Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Поширення на початку XX ст. в суспільному лексиконі Російської імперії понять «хутір», «відруб», «переселенці» пов’язане із


А.
скасуванням виплат викупних платежів.
Б.
запровадженням реформ П. Столипіна.
В.
утворенням монополістичних об’єднань.
Г.
поглибленням економічної кризи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

На західноукраїнських землях на початку XX ст. під гаслом «Свій до свого по своє!» розвивався


А.
січовий рух.
Б.
рух пластунів.
В.
народовський рух.
Г.
кооперативний рух.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

На картосхемі стрілками позначено


А.
«Брусиловський прорив» російських військ.
Б.
бойовий шлях Українських січових стрільців.
В.
головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.
Г.
наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення


А.
Головної української ради.
Б.
Української Центральної Ради.
В.
Загальної української ради.
Г.
Головної руської ради.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«НАКАЗ АРМІЯМ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ,

копія – командарму Повстанської армії.

У зв’язку із закінченням бойових дій проти Врангеля, унаслідок його розгрому, Революційна військова Рада Південного фронту вважає завдання, поставлене перед партизанською Повстанською армією, виконаним і пропонує Реввійськраді Повстанської армії негайно розпочати роботу з перетворення партизанських повстанських частин у нормальні військові з’єднання Червоної Армії…

[…]

У разі негативної відповіді… червоні полки фронту… говоритимуть з [повстанцями] іншою мовою...»

«Командармом Повстанської армії» на момент оприлюднення цитованого наказу був


А.
Н. Махно.
Б.
С. Петлюра.
В.
М. Григор’єв.
Г.
Д. Вітовський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«НАКАЗ АРМІЯМ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ,

копія – командарму Повстанської армії.

У зв’язку із закінченням бойових дій проти Врангеля, унаслідок його розгрому, Революційна військова Рада Південного фронту вважає завдання, поставлене перед партизанською Повстанською армією, виконаним і пропонує Реввійськраді Повстанської армії негайно розпочати роботу з перетворення партизанських повстанських частин у нормальні військові з’єднання Червоної Армії…

[…]

У разі негативної відповіді… червоні полки фронту… говоритимуть з [повстанцями] іншою мовою...»

Результатом виконання завдання Повстанською армією стало захоплення


А.
Донбасу.
Б.
Поділля.
В.
Криму.
Г.
Бессарабії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«НАКАЗ АРМІЯМ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ,

копія – командарму Повстанської армії.

У зв’язку із закінченням бойових дій проти Врангеля, унаслідок його розгрому, Революційна військова Рада Південного фронту вважає завдання, поставлене перед партизанською Повстанською армією, виконаним і пропонує Реввійськраді Повстанської армії негайно розпочати роботу з перетворення партизанських повстанських частин у нормальні військові з’єднання Червоної Армії…

[…]

У разі негативної відповіді… червоні полки фронту… говоритимуть з [повстанцями] іншою мовою...»

Що стало наслідком виконання наказу Революційної військової Ради Південного фронту?


А.
перехід повстанців на бік армії генерала П. Врангеля
Б.
розпуск і припинення існування загонів Повстанської армії
В.
розгром головних сил повстанців, які намагалися вирватися з оточення
Г.
переформування загонів Повстанської армії в підрозділи Червоної Армії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті


А.
подолати масову неписьменність дорослого населення країни.
Б.
остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.
В.
знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.
Г.
налагодити культурне співробітництво з країнами Заходу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Прочитайте витяг із Постанови Оргбюро ЦК КП(б)У та виконайте завдання.

«ЦК пропонує правлінню “Українфільму”… протягом найближчого часу досягти рішучого зламу в бік цілковитого підпорядкування кінематографії розгорнутому висвітленню завдань [сучасності]. …особливу увагу треба звернути на висвітлення завдань індустріалізації та суцільної колективізації й теми боротьби з класовим ворогом, …виховання нових кадрів...»

Згідно з партійними вказівками кінематографісти у своїй творчості повинні були дотримуватися


А.
засад модернізму.
Б.
принципів романтизму.
В.
класичних зразків у мистецтві.
Г.
методу соціалістичного реалізму.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Що стало наслідком розгортання в УРСР та СРСР стахановського руху?


А.
підвищення норм виробітку продукції
Б.
заборона робітникам самовільно залишати підприємства
В.
уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу
Г.
запровадження семиденного робочого тижня
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Політику якої країни щодо українських земель описано в уривку з історичного джерела:

«Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?


А.
Румунії
Б.
Польщі
В.
Угорщини
Г.
Чехословаччини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Укажіть портрет діяча, який у 1943 р. очолив Українську Повстанську Армію (УПА).


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 13–15.

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ

ПОСТАНОВА № 6372с

Москва, Кремль

[…]

передати землі колишніх татарських, болгарських та інших виселених колгоспів з наявними посівами й насадженнями колгоспам, що знову організовуються та заселяються колгоспниками-переселенцями, і закріпити зазначені землі за колгоспами на вічне користування; наділити сім’ї колгоспників-переселенців будинками з наявними надвірними будівлями та присадибними ділянками;

[…]

установити, що житлові будинки та надвірні споруди, передані колгоспникам-переселенцям, не можуть бути ними продані або здані в оренду…»

У якому році було створено цитований документ?


А.
1941 р.
Б.
1942 р.
В.
1943 р.
Г.
1944 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 13–15.

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ

ПОСТАНОВА № 6372с

Москва, Кремль

[…]

передати землі колишніх татарських, болгарських та інших виселених колгоспів з наявними посівами й насадженнями колгоспам, що знову організовуються та заселяються колгоспниками-переселенцями, і закріпити зазначені землі за колгоспами на вічне користування; наділити сім’ї колгоспників-переселенців будинками з наявними надвірними будівлями та присадибними ділянками;

[…]

установити, що житлові будинки та надвірні споруди, передані колгоспникам-переселенцям, не можуть бути ними продані або здані в оренду…»

Зазначених у документі заходів було вжито на території


А.
Криму.
Б.
Донбасу.
В.
Закарпаття.
Г.
Слобожанщини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 13–15.

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ

ПОСТАНОВА № 6372с

Москва, Кремль

[…]

передати землі колишніх татарських, болгарських та інших виселених колгоспів з наявними посівами й насадженнями колгоспам, що знову організовуються та заселяються колгоспниками-переселенцями, і закріпити зазначені землі за колгоспами на вічне користування; наділити сім’ї колгоспників-переселенців будинками з наявними надвірними будівлями та присадибними ділянками;

[…]

установити, що житлові будинки та надвірні споруди, передані колгоспникам-переселенцям, не можуть бути ними продані або здані в оренду…»

Документ створено з метою


А.
законодавчого закріплення системи продрозкладки.
Б.
ліквідації аграрного перенаселення республік СРСР.
В.
відновлення господарської діяльності в регіоні.
Г.
запровадження приватної власності на землю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Підписання генерал-лейтенантом К. Дерев’янком від імені СРСР Акта про капітуляцію Японії відбулося


А.
9 травня 1945 р.
Б.
26 червня 1945 р.
В.
16 серпня 1945 р.
Г.
2 вересня 1945 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Уривок з історичного джерела «Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що “пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі”...» доцільно використовувати, характеризуючи явище


А.
«лисенківщини».
Б.
«боротьби з космополітизмом».
В.
«волобуєвщини».
Г.
«боротьби з буржуазним націоналізмом».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Нагрудні значки, зображені на фото, створювали з метою відзначення працівників за успіхи у виконанні завдань

Написи на значках:

«Майстер-кукурудзовод Дніпропетровщини»,

«Знатний кукурудзовод Львівщини»


А.
однієї з «надпрограм» М. Хрущова.
Б.
економічних «реформ О. Косигіна».
В.
Продовольчої програми Л. Брежнєва.
Г.
політики «прискорення» М. Горбачова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Хто є автором цитованого документа: «Ми боремося за самостійну Україну... Методи досягання цієї мети – мирні, конституційні... Завдання... полягає в тому, щоб домогтися: встановлення режиму законності; відновлення й дотримання демократичних норм Конституції; скасування посад партійної номенклатури та відновлення принципу верховенства в суді безпосередньо народом; скасування антиконституційного закону, за яким комуніста не можна судити, доки райком партії не виключить його з КПРС…»?


А.
О. Гончар
Б.
О. Антонов
В.
Л. Лук’яненко
Г.
І. Миколайчук
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. передбачали


А.
ліквідацію монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків.
Б.
впровадження семирічного плану розвитку народного господарства.
В.
дозвіл на індивідуальну підприємницьку діяльність.
Г.
розширення господарської самостійності підприємств.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Розгляньте фото історичних джерел і виконайте завдання.

Наведені джерела доречно використовувати, створюючи презентацію на тему:


А.
«Активізація дисидентського руху в Україні».
Б.
«Початок державотворчих процесів в Україні».
В.
«Формування багатопартійної системи в Україні».
Г.
«Повернення історичної пам’яті народу України».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Укажіть одну з особливостей розвитку культури в Україні в період незалежності.


А.
посилення ідеологічного тиску
Б.
відсутність державного фінансування
В.
зростання різноманіття мистецьких течій і напрямів
Г.
послаблення залежності від економічних чинників
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Поява в європейських засобах масової інформації зображеної карикатури зумовлена


А.
підписанням Україною Будапештського меморандуму.
Б.
укладанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
В.
вступом України до Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Г.
приєднанням України до програми НАТО «Партнерство заради миру».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Установіть відповідність між прізвищем діяча та подією, до якої він причетний.


1.
С. Петлюра
2.
П. Скоропадський
3.
Х. Раковський
4.
Є. Петрушевич
А.
створення Холодноярської республіки
Б.
проголошення ЗУНР
В.
ухвалення Конституції УСРР
Г.
підписання Варшавської угоди
Д.
гетьманський переворот
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Установіть відповідність між явищем періоду радянської модернізації та його наслідком.


1.
індустріалізація
2.
колективізація
3.
масові репресії
4.
культурна революція
А.
ліквідація індивідуального селянського господарства
Б.
перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським
В.
нав’язування суспільству комуністичної ідеології
Г.
ліквідація багатопартійності
Д.
насадження в суспільстві атмосфери страху
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Установіть відповідність між назвою документа та роком його ухвалення.


1.
Декларація про державний суверенітет України
2.
Програма Народного Руху України за перебудову
3.
Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор України»
4.
Закон Української РСР «Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки»
А.
1988 р.
Б.
1989 р.
В.
1990 р.
Г.
1991 р.
Д.
1992 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність виходу друком часописів, фрагменти перших шпальт яких зображено на фото.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XX ст.


А.
проведення ХХ з’їзду КПРС
Б.
перший політ людини в космос
В.
утворення Української робітничо-селянської спілки
Г.
повстання політичних в’язнів у сталінських концтаборах
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Які судження щодо зображеного плаката є правильними?

Напис на плакаті:

«За 4 роки ми перебудуємо СРСР із країни аграрної в країну індустріально-аграрну!»


1.
Плакат створено з нагоди річниці введення в дію гігантів чорної металургії – «Запоріжсталі», «Азовсталі», «Криворіжсталі».
2.
Плакат створено в період перебування на посаді Генерального секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича.
3.
Плакат створено для підвищення трудового ентузіазму робітників.
4.
Плакат є засобом агітації до виконання завдання «форсованої індустріалізації».
5.
Плакат створено з метою мобілізації народу на здійснення повоєнної відбудови промисловості.
6.
Плакат створено в роки першої п’ятирічки.
7.
Плакат присвячено «стахановцям».


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Які поняття пов’язані з розвитком дисидентського руху в Україні в 1960–1970-ті рр.?


1.
«дефіцит»
2.
«самвидав»
3.
«люстрація»
4.
«правозахисник»
5.
«гласність»
6.
«тамвидав»
7.
«розвинений соціалізм»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття

Укажіть фото, на якому зображено археологічну пам’ятку, створену майстрами трипільської культури.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

«…якби був поганий закон грецький, то не прийняла б його твоя бабця Ольга» – переданий літописцем фрагмент діалогу з великим князем київським пов’язаний із


А.
вибором державної релігії.
Б.
упровадженням «Руської правди».
В.
запровадженням системи престолонаслідування.
Г.
укладенням чергового торгового договору з Візантією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Мініатюра, зображена на фото, прикрашає


А.
«Руську правду».
Б.
«Повість минулих літ».
В.
«Остромирове Євангеліє».
Г.
«Слово о полку Ігоревім».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Який наслідок для Галицько-Волинського князівства мала загибель князя Романа Мстиславовича?


А.
зміна системи престолонаслідування
Б.
установлення монгольського панування
В.
утрата контролю над Червенськими містами
Г.
тимчасова втрата державної єдності земель
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Пам’ятка, зображена на фото, є перлиною історико-архітектурної спадщини


А.
Волині.
Б.
Закарпаття.
В.
Галичини.
Г.
Буковини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Укладення Кревської унії (1385 р.) призвело до


А.
появи вотчинної форми землеволодіння.
Б.
поширення впливу католицької церкви.
В.
виникнення українського козацтва.
Г.
ліквідації удільного устрою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Держава, позначена на картосхемі штрихуванням, виникла в результаті


А.
відокремлення від Великого князівства Литовського.
Б.
територіальних зазіхань Московської держави.
В.
завоювань Османської імперії.
Г.
розпаду Золотої Орди.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Адміністративно-територіальна одиниця на українських землях у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської в XV–XVIII ст. – це


А.
«губернія».
Б.
«воєводство».
В.
«князівство».
Г.
«намісництво».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

З іменами діячів, зображених на портретах, пов’язано


А.
укладення Берестейської церковної унії та утворення греко-католицької церкви.
Б.
надання прав і привілеїв реєстровому козацтву.
В.
відновлення та легалізація православної церкви в Речі Посполитій.
Г.
заснування першої відомої Запорозької Січі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Розгляньте репродукцію картини та виконайте завдання 40–42.

Хто з козацьких ватажків є прототипом головного героя картини?


А.
І. Богун
Б.
К. Гордієнко
В.
Т. Хмельницький
Г.
П. Конашевич-Сагайдачний
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Події, відображені на картині, відбувалися під час бойових дій козаків проти


А.
військ Речі Посполитої.
Б.
армії Османської імперії.
В.
загонів Кримського ханства.
Г.
полків Московського царства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Ілюстрацією якого періоду історії України може слугувати зображена картина?


А.
доби «Руїни»
Б.
московсько-литовських війн
В.
Національно-визвольної війни
Г.
доби «героїчних походів» козацтва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

У якому році було створено документ, уривок із якого процитовано: «…Договорилися ми й постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра… містам і землям… як вони до цього часу договором про перемир’я на стороні їхньої царської величності перебували, так і тепер залишатися мають… Запороги, козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку… мають бути … у володінні і в державі їхньої царської величності…»?


А.
1654 р.
Б.
1686 р.
В.
1708 р. .
Г.
1764 р
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Розгляньте картосхему, на якій зображено та позначено історико-географічні регіони українських земель, і дайте відповідь на запитання.

Якою цифрою позначено регіон, що НЕ ВХОДИВ до складу Речі Посполитої впродовж 1569–1795 рр.?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Про який процес у Наддніпрянській Україні йдеться в уривку документа: «Якщо в 1842 р. у Волинській, Подільській, Київській, Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях було 67 цукрових заводів, що належали дворянам, то в 1848 р. – 208, причому вартість виготовленої продукції зросла від 328,8 до 4843,7 тис. руб. сріблом»?


А.
поширення кооперативного руху
Б.
завершення промислового перевороту
В.
зародження фільваркового господарства
Г.
товаризацію поміщицького господарства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

На фото зображено


А.
ратушу в Бучачі.
Б.
синагогу в Жовкві.
В.
вежу Корнякта у Львові.
Г.
костел Св. Варфоломія в Дрогобичі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Представників українського національного відродження на Закарпатті першої половини XIX ст. називали


А.
«масонами».
Б.
«будителями».
В.
«народовцями».
Г.
«громадівцями».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Головна руська рада діяла впродовж


А.
1830–1833 рр.
Б.
1833–1837 рр.
В.
1848–1851 рр.
Г.
1846–1847 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Перший університет на українських землях у складі Російської імперії засновано в


А.
Ніжині.
Б.
Харкові.
В.
Полтаві.
Г.
Чернігові.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

У який спосіб царська влада намагалася забезпечити лояльність українського селянства Правобережної України під час польського повстання 1863–1864 рр.?


А.
скасуванням тимчасовозобов’язального стану селян
Б.
наданням дозволу селянам на перехід до козацького стану
В.
отриманням селянами права бути обраними до земських установ
Г.
стимулюванням переселення селян для освоєння Сибіру та Далекого Сходу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Діячі, зображені на фото, зазнали переслідувань царською владою внаслідок видання


А.
«Маніфесту…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б.
Циркуляру міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.
В.
Емського указу імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.
Г.
«Маніфесту…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. було


А.
сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.
Б.
створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.
В.
формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку.
Г.
покращення соціально-економічного становища українського селянства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

«Його праця – подвиг. Навіть короткий перелік його заслуг [рятував людство від епідемій чуми, холери, дифтерії, висипного тифу] завжди вражатиме…», – писав Ілля Мечніков про свого друга


А.
Д. Заболотного.
Б.
А. Кримського.
В.
М. Садовського.
Г.
Д. Яворницького.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

З’ясуйте, кому з князів належить наведений факт біографії.


1.
Данило Романович
2.
Лев Данилович
3.
Юрій I Львович
4.
Юрій II Болеслав
А.
приєднав до Галицько-Волинської держави Закарпаття й Люблінську землю
Б.
сприяв зміцненню позиції католицької церкви на українських землях
В.
здійснив низку успішних походів проти печенігів
Г.
домігся створення окремої Галицької митрополії православної церкви
Д.
зупинив просування на українські землі тевтонських рицарів-хрестоносців
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між уривком з документа та його назвою.


1.
«А ті міста і землі, які в минулій війні від Корони Польської і Великого князівства Литовського завойовані були, залишаються у володінні і в державі його царської величності… Запороги та козаки, що там живуть… мають бути в послуху та під високою рукою обох Великих государів…»
2.
«Уся Річ Посполита народу Польського, Великого князівства Литовського і Великого князівства Руського, і належних до них провінцій відновлюється цілком такою, як була перед війною…»
3.
«...кордону бути по річці Дніпро… Кримським татарам вільно по обидві сторони Дніпра кочувати… козакам Низовим і городовим війська Запорозького плавати Дніпром… Київ має бути на стороні Його царської величності…»
4.
«Нехай не учинить ані султан турецький, ані хан татарський миру з королем польським і з царем московським, союзу дружества нехай не творить без відома та згоди нашого гетьмана і всього козацького війська…»
А.
Гадяцький договір (1658 р.)
Б.
Віленське перемир’я (1656 р.)
В.
Андрусівське перемир’я (1667 р.)
Г.
Корсунська угода (1669 р.)
Д.
Бахчисарайський договір (1681 р.)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

З’ясуйте автора кожного літературного твору.


1.
Т. Шевченко
2.
М. Шашкевич
3.
М. Міхновський
4.
Ю. Бачинський
А.
«Україна Irredenta»
Б.
«Кобзар»
В.
«Русалка Дністровая»
Г.
«Самостійна Україна»
Д.
«Історія русів»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність появи понять і термінів в історії Русі-України (IX–XIII ст.).


А.
«вотчина»
Б.
«ярлик»
В.
«полюддя»
Г.
«погости»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність суспільно-політичних подій XVIII ст.


А.
ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії
Б.
Третій поділ Речі Посполитої
В.
утворення Другої Малоросійської колегії
Г.
заснування Задунайської Січі
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Які з наведених тверджень можна використати для характеристики пам’ятки архітектури, зображеної на фото?


1.
Споруда була першим кам’яним храмом Київської держави.
2.
Спорудження храму було завершено за князювання Ярослава Мудрого.
3.
До наших днів пам’ятка збереглася у своєму первісному вигляді.
4.
Згідно з «Повістю минулих літ» храм було зведено на честь перемоги над печенігами.
5.
При храмі було створено першу відому бібліотеку на Русі.
6.
Споруду було зведено з дотриманням канону та традицій готичної архітектури.
7.
Храм поєднував у собі функції культової споруди та дитинця.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Проаналізуйте зображену картосхему.

Картосхема дає змогу


1.
визначати місцезнаходження важливих турецьких опорних пунктів в акваторії Чорного моря.
2.
указати напрямки походів запорозьких козаків на чолі з І. Сірком на Крим.
3.
визначати місця важливих битв польських і козацьких військ з турецьким військом.
4.
указати напрямки Молдавських походів Б. Хмельницького.
5.
окреслити межі Вольностей (Земель) Війська Запорозького Низового.
6.
указати напрямки походів запорозьких козаків часів «героїчної доби» на турецькі володіння.
7.
указати міста, у яких козакам дозволялося проживати згідно з «Ординацією Війська Запорозького…» (1638 р.).


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію