Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Хто з діячів, зображених на фото, є автором брошури «Самостійна Україна»?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Укажіть найчисельнішу та найвпливовішу політичну силу Галичини на початку XX ст.
А.
Українська народно-демократична партія (УНДП)
Б.
Українська соціал-демократична партія (УСДП)
В.
Русько-українська радикальна партія (РУРП)
Г.
Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Надходить важка історична хвиля. Вирішується доля держав і народів. Нічого не вдіяли всі зусилля дипломатії, щоб утримати мир у Європі… Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України… Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його руках…»

В уривку йдеться про переддень


А.
балканських війн 1912–1913 рр.
Б.
Першої світової війни 1914–1918 рр.
В.
першої війни радянської Росії з УНР 1917–1918 рр.
Г.
польсько-радянської війни 1920–1921 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Яка подія вплинула на рішення Української Центральної Ради ухвалити Третій Універсал?
А.
корніловський заколот
Б.
початок Лютневої революції
В.
липнева криза Тимчасового уряду
Г.
більшовицький переворот у Петрограді
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Підписання якого договору спричинило ситуацію, описану в уривку джерела?

 


А.
Брестського
Б.
Варшавського
В.
Ризького
Г.
Версальського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Автор документа, говорячи про «…маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів», мав на увазі керівників


А.
Західноукраїнської Народної Республіки.
Б.
Української Народної Республіки періоду Директорії.
В.
Української Народної Республіки доби Центральної Ради.
Г.
Української Соціалістичної Радянської Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Із якою метою було укладено договір, що призвів до ситуації, описаної в джерелі?


А.
зупинити наступ польської армії Ю. Галлера у Східній Галичині
Б.
отримати допомогу у звільненні території України від більшовиків
В.
зупинити просування військ Антанти на Півдні України
Г.
отримати допомогу в боротьбі з Білою армією генерала А. Денікіна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Події, перебіг яких позначено на картосхемі, відбувалися впродовж


А.
грудня 1917 р. – березня 1918 р.
Б.
листопада – грудня 1918 р.
В.
квітня – червня 1920 р.
Г.
жовтня – листопада 1921 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Автором пам’ятника, зображеного на фото, є


А.
І. Мартос.
Б.
В. Бородай.
В.
М. Микешин.
Г.
І. Кавалерідзе.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

На картосхемі штрихуванням позначено області


А.
активних дій повстанських загонів Н. Махна у 1920–1921 рр.
Б.
розгортання перших машинно-тракторних станцій наприкінці 1928 р.
В.
діяльності хлібозаготівельної комісії В. Молотова в жовтні 1932 р.
Г.
з найбільшими людськими втратами від Голодомору 1932–1933 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

На фото зображено


А.
голів проводу українських націоналістів.
Б.
партійно-радянських керівників України.
В.
учасників українського дисидентського руху.
Г.
командувачів радянських партизанських з’єднань.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…При вимушеному відході частинам Червоної армії забирати рухомий залізничний склад, не залишаючи ворогові жодного потяга, жодного вагона, ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні рятувати худобу, хліб здавати на збереження державним органам для вивезення його в тилові райони...»

Документ є свідченням проведення радянською владою в роки Другої світової війни заходів з


А.
евакуації.
Б.
депортації.
В.
радянізації.
Г.
мобілізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

У грудні 1942 року розпочато
А.
депортацію кримських татар та інших народів Криму.
Б.
вигнання нацистських загарбників з території України.
В.
наступ радянських військ у ході Корсунь-Шевченківської операції.
Г.
вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

«Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви в місті Львові отримано. У зв’язку з цим… буде передано 400 тисяч рублів… через агента… «ініціативній групі». …З метою успішного проведення собору введіть до складу делегатів не менше як 60–70 % агентури... Завчасно перевірте всіх делегатів та гостей, щоб не допустити ворожий і неблагонадійний елемент…»

У якому році створено цитований документ?


А.
1944 р.
Б.
1945 р.
В.
1946 р.
Г.
1947 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

«Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви в місті Львові отримано. У зв’язку з цим… буде передано 400 тисяч рублів… через агента… «ініціативній групі». …З метою успішного проведення собору введіть до складу делегатів не менше як 60–70 % агентури... Завчасно перевірте всіх делегатів та гостей, щоб не допустити ворожий і неблагонадійний елемент…»

Документ є свідченням утручання в церковні справи влади


А.
нацистської Німеччини.
Б.
Польської Народної Республіки.
В.
Радянського Союзу.
Г.
Чехословацької Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

«Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви в місті Львові отримано. У зв’язку з цим… буде передано 400 тисяч рублів… через агента… «ініціативній групі». …З метою успішного проведення собору введіть до складу делегатів не менше як 60–70 % агентури... Завчасно перевірте всіх делегатів та гостей, щоб не допустити ворожий і неблагонадійний елемент…»

«Собор греко-католицької церкви» скликався з метою


А.
фінансової підтримки державою УГКЦ.
Б.
залучення коштів УГКЦ до реалізації заходів повоєнної відбудови.
В.
скасування унії та об’єднання УГКЦ з Російською православною церквою.
Г.
усунення від керівництва УГКЦ осіб, які співпрацювали з окупантами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Результатом проведення партійно-радянським керівництвом у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. широкомасштабного індустріального житлового будівництва стало поширення в суспільстві поняття


А.
«відлига».
Б.
«хрущовка».
В.
«раднаргосп».
Г.
«лібералізація».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Що було характерним для діяльності дисидентів в УРСР?


А.
підготовка до збройного повстання
Б.
здійснення низки терористичних актів
В.
викривання антигуманної суті комуністичного режиму
Г.
заклики до скасування депутатської недоторканності
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй у «нову історичну спільноту – радянський народ»...» призвело до


А.
збільшення в школах кількості навчальних годин з історії України.
Б.
зростання в суспільстві інтересу до надбань української культури.
В.
посилення процесу русифікації та скорочення сфери вживання української мови.
Г.
скасування цензури на літературні твори мовами національних меншин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

С. Параджанов, І. Миколайчук, Л. Биков – видатні представники українського
А.
кіномистецтва.
Б.
образотворчого мистецтва.
В.
театрального мистецтва.
Г.
хореографічного мистецтва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації


А.
«надпрограм» М. Хрущова.
Б.
економічної реформи О. Косигіна.
В.
продовольчої програми Л. Брежнєва.
Г.
політики «перебудови» М. Горбачова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Що було характерним для соціально-економічного розвитку України наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр.?
А.
збереження більшості промислових підприємств у державній власності
Б.
утвердження системи олігархічних фінансово-промислових груп
В.
відновлення командно-адміністративної системи управління економікою
Г.
перетворення малого бізнесу в основного виробника валового внутрішнього продукту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Події «Революції гідності» стали каталізатором
А.
підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄC).
Б.
входження України до Світової організації торгівлі (СОТ).
В.
створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Г.
обрання України членом Ради Європи (РЄ).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Установіть відповідність між подією часів Першої світової війни та роком, коли вона відбулася.
1.
утворення Української Центральної Ради
2.
формування легіону Українських січових стрільців
3.
підписання Брестського мирного договору
4.
Брусиловський прорив
А.
1914 р.
Б.
1915 р.
В.
1916 р.
Г.
1917 р.
Д.
1918 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

З’ясуйте, кому з діячів належать наведені факти біографії.
1.
М. Волобуєв
2.
Л. Курбас
3.
О. Шумський
4.
В. Липківський
А.
радянський політичний діяч, нарком освіти УСРР, активний провідник політики «українізації»
Б.
церковний та освітній діяч, історик, перший митрополит Української автокефальної православної церкви
В.
актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького об’єднання «Березіль»
Г.
український прозаїк, поет, публіцист, засновник літературних організацій – «Гарт» (1923), «Урбіно» (1924), «ВАПЛІТЕ» (1926)
Д.
український економіст 1920-х років, автор концепції економічної самодостатності УСРР
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

З’ясуйте, якого періоду історії України стосується зміст кожного з наведених уривків.


1.
«Вихід на політичну арену значної кількості нових суспільних формувань змінив сам характер виборів, зробивши основний акцент на їх альтернативності (на 450 мандатів у Верховну Раду УРСР претендувало майже три тисячі кандидатів)…»
2.
«Стійкість і мужність української армії, підтримка армії з боку українського народу стали основними чинниками, які, поряд із тиском Заходу, змушували Росію йти на «заморожування» агресії...»
3.
«Враховуючи, що існуючі обмеження в становищі перебуваючих на спецпоселенні виселених кримських татар …у подальшому не є необхідними, Президія Верховної Ради СРСР ухвалює: …звільнити з-під адміністративного нагляду кримських татар…»
4.
«…У СРСР побудовано розвинене соціалістичне суспільство. На цьому етапі… все повніше розкриваються… переваги соціалістичного способу життя… Це суспільство зрілих соціалістичних суспільних відносин, у якому… склалася нова історична спільність – радянський народ…»
А.
Україна в перші післявоєнні роки (1945 – початок 1950-х рр.)
Б.
Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)
В.
Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.)
Г.
розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)
Д.
Україна в умовах незалежності (1991 р. – початок XXI ст.)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність основних подій махновського руху.
А.
участь у розгромі військ генерала П. Врангеля в Криму
Б.
організація селянських повстань проти гетьмана П. Скоропадського
В.
розгром тилу Білої армії генерала А. Денікіна
Г.
участь у придушенні антирадянського повстання отамана М. Григор’єва
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність виходу друком часописів, фрагменти перших шпальт яких зображено на фото.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Упровадження нової економічної політики в УСРР сприяло
1.
масовій утечі селян із місць постійного проживання.
2.
відбудові народного господарства республіки.
3.
досягненню економічної незалежності республіки.
4.
появі в суспільстві прошарку «нової буржуазії».
5.
здійсненню форсованої індустріалізації.
6.
ліквідації економічних стимулів розвитку виробництва.
7.
згасанню антирадянського селянського повстанського руху.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Які судження щодо зображеного плаката є правильними?


1.
Плакат створював негативний образ заможного селянства.
2.
Появу плаката зумовили негативні наслідки спроби суцільної колективізації в 1929–1930 рр.
3.
Плакат закликав до впровадження політики «воєнного комунізму».
4.
Плакат агітував за усуспільнення індивідуальної власності селян.
5.
Поява плаката свідчила про неспроможність влади подолати наслідки голоду 1921–1923 рр.
6.
Плакат агітував за соціалістичне змагання виробничих бригад на селі.
7.
Поява плаката засвідчила провал заходів із хлібозаготівлі 1927–1928 рр.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

На картосхемі штрихуванням позначено територію державного утворення


А.
кіммерійців.
Б.
скіфів.
В.
сарматів.
Г.
антів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Процес договірного оформлення стосунків Київської держави з Візантійською імперією започатковано у
А.
860 р.
Б.
882 р.
В.
907 р.
Г.
941 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

У якому уривку з історичного джерела описано подію, що стала причиною відмови великих князів київських від здійснення полюддя.
А.
«…І вискочили всі [вої] з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я є роду княжого. – І винесли Ігоря. – А се – син Рюриків…”»
Б.
«…І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з міста Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його; бо їх було мало. І похований був Ігор, і єсть могила коло Іскоростеня в древлянах…»
В.
«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській...»
Г.
«…Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і данину, і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки [її], …і сани її стоять у Пскові й до сьогодні…»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Збори вільних людей у Київській державі, на яких обговорювалися та вирішувалися важливі громадські справи, називалися
А.
віче.
Б.
дума.
В.
рада.
Г.
магістрат.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Про діяльність якого князя історик М. Аркас писав: «…Переніс свою столицю у місто Львів, що сам будував ще за батька. Він жив у злагоді з татарами, з ханами їх Ногаєм та Тулабугою ходив на Польщу, …здобув для сина свого Юрія город Люблін. З цими ж таки ханами ходив він і на Литву та на Угорщину… Усіляко старався втримати в Галичині батьківські порядки…»?


А.
Романа Мстиславовича
Б.
Лева Даниловича
В.
Вітовта
Г.
Свидригайла
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Яка подія відбулася в 1478 р.?
А.
укладення Кревської унії між Литвою та Польщею
Б.
перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
В.
битва на річці Сині Води між литовсько-руським військом і монголами
Г.
визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста


А.
Хотина.
Б.
Дрогобича.
В.
Луцька.
Г.
Львова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Однією з причин появи полемічної літератури на українських землях наприкінці XVI – першій половині XVII ст. було
А.
проведення митрополитом П. Могилою реформи православної церкви.
Б.
підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху.
В.
утворення окремої Галицької православної митрополії.
Г.
укладення унії між православною та католицькою церквами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Уривок із якого документа процитовано:

«…Надалі козаки повинні будуть коритися виключно старшому, якого самі собі оберуть… Козаки мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч… З [цього] числа 1000 або більше козаків, на розсуд коронного гетьмана і з відома їхнього старшого.., мусять перебувати на Низу за порогами і там виконувати свою службу…»?


А.
Куруківської угоди (1625 р.)
Б.
«Пунктів заспокоєння руського народу» (1632 р.)
В.
«Ординації Війська Запорозького…» (1638 р.)
Г.
Віленського перемир’я (1656 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Що було передумовою подій, описаних в уривку з історичного документа:

«У чорнобильців, і тож дуже небагатьох, ґвалтом взяли присягу; тамтешні міщани нерадо прийнявши московитів, роз’їхалися по різних містах і містечках, не присягали і присягати не хочуть. Вони заявили, що швидше помруть, ніж будуть присягати московському цареві і твердо стоять на цьому...»?


А.
початок діяльності Першої Малоросійської колегії
Б.
оприлюднення указу про закріпачення селян на Лівобережжі
В.
остаточна ліквідація гетьманства
Г.
укладення українсько-московського договору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Запорозька Січ у добу Руїни (60-ті – 80-ті рр. XVII ст.)
А.
входила до складу Слобідської України.
Б.
визнавала зверхність шведського короля.
В.
виступала самостійною військово-політичною силою.
Г.
перебувала під протекторатом турецького султана.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

«Великий згін» населення Правобережної Гетьманщини здійснював гетьман
А.
Петро Дорошенко.
Б.
Іван Самойлович.
В.
Іван Брюховецький.
Г.
Юрій Хмельницький.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

За часів гетьманування І. Мазепи для соціально-економічного розвитку Лівобережної Гетьманщини був характерний процес
А.
ліквідації магдебурзького права.
Б.
узаконення та регламентації панщини.
В.
обезземелення козацької старшини та шляхти.
Г.
скорочення землеволодінь російського дворянства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…Гонта поніс заслужену кару, росіяни приборкали запорожців. Для приборкання заворушень хлопів, що ще продовжувалися, готувалася окрема військова експедиція…»

У документі описано події часів


А.
«Руїни».
Б.
«Паліївщини».
В.
«Коліївщини».
Г.
«Хмельниччини».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?
А.
початок промислового перевороту
Б.
зародження кооперативного руху
В.
будівництво перших залізниць
Г.
поява фільваркових господарств
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

На фото зображено автопортрети Тараса Шевченка, написані в різний час.

Укажіть автопортрет, створений митцем одразу після викупу з кріпацтва.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…управління ревізії книг доручило мені... прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді в 1837 р. під назвою “Русалка Дністровая”. Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою…»

В уривку оцінено діяльність


А.
«Руської трійці».
Б.
Кирило-Мефодіївського братства.
В.
Головної руської ради.
Г.
товариства «Просвіта».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Осередком українського національного руху під час подій «весни народів» було місто
А.
Київ.
Б.
Львів.
В.
Харків.
Г.
Чернівці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Про який твір ідеться в уривку з історичного джерела:

«…Це одна з найвидатніших пам’яток української історіографії… Відмінність праці полягає в її виразній ідеологічній спрямованості – ідеї автономізму, окремішності, у намаганні провести чітку грань між Україною та іншими державами, зокрема – Росією.., підкреслюється, що, приєднуючись до Польщі чи Москви, населення України вважало себе повністю рівним і діяло на умовах цілковитої рівноправності…»?


А.
«Кобзар»
Б.
«Історію русів»
В.
«Чорну раду»
Г.
«Україну irredenta»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Реформи 1860-х – 1870-х рр. у Російській імперії сприяли
А.
формуванню ринку вільнонайманої праці.
Б.
витісненню іноземного капіталу національним.
В.
подоланню селянського малоземелля та безземелля.
Г.
розгортанню трудової еміграції до США та Канади.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

На фото зображено


А.
письменника, політичного діяча, одного з організаторів першої української політичної партії.
Б.
композитора, етнографа, учасника громадівського руху, засновника української класичної музики.
В.
політичного діяча, основоположника й одного з ідеологів українського націоналізму, творця Української народної партії.
Г.
публіциста, історика, одного з провідних діячів громадівського руху, видавця першого українського політичного журналу «Громада».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Народовці ініціювали створення
А.
товариства «Просвіта».
Б.
Братства тарасівців.
В.
Головної руської ради.
Г.
«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

У якому році відкрито Чернівецький університет?
А.
1805 р.
Б.
1834 р.
В.
1865 р.
Г.
1875 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між іменем великого князя київського та його історичною роллю.
1.
Олег
2.
Святослав
3.
Володимир Великий
4.
Ярослав Мудрий
А.
розгромив Хозарський каганат
Б.
запровадив перший постійний податок – десятину
В.
об’єднав північні та південні руські землі
Г.
організував проведення Любецького з’їзду князів
Д.
уклав перший кодифікований звід руських законів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між уривком документа та його назвою.
1.
«Війська реєстрового дозволяємо впровадити на двадцять тисяч, і це військо через гетьмана і старшину має бути зареєстроване у воєводстві Київському, нічого не займаючи із Брацлавського та Чернігівського...»
2.
«Лічби війська… дозволяє мати його королівська милість сорок тисяч Війська Запорозького …усі уряди в Київському, Брацлавському, Чернігівському воєводствах… мають віддаватися шляхті віри православної...»
3.
«Україна, тобто землі у воєводствах Чернігівському, Київському і Брацлавському, стає вільною і незалежною країною і знов єднається із Королівством Польським і Великим Князівством Литовським під назвою Великого Князівства Руського…»
4.
«Договорилися ми і постановили.., Київ має залишатися на стороні їхньої царської величності… козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку… мають бути… у володінні і в державі… їхньої царської величності…»
А.
Зборівський договір (1649 р.)
Б.
Білоцерківський договір (1651 р.)
В.
Гадяцький договір (1658 р.)
Г.
Бахчисарайський договір (1681 р.)
Д.
«Вічний мир» (1686 р.)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між російсько-турецькою війною та одним з її наслідків.
1.
російсько-турецька війна (1768–1774 рр.)
2.
російсько-турецька війна (1806–1812 рр.)
3.
російсько-турецька війна (1828–1829 рр.)
4.
Кримська війна(1853–1856 рр.)
А.
ліквідація Задунайської Січі
Б.
скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні
В.
остаточна ліквідація Запорозької Січі
Г.
включення Бессарабії до складу Російської імперії
Д.
ліквідація греко-католицької церкви на Правобережній Україні
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Розташуйте події в хронологічній послідовності.
А.
облога та розорення Києва військами хана Батия
Б.
битва русько-половецьких військ з монголами на р. Калка
В.
розорення монголами Переяслава та Чернігова
Г.
спустошення монгольськими ордами Галицько-Волинської держави
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А.
«…рано навесні князь М. Голіцин і бояри… уже вдруге ходили з російським військом у Крим. …у квітні добралися основними силами і обозом до Самари, де до них приєднався гетьман І. Мазепа з козаками…»
Б.
«поляки… удалися до трактатів з росіянами, з’їхавшись… у якомусь селі Андрусові, виторгували там собі в росіян нас як безсловесну і нічого нетямлячу худобу, відступивши росіянам… на тринадцять років Смоленщину з усіма містами…»
В.
«…гетьман І. Виговський, прийшовши до Сосновки на переправу, застав велике царське військо князя Ромодановського, і кілька годин біля переправи бій великий був,.. а хан з ордами з Торговиці рушив до бою,..і багато люду царського полягло…»
Г.
«…він [турчин] постановив спершу розорити війною Чигрин. На чолі військ виправив свого візира Ібрагіма-пашу і розстригу-венжика козацького Юрія Хмельниченка, який мав надію, що Чигрин з усією Україною… схилиться під турецьку владу, а його зволить прийняти собі за гетьмана...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Які твердження характеризують діяльність галицько-волинського князя Романа Мстиславовича?
1.
керував героїчною обороною Києва від військ хана Батия
2.
проводив активну зовнішню політику
3.
звільнив галицько-волинські землі від монгольського ярма
4.
об’єднав галицькі та волинські землі в єдину державу
5.
поклав край зазіханням німецьких рицарів-хрестоносців на західноукраїнські землі
6.
був фактичним володарем Київського та Переяславського князівств
7.
переніс столицю Галицько-Волинської держави до міста Холм


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ?
1.
створення «Правління гетьманського уряду»
2.
придушення повстання С. Палія на Правобережжі
3.
ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка
4.
знищення гетьманської резиденції Батурина
5.
ліквідація полкового устрою Гетьманщини
6.
зруйнування Чортомлицької Січі
7.
обрання гетьманом І. Скоропадського


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine