Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

На картосхемі заштриховано


А.
межі єпархій греко-католицької церкви на початку XX ст.
Б.
території губерній, на які в 1911 р. було поширено земську реформу.
В.
район розміщення головних підприємств синдикату «Продвугілля».
Г.
регіон масової трудової еміграції селян до Північної Америки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Одним із результатів боротьби українського національного руху на західноукраїнських землях на початку XX ст. було
А.
об’єднання Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.
Б.
започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.
В.
впровадження загального виборчого права для чоловіків.
Г.
відкриття у Львові окремого українського університету.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Створення добровольчого легіону Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії ініціювала


А.
Директорія УНР.
Б.
Рада народних комісарів.
В.
Головна українська рада.
Г.
Українська Центральна Рада.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Всеукраїнський національний конгрес відбувся в
А.
березні 1917 р.
Б.
квітні 1917 р.
В.
червні 1917 р.
Г.
липні 1917 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських військ у 1919–1920 рр. увійшов в історію під назвою
А.
«Перший Зимовий похід».
Б.
«Київська катастрофа».
В.
«Чортківська офензива».
Г.
«Брусиловський прорив».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до впадання її в річку Дністер».

У якому році було укладено договір?


А.
1918 р.
Б.
1919 р.
В.
1920 р.
Г.
1921 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до впадання її в річку Дністер».

У якому місті було підписано договір?


А.
Ризі
Б.
Бресті
В.
Варшаві
Г.
Києві
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до впадання її в річку Дністер».

Укладання договору стало результатом


А.
проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР.
Б.
поразки радянської Росії у війні з Польщею.
В.
окупації німецькими та австро-угорськими військами України.
Г.
визнання країнами Антанти приналежності Східної Галичини до Польщі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до впадання її в річку Дністер».

Договір фактично означав міжнародне визнання


А.
Української Народної Республіки.
Б.
Західноукраїнської Народної Республіки.
В.
Української Держави гетьмана П. Скоропадського.
Г.
Української Соціалістичної Радянської Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Утвердження в Українській СРР колгоспно-радгоспної системи господарю- вання, багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села – це наслідки здійснення політики


А.
«воєнного комунізму».
Б.
суцільної колективізації.
В.
нової економічної політики.
Г.
«коренізації».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.

Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі штрихуванням?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Національно-визвольна боротьба українського народу проти окупантів у роки Другої світової війни відбувалася у формі
А.
страйків робітників і масових акцій громадської непокори.
Б.
участі регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції.
В.
загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання.
Г.
підпільної та партизанської боротьби проти загарбників.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснюваних у січні–лютому 1944 р.?
А.
розгром корсунь-шевченківського угрупування ворога, створення сприят- ливих умов для наступу радянських військ на Правобережній Україні
Б.
прорив радянськими військами оборони противника на перекопському й сиваському напрямках та його розгром на Кримському півострові
В.
перехід радянських військ через Карпати, вигнання окупантів з усієї території України в межах сучасного кордону
Г.
завершення звільнення радянськими військами південних областей України та Молдавії, перенесення бойових дій на територію Румунії та Угорщини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Кампанія боротьби з «безрідними космополітами», що розгорнулася в Українській РСР у повоєнні роки, мала яскраво виражений


А.
антиукраїнський характер.
Б.
антисемітський характер.
В.
антинатівський характер.
Г.
антицерковний характер.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить переселеному населенню спокійне життя в нових оселях, підготовлених урядом на інших теренах Речі Посполитої. Ті, хто не підпорядкується наказу й залишиться в околицях, охоплених акцією переселення, будуть трактовані як бандити УПА...»

В уривку йдеться про


А.
поширення осадництва.
Б.
реалізацію операції «Вісла».
В.
проведення акції пацифікації.
Г.
впровадження «Кресового» закону.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

На фото зображено


А.
митрополитів Української греко-католицької церкви.
Б.
ініціаторів створення Української автокефальної православної церкви.
В.
активних учасників неканонічного Львівського церковного собору 1946 р.
Г.
фундаторів Української православної церкви Київського патріархату.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Що зумовило появу в Українській РСР покоління митців, яке увійшло в історію під назвою «шістдесятники»?
А.
відмова КПРС від насадження методу «соціалістичного реалізму»
Б.
припинення переслідувань діячів українського визвольного руху
В.
активна діяльність організацій і груп українських дисидентів
Г.
лібералізація суспільно-політичного життя в республіці
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Який захід партійно-радянського керівництва в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?
А.
збільшення присадибного господарства колгоспників
Б.
узаконення підприємницької діяльності в торговельній сфері
В.
ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва
Г.
створення на підприємствах фондів матеріального заохочення робітників
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Прочитайте уривок з інтерв’ю колишнього голови КДБ УРСР М. Голушки:

«У карних кодексах… було передбачено відповідальність за антирадянську агітацію та пропаганду, наклепи на існуючий лад (ст. 62, 187 КК УРСР), застосування яких асоціюється із переслідуванням за інакомислення».

Відповідні статті Кримінального кодексу використовувалися владою для боротьби з


А.
дисиденством.
Б.
номенклатурою.
В.
«лисенківщиною».
Г.
багатопартійністю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Коли в Українській РСР започатковано політику, на ідеологічній складовій якої акцентує увагу зображена карикатура?


А.
квітень 1985 р.
Б.
вересень 1989 р.
В.
березень 1990 р.
Г.
липень 1991 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській РСР влітку 1989 р. започаткували
А.
шахтарі.
Б.
учителі.
В.
металурги.
Г.
лікарі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Цінний папір, зображений на фото, в Україні випускався з метою


А.
прискорення роздержавлення економіки.
Б.
націоналізації великих підприємств.
В.
завершення монополізації господарства.
Г.
формування вільних економічних зон.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Це був протест не лише проти показової спроби принизити й упокорити українське суспільство – демонстративно не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Це був вибух протесту проти дикого цинізму й аморальності тогочасної влади в Україні».

В уривку йдеться про


А.
«Революцію гідності».
Б.
«Революцію на граніті».
В.
«культурну революцію».
Г.
«Помаранчеву революцію».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії.
1.
Г. Бобринський
2.
Є. Чикаленко
3.
М. Міхновський
4.
К. Левицький
А.
один з організаторів Союзу визволення України
Б.
фундатор Української народної партії (УНП)
В.
засновник київських газет «Громадська думка» і «Рада»
Г.
Галицько-Буковинський генерал-губернатор у 1914–1915 рр.
Д.
голова Головної української ради
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 60

Установіть відповідність між подією та її наслідком.
1.
проведення в Києві Всеукраїнського хліборобського конгресу
2.
оприлюднення Українською Центральною Радою Першого Універсалу
3.
збройна боротьба за владу в Києві між більшовиками, прихильниками Тимчасового уряду Росії та Української Центральної Ради
4.
ультиматум Ради народних комісарів РСФРР Українській Центральній Раді
А.
збройна агресія радянської Росії проти України
Б.
створення Генерального секретаріату
В.
прихід до влади гетьмана П. Скоропадського
Г.
корніловський заколот в Росії
Д.
проголошення Української Народної Республіки
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 60

До змісту уривку з історичного джерела доберіть відповідний період історії України.
1.

«…Перший секретар ЦК КПУ М. Підгорний докоряв Драчеві, Дзюбі та Вінграновському, що їхні твори використовують українські буржуазні націоналісти за кордоном…»

2.

«…Головною метою діяльності Рух визначає: побудову в Україні демократичного суспільства.., відродження української нації; Рух діє в межах Конституції УРСР…»

3.

«На ряді творів, видрукованих у журналі [«Вітчизна»], позначилась національна обмеженість: автори змальовують український народ ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема від великого російського народу…»

4.

«Протягом останніх кількох років у СРСР проводяться політичні репресії над молодими людьми із середовища творчої та наукової інтелігенції… В Україні… симптоми сталінізму виявляються ще виразніше і брутальніше…»

А.
післявоєнна відбудова і розвиток України (1945 – початок 1950-х рр.)
Б.
Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)
В.
Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)
Г.
розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)
Д.
Україна в умовах незалежності (1991 – початок XXI ст.)
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 60

Установіть послідовність створення агітаційних плакатів.
А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №28 з 60

Установіть послідовність віх дисидентського руху в Українській РСР.
А.
створення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки
Б.
початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»
В.
заснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
Г.
участь В. Стуса в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти масових арештів дисидентів
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №29 з 60

Укажіть складові нової економічної політики, здійснюваної в Українській СРР в 1921–1928 рр.
1.
націоналізація всіх промислових підприємств
2.
заміна продрозкладки продовольчим податком
3.
запровадження системи вільного найму
4.
об’єднання промислових підприємств у трести
5.
уведення карткової системи розподілу продуктів
6.
скасування плати за житло й комунальні послуги
7.
створення трудових армій


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №30 з 60

Укажіть події, пов’язані з діяльністю Організації українських націоналістів (ОУН) в роки Другої світової війни.
1.
створення «похідних груп»
2.
проголошення «Акта відновлення Української Держави»
3.
«рейкова війна»
4.
«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
5.
створення Української повстанської армії (УПА)
6.
«Карпатський рейд»
7.
створення Українського штабу партизанського руху (УШПР)


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №31 з 60

На картосхемі відображено історичний процес, що тривав упродовж


А.
I–IV ст.
Б.
V–VII ст.
В.
VIIІ–IX ст.
Г.
X–XI ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Кому з великих князів київських візантійські посли передали такі слова свого імператора:

«Не годиться християнам віддавати [заміж] за язичників. Якщо хрестишся, то і це одержиш, і царство небесне приймеш, і з нами однієї віри будеш. Коли ж не хочеш цього робити, то не можемо віддати сестри своєї за тебе»?


А.
Олегу
Б.
Ігорю
В.
Святославу
Г.
Володимиру
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Що було основою налагодження великим князем київським Ярославом Мудрим зовнішньополітичних зв’язків Русі з європейськими державами?
А.
укладення уній
Б.
міждинастичні шлюби
В.
прийняття корони з рук Папи Римського
Г.
участь руських дружин у хрестових походах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки в Київській Русі могли передавати в спадок, продавати, дарувати, обмінювати?
А.
посад
Б.
наділ
В.
помістя
Г.
вотчину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького над об’єднаними силами галицьких бояр, угорців та поляків у битві під Ярославом (1245 р.)?
А.
приєднання до князівства Закарпаття й Буковини
Б.
зміцнення влади князя Галицько-Волинської держави
В.
коронація галицько-волинського князя в Дорогичині
Г.
укладення союзницької угоди з Тевтонським орденом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

У якому столітті литовська князівська династія утвердилася у Волинському князівстві?
А.
XІІI ст.
Б.
XІV ст.
В.
XV ст.
Г.
XVI ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

На фото зображено башти


А.
Хотинської фортеці.
Б.
Меджибізького замку.
В.
Острозького замку.
Г.
Кам’янець-Подільської фортеці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Поява та використання на українських землях у повсякденному житті слів «магістрат», «дума», «лава» пов’язано з
А.
виникненням козацтва.
Б.
запровадженням кріпосного права.
В.
утвердженням магдебурзького права.
Г.
розповсюдженням реформаційних рухів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Яка подія пов’язана з діячем, зображеним на репродукції картини?


А.
заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи
Б.
укладення унії православної та католицької церков
В.
об’єднання Лаврської школи та Київської братської школи в колегію
Г.
надання ставропігії Львівському Успенському братству
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Етап якої битви часів Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. описано в уривку з історичного джерела:

«І ось зібрав Богун [гетьман наказний] своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади… На раді полковники вирішили навести через Пляшівку міст, переправити ним на той бік побільше війська, відігнати Лянцкоронського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги…»?


А.
Пилявецької
Б.
Зборівської
В.
Берестецької
Г.
Батозької
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Що стало наслідком укладення Віленського перемир’я (1656 р.)?
А.
ускладнення українсько-московських відносин, створення воєнно-політичного союзу Гетьманщини, Трансільванії та Швеції проти Речі Посполитої
Б.
укладення договору про взаємодопомогу між Річчю Посполитою та Кримським ханством, вторгнення польського й татарського війська на Поділля
В.
розрив Гетьманщиною союзу з Московським царством, ухвалення рішення про перехід під протекторат Османської імперії
Г.
остаточне закріплення територіального поділу Гетьманщини, участь козацьких полків у військових походах проти Кримського ханства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

У якому стилі створено шедеври художнього мистецтва, зображені на фото?


А.
бароко
Б.
реалізму
В.
класицизму
Г.
романтизму
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Про формування населення якого регіону йдеться в уривку з історичного джерела:

«Наші діди, батьки, брати і родичі, і ми самі поприходили з різних гетьманських і задніпрянських міст в Україну на закликання бєлгородських та курських воєвод, котрі запевняли нас царським словом – не відбирати від нас наших вольностей. Вони веліли селитися нам, щоб ми захистили собою московські українські міста по Бєлгородській лінії в диких степах на татарських займищах…»?


А.
Лівобережної України
Б.
Слобідської України
В.
Південної України
Г.
Правобережної України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана


А.
Івана Мазепи.
Б.
Петра Дорошенка.
В.
Івана Самойловича.
Г.
Кирила Розумовського.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Вихід друком «Енеїди», «Кобзаря», «Історії русів» свідчить про початок
А.
українського національного відродження.
Б.
політизації українського руху.
В.
формування полемічної літератури.
Г.
«нової ери» українсько-польських відносин.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Що було характерно для соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України в першій половині ХIХ ст.?
А.
зародження мануфактурного виробництва
Б.
зникнення дворянства як соціального стану
В.
розповсюдження чумацького промислу
Г.
будівництво розгалуженої мережі залізниць
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Лук’ян Кобилиця в 40-х роках ХІХ ст. був лідером селянського руху на
А.
Східній Галичині.
Б.
Закарпатті.
В.
Буковині.
Г.
Поділлі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Яка організація звернулася з відозвою, уривок із якої наведено:

«2. Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови, упровадженням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів.., поширенням добрих та корисних книжок українською мовою та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах...

3. Будемо берегти наші конституційні права, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів покращення його життя конституційним шляхом...»?


А.
«Руська трійця»
Б.
Південне товариство декабристів
В.
Головна руська рада
Г.
Кирило-Мефодіївське братство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

До якого відділу філателістичної колекції належить марка, зображена на фото?


А.
«Художники»
Б.
«Учені»
В.
«Композитори»
Г.
«Письменники»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Скасування кріпосного права, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, надання селянам права викупу садиб і польових наділів, переведення селян у стан тимчасовозобов’язаних – це основні положення
А.
селянської реформи Йосифа II 1780 р.
Б.
аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.
В.
селянської реформи Олександра II 1861 р.
Г.
земельної реформи Петра Столипіна 1906 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

У якому році царською владою ухвалено документ, уривок з якого процитовано:

«…Зважаючи… на теперішнє тривожне становище суспільства… міністр внутрішніх справ визнав за необхідне… видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити…»?


А.
1861 р.
Б.
1863 р.
В.
1876 р.
Г.
1905 р
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 60

Із діяльністю Івана Франка та Михайла Павлика пов’язаний процес
А.
заснування та видання газети «Зоря Галицька».
Б.
створення першої української політичної партії.
В.
зародження народовського руху у Східній Галичині.
Г.
створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Вищі школи, розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: …мовою викладання в них були – російська, німецька, польська. Запекла боротьба за українську мову не мала успіху. Проте був університет, у якому дозволили мати кілька – за змістом і мовою – українських кафедр...»

Таким університетом був


А.
Київський.
Б.
Львівський.
В.
Харківський.
Г.
Новоросійський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між досягненням у розвитку людства та періодом стародавньої історії України.
1.
відокремлення скотарства від землеробства
2.
поява мистецтва та релігійних уявлень
3.
перехід до відтворюючих форм господарювання
4.
опанування мікролітичної техніки обробки каменю
А.
палеоліт
Б.
мезоліт
В.
неоліт
Г.
енеоліт
Д.
ранній залізний вік
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та роком, коли вона відбувалася.
1.

«…Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим

2.

«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення…»

3.

«Хмельницький, залишивши під Збарожем піше військо, з іншою частиною та з татарами вирушив на короля й непомітно підібрався до табору… На ранок знову розгорілася битва біля польського табору та біля Зборова…»

4.

«…недалеко відійшовши від Корсуня, на цьому згаданому шляху військо було розгромлене, а їх милості пани гетьмани [Микола Потоцький, Мартин Калиновський] і багато старшин взяті в татарський полон…»

А.
1648 р.
Б.
1649 р.
В.
1651 р.
Г.
1654 р.
Д.
1657 р.
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії.
1.
М. Шашкевич
2.
І. Могильницький
3.
Ю. Бачинський
4.
М. Грушевський
А.
натхненник та ідейний лідер «Руської трійці»
Б.
один із лідерів радикального руху в Галичині
В.
організатор освітнього Товариства галицьких греко-католицьких священиків
Г.
автор фундаментальної праці з історії України
Д.
засновник кооперативного руху в Галичині
АБВГД
1
2
3
4
5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність подій, пов’язаних із князюванням Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
А.
завершення будівництва Софійського собору
Б.
початок будівництва Десятинної церкви
В.
створення пантеону язичницьких богів
Г.
призначення Іларіона митрополитом Київським
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність подій другої половини XVIII ст.
А.
закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
Б.
остаточна ліквідація гетьманства
В.
скасування козацького устрою на Слобожанщині
Г.
остаточна ліквідація Запорозької Січі
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого князя київського Святослава Ігоревича?
1.

«…на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…»

2.

«Більше вже не хочу мститися – хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці...»

3.

«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»

4.

«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту…»

5.

«Тепер поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові… Ізяславу, …нехай він вам буде замість мене… А Святославу даю Чернігів, а Всеволоду – Переяслав…»

6.

«Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”… І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину… І повернувся він в Переяславець…»

7.

«Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

За умовами Гадяцьких пунктів (1658 р.) Гетьманщина у складі трьох воєводств мала ввійти до оновленої Речі Посполитої на правах її федеративної частини – Великого к нязівства Руського.

Укажіть назви цих воєводств.


1.
Белзьке
2.
Волинське
3.
Брацлавське
4.
Руське
5.
Подільське
6.
Київське
7.
Чернігівське


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine