Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була


А.
самостійницька.
Б.
автономістська.
В.
радикальна.
Г.
релігійна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що в другій половині XIX – на початку XX ст. став одним із центрів нафтодобування в Європі?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

В уривку з історичного джерела «Москвофіли-інтелігенти на кожному кроці показували радість з приводу вступу до Львова російських військ та намагалися їм допомогти» відображено події в Східній Галичині в


А.
1900 р.
Б.
1907 р.
В.
1914 р.
Г.
1918 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Добровільні військово-міліцейські формування в Україні в 1917–1918 рр., створені за територіальним принципом для охорони правопорядку та підтримки місцевої української влади, називали


А.
«Вільним козацтвом».
Б.
«Січовими стрільцями».
В.
«Похідними групами».
Г.
«Поліською Січчю».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«НАКАЗ

ДЛЯ ВСІХ ПІХОТНИХ І КАВАЛЕРІЙСЬКИХ ЧАСТИН І З’ЄДНАНЬ

[…]

До древнього града, “матері міст руських”, наближаються полки в нестримному прагненні повернути російському народу втрачену ним єдність... Прагнення відторгнути від Росії малоросійську гілку російського народу не залишено й понині. Колишні ставленики німців – Петлюра та його соратники, які поклали початок розчленуванню Росії, продовжують і тепер здійснювати свою злу справу створення самостійної “Української Держави” й боротьби проти відродження Єдиної Росії...»

Цитований наказ отримали підрозділи армії


А.
Н. Махна.
Б.
А. Денікіна.
В.
М. Григор’єва.
Г.
П. Скоропадського.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«НАКАЗ

ДЛЯ ВСІХ ПІХОТНИХ І КАВАЛЕРІЙСЬКИХ ЧАСТИН І З’ЄДНАНЬ

[…]

До древнього града, “матері міст руських”, наближаються полки в нестримному прагненні повернути російському народу втрачену ним єдність... Прагнення відторгнути від Росії малоросійську гілку російського народу не залишено й понині. Колишні ставленики німців – Петлюра та його соратники, які поклали початок розчленуванню Росії, продовжують і тепер здійснювати свою злу справу створення самостійної “Української Держави” й боротьби проти відродження Єдиної Росії...»

У якому році відбувалися події, відображені в цитованому наказі?


А.
1918 р.
Б.
1919 р.
В.
1920 р.
Г.
1921 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«НАКАЗ

ДЛЯ ВСІХ ПІХОТНИХ І КАВАЛЕРІЙСЬКИХ ЧАСТИН І З’ЄДНАНЬ

[…]

До древнього града, “матері міст руських”, наближаються полки в нестримному прагненні повернути російському народу втрачену ним єдність... Прагнення відторгнути від Росії малоросійську гілку російського народу не залишено й понині. Колишні ставленики німців – Петлюра та його соратники, які поклали початок розчленуванню Росії, продовжують і тепер здійснювати свою злу справу створення самостійної “Української Держави” й боротьби проти відродження Єдиної Росії...»

Цитований наказ став передумовою


А.
«Листопадового зриву».
Б.
«Чортківської офензиви».
В.
«Київської катастрофи».
Г.
«Брусиловського прориву».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Державне утворення, територію якого позначено на картосхемі штрихуванням, на початку 1920-х років очолював


А.
С. Петлюра.
Б.
Х. Раковський.
В.
Є. Петрушевич.
Г.
М. Грушевський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

На фото зображено


А.
письменника, кінорежисера, кінодраматурга, класика світового кінематографа.
Б.
композитора, піаніста, диригента, фундатора української національної музики.
В.
історика, сходознавця, письменника, перекладача, одного з організаторів Академії наук України.
Г.
режисера, драматурга, актора, основоположника українського модерного (нового) театру.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Яке гасло найповніше відповідає реалізації в СРСР та УСРР планів першої п’ятирічки?


А.
«Техніка вирішує все!»
Б.
«Доженемо й переженемо США!»
В.
«Економіка має бути економною!»
Г.
«Усе для фронту, усе для перемоги!»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Проаналізуйте листівку, зображену на фото, та виконайте завдання.

Напис на листівці:

«Громадяне!

Українці–Українки!

Пам’ятайте, що 12 лютого

Ви обираєте свій перший сойм!

На чолі кандидатів:

Батько Прем’єр о. Августин Волошин

та міністр Юліян Ревай.

Чи Ви вірите цим людям?

ТАК!»

Листівку присвячено події, що була передумовою для


А.
надання автономії Підкарпатській Русі в складі Чехо-Словаччини.
Б.
утворення Закарпатської області в складі Української РСР.
В.
ухвалення Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з УРСР.
Г.
проголошення незалежності Карпатської України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Вимогу щодо передання Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР у 1940 р. радянський уряд пред’явив


А.
Румунії.
Б.
Чехо-Словаччині.
В.
Польщі.
Г.
Угорщині.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

На фото зображено


А.
учасників українського дисидентського руху.
Б.
діячів руху Опору в роки Другої світової війни.
В.
командувачів радянських партизанських з’єднань.
Г.
керівників перших загонів Української повстанської армії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

У якому році оприлюднено звернення:

«…Уряд УРСР впевнений у тому, що Україна, яка відіграла помітну роль у розгромі ворога, з її великими людськими силами й матеріальними ресурсами буде спроможна внести великий вклад у справу зміцнення миру й підтримання загальної безпеки... повідомляє про своє бажання приєднатися до загальної Організації Безпеки як одна з держав-засновниць, а також узяти участь у Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско»?


А.
1939 р.
Б.
1940 р.
В.
1945 р.
Г.
1954 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела про голод 1946–1947 рр. і виконайте завдання.

«...Посуха, особливо в червні–липні, до всіх нещасть додала ще й свої. Урожай зернових вийшов доісторичний.., тобто один центнер посіяли, а зібрали три центнери в найліпшому разі. Та ще який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю. Поля обробляли переважно кіньми-клячами, коровами, заступами, сапами, а збирали косами та жіночими руками...»

Уривок дає змогу визначити


А.
наслідки голоду.
Б.
причини голоду.
В.
масштаби голоду.
Г.
результати голоду.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Утворення раднаргоспів в Українській РСР в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. зумовило


А.
зростання політичної ваги місцевої номенклатури.
Б.
ліквідацію командно-адміністративної системи господарювання.
В.
створення нових соціально орієнтованих ринкових відносин.
Г.
започаткування екстенсивних методів господарювання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Зображена карикатура є пропагандистською складовою кампанії з реалізації


А.
однієї з «надпрограм» М. Хрущова.
Б.
економічних «реформ О. Косигіна».
В.
Продовольчої програми Л. Брежнєва.
Г.
політики «прискорення» М. Горбачова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Опозиційний рух в Українській РСР в роки «застою» мав форму


А.
дисидентства.
Б.
багатопартійності.
В.
незалежних профспілок.
Г.
збройної боротьби.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 19–21.

«…Багато зараз незвичного в нашій країні: скажімо, багатомандатні округи з виборів до Рад; спільні з іноземними фірмами підприємства; самофінансування заводів та фабрик, радгоспів і колгоспів; зняття обмежень з підсобних господарств, ...розширення кооперативної діяльності; заохочення індивідуальної трудової діяльності в дрібному виробництві й торгівлі…»

В уривку документа відображено зрушення в політичному та соціально-економічному розвитку Української РСР в період


А.
«відбудови».
Б.
«відлиги».
В.
«застою».
Г.
«перебудови».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 19–21.

«…Багато зараз незвичного в нашій країні: скажімо, багатомандатні округи з виборів до Рад; спільні з іноземними фірмами підприємства; самофінансування заводів та фабрик, радгоспів і колгоспів; зняття обмежень з підсобних господарств, ...розширення кооперативної діяльності; заохочення індивідуальної трудової діяльності в дрібному виробництві й торгівлі…»

Зазначені в документі зміни названо «незвичними», оскільки вони


А.
йшли в розріз з комуністичною теорією.
Б.
утверджували однопартійну систему.
В.
створювали ілюзію економічного процвітання.
Г.
були запроваджені як тимчасові.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 19–21.

«…Багато зараз незвичного в нашій країні: скажімо, багатомандатні округи з виборів до Рад; спільні з іноземними фірмами підприємства; самофінансування заводів та фабрик, радгоспів і колгоспів; зняття обмежень з підсобних господарств, ...розширення кооперативної діяльності; заохочення індивідуальної трудової діяльності в дрібному виробництві й торгівлі…»

Заходи, указані в документі, упроваджували з метою


А.
подолання кризових явищ у радянській економіці.
Б.
формування потужного державного сектора економіки.
В.
відновлення адміністративних методів управління.
Г.
утвердження екстенсивних методів господарювання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

На фото зображено купюри максимального номіналу в 1991 р. і 1995 р. Що спричинило значне підвищення Національним банком України номіналу купоно-карбованців упродовж 1991–1995 рр.?


А.
стрімке зростання цін на товари та послуги
Б.
поступове зростання курсу національної валюти
В.
значне збільшення реальних доходів населення
Г.
повільне збільшення надходжень від експорту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Поява та поширення в сучасному українському суспільстві поняття «кіборги» зумовлено


А.
протистоянням російській агресії в Криму.
Б.
бойовими діями на Дебальцевському плацдармі.
В.
обороною на Маріупольському напрямку.
Г.
захистом Донецького аеропорту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Увідповідніть назву виконавчого органу влади та державне утворення.


1.
Рада народних комісарів
2.
Генеральний секретаріат
3.
Державний секретаріат
4.
Рада міністрів
А.
Українська Народна Республіка доби Центральної Ради
Б.
Західноукраїнська Народна Республіка
В.
Українська Соціалістична Радянська Республіка
Г.
Українська Держава гетьмана П. Скоропадського
Д.
Українська Народна Республіка доби Директорії
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

З’ясуйте рік створення цитованого документа.


1.
«Обидві договірні сторони... визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють… кордон між Росією, Білоруссю та Україною, з одного боку, та Польщею, з другого, становить лінія... вздовж річки Збруч, до впадання її в річку Дністер…»
2.
«Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Угорська Україна) і Наддніпрянська велика Україна…»
3.
«Польські та українські війська діють як війська союзні… Від початку спільних дій проти більшовиків Український уряд зобов’язується постачати продукти польській армії… Командування польськими військами зобов’язується постачати українським військам зброю та амуніцію…»
4.
«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»
А.
1917 р.
Б.
1918 р.
В.
1919 р.
Г.
1920 р.
Д.
1921 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Увідповідніть період в історії України з поняттями й термінами, які потрібно використовувати для його характеристики.


1.
Україна в перші повоєнні роки (1945 р. – початок 1950-х рр.)
2.
Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)
3.
Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.)
4.
Україна в умовах незалежності (1991 р. – початок XXI ст.)
А.
«культ особи», «лібералізація», «раднаргоспи», «хрущовки»
Б.
«розвинений соціалізм», «тамвидав», «номенклатура», «застій»
В.
«колабораціонізм», «Східний вал», «план “Барбаросса”», «випалена земля»
Г.
«сепаратизм», «поліконфесійність», «люстрація», «волонтерський рух»
Д.
«холодна війна», «ждановщина», «відбудова», «лисенківщина»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовніть подій, зафіксованих на фото.

 


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність подій процесу державотворення в Україні.


А.
визнання національної символіки – синьо-жовтого прапора та тризуба – як державної
Б.
запровадження власної національної грошової одиниці – гривні
В.
заснування Збройних сил України
Г.
вибори першого Президента України
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Укажіть положення Тимчасового основного закону про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії.


1.
«Ця державна територія творить самостійну Західноукраїнську Народну Республіку…»
2.
Всенародні Збори затверджують трактати політичні й економічні, що укладають іменем УНР…»
3.
«Народна Українська Держава має бути вичищена від насланих з Петрограду найманих [більшовицьких] насильників…»
4.
«Гербом… є: Золотий лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державний прапор є синьо-жовтий…»
5.
«До часу зібрання Установчих Зборів виконує всю власть Українська Національна Рада й Державний секретаріат…»
6.
«Отож, насамперед приписуємо правительству Республіки нашої – Раді народних міністрів – від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир…»
7.
«Привітавши з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую Злуку прийняти…»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Укажіть осіб, які були членами Української Гельсінської групи.


1.
В. Чорновіл
2.
О. Гончар
3.
І. Драч
4.
В. Стус
5.
Л. Костенко
6.
А. Горська
7.
М. Руденко


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття

На фото зображено сучасні реконструкції житла різних племен різних епох. Укажіть житло, характерне для племен, межі розселення яких позначено на картосхемі.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Сказала дружина Ігореві: “…Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми”. І послухав їх Ігор, пішов у деревляни по данину. І добув він [собі ще] до попередньої данини… А взявши данину, він пішов у свій город [Київ]...»

Літописець оповідає про


А.
облаштування князем погостів.
Б.
визначення княжих ловищ.
В.
встановлення уроків.
Г.
здійснення полюддя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Пам’ятником, зображеним на листівці початку ХХ ст., увічнено


А.
запровадження християнства як державної релігії.
Б.
висвячення першого київського митрополита.
В.
об’єднання північних і південних руських земель.
Г.
укладення першого писаного збірника руських законів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Про яку битву йдеться в уривку з історичного джерела:

«Мстислав же Романович і другий Мстислав, Святославич, сиділи в [укріпленому таборі], не знаючи [цього], тому що Мстислав Удатний їм обом [нічого] не сказав – через зависть, бо велика незгода була межи ними… І сталася перемога татар над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Татари ж перемогли руських князів за гріхи християн…»?


А.
на річці Калці
Б.
під Доростолом
В.
на річці Ворсклі
Г.
під Оршею
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Якого року Данило та Василько Романовичі відновили цілісність Галицько-Волинського князівства та завдали поразки німецьким рицарям-хрестоносцям, зупинивши просування їх українськими землями?


А.
1238 р.
Б.
1240 р.
В.
1245 р.
Г.
1253 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

З іменем якого князя пов’язані події, описані в уривку з історичного джерела:

«…відправився проти татар у Поля Дикі… А коли прийшли до Синьої Води,.. побачили в полі велику орду… Литва з Руссю по тій перемозі забрали… всі землі аж... до устя Дону,.. а інших татар… до Криму загнали,.. вибивши їх з Подільських країв»?


А.
Лева Даниловича
Б.
Юрія ІІ Болеслава
В.
Ольгерда
Г.
Костянтина Острозького
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Укажіть одну з характерних рис суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в XIV–XV ст.


А.
збереження судочинства на основі норм «Руської правди»
Б.
надання литовській і польській мовам статусу офіційних
В.
формування нової суспільної верстви – реєстрового козацтва
Г.
запровадження кріпосного права
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Яка подія відбулася в 1586 р.?


А.
укладення Люблінської унії
Б.
утворення греко-католицької церкви
В.
утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові
Г.
заснування Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

На фото зображено символи


А.
братських шкіл.
Б.
цехових майстрів.
В.
козацького війська.
Г.
міського самоврядування.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Укажіть портрет історичної постаті, діяльність якої описує сучасник подій:

«Військо наше розгромлено вщент… зрадник засновує нове князівство… Чернь, рада тому, що [він] оберігає її, відчиняє міста, уводить туди його як тріумфатора-переможця… Київ оголосив він своєю столицею… Орда стоїть проти нас… Воєводства Київське, Брацлавське, Чернігівське вважає своїми, погрожує Волині та Поділлю…»


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Розгляньте фото історичної пам’ятки та виконайте завдання 41–43.

Пам’ятка є яскравим прикладом


А.
фрески.
Б.
мозаїки.
В.
гравюри.
Г.
мініатюри.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Розгляньте фото історичної пам’ятки та виконайте завдання 41–43.

Пам’ятку присвячено діяльності гетьмана

 


А.
П. Орлика.
Б.
П. Дорошенка.
В.
Д. Апостола.
Г.
І. Мазепи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Розгляньте фото історичної пам’ятки та виконайте завдання 41–43.

У пам’ятці уславлено здобутки та успіхи гетьмана в


А.
соціально-економічній політиці.
Б.
державно-політичній діяльності.
В.
зовнішньополітичній царині.
Г.
культурно-просвітницькій сфері.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Гайдамацький рух у XVIII ст. набув поширення на території
А.
Південної України.
Б.
Слобідської України.
В.
Лівобережної України.
Г.
Правобережної України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Які поняття потрібно використовувати, щоби схарактеризувати соціально-економічне життя Наддніпрянської України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.?


А.
«земства», «монополія»
Б.
«кріпосництво», «промисловий переворот»
В.
«Коліївщина», «займанщина»
Г.
«відруб», «трудова міграція»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Уривок з історичної праці:

«З-поміж дворянства висуваються… добрі патріоти й завзяті оборонці дворянських інтересів. Усе це люди, які виховували свій патріотизм з вивчення історії України, які збирали літописи й різні документи з історії краю. На свої заняття дворянським питанням вони дивляться як на подвиг, розпочатий задля своєї батьківщини...» засвідчує початок


А.
українського національного відродження.
Б.
покозачення широких верств населення.
В.
розгортання громадівського руху.
Г.
політизації українського руху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережній Україні відбулася


А.
1816 р.
Б.
1834 р.
В.
1839 р.
Г.
1848 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Уперше політичну вимогу щодо адміністративного поділу Галичини на польську та українську частини висунули представники


А.
Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
Б.
Товариства галицьких греко-католицьких священиків.
В.
Русько-української радикальної партії.
Г.
Головної руської ради.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Пам’ятка архітектури, зображена на листівці початку XX ст., є окрасою міста


А.
Києва.
Б.
Львова.
В.
Одеси.
Г.
Харкова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Оприлюднення під час Кримської війни Маніфесту російського імператора Миколи I про створення рухомого державного ополчення стало приводом до


А.
повстання У. Кармалюка.
Б.
початку «Київської козаччини».
В.
повстання Чернігівського полку.
Г.
розгортання польського визвольного повстання.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Що було одним із наслідків селянської реформи 1861 р. для економічного розвитку Наддніпрянської України?


А.
розв’язання проблеми аграрного перенаселення
Б.
ліквідація безземелля та малоземелля селянства
В.
поглиблення сільськогосподарської спеціалізації регіонів
Г.
скасування землеволодіння поміщиків і секуляризація земель церкви
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

«Нова ера» – спроба українсько-польського порозуміння 1890 р. в Галичині – пов’язана з діяльністю


А.
соціал-демократів.
Б.
радикалів.
В.
народовців.
Г.
москвофілів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

На фото зображено видатну українську


А.
поетесу.
Б.
балерину.
В.
художницю.
Г.
оперну співачку.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Увідповідніть подію з її наслідком.


1.
похід князя Аскольда на Константинополь
2.
розгром князем Святославом Хозарського каганату
3.
об’єднання князем Романом Мстиславовичем Галицького та Волинського князівств у єдину державу
4.
похід на Русь монгольських орд Батия
А.
руйнування міст, занепад ремесел та торгівлі на Русі
Б.
формування нового центру суспільно-політичного та економічного життя Русі
В.
відкриття шляху на Русь кочовим ордам Сходу
Г.
вихід Русі на міжнародну арену, початок її дипломатичної діяльності
Д.
розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Увідповідніть подію з роком, коли вона відбулася.


1.
Жванецька облога
2.
Конотопська битва
3.
Пилявецька битва
4.
Берестецька битва
А.
1648 р.
Б.
1651 р.
В.
1652 р.
Г.
1653 р.
Д.
1659 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Увідповідніть прізвище історичного діяча з фактами його біографії.


1.
Б. Ханенко
2.
Є. Чикаленко
3.
М. Драгоманов
4.
Б. Грінченко
А.
землевласник, агроном, меценат, видавець щоденних україномовних газет «Громадська думка», «Рада»
Б.
промисловець, меценат, колекціонер, член Київського товариства старожитностей і мистецтв
В.
учений, винахідник, громадський діяч, ініціатор відкриття Харківського університету
Г.
політичний діяч, історик, засновник Вільної української друкарні в Женеві
Д.
етнограф, мовознавець, один із фундаторів «Братства тарасівців», засновник київського товариства «Просвіта»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.


А.
«Коли Ярослав був у Новгороді, йому прийшла звістка, що печеніги оточують Київ. Ярослав же, зібравши багато війська з варягів та слов’ян,.. прийшов до Києва та вступив у свій город…»
Б.
«…почав міжусобну війну Всеслав, син Брячеслава, полоцький і зайняв Новгород. Троє Ярославичів – Ізяслав, Святослав і Всеволод, – об’єднавши військо, пішли на Всеслава лютої зими…»
В.
«Тепер же заповідаю стіл свій у Києві старшому синові моєму, братові вашому Ізяславу, його слухайте, як слухали мене, хай він замінить вам мене. А Святославу – Чернігів, а Всеволоду – Переяслав, а Вячеславу – Смоленськ…»
Г.
«І хай кожен тримає отчину свою: Святополк – Київ, Ізяславів [уділ], Володимир – Всеволодів [уділ], Давид, Олег і Ярослав – Святославів [уділ]; іншим хай будуть города, які їм роздав Всеволод…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність домінування стилів в українському мистецтві


А.
романтизм
Б.
бароко
В.
реалізм
Г.
модерн
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську спадщину після смерті Юрія II Болеслава?


1.
Велике князівство Литовське
2.
Королівство Польща
3.
Велике князівство Московське
4.
Золота Орда
5.
Кримське ханство
6.
Королівство Угорщина
7.
Османська імперія


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Укажіть імена кошових отаманів Запорозької Січі.


1.
Василь-Костянтин Острозький
2.
Іван Виговський
3.
Петро Калнишевський
4.
Іван Сірко
5.
Петро Дорошенко
6.
Іван Мазепа
7.
Кость Гордієнко


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine