Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Що стало поштовхом до появи документа, уривок з якого наведено: «Бюро української парламентської групи надіслало телеграму: «Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української автономії. Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства, стаючи джерелом освіти й свідомості для рідного народу. Вітаємо київську «Просвіту», вітаємо нове культурне життя України...»?


А.
революційні події в Росії (1905–1907 рр.)
Б.
упровадження загального виборчого права для чоловіків в Австро-Угорщині (1907 р.)
В.
реалізація реформи П. Столипіна (1906–1911 рр.)
Г.
судовий процес у «справі Бейліса» (1913 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував


А.
Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»
Б.
Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»
В.
Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»
Г.
Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Створення легіону Українських січових стрільців
А.
спричинено формуванням «Вільного козацтва».
Б.
було складовою процесу «українізації» частин російської армії.
В.
відбулося за ініціативи Головної української ради.
Г.
зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Найбільшу підтримку населення Наддніпрянської України в 1917 р. мала


А.
Українська партія соціалістів-федералістів.
Б.
Українська партія соціалістів-революціонерів.
В.
Українська соціал-демократична робітнича партія.
Г.
Українська демократично-хліборобська партія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Карта-карикатура, зображена на фото, ілюструє події


А.
1914 р.
Б.
1917 р.
В.
1919 р.
Г.
1921 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6–8.

«Перехід Галицької Армії на сторону Денікіна поставив нашу Армію в надзвичайно тяжке стратегічне й матеріальне положення, бо, одночасно з передачею ворогові значної кількості військового майна, для його наступу була відкрита головна комунікаційна лінія... У зв’язку з цим Уряд… заявляє, що він тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність... Уряд буде керувати справами України та захищати її перед іншими державами так, як цього вимагатимуть інтереси нашої республіки...»

Хто з діячів, зображених на фото, очолював Українську державу за обставин, наведених в уривку документа?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6–8.

«Перехід Галицької Армії на сторону Денікіна поставив нашу Армію в надзвичайно тяжке стратегічне й матеріальне положення, бо, одночасно з передачею ворогові значної кількості військового майна, для його наступу була відкрита головна комунікаційна лінія... У зв’язку з цим Уряд… заявляє, що він тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність... Уряд буде керувати справами України та захищати її перед іншими державами так, як цього вимагатимуть інтереси нашої республіки...»

У результаті «надзвичайно тяжкого стратегічного й матеріального положення» «Армія» була змушена здійснити


А.
Перший «Зимовий похід».
Б.
«Чортківську офензиву».
В.
«Брусиловський прорив».
Г.
«Листопадовий зрив».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6–8.

«Перехід Галицької Армії на сторону Денікіна поставив нашу Армію в надзвичайно тяжке стратегічне й матеріальне положення, бо, одночасно з передачею ворогові значної кількості військового майна, для його наступу була відкрита головна комунікаційна лінія... У зв’язку з цим Уряд… заявляє, що він тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність... Уряд буде керувати справами України та захищати її перед іншими державами так, як цього вимагатимуть інтереси нашої республіки...»

Зазначені в уривку документа обставини спонукали «Уряд» до


А.
підписання Брестського миру.
Б.
укладення Варшавської угоди.
В.
визнання умов Ризького договору.
Г.
підтвердження умов прелімінарного миру з радянською Росією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Розгляньте агітаційний плакат часів утвердження тоталітарного режиму в Україні (1929–1939 рр.) і виконайте завдання.

Напис на плакаті:

«Правильною організацією праці звільнимо колгоспників для роботи в соціалістичній промисловості. Дамо мільйони робочих рук на фронт індустріалізації».

Плакат дає змогу визначити


А.
причини індустріалізації.
Б.
характер індустріалізації.
В.
джерела індустріалізації.
Г.
етапи індустріалізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Пам’ятка, зображена на фото, є частиною міської архітектури


А.
Харкова.
Б.
Одеси.
В.
Києва.
Г.
Львова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання країнами Антанти входження до складу Польщі


А.
Закарпаття.
Б.
Східної Галичини.
В.
Північної Буковини.
Г.
Південної Бессарабії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Реалізація Радянським Союзом умов «пакта Молотова–Ріббентропа» розпочалася


А.
1 вересня 1939 р.
Б.
17 вересня 1939 р.
В.
28 червня 1940 р.
Г.
22 червня 1941 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Збройно-політична формація, створена Т. Боровцем (Бульбою), що діяла на Волині з червня 1941 р. до лютого 1944 р., називалася


А.
«Українська головна визвольна рада».
Б.
«Сірожупанна дивізія».
В.
«Вільне козацтво».
Г.
«Поліська Січ».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Уривок з історичного джерела «Улітку 1946 р. потік сільського населення з центральних і південних областей у західні області України не зменшився. У червні органами транспортної міліції УРСР було знято тільки з товарних поїздів 62 400 осіб, а за дві останні декади липня – 97 633 особи…» доречно використовувати, характеризуючи


А.
масштаби повоєнного голоду.
Б.
проведення операції «Вісла».
В.
придушення збройного опору УПА.
Г.
розгортання «радянізації» на Західній Україні.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Відображені на діаграмах зміни національного складу населення Криму стали наслідком


А.
депортації.
Б.
десталінізації.
В.
розкуркулення.
Г.
трудової еміграції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

У добу «відлиги» в суспільному лексиконі вперше з’являється поняття


А.
«розвинений соціалізм».
Б.
«партійна номенклатура».
В.
«політична реабілітація».
Г.
«безрідний космополітизм».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Яку особливість економічного розвитку УРСР в 1970-ті – на початку 1980-х рр. підтверджено даними, наведеними в уривку документа: «У республіці, на яку припадало 2,6 % території СРСР, було побудовано майже 40 % атомних енергоблоків, продукувалося близько 40 % усієї радянської сталі, 34 % вугілля, 51 % чавуну. …частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29 %, тоді як у розвинених країнах цей показник сягав 50–60 % і більше»?


А.
деформованість структури економіки
Б.
посилення економічної самостійності
В.
зростання конкурентоспроможності продукції
Г.
зниження матеріало- та енергомісткості виробництва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

У царині якого мистецтва творили діячі, зображені на фото?


А.
кіно
Б.
театру
В.
музики
Г.
архітектури
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Уривок з історичного джерела «Соціалістичне самоврядування реалізується в умовах широкої гласності шляхом участі всього колективу та його громадських організацій у виробленні найважливіших рішень і контролі за їх виконанням, виборності керівників та єдиноначальності в управлінні підприємством…» доречно використовувати, характеризуючи суспільне життя України доби


А.
«відлиги».
Б.
«застою».
В.
«перебудови».
Г.
«незалежності».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 20–22.

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.., [а також] підтверджують зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй…»

Що зумовило підписання цитованого документа?


А.
вступ України до Ради Європи
Б.
відмова України від ядерної зброї
В.
входження України до Світової організації торгівлі
Г.
проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 20–22.

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.., [а також] підтверджують зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй…»

Хто з Президентів України поставив підпис під документом, уривок із якого наведено?


А.
Л. Кравчук
Б.
Л. Кучма
В.
В. Ющенко
Г.
В. Янукович
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 20–22.

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.., [а також] підтверджують зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй…»

У якому році одна з країн-підписантів порушила умови, зазначені в цитованому документі?


А.
1996 р.
Б.
1998 р.
В.
2003 р.
Г.
2014 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

На карикатурі відображено запити сучасного українського суспільства щодо


А.
розв’язання проблем забруднення навколишнього середовища.
Б.
подолання кризи фінансової та банківської систем.
В.
проведення масштабного очищення органів державної влади.
Г.
упровадження новітніх біотехнологій у виробництво.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.


1.
проголошення курсу на індустріалізацію
2.
входження УСРР до складу СРСР
3.
утворення Української автокефальної православної церкви
4.
початок політики «коренізації» в УСРР
А.
1921 р.
Б.
1922 р.
В.
1923 р.
Г.
1925 р.
Д.
1928 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

З’ясуйте, кому з діячів належать наведені факти біографії.


1.
Г. Верьовка
2.
Л. Курбас
3.
П. Вірський
4.
М. Рильський
А.
актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького об’єднання «Березіль»
Б.
поет, перекладач, голова Спілки письменників України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР
В.
танцівник, хореограф, балетмейстер, організатор і художній керівник Ансамблю танцю УРСР
Г.
митець-монументаліст, графік, фундатор новаторської художньої школи в українському мистецтві 1920-х рр.
Д.
композитор, диригент, педагог, організатор і художній керівник Українського державного народного хору
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Установіть відповідність між подією та її наслідком.


1.
запровадження національної валюти – гривні
2.
«Помаранчева революція»
3.
проведення першого Всеукраїнського референдуму
4.
проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
А.
обрання Президентом України В. Ющенка
Б.
створення передумов до виходу держави з економічної кризи
В.
виникнення парламентської опозиції
Г.
припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік Д створення Автономної Республіки Крим
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність суспільно-політичних подій, описаних в уривках з історичних джерел.


А.
«…У сій хвилі представники українського народу в Галичині всіх політичних напрямів, яких об’єднує один національний ідеал, зібралися в Головну Українську Раду…»
Б.
«Цього дня Українська Національна Рада перейняла на себе владу в столичнім місті Львові й на цілій території Української Держави…»
В.
«Київ залишений був напризволяще… більшовицькі війська, тоді ще більше схожі на банди, незабаром змусили кошмаром своєї «діяльності» забути кошмар і жах дев’ятиденного бомбардування…»
Г.
«На цій історичній площі столичного міста Києва стоїмо… ми, український народ західноукраїнських земель.., будучи однією кров’ю… з усім народом Української Народної Республіки, хочемо й бажаємо відновити національну державну єдність нашого народу...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність виходу друком газет часів Другої світової війни, фрагменти перших шпальт яких зображено на фото.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Завдання 29 і 30 мають по сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні.

Хто з указаних діячів був причетний до створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)?


1.
М. Міхновський
2.
А. Волошин
3.
Х. Раковський
4.
Д. Вітовський
5.
Є. Петрушевич
6.
В. Липківський
7.
К. Левицький


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Укажіть прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в середині 1960-х – на початку 1980-х рр.


1.
поява концепції «розвиненого соціалізму»
2.
стрімка русифікація середньої та вищої освіти
3.
проведення політики десталінізації
4.
посилення репресій проти інакомислячих
5.
формування багатопартійності
6.
започаткування масового страйкового руху
7.
придушення повстань політв’язнів ГУЛАГу


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Частина 2

Витвір ювелірного мистецтва, зображений на фото, створено на замовлення


А.
грецького аристократа.
Б.
кіммерійського вождя.
В.
слов’янського князя.
Г.
скіфського царя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

На картосхемі жирною лінією позначено кордони Київської держави за часів князювання


А.
Аскольда.
Б.
Олега.
В.
Володимира Великого.
Г.
Ярослава Мудрого.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «Володимир Мономах сів у Києві. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами й усіма киянами з честю великою.., сів він на столі отця свого й предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся…»?


А.
1054 р.
Б.
1097 р.
В.
1113 р.
Г.
1199 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

На картосхемі відображено основні напрямки завойовницьких походів


А.
хозарів.
Б.
половців.
В.
печенігів.
Г.
монголів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича та Данила Романовича?


А.
приборкання боярської опозиції
Б.
розбудова Галицької митрополії
В.
боротьба з Тевтонським орденом
Г.
створення антимонгольської коаліції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Загальна назва міського уряду, що набула поширення на початку XIV ст. в українських містах, де функціонувало міське самоврядування, – це


А.
«цех».
Б.
«віче».
В.
«вотчина».
Г.
«магістрат».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Яка з ікон, зображених на фото, належить пензлю О. Горошковича?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Яка подія відбулася в 1556 р.?


А.
початок доби «героїчних морських походів» козаків
Б.
заснування першої відомої Січі на острові Мала Хортиця
В.
похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Московське царство
Г.
укладення козацького реєстру польським королем Стефаном Баторієм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 39–41.

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна   залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

Документ, уривок із якого наведено, увійшов в історію під назвою


А.
«Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої».
Б.
Куруківська угода.
В.
«Пункти для заспокоєння руського народу».
Г.
Люблінська унія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 39–41.

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна   залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

Укажіть портрет діяча, який унаслідок виконання умов цитованого документа очолив православну церкву.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 39–41.

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна   залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

З якою метою ухвалено цитований документ?


А.
розширити повноваження греко-католицької церкви
Б.
зняти гостроту міжконфесійного протистояння в суспільстві
В.
розділити на українських землях світську та духовну владу
Г.
скасувати рішення Берестейського церковного собору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Про яку причину Національно-визвольної війни українського народу середини ХVIІ ст. йдеться в уривку з історичного джерела: «Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Вони мусять працювати власноручно й зі своїми кіньми три дні на тиждень на користь свого пана, а також сплачувати йому певну кількість …хліба, багато півнів, курей, гусей і курчат перед Великоднем, Трійцею та Різдвом…»?


А.
воєнно-стратегічну
Б.
культурно-ідеологічну
В.
національно-релігійну
Г.
соціально-економічну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до


А.
здійснення Молдавських походів козацького війська.
Б.
пошуку нових союзників у війні з Річчю Посполитою.
В.
підписання «Березневих статей» з Московською державою.
Г.
об’єднання Слобідської України й Гетьманщини в єдину державу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Якою цифрою на картосхемі позначено території, що ввійшли до складу Російської імперії в результаті російсько-турецької війни 1787–1791 рр.?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Перехід від мануфактури з її ручною працею та ремісничою технікою до великого машинного фабрично-заводського виробництва, що зумовив формування нових соціальних верств – підприємців і найманих робітників, – це ознаки


А.
промислового перевороту.
Б.
концентрації виробництва.
В.
технічної реконструкції.
Г.
форсованої індустріалізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

У доповідній записці царського жандарма «У Києві та в Малоросії слов’янофільство перетворюється в українофільство… Причетні до справи… художник.., колишній вчитель… із захопленням говорили про колишню Малоросію…» ідеться про учасників


А.
«Руської трійці».
Б.
Братства тарасівців.
В.
«Південного товариства».
Г.
Кирило-Мефодіївського братства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

У результаті скасування панщини на західноукраїнських землях селяни були змушені


А.
виходити з общин.
Б.
користуватися сервітутами за плату.
В.
переселятися на хутори.
Г.
утворювати кооперативні товариства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Буковина в складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії стала тереном протистояння між українським національним рухом і


А.
румунським.
Б.
угорським.
В.
російським.
Г.
польським.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Об’єднання українських наукових, літературних й освітніх сил, визначення поля їхньої діяльності в результаті пожвавлення культурно-освітнього руху під час подій «Весни народів» мало бути здійснено


А.
«Руською трійцею».
Б.
«Собором руських учених».
В.
Науковим товариством ім. Т. Шевченка.
Г.
«Південно-Західним відділом Російського географічного товариства».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Що стало причиною скасування царською владою в пореформений період тимчасово зобов’язального стану селян Правобережної України?


А.
початок Кримської війни
Б.
розгортання «Київської козаччини»
В.
активізація діяльності підприємців-меценатів
Г.
вибух польського національно-визвольного повстання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Що об’єднує діячів, зображених на фото?


А.
участь у громадівському русі
Б.
започаткування кооперативного руху
В.
створення першого осередку товариства «Просвіта»
Г.
організація першої української політичної партії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Українську соціал-демократичну партію створено у Львові


А.
1868 р.
Б.
1873 р.
В.
1890 р.
Г.
1899 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

Що було характерним для розвитку української культури в другій половині XIX – на початку XX ст.?


А.
зародження українського аматорського театру
Б.
відродження популярності полемічної літератури
В.
українізація початкової освіти в Наддніпрянській Україні
Г.
становлення українського музичного класичного мистецтва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

З’ясуйте, складовою якої експозиції історичного музею є пам’ятки, зображені на кожному з фото.


1.
2.
3.
4.
А.
«Дивосвіт Трипілля»
Б.
«Античні міста-держави Північного Причорномор’я»
В.
«Кочовики раннього залізного віку»
Г.
«Язичництво давніх слов’ян»
Д.
«Духовний світ людей доби палеоліту»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між подією та її наслідком.


1.
укладення Гадяцького договору
2.
Чигиринські походи турецько-татарської армії
3.
проведення Чорної ради поблизу Ніжина
4.
обрання гетьманом Д. Многогрішного
А.
створення найманого кінного війська «компанійців»
Б.
агресія Московського царства проти Гетьманщини
В.
здійснення гетьманом І. Самойловичем «Великого згону»
Г.
повстання під проводом полковника С. Палія
Д.
розпад Гетьманщини на дві частини – Правобережну та Лівобережну
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між діячем і сферою його діяльності.


1.
І. Мечников
2.
С. Васильківський
3.
Д. Яворницький
4.
М. Кропивницький
А.
історія
Б.
музика
В.
живопис
Г.
театр
Д.
медицина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

У завданнях 57 і 58 розташуйте події в хронологічній послідовності

Установіть послідовність подій періоду перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського.


А.
перемога литовсько-руського війська над монголами в битві на Синіх Водах
Б.
утвердження литовської династії Гедиміновичів у Волинському князівстві
В.
перемога литовського війська над московським у битві під Оршею
Г.
остаточна ліквідація Київського удільного князівства
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з літопису Г. Граб’янки.


А.
«…вдруге перебрав собі гетьманську булаву, зібрав козаків реєстрових та запорозьких і чимдуж поспішив під Хотин на підмогу Владиславу.., став обіч королевича в осаді…»
Б.
«…Петро Конашевич-Сагайдачний… ходив з військом запорозьким по воді на Кафу, повоював її добре, силу бранців християнських з неволі звільнив і з добичею великою з Чорного моря повернувся…»
В.
«…козаки зібралися, настановили гетьманом Павлюка й вирушили на Кумейки супроти ляхів, але під Кумейками коронний гетьман Конецпольський, до підступу вдавшися, здолав козаків…»
Г.
«…король Баторій, настановив козакам гетьмана, прислав корогву, бунчук та булаву, печатку гербову,.. віддав для пристанища місто Терехтемирів з монастирем, аби вони в ньому зимували, а за службу поклав їм по червінцеві та по кожуху…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні.

Поміж яких релігій (за літописною легендою) вибирав великий князь київський Володимир Святославич, здійснюючи в 988 р. релігійну реформу?


1.
християнства
2.
індуїзму
3.
буддизму
4.
ісламу
5.
даосизму
6.
іудаїзму
7.
конфуціанства


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які уривки з праці Н. Яковенко «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України» стосуються К. Розумовського?


1.
«27 червня 1672 р. гетьманом став генеральний писар, один з донощиків на Многогрішного.., син священика з Правобережної України...»
2.
«…був заочно «обраний» на гетьманство, а імператриця з цієї нагоди присвоїла йому чин генерал-фельдмаршала й вручила в придворній церкві в Петербурзі гетьманські клейноди…»
3.
«…вирішує перенести свою резиденцію до старої, мазепинської, столиці – Батурина…»
4.
«…залишивши близько 3 тис. людей для оборони Батурина, виїхав із рештою козаків назустріч Карлові ХІІ…»
5.
«Реформування судочинства… було спрямоване на реанімацію того укладу, у якому жилося до козацької революції…»
6.
«…було проведене так зване Генеральне слідство про маєтності, тобто ревізія поземельного фонду Гетьманської України…»
7.
«…життя гетьмана-емігранта підпорядковувалося єдиній меті – переконати володарів європейських держав у потребі коаліції проти Росії…»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію