Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття

Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст.?


А.
повне одержавлення
Б.
утворення монополій
В.
промисловий переворот
Г.
форсована індустріалізація
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»?


А.
Д. Донцов
Б.
І. Боберський
В.
Є. Петрушевич
Г.
К. Трильовський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Результат якої події Першої світової війни дав змогу правлячим колам Росії реалізувати стратегію «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному та національному відношеннях…»?


А.
Галицької битви
Б.
Карпатської операції
В.
Ґорліцького прориву
Г.
Брусиловського прориву
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?
А.
«Уся влада Радам!»
Б.
«Автономію Україні!»
В.
«Геть Тимчасовий уряд!»
Г.
«Хай живе незалежна Україна!»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська, що вступили на територію [України], не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Підписання якого договору зумовило вступ на територію України німецьких та австро-угорських військ?


А.
Ризького
Б.
Брестського
В.
Сен-Жерменського
Г.
Версальського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська, що вступили на територію [України], не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Про допомогу урядові якого державного утворення йдеться в уривку документа?


А.
Української Народної Республіки
Б.
Західноукраїнської Народної Республіки
В.
Української Соціалістичної Радянської Республіки
Г.
Української Держави гетьмана П. Скоропадського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 5–7.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська, що вступили на територію [України], не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Яку «велику потребу» в Україні мали країни, указані в уривку документа?


А.
розширити територію Австро-Угорщини за рахунок українських земель
Б.
включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу
В.
використати людські ресурси України, щоб компенсувати власні втрати у війні
Г.
забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні економіки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Укажіть фото державного діяча, який у квітні 1918 р. прийшов до влади в Україні в результаті державного перевороту.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

У якому році на сторінках варшавської українськомовної газети «Українська трибуна» було вміщено зображену карту?


А.
1919 р.
Б.
1921 р.
В.
1927 р.
Г.
1932 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Здійснення форсованої індустріалізації в УСРР призвело до
А.
завершення націоналізації приватної власності.
Б.
формування елементів ринкової економіки.
В.
широкого залучення іноземних інвестицій.
Г.
завершення відбудови економіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Громадська та суспільно-політична діяльність Августина Волошина тісно пов’язана з долею західноукраїнських земель у складі
А.
Польщі.
Б.
Румунії.
В.
Угорщини.
Г.
Чехословаччини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Радянський льотчик часів Другої світової війни, тричі Герой Радянського Союзу, виходець з України – це
А.
О. Берест.
Б.
С. Ковпак.
В.
І. Кожедуб.
Г.
К. Дерев’янко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Перебіг подій якого періоду Другої світової війни відображено на карті?


А.
вересень – грудень 1943 р.
Б.
січень – травень 1944 р.
В.
серпень – жовтень 1944 р.
Г.
лютий – квітень 1945 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 14–16.

«…До Центрального табору праці в Явожно, розташованого на території філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли особи, «підозрювані у зв’язках з УПА». …основну частину в’язнів становили українські селяни, які потрапили до табору через так звану «колективну відповідальність».

За цей період через концентраційний табір пройшло 3 936 українських в’язнів, з них 823 жінки та кілька дітей. Більш ніж 160 в’язнів унаслідок тортур і самогубств загинули».

Наповнення табору в’язнями відбувалося внаслідок


А.
реалізації операції «Вісла».
Б.
проведення акції «пацифікації».
В.
прийняття «Кресового» закону.
Г.
здійснення політики «осадництва».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 14–16.

«…До Центрального табору праці в Явожно, розташованого на території філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли особи, «підозрювані у зв’язках з УПА». …основну частину в’язнів становили українські селяни, які потрапили до табору через так звану «колективну відповідальність».

За цей період через концентраційний табір пройшло 3 936 українських в’язнів, з них 823 жінки та кілька дітей. Більш ніж 160 в’язнів унаслідок тортур і самогубств загинули».

У якому році відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела?


А.
1944 р.
Б.
1947 р.
В.
1953 р.
Г.
1959 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 14–16.

«…До Центрального табору праці в Явожно, розташованого на території філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли особи, «підозрювані у зв’язках з УПА». …основну частину в’язнів становили українські селяни, які потрапили до табору через так звану «колективну відповідальність».

За цей період через концентраційний табір пройшло 3 936 українських в’язнів, з них 823 жінки та кілька дітей. Більш ніж 160 в’язнів унаслідок тортур і самогубств загинули».

Функціонування «табору праці» було складовою процесу


А.
анексії.
Б.
депортації.
В.
мобілізації.
Г.
лібералізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Укажіть репродукцію картини роботи К. Білокур.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Яку думку намагався донести до населення радянської України автор зображеної листівки-карикатури?


А.
безперспективність боротьби за незалежність України
Б.
декларативний характер положень Основного Закону Української РСР
В.
територіальні зазіхання радянської Росії на територію України
Г.
економічна залежність УРСР від радянської Росії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Що було однією з характерних особливостей економічного розвитку СРСР та УРСР на початку 1980-х рр.?
А.
скорочення частки сировинно-видобувної промисловості
Б.
стрімке зростання дефіциту товарів народного споживання
В.
скорочення видатків на потреби військово-промислового комплексу
Г.
запровадження ринкових механізмів управління народним господарством
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

«Спеціальне обслуговування в медичних установах, можливості для відпочинку на державних дачах і всесоюзних курортах, забезпечення дефіцитними товарами, окремі санаторії та будинки відпочинку», – привілеї, властиві в радянській Україні


А.
непманам.
Б.
дисидентам.
В.
номенклатурі.
Г.
«шістдесятникам».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яка територія Української РСР у лютому 1991 р. отримала статус автономії?
А.
Крим
Б.
Закарпаття
В.
Донбас
Г.
Буковина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

У якому документі закріплено таке положення: «Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною...»?


А.
Конституції України
Б.
Акті проголошення незалежності України
В.
Законі України «Про громадянство України»
Г.
Декларації про державний суверенітет України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Появу зображеного плаката було зумовлено


А.
створенням Народного Руху України.
Б.
заснуванням Збройних Сил України.
В.
проголошенням незалежності України.
Г.
розгортанням російської агресії проти України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Установіть відповідність між подією та наслідком.


1.
запровадження політики «коренізації»
2.
започаткування нової економічної політики
3.
створення СРСР
4.
початок насильницької колективізації
А.
розгортання спротиву селянства
Б.
обмеження державного суверенітету УСРР
В.
упровадження продподатку
Г.
широка українізація багатьох сторін життя суспільства
Д.
поширення стахановського руху
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Установіть відповідність між датою та подією.
1.
1917 р.
2.
1918 р.
3.
1919 р.
4.
1920 р.
А.
підписання Варшавської угоди
Б.
Другий «Зимовий похід» Армії УНР
В.
заснування Української академії наук
Г.
проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР
Д.
початок першої війни радянської Росії з УНР
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактами його біографії.
1.
В. Симоненко
2.
М. Руденко
3.
В. Стус
4.
В. Чорновіл
А.
автор «самвидавських» праць «Репортаж із заповідника імені Берії», «Серед снігів», «Хроніка опору»
Б.
автор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник», член Української Гельсінської групи
В.
автор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», член Української Гельсінської групи
Г.
автор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення», один із засновників і керівник Української Гельсінської групи
Д.
автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

У завданнях 27 і 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.


А.
«У Петрограді зчинилися криваві події… Частина людності Петрограда за керівництва більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці…»
Б.
«На час до вирішення справи… Установчими Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає …уряд по пропозиціям Центральної Ради…»
В.
«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення й водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки…»
Г.
…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно пов’язана.., ми рішуче «ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

У завданнях 27 і 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність виходу друком часописів, фрагменти перших шпальт яких зображено на фото.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Завдання 29 і 30 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді. . Порядок написання цифр значення не має.

Яких заходів уживало компартійно-радянське керівництво УСРР у галузі сільського господарства республіки впродовж 1921–1928 рр.?


1.
дозвіл на використання найманої робочої сили
2.
створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою
3.
розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств
4.
упровадження продрозкладки на всю сільськогосподарську продукцію
5.
звільнення від сплати податків господарств незаможних селян
6.
створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств
7.
поширення стахановського руху в сільському господарстві


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Які твердження відповідають політиці зображеного на фото діяча?


1.
надання колгоспникам права на пенсію
2.
неодноразове зниження цін на продукти харчування
3.
проведення масштабного індустріального житлового будівництва
4.
поширення орендного підряду в селі
5.
створення раднаргоспів
6.
підтримка нових течій у мистецтві
7.
дозвіл на підприємницьку діяльність


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Частина 2
Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття

Які історичні джерела створюють найбільш повну картину господарського життя людей часів кам’яного віку?


А.
писемні
Б.
речові
В.
етнографічні
Г.
усні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Зображена на фото монета ілюструє господарське життя


А.
племен скіфів і сарматів.
Б.
населення Київської держави (Русі-України).
В.
племен трипільської культури.
Г.
мешканців грецьких міст-держав Північного Причорномор’я.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

У якому році відбулася подія, про яку йдеться в уривку літопису: «...І сталася жорстока січа, і ледве переміг Ярослав під вечір. Розбіглися печеніги врізнобіч і самі не знали, куди вони бігли. А деякі, тікаючи, потонули в Сітомлі…»?


А.
1019 р.
Б.
1036 р.
В.
1051 р.
Г.
1054 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

За Червенські міста великі князі київські вели боротьбу з


А.
Литвою.
Б.
Угорщиною.
В.
Польщею.
Г.
Молдавією.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Прикладом якої школи давньоруського зодчества є зображена на фото пам’ятка архітектури?


А.
київської
Б.
переяславської
В.
чернігівської
Г.
галицької
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 36–38.

«Прибули Святополк [Ізяславич], і Володимир [Всеволодович], і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег і зібралися [в городі] Любечі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: “Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою... І на цім вони цілували хреста. А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будем ми всі і чесний хрест”».

До якого періоду історії Київської держави належать події, описані в документі?


А.
виникнення та становлення
Б.
піднесення та розквіту
В.
політичної роздробленості
Г.
золотоординського панування
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 36–38.

«Прибули Святополк [Ізяславич], і Володимир [Всеволодович], і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег і зібралися [в городі] Любечі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: “Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою... І на цім вони цілували хреста. А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будем ми всі і чесний хрест”».

Наведене в джерелі рішення було ухвалено на


А.
боярській раді.
Б.
народному вічі.
В.
князівському з’їзді.
Г.
церковному соборі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 36–38.

«Прибули Святополк [Ізяславич], і Володимир [Всеволодович], і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег і зібралися [в городі] Любечі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: “Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою... І на цім вони цілували хреста. А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будем ми всі і чесний хрест”».

Що стало одним із наслідків ухваленого рішення?


А.
усунення половецької загрози для Київської держави
Б.
заміна загальнодержавного законодавства удільним
В.
економічний і культурний занепад Київської держави
Г.
зміцнення самостійності удільних князівств
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Розширення володінь Великого князівства Литовського до узбережжя Чорного моря пов’язано з діяльністю князя
А.
Ольгерда.
Б.
Вітовта.
В.
Ягайла.
Г.
Свидригайла.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Події яких років Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. проілюстровано на картосхемі?


А.
1648–1649 рр.
Б.
1650–1651 рр.
В.
1652–1654 рр.
Г.
1655–1657 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

«…розділили Україну навпіл і хочуть нашу отчизну, милу Україну, занедбати», – так П. Дорошенко схарактеризував домовленості московського царя й польського короля за


А.
Віленським перемир’ям.
Б.
Гадяцьким договором.
В.
Андрусівським перемир’ям.
Г.
«Березневими статтями».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Зображена картосхема дає змогу визначити територію, охоплену повстанням під проводом


А.
С. Палія.
Б.
М. Залізняка.
В.
У. Кармелюка.
Г.
К. Косинського.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

У своїй праці «До знесення панщини в Галичині» Іван Франко писав: «Коли на хлопа надто тиснула панщина, він тікав від неї… в крайньому разі в опришки».

У цьому вислові автор указував на


А.
причини опришківського руху.
Б.
наслідки дій загонів опришків.
В.
розмах опришківського руху.
Г.
мету дій опришківських загонів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Що було однією з особливостей промислового розвитку українських земель у першій половині XIX ст., що входили до складу Російської імперії?


А.
зростання обсягів іноземних інвестицій
Б.
високий рівень концентрації виробництва
В.
широкомасштабне залізничне будівництво
Г.
формування фабрично-заводської промисловості
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Якою подією в житті Т. Шевченка відзначено 1840 рік?


А.
першим виданням збірки «Кобзар»
Б.
арештом та ув’язненням у Петропавловській фортеці
В.
вступом до Кирило-Мефодіївського братства
Г.
звільненням із кріпацтва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

У результаті «Весни народів» селяни західноукраїнських земель
А.
домоглися ліквідації поміщицького землеволодіння.
Б.
здобули у власність сервітути.
В.
були об’єднані в громади (общини).
Г.
звільнилися від повинностей на користь поміщика.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу українського національного руху?
А.
високий порівняно з іншими верствами українського суспільства рівень освіченості
Б.
наявність власної політичної організації для початку боротьби
В.
тісна співпраця з Російською православною церквою і російським визвольним рухом
Г.
наявність значних земельних володінь і залежних селян
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?


А.
М. Пимоненко
Б.
В. Штернберг
В.
Т. Шевченко
Г.
В. Тропінін
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Виконання селянами Наддніпрянської України повинностей на користь поміщика після отримання ними особистих і майнових свобод пояснюють
А.
тимчасовозобов’язальним станом.
Б.
відродженням общинного землеволодіння.
В.
запровадженням зрівняльного землекористування.
Г.
невтручанням держави в процес викупу землі в поміщиків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Укажіть положення політичної програми, розробленої для українського національного руху М. Драгомановим.
А.
українці мають створити свою незалежну державу
Б.
українці мають об’єднатися в місцеві самоврядні громади
В.
на території України мають проживати лише етнічні українці
Г.
Українська держава має бути створена революційним шляхом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

У якому регіоні України культурно-просвітнє товариство «Просвіта» розпочало свою діяльність у 1868 р.?
А.
Волині
Б.
Галичині
В.
Буковині
Г.
Закарпатті
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в уривку з історичного джерела: «Значення його мистецтва для української музики таке саме, як Глінки для росіян, Шопена для поляків, Сметани для чехів чи Гріга для норвежців. Бо, крім «Запорожця за Дунаєм», справді мистецької музики до нього не було…».


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та іменем великого князя київського, причетного до неї.


1.
«Прийшов він у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”… І пішов до Царгорода, розорюючи міста. І дали греки йому данину…»
2.
«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту...»
3.
«І пішов він на греків, спустошуючи землі їхні. … Греки зустріли їх у човнах з вогнем і стали пускати вогонь трубами на човни руські… І через се не подолали руси їх…»
4.
«І поставив він кумирів на пагорбі, поза двором княжим: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»
А.
Ігор Рюрикович
Б.
Святослав Ігоревич
В.
Володимир Великий
Г.
Ярослав Мудрий
Д.
Володимир Мономах
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між чисельністю козацького реєстру й назвою договору, у якому її зафіксовано.
1.
6 тисяч козаків
2.
20 тисяч козаків
3.
40 тисяч козаків
4.
60 тисяч козаків
А.
Зборівський договір
Б.
Гадяцькі пункти
В.
«Березневі статті»
Г.
Білоцерківський договір
Д.
Куруківська угода
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між подією та періодом, коли вона відбувалася.
1.
ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії
2.
повстання Чернігівського полку
3.
польське визвольне повстання
4.
діяльність «Руської трійці»
А.
1780–1782 рр.
Б.
1825–1826 рр.
В.
1830–1831 рр.
Г.
1833–1837 рр.
Д.
1846–1847 рр.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

У завданнях 57 і 58 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність панування кочовиків у Північному Причорномор’ї.

 


А.
кримські татари
Б.
печеніги
В.
сармати
Г.
половці
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

У завданнях 57 і 58 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність подій XVIII ст.


А.
початок діяльності Другої Малоросійської колегії
Б.
перший поділ Речі Посполитої
В.
утворення Правління гетьманського уряду
Г.
початок гетьманування К. Розумовського
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.
Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді. Порядок написання цифр значення не має.

Що в історії Галицько-Волинської держави пов’язано з діяльністю Лева Даниловича?


1.
сприяння переселенню іноземних колоністів
2.
перенесення столиці своїх володінь до Львова
3.
створення окремої Галицької митрополії
4.
визнання зверхності Золотої Орди
5.
прийняття титулу «короля Русі»
6.
підтримка католицької церкви
7.
приєднання до князівства Закарпаття та Люблінської землі


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.
Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді. Порядок написання цифр значення не має.

Визначте ознаки господарського життя й політичного устрою Слобідської України в другій половині XVII ст.


1.
дія права займанщини
2.
відсутність посади гетьмана
3.
існування полково-сотенного устрою
4.
зобов’язання українських переселенців сплачувати податок на землю та господарські промисли
5.
поширення в більшості міст магдебурзького права
6.
заборона московським «служилим людям» бути власниками земельних ділянок
7.
використання в сільськогосподарському виробництві праці кріпосних селян


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine