполітичністю...»

У який період радянської історії України оприлюднено цитований документ?


А.
у роки Другої світової війни
Б.
у перші роки повоєнної відбудови
В.
у роки «хрущовської» десталінізації
Г.
у роки загострення кризи радянської системи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання 16–18 до нього.

«Поява шкідливого нарису історії української літератури об’єктивно допомагає найлютішим ворогам українського народу – українсько-німецьким націоналістам. Президія Спілки та її голова т. Рильський не вжили заходів, щоби вчасно перешкодити проникненню в радянську літературу ворожих тенденцій... Журнал “Вітчизна” (ред. Яновський) надає місце статтям і творам, які пройняті буржуазною ідеологією, міщанськими поглядами на життя, аполітичністю...»

Проявом якої політики партійно-радянського керівництва УРСР є наведений уривок документа?


А.
«коренізації»
Б.
«ждановщини»
В.
«лисенківщини»
Г.
«культурної революції»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання 16–18 до нього.

«Поява шкідливого нарису історії української літератури об’єктивно допомагає найлютішим ворогам українського народу – українсько-німецьким націоналістам. Президія Спілки та її голова т. Рильський не вжили заходів, щоби вчасно перешкодити проникненню в радянську літературу ворожих тенденцій... Журнал “Вітчизна” (ред. Яновський) надає місце статтям і творам, які пройняті буржуазною ідеологією, міщанськими поглядами на життя, аполітичністю...»

«Перешкоджання проникненню в радянську літературу ворожих тенденцій» здійснено для


А.
знищення української інтелігенції.
Б.
приховування провалу заходів відбудови.
В.
пришвидшення радянізації Західної України.
Г.
посилення державного ідеологічного контролю над духовним життям суспільства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Укажіть один з осередків шістдесятників в Україні.


А.
Меджліс кримськотатарського народу в Сімферополі
Б.
Українська робітничо-селянська спілка у Львові
В.
Організація українських націоналістів у Відні
Г.
Клуб творчої молоді «Сучасник» у Києві
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Яке поняття доцільно використати для характеристики стану економіки УРСР в 1970-ті – на початку 1980-х рр.?
А.
«відбудова»
Б.
«лібералізація»
В.
«застій»
Г.
«перебудова»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

На фото зображено видатного українського


А.
актора.
Б.
художника.
В.
композитора.
Г.
оперного співака.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Протест шахтарів УРСР 1989 р.
А.
примусив владу до люстрування.
Б.
переріс у загальноукраїнський страйк.
В.
став приводом до «революції на граніті».
Г.
започаткував відродження дисидентського руху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Проаналізуйте уривок з історичного джерела:

«О 10.00 відкрито сесію Верховної Ради України, виступив Олександр Турчинов і заявив: “Більшість виконувачів обов’язків міністрів зникли в невідомому напрямку. Також невідомо, де перебуває президент. Тому єдиним легітимним органом у країні є Верховна Рада. Якщо впродовж декількох годин не буде встановлено місцезнаходження президента, парламент має проголосувати за постанову про відновлення конституційного ладу”».

Коли відбулася подія, про яку йдеться в ньому?


А.
1999 р.
Б.
2004 р.
В.
2008 р.
Г.
2014 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Увідповідніть країну, до складу якої в 1920–1930-ті рр. входили українські землі, з подією / явищем.


1.
Польща
2.
Румунія
3.
Чехословаччина
4.
Радянський Союз
А.
проголошення автономії Підкарпатської Русі (Карпатської України)
Б.
проведення «пацифікації»
В.
Татарбунарське повстання
Г.
Голодомор – геноцид українського народу
Д.
загибель Є. Коновальця в результаті терористичного акту, організованого радянськими органами держбезпеки
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Увідповідніть подію з її наслідком.


1.
перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР
2.
спроба державного перевороту в СРСР
3.
«Революція Гідності»
4.
російська збройна агресія проти України
А.
укладення Мінських угод
Б.
ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України
В.
підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)
Г.
ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України
Д.
створення Меджлісу кримськотатарського народу
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Установіть авторство зображених на фото картин.


1.
2.
3.
4.
А.
М. Примаченко
Б.
Т. Яблонська
В.
М. Самокиш
Г.
К. Білокур
Д.
В. Касіян
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел періоду боротьби за відновлення державності України.


А.
«Кіннота Будьоного серпом урізалася в польський фронт… Київ відрізано, фронт польської армії розколовся надвоє й покотився на захід…»
Б.
«...група генерала Кравса ранком 31 серпня рушила колоною через Київ... Одночасно зі сходу в Київ почали входити денікінські війська під командуванням генерала Бредова... Коли голова колони українських військ вийшла на Хрещатик, то денікінські частини, увійшовши на цю вулицю з протилежного боку, відкрили кулеметний вогонь...»
В.
«Я був при УГА. Мені прийшлося бачити її перехід на Велику Україну. Цей перехід відбувався в значно скрутнішій ситуації, ніж могло б це бути місяць тому…»
Г.
«Ми вигнали німців та їхнього “гетьмана” з України. Але ми були знесилені, нам треба було спокою хоч на час, щоби зібрати свої сили, щоби закріпити свою відбиту самостійність…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Розташуйте зображені карикатури за часом створення їх.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Які із зазначених понять дають змогу схарактеризувати колективізацію сільського господарства в УСРР?


1.
«розстріляне відродження»
2.
«соціалістичний реалізм»
3.
«розкуркулення»
4.
«українізація»
5.
«паспортна система»
6.
«чорна дошка»
7.
«продрозверстка»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Укажіть три «надпрограми» М. Хрущова.


1.
освоєння цілинних земель
2.
ліквідація колгоспної системи
3.
розширення посівів кукурудзи
4.
поширення фермерських господарств
5.
створення машинно-тракторних станцій
6.
упровадження «Продовольчої програми»
7.
реалізація заходів з випередження США у виробництві м’яса й молока на душу населення


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття

Елементами оздоблення археологічної пам’ятки, зображеної на фото, є фігурки воїнів –


А.
скіфів.
Б.
греків.
В.
сарматів.
Г.
кіммерійців.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

На картосхемі стрілками позначено


А.
торговельний шлях «із варягів у греки».
Б.
напрямок набігів кочівників на слов’янські племена.
В.
шлях здійснення полюддя першими київськими князями.
Г.
похід київського князя Володимира Великого на Червенські міста.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Після смерті Ярослава Мудрого в Київській державі


А.
утворено тріумвірат князів.
Б.
започатковано «шлюбну дипломатію».
В.
усунуто від влади династію Рюриковичів.
Г.
підпорядковано Київського митрополита Константинопольському патріарху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

У якому князівстві родове боярство наважилося оголосити князем одного з бояр?
А.
Галицькому
Б.
Волинському
В.
Переяславському
Г.
Чернігово-Сіверському
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Мешканці міст з Магдебурським правом
А.
відробляли панщину й платили оброк.
Б.
користувалися перевагами самоврядування.
В.
брали участь у виборах короля Речі Посполитої.
Г.
мали бути прихожанами лише православної церкви.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Яка пам’ятка, зображена на фото, є перлиною історично-архітектурної спадщини Волині?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Затвердження в 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим актом
А.
об’єднання польської шляхти та козацтва.
Б.
визнання козацтва як нового соціального стану.
В.
припинення масового покозачення селян і міщан.
Г.
завершення польсько-українського протистояння.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

З митрополитом Петром Могилою пов’язано
А.
укладення унії православної та католицької церков.
Б.
надання ставропігії Львівському Успенському братству.
В.
об’єднання Лаврської школи та Київської братської школи в колегію.
Г.
заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання 39–41 до нього.

«Він (гетьман) з’єднався в полі вище Базавлука з мурзою Тугай-беєм і вже хотів був іти зі своїм військом просто на Чигирин, щоби привітати головного свого ворога Чаплинського.

Однак від пійманців, яких перестріли на січовому шляху татари, він довідався, що польські війська та [реєстровців] уже відправлено: одних – водою до Кодака, а інших – суходолом через Крилов на Жовту Воду й також до Кодака…»

 

Події, описані в історичному джерелі, відбулися


А.
1648 р.
Б.
1649 р.
В.
1651 р.
Г.
1652 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання 39–41 до нього.

«Він (гетьман) з’єднався в полі вище Базавлука з мурзою Тугай-беєм і вже хотів був іти зі своїм військом просто на Чигирин, щоби привітати головного свого ворога Чаплинського.

Однак від пійманців, яких перестріли на січовому шляху татари, він довідався, що польські війська та [реєстровців] уже відправлено: одних – водою до Кодака, а інших – суходолом через Крилов на Жовту Воду й також до Кодака…»


Укажіть портрет гетьмана, діяльність якого описав у документі сучасник подій.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Проаналізуйте фрагмент історичного документа
та виконайте завдання 39–41 до нього.

«Він (гетьман) з’єднався в полі вище Базавлука з мурзою Тугай-беєм і вже хотів був іти зі своїм військом просто на Чигирин, щоби привітати головного свого ворога Чаплинського.

Однак від пійманців, яких перестріли на січовому шляху татари, він довідався, що польські війська та [реєстровців] уже відправлено: одних – водою до Кодака, а інших – суходолом через Крилов на Жовту Воду й також до Кодака…»

 

Описані в документі події привели до


А.
прийняття «Ординації Війська Запорозького…».
Б.
підписання мирної угоди з Московською державою.
В.
заборони козацьким загонам перебувати на Запорозькій Січі.
Г.
початку звільнення українських земель від польського панування.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Наведена картосхема дає змогу визначити райони, охоплені повстанням проти гетьмана


А.
Павла Тетері.
Б.
Івана Виговського.
В.
Івана Брюховецького.
Г.
Дем’яна Многогрішного.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Який орган влади керував Гетьманщиною після смерті Данила Апостола?
А.
Малоросійський приказ
Б.
Перша малоросійська колегія
В.
Правління гетьманського уряду
Г.
Друга малоросійська колегія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Відомий український історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу знали також і західноукраїнські землі – Галичина й Буковина».

Такий висновок історик зробив, дослідивши


А.
«весну народів».
Б.
«рух опришків».
В.
повстання під проводом С. Палія.
Г.
повстанський рух під проводом У. Кармалюка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Укажіть одну з основних причин збільшення у 25 разів посівних площ зернових на Півдні підросійської України в період 1778–1851 рр.


А.
руйнування селянської громади
Б.
поширення кооперативного руху
В.
розбудова чорноморсько-азовських портів
Г.
надання кредитної допомоги селянам через Селянський банк
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Слова Т. Шевченка «Спасибі тобі, Богу милий друже мій великий… за “Чорну раду”. Я вже її двічі прочитав і третій раз, і все-таки не скажу більше нічого, як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що подарував “Чорну раду” по-нашому» адресовано


А.
П. Кулішу.
Б.
В. Антоновичу.
В.
М. Костомарову.
Г.
І. Котляревському.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

У 1772 р. Галичина увійшла до складу володінь австрійських Габсбургів         у результаті


А.
австро-турецької війни.
Б.
поділу Речі Посполитої.
В.
наполеонівських війн у Європі.
Г.
перетворення Австрійської імперії на Австро-Угорську монархію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

«Університет […] – моє творіння. Але я першим ліквідую його, якщо він не виконуватиме своєї мети поширювати російську освіту й російську національність в ополяченому краю Західної Росії», – так міністр освіти Російської імперії С. Уваров писав про завдання


А.
Київського університету.
Б.
Харківського університету.
В.
Чернівецького університету.
Г.
Новоросійського університету.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Яким роком датовано документ, уривок з якого наведено: «...Користуючись цим земельним наділом, селянин має виконувати [повинності] на користь поміщикам... У цьому стані, що є перехідним, селянина іменують тимчасово-зобов’язаним»?


А.
1848 р.
Б.
1861 р.
В.
1870 р.
Г.
1876 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Укажіть світлину із зображенням композитора, музика якого стала основою Державного Гімну України.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Чому в школах Галичини на початку ХХ ст. була обов’язковою для вивчення німецька мова?


А.
регіон був окупований військами кайзера Німеччини
Б.
із середніх віків у містах краю були великі німецькі колонії
В.
німецька мова на той час була мовою загальноєвропейського спілкування
Г.
край уходив до складу Австро-Угорщини, де державною мовою була німецька
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Проаналізуйте уривок з історичного джерела:

«Із цього часу зазначені землі звільнено від обмежень, які лежали на них; у силу викупного боргу селяни дістають право вільного виходу з громади із закріпленням у власність окремих домохозяїв ділянок, які переходять до приватного володіння з громадського наділу…».

Хто був ініціатором упровадження зазначених заходів?


А.
П. Валуєв
Б.
Б. Ханенко
В.
П. Столипін
Г.
В. Симиренко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

Що стало однією з причин зростання трудової еміграції українців на початку ХХ ст.?


А.
початок промислового перевороту
Б.
зростання чисельності населення в містах
В.
малоземелля та безземелля селянських родин
Г.
підписання міграційних договорів між країнами
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між датою та подією, описаною в уривку джерела.


1.
1223 р.
2.
1238 р.
3.
1245 р.
4.
1253 р.
А.
«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі... увійшов у свій город... та прийняв стіл батька, та проголосив перемогу, заткнувши свою хоругву на Німецьких воротах...»
Б.
«У той же час прислав Папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства...”»
В.
«На річці Калці татари встріли їх, війська половецькі й руські. Мстислав Мстиславич тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками річку Калку... Коли зітнулися війська між собою, то Данило виїхав наперед... Ударили вони в полки татарські... Данило поранений був у груди...»
Г.
«І коли побачив Данило, що ляхи кріпко йдуть на Василька.., то рушив на [них]... і розтрощив військо [ляхів], і хоругов [їхніх] роздер навпіл. Побачивши ж це, Ростислав побіг, і повернули угри навтікача...»
Д.
«У той же час поїхав був Данило в Угри до короля (Бели), бо він іще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий узяв Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до (города) Володимира...»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, що з ним пов’язана.


1.
П. Дорошенко
2.
Ю. Хмельницький
3.
І. Самойлович
4.
І. Мазепа
А.
укладення українсько-шведської антимосковської угоди
Б.
ухвалення протекторату Османської імперії
В.
Чигиринські походи османсько-кримськотатарської армії
Г.
здійснення «Великого згону»
Д.
створення найманого війська компанійців
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між явищем / процесом та його наслідком.


1.
декабристський рух в Україні
2.
французько-російська війна 1812–1814 рр.
3.
російсько-турецька війна 1828–1829 рр.
4.
українське національне відродження в Наддніпрянщині
А.
утворення Кирило-Мефодіївського братства
Б.
формування козацьких полків і земського ополчення
В.
повстання Чернігівського полку
Г.
поділи Речі Посполитої
Д.
ліквідація Задунайської Січі
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність битв ХIV–ХVII ст.


А.
біля міста Конотоп
Б.
біля міста Пилявці
В.
біля річки Сині Води
Г.
біля міста Орша
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність козацьких повстань у першій половині ХVII ст.


А.
під проводом Т. Федоровича
Б.
під проводом І. Сулими
В.
під проводом П. Павлюка
Г.
під проводом М. Жмайла
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Які наслідки події, описаної в уривку з джерела:

«І тоді єпископ корсунський зі священниками хрестили Володимира. Хрестився же він у церкві Святої Софії. А стоїть ця церква на високому місці посеред міста...»?


1.
укладення династичного союзу Русі з Візантією
2.
укладення першого договору Русі з Візантією
3.
припинення функціонування шляху «з варягів у греки»
4.
поява кам’яної церковної архітектури
5.
оформлення візантійського протекторату над Руссю
6.
припинення здійснення київськими князями полюддя
7.
запровадження християнства як державної релігії


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Укажіть діячів українського професійного театру.


1.
М. Кропивницький
2.
В. Симиренко
3.
М. Садовський
4.
І. Пулюй
5.
М. Заньковецька
6.
І. Труш
7.
Д. Яворницький


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію