Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

У якій галузі промисловості Наддніпрянської України вітчизняні підприємці на початку XX ст. посідали провідне місце?
А.
вугледобувній
Б.
металургійній
В.
харчовій
Г.
хімічній
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання.

«…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства».

Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства часів


А.
«Київської катастрофи».
Б.
«Кривавої неділі».
В.
«Справи Бейліса».
Г.
«Листопадового зриву».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Для соціально-економічного розвитку українських земель періоду Першої світової війни було характерним
А.
зростання виробництва сільгосппродукції.
Б.
посилення інфляційних процесів в економіці.
В.
збільшення виробництва продуктів нафтопереробки.
Г.
ліквідування механізмів державного регулювання економіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4–6.

«Високі збори! Грізний момент кривавої боротьби в Росії… потребує від українських партій рішучих кроків. …Після довгих міркувань і сумнівів Генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, аби крайова влада стала справжньою фактичною владою, під нею має бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки, яка буде повноправним тілом у міцній спілці народів Росії…»

Який «момент кривавої боротьби в Росії» спонукав Генеральний секретаріат до прийняття такого рішення?


А.
корніловський заколот
Б.
більшовицький переворот
В.
повалення самодержавства
Г.
липнева криза Тимчасового уряду
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4–6.

«Високі збори! Грізний момент кривавої боротьби в Росії… потребує від українських партій рішучих кроків. …Після довгих міркувань і сумнівів Генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, аби крайова влада стала справжньою фактичною владою, під нею має бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки, яка буде повноправним тілом у міцній спілці народів Росії…»

Яким Універсалом Української Центральної Ради закладено «міцну підвалину», «аби крайова влада стала справжньою фактичною владою»?


А.
Першим
Б.
Другим
В.
Третім
Г.
Четвертим
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4–6.

«Високі збори! Грізний момент кривавої боротьби в Росії… потребує від українських партій рішучих кроків. …Після довгих міркувань і сумнівів Генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, аби крайова влада стала справжньою фактичною владою, під нею має бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки, яка буде повноправним тілом у міцній спілці народів Росії…»

Укажіть картосхему, на якій відображено територіальні межі Української Народної Республіки на момент її проголошення.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

«Німці вважали моє становище поганим і запропонували мені полетіти на аероплані до Одеси (де ще зберігалася моя влада), тому що шляхи всі були відрізані остаточно... Я відхилив цю пропозицію, бо вважав, що повинен досидіти до кінця отут, де уряд і військо, незважаючи на їхнє ставлення до мене», - так оповідає про останні дні свого перебування в Києві


А.
С. Петлюра.
Б.
Х. Раковський.
В.
М. Грушевський.
Г.
П. Скоропадський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Масова націоналізація підприємств була характерна для політики радянської влади в Україні в період
А.
1919-1920 рр.
Б.
1921-1928 рр.
В.
1929-1932 рр.
Г.
1933-1935 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Слова Й. Сталіна «..Ми маємо ворогів внутрішніх ...Ми маємо ворогів зовнішніх... Ми мали кризу заготівлі, яку вже ліквідовано. Криза заготівлі стала першим серйозним виступом капіталістичних елементів села проти радянської влади» були сигналом до


А.
запровадження продрозверстки.
Б.
створення системи МТС.
В.
розпуску колгоспів.
Г.
згортання непу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

На фото зображено плакати, присвячені Голодомору.

З'ясуйте, в основі якого плаката є символічне відображення народної пам'яті про одне зі знарядь геноциду українського народу.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Заклик «Громадяни, пам'ятайте! Неділя, 22 жовтня, - день виборів до Українських Народних Зборів! Усі як один візьмемо участь у виборах депутатів до Українських Народних Зборів!» з'явився на перших шпальтах львівських газет у


А.
1938 р.
Б.
1939 р.
В.
1944 р.
Г.
1946 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Хто із зображених осіб міг давати таку клятву: «Я, воїн Української повстанської армії, узявши в руки зброю, урочисто клянуся своєю честю й совістю перед Великим Народом Українським... боротися за повне визволення всіх українських земель та українського народу від загарбників і здобути Українську Самостійну Соборну Державу...»?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Завершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України стало наслідком проведення
А.
битви за Дніпро.
Б.
Яссько-Кишинівської операції.
В.
Корсунь-Шевченківської операції.
Г.
Карпатсько-Ужгородської операції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Кореспондент газети «Saturday Evening Post», відвідавши в 1945 р. Україну, написав: «Те, що дехто намагається зобразити як російську славу, було, насамперед, українською війною. Жодна європейська країна не постраждала більше від глибоких ран, нанесених своїм містам, своїй промисловості, сільському господарству, людській силі».

Описаний у документі стан України став офіційною підставою для


А.
участі представників УРСР у створенні ООН.
Б.
включення Західної України до складу УРСР.
В.
надання республіці допомоги за «планом Маршалла».
Г.
обрання України членом Наради з безпеки та співробітництва в Європі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

«..це один з керівників уніатської Церкви на Західній Україні.., що він має ненависть до радянської влади, і що уніатське духовенство заявляло про необхідність відірвати Україну від Москви.., що український народ є давніший від російського, що історія українського народу не має нічого спільного з історією російського народу...» - такі «злочини» інкримінувала радянська влада


А.
Андрею Шептицькому.
Б.
Йосипу Сліпому.
В.
Мирославу Любачівському.
Г.
Любомиру Гузару.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Що стало одним з наслідків ухвалення рішення, опублікованого в одному з офіційних видань СРСР?


А.
отримання УРСР виходу до Чорного моря
Б.
зміна адміністративно-територіального устрою УРСР
В.
прийняття УРСР до складу Організації Об'єднаних Націй
Г.
перетворення УРСР в найбільшу за площею республіку СРСР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Зародження дисидентського руху в Україні відбулося в період
А.
«повоєнної відбудови».
Б.
«відлиги».
В.
«застою».
Г.
«перебудови».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х - 1980-х рр. відображено на карикатурі?

 


А.
стрімке зростання цін на товари широкого вжитку
Б.
розкрадання державного майна на робочих місцях
В.
поглиблення технологічної відсталості легкої промисловості
Г.
систематичні перевірки громадян співробітниками міліції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Один з творців української естрадної музики, автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, автор найкращих пісень року в СРСР - «Червона рута» (1971 р.) та «Водограй» (1972 р.) - це


А.
Л. Биков.
Б.
В. Івасюк.
В.
І. Миколайчук.
Г.
С. Параджанов.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

В уривку джерела: «Кравчук привіз нам з Біловезької Пущі, якщо вдуматися, відпускну грамоту від Росії. Документ, підписаний ним,.. відмінив, у широкому історичному сенсі, усе, що колись прив'язувало Україну до Росії. Ці акти хоч і давно належали минулому, але зберігали для когось символічне значення» надано оцінку


А.
припиненню існування Радянського Союзу.
Б.
підписанню Будапештського меморандуму.
В.
вступу України до Організації Об'єднаних Націй.
Г.
укладенню Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Росією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Розгляньте фото та виконайте завдання 21-23.

Події, зафіксовані на фото, відбулися


А.
1990 р.
Б.
2004 р.
В.
2010 р.
Г.
2013 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Розгляньте фото та виконайте завдання 21-23.

Ці події ввійшли в історію під назвою


А.
«революція троянд».
Б.
«революція Гідності».
В.
«революція на граніті».
Г.
«Помаранчева революція».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Розгляньте фото та виконайте завдання 21-23.

Що стало приводом до цих подій?


А.
загострення відносин з Російською Федерацією
Б.
свавілля правоохоронних органів і сил спецпризначення
В.
масові фальсифікації результатів президентських виборів
Г.
зрив підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Увідповідніть подію з її наслідком.
1.
проведення в Києві Всеукраїнського з'їзду хліборобів
2.
оприлюднення Українською Центральною Радою І Універсалу
3.
збройна боротьба за владу в Києві між загонами більшовиків, прихильників Тимчасового уряду Росії та Української Центральної Ради
4.
ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді
А.
збройна агресія радянської Росії проти УНР
Б.
створення Генерального секретаріату
В.
прихід до влади гетьмана П. Скоропадського
Г.
корніловський заколот у Росії
Д.
проголошення УНР
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Увідповідніть ім'я історичної особи та поняття, за допомогою яких можна схарактеризувати її діяльність.


1.
Микола Хвильовий
2.
Василь Липківський
3.
Лесь Курбас
4.
Олександр Шумський
А.
модерний театр, мистецьке об'єднання «Березіль»
Б.
церковний собор, Українська автокефальна православна церква
В.
українізація, наркомат освіти УСРР
Г.
літературна дискусія, ВАПЛІТЕ
Д.
спілка «Гарт», кінематограф
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Увідповідніть подію та рік, коли вона відбулася.
1.
обрання України членом Ради Європи (РЄ)
2.
вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)
3.
запровадження національної грошової одиниці – гривні
4.
підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)
А.
1995 р.
Б.
1996 р.
В.
2004 р.
Г.
2008 р.
Д.
2014 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

У завданнях 27 і 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.


А.
«Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім тих, що стосуються голоду на селі та прохання допомогти. Голодують нероби й ледарі, які мають по 30-40 трудоднів на рік...»
Б.
«Нове в Шахтинській справі те, що вона має суто контрреволюційний характер...»
В.
«Допомогу отримають 8 % голодуючих, якщо реалізувати план організації харчування за рахунок закордонних комісій допомоги...»
Г.
«Провести роз'яснювальну роботу серед широких верств населення стосовно доцільності ліквідації так званої "Української автокефальної православної церкви" як осередку відвертої петлюрівщини...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

У завданнях 27 і 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність подій, зафіксованих на фото.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Завдання 29 і 30 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

Укажіть назви українських історико-географічних регіонів, які на початку ХХ ст. входили до складу Австро-Угорської імперії.


1.
Закарпаття
2.
Волинь
3.
Поділля
4.
Буковина
5.
Таврія
6.
Слобожанщина
7.
Східна Галичина


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Завдання 29 і 30 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

Укажіть причини голоду 1946-1947 рр. в Українській РСР.


1.
державна політика хлібозаготівель
2.
збройна боротьба загонів УПА
3.
повоєнна розруха
4.
посуха, що вразила територію республіки
5.
форсована індустріалізація
6.
ліквідація системи МТС
7.
«Великий терор»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття

На картосхемі штрихуванням позначено територіальні межі


А.
Сарматії.
Б.
Кіммерії.
В.
Малої Скіфії.
Г.
Боспорського царства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Який великий князь київський «поставив …русина Іларіона митрополитом Русі у Святій Софії, зібравши єпископів…»?


А.
Володимир Великий
Б.
Ярослав Мудрий
В.
Володимир Мономах
Г.
Мстислав Великий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Віче в Київській державі (Русі-Україні) – це


А.
об’єднання ремісників міста.
Б.
народне ополчення під час війни.
В.
загальні збори вільного населення міста.
Г.
загони професійних воїнів на чолі з князем.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Про будівництво якого із зображених на фото храмів ідеться в уривку з історичного джерела: «Заснована ж була ця божественна церква Богородична в літо 1073. У дні благовірного князя Святослава, сина Ярославового, який своїми руками став рів копати, почали будувати церкву цю…»?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Утворення в 1199 р. Галицько-Волинської держави стало результатом


А.
міжусобної боротьби руських князів.
Б.
об’єднання сил князів у боротьбі проти монголів.
В.
виконання одного з рішень Любецького з’їзду князів.
Г.
боротьби Польщі та Угорщини за розширення своїх володінь.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

До складу Великого князівства Литовського більша частина українських земель увійшла за правління князя


А.
Свидригайла.
Б.
Гедиміна.
В.
Ольгерда.
Г.
Вітовта.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

До укладення Люблінської унії з Польським королівством Велике князівство Литовське спонукали поразки у війні з


А.
Лівонським орденом.
Б.
Османською імперією.
В.
Московським царством.
Г.
Шведським королівством.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

У якому місті було надруковано книгу, згадану в уривку з історичного джерела: «Усесильною правицею Всевишнього Бога, задумом і старанням благочестивого князя Костянтина-Василя.., який звелів улаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для читання дітей у своєму славному місті… І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської та руської мов, поставив їх навчати дітей. Із цієї причини надрукована ця книжка для першого дитячого навчання многогрішним Іоанном Федоровичем»?


А.
Острозі
Б.
Луцьку
В.
Львові
Г.
Києві
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Про кого із зображених діячів ідеться в уривку документа: «…уклав з Київським братством угоду, за якою ставав “старшим братом, дозорцем, довічним охоронцем і наставником” об’єднаних Лаврської та Братської шкіл»?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Союзником козаків у боротьбі проти Речі Посполитої впродовж 1648–1649 рр. було


А.
Кримське ханство.
Б.
Московське царство.
В.
Шведське королівство.
Г.
Молдавське князівство.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Пам’ятка, зображена на фото, є перлиною архітектурної спадщини


А.
Львова.
Б.
Чернігова.
В.
Дрогобича.
Г.
Володимира.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Перша Малоросійська колегія розпочала свою діяльність за гетьмана


А.
І. Мазепи.
Б.
Д. Апостола.
В.
І. Самойловича.
Г.
І. Скоропадського.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Учасників соціальних виступів на Правобережній Україні у XVIII ст. називали


А.
конфедератами.
Б.
гайдамаками.
В.
опришками.
Г.
сердюками.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Російсько-турецька війна, яка створила передумови ліквідації Кримського ханства, тривала впродовж


А.
1768–1774 рр.
Б.
1787–1791 рр.
В.
1806–1812 рр.
Г.
1828–1829 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Укажіть один із заходів, ужитих царською владою на українських землях з метою придушення польського повстання 1830–1831 рр.


А.
скасування кріпосного права
Б.
формування козацьких полків
В.
видання Валуєвського циркуляра
Г.
здійснення Третього поділу Речі Посполитої
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Який програмний документ проголошував таке:

«Історичне покликання України полягає в тому, щоб зорганізувати інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального й духовного життя, скасувати кріпацтво, стани, повалити самодержавство. Прийде час, коли вся слов’янщина встане й “не залишиться в ній ні царя, ні царевича.., ні князя, ні графа, ні герцога.., ні пана, ні боярина, ні холопа...”»?


А.
«Історія русів»
Б.
«Руська правда»
В.
«Самостійна Україна»
Г.
«Книга буття українського народу»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Маркіян Шашкевич був натхненником, організатором і лідером


А.
«Руської трійці».
Б.
товариства «Просвіта».
В.
«Собору руських учених».
Г.
освітнього товариства греко-католицьких священиків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Розгляньте картосхему та виконайте завдання 48–50.

Бурхливий промисловий розвиток регіону, позначеного на картосхемі штрихуванням, відбувався


А.
в середині ХVІІІ ст.
Б.
наприкінці ХVІІІ ст.
В.
на початку ХІХ ст.
Г.
у другій половині ХІХ ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Розгляньте картосхему та виконайте завдання 48–50.

Які галузі промисловості були розвиненими в регіоні?


А.
харчова та легка
Б.
вугледобувна й металургійна
В.
лісопереробна й металообробна
Г.
нафтодобувна й хімічна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Розгляньте картосхему та виконайте завдання 48–50.

Основний обсяг інвестицій у регіон становили


А.
іноземні капітали.
Б.
державні субсидії.
В.
дрібні приватні пожертви.
Г.
ресурси українських купців і землевласників.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Українські недільні школи в Російській імперії було закрито в


А.
1839 р.
Б.
1863 р.
В.
1876 р.
Г.
1881 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Радикали Галичини ініціювали створення


А.
Головної руської ради.
Б.
товариства «Просвіта».
В.
першої української політичної партії.
Г.
Галицько-руської матиці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

Укажіть спільну ознаку картин, репродукції яких наведено.


А.
Обидві картини створені українськими живописцями.
Б.
Обидва портрети належать до мистецької течії імпресіонізму.
В.
На обох картинах зображено портрети українських поетес.
Г.
Обидва полотна належать пензлю одного художника.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Увідповідніть місто із зафіксованою в літописі подією в історії Київської держави (Русі- України).


1.
Іскоростень
2.
Царгород(Константинополь)
3.
Любеч
4.
Корсунь (Херсонес
А.
хрещення князя Володимира Великого
Б.
проведення з'їзду князів
В.
хрещення княгині Ольги
Г.
загибель князя Ігоря
Д.
укладення «Руської правди»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Увідповідніть зовнішньополітичне завдання гетьмана Б. Хмельницького та захід для його виконання.


1.
вирішення проблеми браку кінноти у власному війську
2.
легітимізація влади Б. Хмельницького, започаткування власної династії
3.
пошук нових союзників після укладення Віленського московсько-польського перемир’я
4.
спроба досягнення компромісу з Річчю Посполитою
А.
здійснення Молдавських походів
Б.
укладення угоди про військовий союз із Трансільванським князівством і Шведським королівством
В.
укладення воєнно-політичного союзу з Кримським ханством
Г.
листування з лорд-протектором Англії, Шотландії та Ірландії О. Кромвелем
Д.
підписання Зборівського договору
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Увідповідніть назву видання та ім’я діяча, причетного до його створення.


1.
«Громада»
2.
«Основа»
3.
«Кобзар»
4.
«Енеїда»
А.
П. Куліш
Б.
М. Драгоманов
В.
Т. Шевченко
Г.
І. Котляревський
Д.
Я. Головацький
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

У завданнях 57 і 58 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність правління князів Галицько-Волинської держави.


А.
Данило Галицький
Б.
Юрій І Львович
В.
Роман Мстиславич
Г.
Юрій II Болеслав
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А.
«…імператор і самодержець всеросійський.., жалуючи підданих своїх – малоросійський народ, видав указ: при гетьмані пану Скоропадському в Глухові… для кращої вірності й управління бути колегії…»
Б.
«Ми стоїмо тепер, Братіє, між двома проваллями… І ми тепер уважати маємо шведів за своїх приятелів, союзників, добродіїв, і немов би од Бога посланих, щоб увільнити нас од рабства та зневаги й поновити на найвищому ступені свободи…»
В.
«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського… із чину гетьманського вказуємо нашому Сенатові для належного керування в Малій Росії утворити там Малоросійську колегію…»
Г.
«…Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися й постановили з ясновельможним гетьманом таке право, яке має бути збережено постійно в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

Проаналізуйте зображену картосхему.

Картосхема дає змогу


1.
визначити межі Київської держави (Русі-України) в середині Х ст.
2.
показати місце спорудження системи укріплень, зведених для захисту від кочовиків.
3.
визначити межі проживання кочовиків, які становили найбільшу загрозу для східних слов’ян у VIII–Х ст.
4.
визначити межі удільних князівств періоду роздробленості Київської держави (Русі-України).
5.
указати напрямки походів київських князів Олега та Ігоря.
6.
указати території, приєднані до Київської держави (Русі-України) за часів князювання Ярослава Мудрого.
7.
указати напрямки походів військ Святослава проти Хозарського каганату.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

Хто з указаних діячів військово-дипломатичними методами намагався протистояти ліквідації автономних прав Гетьманщини?


1.
І. Мазепа
2.
П. Калнишевський
3.
К. Розумовський
4.
Ф. Прокопович
5.
С. Палій
6.
П. Орлик
7.
К. Гордієнко


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine