Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у


А.
вирощування цукрового буряку та виробництво цукру.
Б.
розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт.
В.
видобування нафти та виробництво нафтопродуктів.
Г.
видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на


А.
Буковині.
Б.
Галичині.
В.
Закарпатті.
Г.
Волині.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.


А.
формування легіону Українських січових стрільців
Б.
координація акцій української громади в Державній Думі
В.
створення громадських організацій з допомоги біженцям
Г.
допомога військовополоненим українцям
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

У якому році відбулася подія, описана в джерелі?


А.
1917 р.
Б.
1918 р.
В.
1919р.
Г.
1920 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української Центральної Ради до Петрограда?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Якою була головна вимога української делегації в Петрограді?


А.
визнання автономних прав України
Б.
затвердження права мати власні збройні сили
В.
конституційне закріплення прав і свобод людини
Г.
надання незалежності Україні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Описана в джерелі подія стала приводом до


А.
проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.
Б.
оприлюднення Українською Центральною Радою Першого Універсалу.
В.
першої війни радянської Росії проти УНР.
Г.
початку Української революції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Найбільш успішна наступальна операція Української Галицької армії, проведена на завершальному етапі українсько-польської війни 1918-1919 рр., увійшла в історію під назвою


А.
«Брусиловський прорив».
Б.
«Київська катастрофа».
В.
«Чортківська офензива».
Г.
«Зимовий похід».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

На картосхемі штрихуванням позначено територію


А.
формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р.
Б.
контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р.
В.
створення численних парафій Української автокефальної православної церкви в 1921-1930 рр.
Г.
уражену масовим голодом 1921-1923 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Який із зображених радянських плакатів відображає суть документа, уривок із якого процитовано:

«Це гасло [«техніка вирішує все»] допомогло нам створити найширшу технічну базу в усіх галузях діяльності... Це дуже добре. Але цього далеко і далеко недостатньо. Техніка без людей, які оволоділи технікою, мертва. Техніка на чолі з людьми, котрі оволоділи технікою, може й повинна творити чудеса. Ось чому тепер наголос має бути зроблений на працівниках, які оволоділи технікою...»?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?


А.
Польща
Б.
Румунія
В.
Угорщина
Г.
Чехословаччина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною та таємний протокол до нього («пакт Молотова-Ріббентропа») було підписано


А.
15 березня 1939 р.
Б.
23 серпня 1939 р.
В.
17 вересня 1939 р.
Г.
2 листопада 1939 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.?


А.
звільнення Одеси, створення сприятливих умов для вигнання німецьких і румунських військ з Південної України та Кримського півострова
Б.
завершення вигнання німецьких військ та їх союзників із всієї території України в її довоєнних кордонах
В.
вигнання з Правобережної України та Молдавії німецьких і румунських військ, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії
Г.
вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення бойових дій на Правобережну Україну
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат «Україна» - адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління в роки Другої світової війни?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:

«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім'ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?


А.
часткова асиміляція українців у польському середовищі
Б.
нормалізація стосунків влади з українською меншиною
В.
розширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА
Г.
загострення дипломатичних відносин з Українською РСР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Укажіть один із заходів розв’язання владою проблем відбудови важкої промисловості України в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.


А.
запровадження матеріальних стимулів праці
Б.
використання трудового ентузіазму робітників
В.
широка виробнича інтеграція з провідними країнами Заходу
Г.
створення системи раднаргоспів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві було


А.
стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції.
Б.
подолання наслідків голоду 1946-1947 рр.
В.
ліквідація аграрного перенаселення.
Г.
руйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

«Кожний, хто живе на Радянській Україні, любить її, з гордістю говорить: “моя Україна”, “наша Україна”. І це цілком природно і закономірно. Тут ми народилися, виросли як громадяни, будівники комунізму...» - це уривок із книги


А.
Миколи Руденка.
Б.
В'ячеслава Чорновола.
В.
Володимира Щербицького.
Г.
Петра Шелеста.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Із якою подією пов’язані діячі, зображені на фото?


А.
заснуванням Української робітничо-селянської спілки
Б.
повстанням політичних в'язнів у Норільському концтаборі
В.
акцією протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів
Г.
створенням Української Гельсінської спілки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Зображений на фото документ, що видавався місцевими радами в Україні, свідчить про


А.
розквіт епохи «застою».
Б.
запровадження політики «гласності».
В.
провал політики «перебудови».
Г.
занепад «самвидаву».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яке питання було винесено на Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.?


А.
«Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»
Б.
«Чи вважаєте Ви необхідним заборонити Комуністичну партію Радянського Союзу?»
В.
«Чи підтверджуйте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»
Г.
«Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік?»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

«Не зміна облич при владі, а зміна системи, і найголовніше - пошук інструментарію для зміни цієї системи», на думку письменниці та публіциста О. Забужко, стало гаслом


А.
«Революції гідності».
Б.
«культурної революції».
В.
«Помаранчевої революції».
Г.
«революції згори».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Характеризуючи події, відображені на карикатурі, доцільно використовувати поняття


А.
«депортація».
Б.
«мобілізація».
В.
«лібералізація».
Г.
«анексія».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком.


1.
проголошення Української Держави
2.
утворення Західноукраїнської Народної Республіки
3.
утворення Директорії УНР
4.
розгром Добровольчої армії генерала А. Денікіна
А.
повалення режиму гетьмана П. Скоропадського
Б.
припинення збройної боротьби за незалежність України
В.
відновлення радянської влади на території України
Г.
запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру, спирту; заборона на вивіз нафти
Д.
відновлення поміщицького землеволодіння
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 1920-х - 1930-х рр.


1.
Королівство Румунія
2.
Чехо-Словацька Республіка
3.
Українська СРР
4.
Польська Республіка
А.
створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)
Б.
проголошення автономії Підкарпатської Русі
В.
судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького
Г.
судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України»
Д.
створення В. Залозецьким Української національної партії (УНП)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

Установіть відповідність між періодом в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи його.


1.
післявоєнна відбудова та розвиток (1945 – початок 1950-х рр.)
2.
Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)
3.
загострення кризи радянської системи (середина 1960-х початок 1980-х рр.)
4.
Україна в умовах незалежності (1991 р. - початок ХХІ ст.)
А.
«самвидав», «номенклатура», «дефіцит», «правозахисник»
Б.
«новий порядок», «радянізація», «план “Ост”», «депортація»
В.
«приватизація», «тимчасово окупована територія», «антитерористична операція (АТО)», «європейська інтеграція»
Г.
«“саморозпуск” УГКЦ», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»
Д.
«відлига», «політична реабілітація», «раднаргоспи», «шістдесятники»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність утворення органів державної влади.


А.
Рада Міністрів Української Держави
Б.
Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки
В.
Рада народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки
Г.
Генеральний секретаріат Української Центральної Ради
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність ухвалення документів, уривки з яких процитовано.


А.
«Підтверджуючи відданість України ідеалам та принципам, які є спільним надбанням європейських народів... Верховна Рада України постановляє: Приєднатися від імені України до Статуту Ради Європи...»
Б.
«На виконання Закону України “Про військово-цивільні адміністрації” постановляю: 1. Утворити: ...Артемівську районну військово-цивільну адміністрацію.., Костянтинівську районну військово-цивільну адміністрацію.., Ясинуватську районну військово-цивільну адміністрацію Донецької області...»
В.
«Верховна Рада України постановляє: 1. Ввести в дію Закон України “Про Збройні Сили України” з моменту його прийняття. 2. Доручити Кабінету Міністрів України розробити пропозиції щодо загальної структури Збройних Сил України...»
Г.
«Верховна Рада України постановляє: ...Прийняти Конституцію України... Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію (Основний закон) України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках.


1.
співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян
2.
усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства
3.
існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій
4.
одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці
5.
визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»
6.
політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства
7.
панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х - 1950-х рр. проводилася з метою


1.
уніфікації системи господарювання на всій території УРСР.
2.
зламу приватновласницької психології місцевого населення.
3.
реалізації угоди з обміну населенням між УРСР і Польщею.
4.
приховування наслідків Голодомору 1932-1933 рр.
5.
підготовки масової депортації українців до Сибіру.
6.
виконання умов для отримання допомоги за «планом Маршалла».
7.
утвердження соціальної структури радянського суспільства.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

Якою цифрою на картосхемі позначено Місце розташування Мізинської стоянки - археологічної пам’ятки доби палеоліту?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Поляни, сіверяни, древляни - це назви


А.
язичницьких ідолів давніх слов’ян.
Б.
основних соціальних груп слов’ян.
В.
варязьких факторій на землях слов’ян.
Г.
племінних союзів східних слов’ян.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:

«І за цим священним правилом - єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської...»


А.
Ігоря
Б.
Святослава
В.
Володимира Великого
Г.
Ярослава Мудрого
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в другій половині 1240-х - 1260-х рр. полягав у


А.
здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.
Б.
зміцненні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.
В.
створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.
Г.
розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Проявом впливу на Русь якої культури є ікони, зображені на фото?


А.
візантійської
Б.
мусульманської
В.
західноєвропейської
Г.
іудейської
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Коли відбулася подія, наслідки якої описано в уривку з історичного джерела: «Магнати і шляхта змусили юну королеву [Ядвігу] в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому і вийти заміж за литовського князя Ягайла...»?


А.
1385 р.
Б.
1413 р.
В.
1569 р.
Г.
1596 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Пам’ятка архітектури Львова, зображена на фото, пов’язана із життєдіяльністю міської громади


А.
вірмен.
Б.
німців.
В.
поляків.
Г.
євреїв.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Затвердження в 70-х рр. ХVІ ст. урядом Речі Посполитої створення реєстрового війська стало політичним і правовим актом


А.
завершення польсько-українського протистояння.
Б.
припинення масового покозачення селян і міщан.
В.
визнання козацтва новим соціальним станом.
Г.
об’єднання інтересів польської шляхти та козацтва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Союзницькі відносини, що склалися між Військом Запорозьким і Московським царством, відкривали перед гетьманом Б. Хмельницьким перспективу довести до переможного кінця війну проти


А.
Османської імперії.
Б.
Молдавського князівства.
В.
Шведського королівства.
Г.
Речі Посполитої.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Перемога українсько-татарських військ над московськими військами в битві під Конотопом відбулася


А.
1648 р.
Б.
1649 р.
В.
1651 р.
Г.
1659 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

«Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, що все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур’яном руїни, на покинуті жителями міста...», - так іноземний автор, характеризуючи Руїну, описав її


А.
причини.
Б.
наслідки.
В.
історичне значення.
Г.
події.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Що стало результатом прийняття козаками умов, висунених царським урядом: «...Жити запорожцям у місцях, де розорено в 1709 році їхнє житло. Користуватися їм промислами... Зберігати їм вірність престолу російському... Бути їм в залежності від головнокомандуючого генерала в Малій Русі визначеного...»?


А.
заснування Нової (Підпільненської) Січі
Б.
утворення першої Малоросійської колегії
В.
ліквідація Правління гетьманського уряду
Г.
відновлення гетьманства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?


А.
Бессарабської, Холмської, Полтавської
Б.
Чернігівської, Полтавської, Харківської
В.
Херсонської, Таврійської, Катеринославської
Г.
Подільської, Волинської, Київської
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста


А.
Львова.
Б.
Одеси.
В.
Харкова.
Г.
Києва.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Рух декабристів був складовою


А.
польського національно-визвольного повстання.
Б.
російського дворянського опозиційного руху.
В.
європейської «весни народів».
Г.
українського національно-визвольного руху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

Чим зумовлені зазначені урядові заходи?


А.
реформами Марії-Терезії та Йосифа II 1770-х - 1780-х рр.
Б.
Польським повстанням 1830-1831 рр.
В.
революцією 1848-1849 рр. в Австрійській імперії
Г.
Польським національно-визвольним повстанням 1863-1864 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Вагомим прикладом активної громадсько-політичної діяльності Головної руської ради в 1848-1851 рр. є


А.
видання «Зорі Галицької», відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.
Б.
проведення Слов'янського з'їзду в Празі, започаткування «нової ери» в українсько-польських відносинах.
В.
створення товариства «Просвіта» та Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
Г.
заснування першого просвітницького товариства греко-католицьких священиків, видання «Русалки Дністрової».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:

«Місцем його заснування було обрано місто.., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий... на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»?


А.
Чернівецького університету
Б.
Харківського університету
В.
Київського університету
Г.
Новоросійського університету
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

У 1863 р. царською владою ухвалено розпорядження, що ввійшло в історію під назвою


А.
«Жалувана грамота».
Б.
«Валуєвський циркуляр».
В.
«Столипінський циркуляр».
Г.
«Емський указ».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Діячі якого суспільного руху були ініціаторами відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»?


А.
народовського
Б.
громадівського
В.
москвофільського
Г.
радикального
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю... Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід»?


А.
аграрний переворот
Б.
кооперативний рух
В.
трудова еміграція
Г.
промисловий переворот
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

На фото зображено будівлю


А.
Київського університету.
Б.
Полтавського земства.
В.
резиденції митрополита Буковини в Чернівцях.
Г.
банку «Дністер».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та іменем князя, який був до неї причетний.


1.
«...І мовив... Аскольдові та Дірові: “Ви оба не є князі. Ні роду княжого. Я є роду княжого.” - “А се - син Рюриків...”»
2.
«Із города Іскоростеня вийшли проти нього древляни й убили [його] і дружину його, бо було їх мало...»
3.
«Сказав... матері своїй і боярам своїм: “Не любо мені в Києві жити, хочу жити в Переяславці на Дунаї”...»
4.
«...віддав Корсунь грекам як викуп за царицю, а сам повернувся в Київ...»
А.
Олег
Б.
Ігор
В.
Святослав
Г.
Володимир Великий
Д.
Ярослав Мудрий
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.


1.
остаточна ліквідація гетьманства
2.
остаточна ліквідація царським урядом Запорозької Січі
3.
ухвалення Конституції Пилипа Орлика
4.
оприлюднення царського указу про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
А.
1710 р.
Б.
1764 р.
В.
1775 р.
Г.
1783 р.
Д.
1785 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між виданням та його характеристикою.


1.
«Історія русів»
2.
«Основа»
3.
«Громада»
4.
«Самостійна Україна»
А.
перший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал, що видавався українською петербурзькою громадою в 1861-1862 рр.
Б.
український громадсько-політичний і науково-літературний збірник, що видавався в Женеві М. Драгомановим у період 1878-1879 рр. та в 1882 р.
В.
одна з найвизначніших пам'яток української історичної та суспільно-політичної думки другої половини ХVІІІ початку ХІХ ст., у якій обстоювалася ідея самостійного державного розвитку України
Г.
публіцистичний твір, написаний у 1900 р. М. Міхновським як програма Революційної української партії
Д.
щомісячний історико-етнографічний та літературний часопис, що видавався в Києві російською й українською мовами протягом 1882-1906 рр.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Розташуйте археологічні пам’ятки, зображені на фото, за часом їх створення.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність перебування при владі гетьманів.


А.
Іван Скоропадський
Б.
Іван Брюховецький
В.
Іван Мазепа
Г.
Іван Виговський
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Укажіть наслідки битви на річці Сині Води (1362 р.).


1.
ліквідація удільного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського
2.
суттєве послаблення політичного впливу в Золотій Орді татарських орд, що кочували на захід від Дніпра
3.
ліквідація васальної залежності Галицько-Волинської держави від Золотої Орди
4.
значна частина українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського
5.
територіальні межі Золотої Орди було відсунуто в пониззя Дністра й Південного Бугу, а на Дніпрі - до порогів
6.
укладення польсько-литовської між династичної Кревської унії
7.
посилення утисків православного населення в межах Великого князівства Литовського


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які соціально-економічні зміни відбувалися на українських землях у складі Російської імперії в другій половині ХVІІІ ст.?


1.
запровадження кріпацтва
2.
початок промислового перевороту
3.
поширення дворянського землеволодіння на землі Вольностей Війська Запорозького Низового
4.
ліквідація фільваркового господарства
5.
ліквідація чумацьких промислів
6.
зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством
7.
скасування общинного землеволодіння


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію