Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Поява в Російській імперії документів, подібних до зображеного на фото, свідчила про

Переселення за Урал. Довідкова книжка для ходоків і переселенців на 1909 рік.


А.
впровадження «межі осілості».
Б.
поширення кооперативного руху.
В.
завершення індустріалізації Сходу.
Г.
здійснення земельної реформи П. Столипіна.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Яка верства домінувала в структурі західноукраїнського суспільства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?


А.
селянство
Б.
підприємці
В.
пролетаріат
Г.
інтелігенція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

На картосхемі позначено лінію фронту часів Першої світової війни станом на


А.
1914 р.
Б.
1915 р.
В.
1916 р.
Г.
1917р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4–6.

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Укажіть фото політичного діяча, який так пояснював своє рішення.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4–6.

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Вимоги «федерації з Росією» висували представники


А.
держав Антанти.
Б.
Раднаркому Російської СФРР.
В.
дипломатичних місій Четверного союзу.
Г.
Директорії Української Народної Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4–6.

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Що стало наслідком подій, про які йдеться в уривку з історичного документа?


А.
підписання Брестського миру
Б.
вибух антиурядового повстання
В.
проголошення незалежності УНР
Г.
ухвалення Акта Злуки УНР і ЗУНР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР?


А.
1921 р.
Б.
1923 р.
В.
1925 р.
Г.
1927 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

На фото зображено один із символів міста


А.
Києва.
Б.
Одеси.
В.
Львова.
Г.
Харкова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

З якою політичною метою партійно-радянське керівництво СРСР проводило суцільну колективізацію сільського господарства?


А.
установлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації промисловості
Б.
зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян
В.
допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки та агрокультури
Г.
подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Поняття «розстріляне відродження» використовують, характеризуючи наслідки репресивної політики комуністичного режиму, спрямованої на фізичне знищення


А.
українського селянства.
Б.
українського робітництва.
В.
української творчої інтелігенції.
Г.
українського партійно-радянського керівництва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Територія Північної Буковини в листопаді 1918 року була окупована військами


А.
Польщі.
Б.
Румунії.
В.
Угорщини.
Г.
Чехословаччини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Що стало проявом реалізації «пакту Молотова–Ріббентропа»?


А.
створення дистрикту «Галичина»
Б.
агресія Угорщини проти Карпатської України
В.
вторгнення Червоної армії на територію Західної України
Г.
окупація військами Німеччини та її союзників усієї території України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Монументом, зображеним на фото, увічнено події


А.
1942 р.
Б.
1943 р.
В.
1944 р.
Г.
1945 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Колективізацію сільського господарства в 1940-ві – 1950-ті рр. було здійснено в


А.
Західній Україні.
Б.
Східній Україні.
В.
Південній Україні.
Г.
Центральній Україні.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що увійшов до складу УРСР у 1954 році?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Українську робітничо-селянську спілку (УРСС) створено за ініціативи


А.
М. Руденка.
Б.
В. Марченка.
В.
Л. Лук’яненка.
Г.
П. Григоренка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання 17–19.

«Цей славнозвісний і водночас “багатостраждальний” твір мало не скинув з п’єдесталу вже визнаного класика соціалістичного реалізму. Центральний образ роману – пам’ятка козацької минувшини… Основна увага в ньому приділена викриттю негативних явищ радянської дійсності, таких як бюрократія, кар’єризм, безправ’я селян, чиновницьке недбальство, зневажливе ставлення до довкілля й пам’яток історії та культури...»

Хто є автором твору, про який ідеться в уривку з документа?


А.
В. Стус
Б.
О. Гончар
В.
В. Чорновіл
Г.
О. Довженко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання 17–19.

«Цей славнозвісний і водночас “багатостраждальний” твір мало не скинув з п’єдесталу вже визнаного класика соціалістичного реалізму. Центральний образ роману – пам’ятка козацької минувшини… Основна увага в ньому приділена викриттю негативних явищ радянської дійсності, таких як бюрократія, кар’єризм, безправ’я селян, чиновницьке недбальство, зневажливе ставлення до довкілля й пам’яток історії та культури...»

Укажіть фото, на якому зображено пам’ятку, що стала «центральним образом роману».


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання 17–19.

«Цей славнозвісний і водночас “багатостраждальний” твір мало не скинув з п’єдесталу вже визнаного класика соціалістичного реалізму. Центральний образ роману – пам’ятка козацької минувшини… Основна увага в ньому приділена викриттю негативних явищ радянської дійсності, таких як бюрократія, кар’єризм, безправ’я селян, чиновницьке недбальство, зневажливе ставлення до довкілля й пам’яток історії та культури...»

Роман було піддано нищівній критиці й забороні в період


А.
«відбудови».
Б.
«відлиги».
В.
«застою».
Г.
«перебудови».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х – 1980-х рр. відображено на карикатурі?


А.
дефіцит
Б.
корупцію
В.
плюралізм
Г.
бюрократизацію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Прочитайте уривок із резолюції одного з мітингів українських студентів і виконайте завдання.

«Ми, студенти київських вузів, які зібралися до наметового містечка на підтримку голодуючих студентів.., вважаємо необхідним прийняття вимог голодуючих, а саме: 1. Відставка Голови Ради Міністрів В. Масола. 2. Націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території України. 3. Прийняття рішення про службу юнаків у війську тільки в межах України…».

У документі відображено вимоги протестувальників під час


А.
«Помаранчевої революції».
Б.
«культурної революції».
В.
«Революції на граніті».
Г.
«Революції гідності».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Коли Акт проголошення незалежності України здобув загальнонародне схвалення?


А.
24 серпня 1991 р.
Б.
1 грудня 1991 р.
В.
6 грудня 1991р.
Г.
12 лютого 1992 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Вступ України до Ради Європи припав на період президентства


А.
Л. Кучми.
Б.
В. Ющенка.
В.
Л. Кравчука.
Г.
П. Порошенка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Установіть відповідність між цитованим документом і часом його оприлюднення.


1.
«…Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської.., ми твердо станемо на нашій землі…»
2.
«Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України. …Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються…»
3.
«…воєдино зливаються …частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка…»
4.
«Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого не залежною, суверенною державою українського народу…»
А.
липень 1917 р.
Б.
листопад 1917 р.
В.
січень 1918 р.
Г.
квітень 1918 р.
Д.
січень 1919 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Установіть відповідність між поняттям і його визначенням.


1.
«осадництво»
2.
«коренізація»
3.
«новий порядок»
4.
«радянізація»
А.
політика, здійснювана в 1920-х – на початку 1930-х рр. в СРСР, зі зміцнення впливу центральної влади в національних республіках через поступки у вживанні національних мов у сферах освіти, культури, державного управління
Б.
адміністративно-репресивна поліцейська акція проти українського населення Східної Галичини, здійснена польською владою восени 1930 р.
В.
політика насадження в західних областях України в 1939–1941 рр. норм суспільно-політичного, економічного та культурного життя, утверджених в СРСР
Г.
режим, установлений нацистами на окупованих територіях у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.), спрямований на експлуатацію людських і матеріальних ресурсів в інтересах Німеччини
Д.
політика, здійснювана в 1920-х рр. урядами Польщі на українських землях, з планомірного розселення військових і цивільних колоністів
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Установіть відповідність між прізвищем діяча та сферою його діяльності.


1.
Л. Костенко
2.
О.Антонов
3.
Л. Биков
4.
А. Горська
А.
кіномистецтво
Б.
електрозварювання
В.
поетичне мистецтво
Г.
образотворче мистецтво
Д.
літакобудування
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність виходу друком газет, фрагменти перших шпальт яких зображено на фото.


АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність подій часів Другої світової війни.


А.
визволення Києва від нацистських окупантів
Б.
створення Української повстанської армії (УПА)
В.
проголошення Акта відновлення Української Держави
Г.
проведення Корсунь-Шевченківської наступальної операції
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Що сприяло поразці денікінського режиму в Україні в 1919 р.?


1.
утручання в бойові дії військ Четверного союзу
2.
декларування роздачі поміщицьких земель селянам
3.
одночасний наступ білогвардійських військ проти українських армій і Червоної Армії
4.
укладення Акта Злуки між УНР і ЗУНР
5.
розрив союзницьких відносин із країнами Антанти
6.
масовий селянський повстанський рух
7.
проведення реакційної, шовіністичної політики


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Які судження щодо зображеного плаката, створеного в роки незалежності, є правильними?


1.
Плакат створено з нагоди заснування Збройних сил України.
2.
Плакат агітує брати участь у волонтерському русі.
3.
Керівництво державою на момент створення плаката здійснював Л. Кучма.
4.
Плакат рекламує товари широкого вжитку.
5.
Плакат створений для стимулювання патріотичного піднесення.
6.
Поява плаката зумовлена агресією Росії на сході України.
7.
Плакат пропагує роль держави в забезпеченні української армії якісною амуніцією.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Предмет язичницького культу східних слов’ян зображено на фото


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

В уривку з історичного джерела

«І звелів Олег своїм воїнам зробити колеса й поставити на них кораблі. І з попутним вітром підняли вони вітрила й пішли з боку поля до міста. Греки ж, побачивши це, злякались і сказали через послів Олегові: “Не губи міста, дамо тобі данини, якої забажаєш!”»

описано події походу київського князя на


А.
Ітіль.
Б.
Доростол.
В.
Іскоростень.
Г.
Константинополь.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

«Шлюбну дипломатію» як засіб налагодження зовнішньополітичних зв’язків започаткував київський князь


А.
Олег.
Б.
Ігор.
В.
Святослав Ігоревич.
Г.
Володимир Святославич.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Найдавнішою датованою книжною пам’яткою Київської Русі є


А.
«Повість минулих літ» Нестора-літописця.
Б.
«Слово о полку Ігоревім».
В.
«Остромирове Євангеліє».
Г.
«Києво-Печерський патерик».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«З поданого до нас прохання цього короля ми недавно довідалися, що коли… народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі.., тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди…»

Уривок документа дає змогу визначити


А.
перебіг і результат польської агресії в Галичині.
Б.
привід і причину загарбання Польщею Галичини.
В.
масштаби та наслідки нападу Польщі на Галичину.
Г.
перебіг агресивних дій і реакцію населення Галичини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Що було спільного в устрої Київської Русі ХІІ–ХІІІ ст. та Великого князівства Литовського в ХІV ст.?


А.
існування удільних князівств
Б.
одноосібна влада великого князя
В.
підпорядкування митрополиту князівської влади
Г.
наявність виборного станово-представницького органу – сейму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

На фото зображено


А.
Острозький замок.
Б.
Генуезьку фортецю в Судаку.
В.
замок Любарта в Луцьку.
Г.
Кам’янець-Подільську фортецю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Що передбачала Люблінська унія (1569 р.)?


А.
династичний шлюб литовського князя та польської королеви за умови прийняття Великим князівством Литовським католицизму
Б.
спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти рицарів-хрестоносців Тевтонського ордену
В.
відновлення в складі Великого князівства Литовського Київського та Волинського удільних князівств на чолі з представниками литовської династії
Г.
об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу – Річ Посполиту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Прибув... до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан… і був прийнятий з великою честю духовними та світськими людьми. Того ж року... висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов Борецький… і з ним єпископів на різні місця...»

Описані події відбулися завдяки


А.
В. К. Острозькому.
Б.
Д. Вишневецькому.
В.
П. Сагайдачному.
Г.
П. Могилі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Якого року Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького?


А.
1621 р.
Б.
1637 р.
В.
1648 р.
Г.
1654 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Територію Війська Запорозького (Гетьманщини) відповідно до умов Білоцерківського договору (1651 р.) позначено на картосхемі


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Що було характерним для періоду Руїни?


А.
усеохопна криза та занепад Речі Посполитої, спричинені Національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького
Б.
внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія з боку сусідніх держав
В.
форсований наступ на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля
Г.
остаточна ліквідація інституту гетьманства, решток української автономії та повна інтеграція українських земель у Російську імперію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

В уривку з історичного джерела «…Великий славний муж, що залишився на старі літа без нащадків і з величезним майном, жертвував усім, щоб вибороти волю своїй Батьківщині. Він не завагався зректися всього.., за визволення рідного краю…» ідеться про


А.
І. Мазепу.
Б.
І. Самойловича.
В.
І. Брюховецького.
Г.
Ю.Хмельницького.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на


А.
впорядкування системи управління Запорозькою Січчю.
Б.
ліквідацію решток автономних прав і устрою Гетьманщини.
В.
запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.
Г.
повернення козаків із володінь Османської імперії на Запорожжя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

У якому регіоні України в складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. сформувався осередок українського національного відродження?


А.
на Поділлі
Б.
на Донбасі
В.
на Запорожжі
Г.
на Слобожанщині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Знищення Задунайської Січі спричинено


А.
включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–1774 рр.
Б.
участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини.
В.
відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона у франко-російській війні 1812–1814 рр.
Г.
переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

У 1837 р. в місті Буді «Руська трійця» видала альманах


А.
«Історія русів».
Б.
«Зоря Галицька».
В.
«Русалка Дністровая».
Г.
«Історія України-Руси».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

«Будителем» українців Закарпаття називали


А.
Л. Кобилицю.
Б.
О. Духновича.
В.
М. Шашкевича.
Г.
М. Максимовича.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

В «Історії русів», що поширювалася в рукописах у першій половині ХІХ ст., відображено погляди


А.
самостійників.
Б.
автономістів.
В.
соціалістів.
Г.
русофілів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

На фото зображено


А.
політичного діяча, історика, засновника Вільної української друкарні в Женеві,видавця журналу «Громада».
Б.
історика, голову Історичного товариства Нестора-літописця, одного з ініціаторів заснування першого в Україні історичного журналу «Киевская старина».
В.
етнографа, громадського діяча, автора вірша «Ще не вмерла України...».
Г.
історика, професора Київського університету, автора праць з історії козацької України, члена Кирило-Мефодіївського братства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Реформи 1860-х – 1870-х рр. у Російській імперії сприяли


А.
завершенню промислового перевороту.
Б.
зрівнянню в правах усіх верств суспільства.
В.
скасуванню заборон щодо української мови.
Г.
відкриттю українських кафедр в університетах.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

У 1868 р. у Львові було засновано


А.
товариство «Руська бесіда».
Б.
Головну руську раду.
В.
товариство «Просвіта».
Г.
Наукове товариство ім. Т. Шевченка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

Створення в Одесі першої в Російській імперії (другої у світі) бактеріологічної станції пов’язано з ім’ям


А.
І. Мечникова.
Б.
М. Терещенка.
В.
А. Кримського.
Г.
Д. Заболотного.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.


1.
ізгої
2.
бояри
3.
смерди
4.
закупи
А.
представники правлячого стану в Київській Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі
Б.
особисто вільні селяни, які мали земельні наділи, вели своє господарство, виконували повинності на користь держави
В.
тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство та змушені були працювати на землевласника за грошову позику
Г.
особи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними законний зв’язок
Д.
люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між подією XVII ст. та її наслідком.


1.
ухвалення Гадяцьких пунктів
2.
Чигиринські походи турецько-татарськихвійськ
3.
укладення Андрусівського перемир’я
4.
підписання Віленського перемир’я
А.
знелюднення частини Правобережної України, руйнація столиці козацької держави
Б.
початок війни Московського царства проти Гетьманщини
В.
поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством
Г.
пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою
Д.
перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між історичним періодом і подією, що відбулася в цей час.


1.
1846–1847 рр.
2.
1848–1849 рр.
3.
1853–1856 рр.
4.
1863–1864 рр.
А.
діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства»
Б.
Кримська війна
В.
польське національно-визвольне повстання
Г.
діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
Д.
революційні події на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність подій, наведених в уривках з історичних джерел.


А.
«...Того літа татари взяли Переяславль і єпископа вбили, і людей перебили, а місто спалили і, захопивши багато людей і майна, пішли... Того ж літа взяли татари Чернігів... і місто спалили...»
Б.
«Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: “Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй”. На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславич галицький – вони були старійшими князями Руської землі…»
В.
«...[князь] Михайло [чернігівський] відправився на уклін до Батия, вони заставили його пройти між двома огнями, після вони сказали, щоб він поклонився... Той [князь] відповів, що з охотою поклониться Батию, але не поклониться ідолу, бо християнину це не подобає... Краще вмерти, ніж зробити те, що не подобає...»
Г.
«Поставив Батий стінобитні гармати у міста біля Лядських воріт... Знаряддя били безперестанку день і ніч і пробили стіни... Коли [воєвода] Дмитро був поранений, татари ввійшли на стіни і займали їх у той день і в ту ніч... Городяни ж побудували нову стіну біля церкви Богородиці Десятинної... І взято було місто... Дмитра ж татари взяли в полон пораненим і не вбили заради його хоробрості…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність перебування при владі гетьманів/кошових отаманів.


А.
І. Сірко
Б.
Д. Вишневецький
В.
П. Калнишевський
Г.
П. Конашевич-Сагайдачний
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Після смерті Ярослава Мудрого владу в Київській державі зосередили у своїх руках


1.
Ізяслав.
2.
Мстислав.
3.
Роман.
4.
Святослав.
5.
Данило.
6.
Всеволод.
7.
Володимир.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Укажіть напрями зовнішньої політики гетьмана Богдана Хмельницького в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.


1.
включення українських земель до складу Московської держави
2.
забезпечення визнання новоствореної держави – Гетьманщини
3.
закріплення досягнень збройної боротьби
4.
поділ Речі Посполитої на окремі незалежні держави
5.
отримання королівських регалій
6.
пошук союзників у боротьбі з Річчю Посполитою
7.
приєднання земель Слобідської України до Гетьманщини


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine